Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 18 Mar 2014

Kimlere Selâm Verilmez

Posted by Site - Yönetici Mart 18, 2014

IF

Kimlere Selâm Verilmez

Kişi tanıdığı ve tanımadığı bütün ehl-i islâm’a selâm verir. (Ancak:)
1- Tavla oynayana.
2- Satranç oynayana,
3- Teğannî yapana,
4- Şarkı-ı türkü söyleyene,
5- Def-i haceti için oturana,
6- Güvercin uçurana,
7- Hamamda çıplak olana,
8- Hamamın dışında çıplak olana selâm verilmez.

Hamamda Selâm

İbnü’ş-Şeyh haşiyelerinde buyurdu:
Hamama giren kişi, orada insanları sayıca az ve sessiz görürse onlara selâm verir. Yok eğer insanları çok ve konuşurlarken görürse onlara selâm vermez. Çünkü onlar ma’siyetle meşguldürler.

imam Gazâlî İhyâ-u Ulûmiddin”de buyurdular:
Hamama girildiğinde selâm verilmez. Kendisi hamamda iken eğer biri selâm verirse, “selâm” lafzı ile mukabele edilmez. Belki sükût eder; eğer başkası cevâp vermiş ise… Eğer kendisi cevâp vermek istiyorsa; “Allah sana afiyet ve sıhhat versin,” denilir. Hamamın iç kapısını açarken, söze başlamak için; “Allah sana afiyet ve sıhhat versin,” demesinde bir beis yoktur.

Kadınlara Selâm

Kûrtubi Tefsirinde buyuruldu:
(Kadınlara selâm vermek caizdir . Ancak:) Yabancı genç kadınlara selâm verilmez. Çünkü (selâm ile ve) şeytanın dürtmesi (vesvese vermesi) sebebiyle onlarla konuşmak korkusu veya hain gözlerin bakışlarından dolayı genç kadınlara selam verilmez.
Kadınlardan mahrem olanlara ve (yabancı da olsa) yaşlılarına selam vermek güzeldir.

Selâma Karşılık Verilmeyen Yerler

1- Hutbede iken,
2- Cehrî (sesli) olarak Kur’ân-ı kerim okurken,
3- Hadis-i şerif rivayet ederken,
4- ilim tedrisatında iken,
5- Ezanda,
6- ikâmet okurken, selâma karşılık verilmez.

Camide Selâm

Yine kişi;
1- Teşbih çekmek,
2- Dua okumak,
3- Evrâd-ü ezkâr okumak,
4- Kur’ân-ı kerim okumak,
5- Namazı beklemek,
6- Ve benzerî ibâdet ile meşgul olmak için;
Mescid’e girip orada oturduğu (ibâdete başladığı) zaman kendisine selâm verilmez ve bu kişi kendisine selâm verenlerin selâmına mukabelede bulunmaz.
(İbâdet için değil de;) ziyaretçi camiye girdiğinde, (kendisinden sonra) camiye girenlerden biri selâm verirse, caizdir.
Kişi camiye girdiğinde namaz kılanlardan başkası yoksa (camide bulunanların hepsi ibâdetlerle meşgul ise); bu takdirde camiye giren kişinin;
(Es-Selâmü aleynâ ve alâ ibâdillahis-salihîn) “Selâm bizim üzerimize olsun ve Allah’ın sâlih kulları üzerine olsun,” demesi uygun olur.
Selâm vermez. Zira selâm vermek, başkası tarafından cevap verilmesi gereken bir tekliftir. Camide namaz kılanlar, hem namazlannı bitirmeden önce ve hem de namazlarını bitirdikten sonra bile selâma mukabelede bulunamazlar. Sahih olan da budur.

Kâfire Selâm Vermek

İmam Nevevi (r.h.) buyurdular:
(Kâfirlere selâm verip vermeme konusunda) doğru olan cihet. Kafirlere selâm vermeye başlamak haramdır. Çünkü bu, kâfiri şerefli ve aziz kılmak manâsını taşır. Zira selâm vermek karşı tarafı aziz kılmak, demektir. Kâfirleri, yüceltmek ise haramdır.

Kâfir ve zimmîlerin hidâyete ermeleri için dua edilir… Hatta çok makbul bir harekettir. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri sahabeler, evliya ve âlimler insanlığın hidâyeti için dua etmişlerdir.

Şöyle bir hadis-i şerif de mevcuttur:
Amr ibni Ahtab (r.a.)’dan rivayet olundu: Buyurdular:
-“Efendimiz (s.a.v.) hazretleri su istediler. Ben kendisine bir kap dolusu su getirdim. İçinde bir kıl vardı. O saçı çıkarttıktan sonra Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine ikram ettim. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri dua ettiler:
-“Allah’ım! Onu güzelleştir!” (Râvi buyurdular):
-“Onu yetmiş üç yaşlarında iken gördüm. Hâlâ başında ve sakalında beyaz bir kıl yoktu.” Müsned-i Ahmed: 21813,

Bidat Ehline Selam

Tayyibî (r.h.) buyurdular:
Tercih edilen görüşe göre bid’at ehline selâm verilmeye başlanılmaz. (Başlangıç onların tarafından olabilir.) Selâm verdiği kişinin eğer halini bilmez, sonra da o kişinin, kâfir, zimmî ve bid’at ehli olduğu ortaya çıkarsa; onu tahkir için;
-“Selâmımdan döndüm (selâmımı geri aldım,” der.

 Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 5/421-425.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: