Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 13 May 2014

Peygamberimiz ( s.a.v. ) in Cenaze Namazını Kim Kıldırdı ?

Posted by Site - Yönetici Mayıs 13, 2014

Peygamberimiz ( s.a.v. ) in Cenaze Namazını Kim Kıldırdı

Peygamberimiz ( s.a.v. ) in Cenaze Namazını Kim Kıldırdı ?

îbni Sa’d, îbni Meni, Hâkim, Beyhaki ve Taberani Îbni Mes’ud’dan rivayet ederler. O şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v.), hastalanıp iyice ağırlaştığı zaman, biz kendisine: “Vefatınız halinde sizi kim yıkayacak, Ey Allah’ın Resulü?” diyerek sorduk. O şöyle buyurdu: “Beni, ehl-i bey­timden bana en yakın olanlar yıkayacaktır. Fakat sizlerin göremeyece­ğiniz pek çok melekler de bulunacaktır!” Bundan sonra kendisine: “Namazını kim kıldıracak?” diye sorduk. O da: “Siz beni yıkayıp kefeni­me koyduktan ve güzelce kokuladıktan sonra, şeririm üzerine koyunuz! Sonra şeririmi kabrimin kenarına bırakınız. Sonra yanımdan çıkıp bir müddet bekleyiniz. Zira o sırada üzerime ilk namaz kılacak olan Cebrail olacaktır. Sonra Mîkâîl, sonra İsrafil, sonra da Azrail olacaktır. Bunların her birinin yanında meleklerden cemaatleri de olacaktır. Sonra sizler­den ilk olarak ehl-i beytim gelip namazımı kılsınlar. Sonra grub grub veya ferd ferd gelip namazımı kılarsınız.” Biz, Peygamberimizin bu sözlerini böylece dinledikten sonra: “Peki Ey Allah’ın Resulü, sizi kabri­nize kim koyacak?” diye de sorduk. O da buyurdu ki: “Beni kabrime, ehlim koyacaktır ve bu sırada bir çok melekler de bulunur, onlar sizleri görür amma, sizler onları göremezsiniz.”

Bu rivayetle ilgili olarak Beyhaki der ki: “Bunu, sadece Selâm el-Tavil rivayet etmiştir.” Ibni Hacer ise onun bu sözüne itiraz ederek şöyle demiştir: “Bunu, aynı tarikten Müslime bin Salih de rivayet etmiştir ve onun bu rivayeti Selâm el-Tavil’in rivayetini desteklemektedir.” (Bunu ayrıca Hafız Bezzâr da, bir başka tarik ile İbni Mes’ud’dan rivayette bulunmuştur.)

İbni Sa’d’m Ali’den rivayeti de şöyledir: Peygamber (s.a.v.) şeriri üzerine konulduğu zaman ben insanlara dedim ki: “O’nun cenaze na­mazını kılarken, hiç biriniz insanlara imam olamaz! O, sağken de, vefatı halinde de sizin imamımzdır! Grub grub içeri giriniz, saf saf durunuz ve O’nun namazını kılınız.” Onlar da grub grub gelip böyle yaptılar. Bilinen cenaze duasını da okumadılar. Tekbir aldıktan sonra sâdece: “Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllahi ve berekâtühü.” “Ey Allah’ın peygamberi, Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun!” diyerek selamladılar ve sonra da: “Allah’ım bizler şahitlik ederiz ki, se­nin peygamberin senin O’na indirdiğin kitabını tebliğ etmiştir! Ümme­tine hakkıyla yol gösterip nasîhatta bulunmuştur, senin yolunda hakkıyla cihâd etmiştir! Tâ senin dînin izzet ve kuvvet bulup yerleşin-ceye kadar, nasihat ve cihâdında devam etmiştir. Allah’ım, sen bizleri O’na indirdiğin Kitâb’a hakkıyla uyanlardan eyle ve bizlere dînimizde sebat ver! Bizi yarın âhirette O’na kavuştur!” işte bâzıları böyle dua e-diyor, bâzıları da bu duaya amîn diyordu. Erkekler bu şekildeki cenaze namazlarını bitirdikten sonra kadınlar, sonra da sabiler edâ ettiler.

(Ibni Sa’d ile Beyhakî’nin Muhammed bin İbrâhîm el-Teymî’den olan rivayeti de bu şekildedir.)

İbni Sa’d, Ebû Hazım el-Medenî’den rivayet eder. O şöyle diyor: Peygamber (s.a.v.) vefat ettikleri zaman, O’nun cenaze namazını ilk olarak muhacirler edâ ettiler.
Sonra ensâr. Bölük bölük gelip namazını kılıyor, sonra çıkıyorlardı. Sonra Medine ehli kıldı. Böylece erkekler edâ ettikten sonra kadınlar edâ ettiler. Kadınlar, âdetleri veçhile feryâd ve figân ediyorlardı. Ansızın büyük bir gürültü duyuldu. Bundan korkan kadınlar sustular. Birisi bu sırada şöyle demekteydi: “Her bir musibetin ve kaybın, Allah tarafından verilecek bir karşılığı ve bedeli vardır. Ek­siğini, Allah’ın vereceği ecir ve sevâb ile gidenlere ne mutlu! Asıl musibete uğrayan ise, sevaptan mahrum kalandır!

Kaynak : Celaleddin es-Suyuti, Peygamberimizin Mucizeleri ve Büyük Özellikleri: 544-546.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Peygamberimizin Mucizeleri, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: