Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 21 Mar 2014

Ölülerde Selâm Alırlar – Mezar Ziyareti

Posted by Site - Yönetici Mart 21, 2014

kabir,mezar,Ölülerde Selâm Alırlar - Mezar Ziyareti,

Ölülerde Selâm Alırlar – Mezar Ziyareti

Hadis-i şerifte buyuruldu:
Herhangi bir kul, dünyada (hayatta iken) tanımış olduğu bir kişinin mezarına uğrar da ona selâm verirse; muhakkak ki o (ölü kişi) kendisine selâm vereni (görür) tanır ve selâmına mukabelede bulunur.
Kaynak : Kenzu’l-Ummâl: 42556

Mezar Ziyareti

İmam Suyûtî (r.h.) hazretleri buyurdular:
Hadis-i şerifler, eserler ve rivayetler, delâlet ediyorlar ki: “Muhakkak ziyaretçiler, ne zaman (mezara veya bir zatın kabrine gelirse) o ziyaret olunan kişi; kendisini ziyaret edeni mutlaka;
1- Tanır,
2- Sözünü işitir
3- Kendisiyle ünsiyet kurar,
4- Ve onun selâmına mukabelede bulunur…
Bu (durum yani ölülerin kendisini ziyaret edenleri tanımaları bütün ölüler hakkında) umûmidir…
Hem şehitler hakkındadır ve hem de diğer ölüler hakkındadır. Bununda belli bir vakti yoktur. Ve sahih olan da budur.
Çünkü Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, kabir ehline, işiten ve akıl erdiren kişiye verilen selâm ile selâm vermeyi ümmetine meşru kıidı

Şerhü’l Şir’ati’l-lslâm, Es seyyid Alizâdenin “Şir’atü’l-lslâm” isimli kitaba yazmış olduğu bir şerhtir. Fıkhî konular takva yönü tercih edilerek yazılmış Islâmî edepler üzerine duran ve hayatın bütün noktalarını Kitap ve sünnet-i seniyyeye göre açıklayan ve çok ince malûmatları içeren değerli bir kitaptır.

Kitap, Arabî dil ile yazılmıştır. Şir’atü’l-lslâm kitabının, 1282 H. tarihinde İs-tanbul’da “Vakıa matbaasında yapılan baskısı 583 sayfadır. Ruhu’l-Beyân tefsirinin kaynaklarından biri olan bu değerli kitabı bütün okuyucularımıza tavsiye ederiz. Gerçekten başka kitaplarda bulamayacakları sahih ve derde derman olabilecek bilgileri bu kitapta bulabilirler…

Şerhü’l Şir’ati’l-lslâm, s. 580, Şir’atü’l-lslâm Şerhinde şöyle bir hadis-i şerif rivayet etmektedir:
Herhangi bir kişi, bir Müslüman kardeşinin kabrini ziyaret eder ve ona selâm verir ve onun yanında (mezarının yanı başında) oturursa; (mezardaki ölü) kendisiyle ünsiyet bulur ve onun selâmına mukabelede bulunur ta o kişi kalkıncaya kadar (dünyada bir tanıdığı ziyaretine gelmiş gibi kendisiyle ünsiyet kurar)… Şerhü’l Şir’ati’l-lslâm, s. 580,

İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 5/431.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Selâm kelimesi Kur’ân-ı kerimin otuz üç (33) yerinde geçmektedir.

Posted by Site - Yönetici Mart 21, 2014

Kur’ân’ı kerimi tecvidsiz okuyan sevap kazanmaz mı

Selâm kelimesi Kur’ân-ı kerimin otuz üç (33) yerinde geçmektedir.

Bunlardan altı yerde marife (es-Selâm) yirmi yedi (27) yerde de nekre selâm) olarak geçmektedir:
Marife ( es-Selâm olarak) geçtiği yerler;
1 – Nisa: 94,
2- Maide: 16,
3- En’âm: 127,
4- Yunus: 25.
5- Meryem: 33,
6- Tana; 47…

Nekre ( selâm olarak) geçtiği yerler:
1- En’âm: 56,
2- A’râf:46.
3- Yunus: 10,
4- Hud:48,
5- Hud: 69,
6- Ra’d:24.
7- İbrahim: 23,
8- Hicr:46,
9- Nahl: 32.
10- Meryem: 15,
11- Meryem: 47,
12- Nemi: 59,
13- Kısas: 55.
14- Ahzâb: 44,
15-Yasin: 58,
16-Saffât:79.
17-Saffât: 107.
18-Saffât: 119.
19- Saffât: 130.
20-Saffât: 181.
21- Zümer: 73,
22- Zühruf: 89,
23- Kaf: 34.
24- Zâriyyat: 25,
25-Vakıa: 91,
26- Haşr: 23,
27- Kadar: 5, Bu konuda geniş araştırma yapmak isteyen buralara baksın.

NOT : Yazi dipnotlardan alinmistir

İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 5/416-418

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: