Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 06 Mar 2014

Âhiret Dünyadan Hayırlıdır-Hazret-i Ali (r.a) Tarafından Yazılmış Bir Tapu Senedi

Posted by Site - Yönetici Mart 6, 2014

2hz-alihz-omer-hz-osmanmekkekabegul

Âhiret Dünyadan Hayırlıdır-Hazret-i Ali (r.a) Tarafından Yazılmış Bir Tapu Senedi

Bil ki, muhakkak âhiret dünyadan daha hayırlıdır. Çünkü;
Dünya nimetleri azdır; âhiretin nimetleri ise çoktur.
Dünya nimetlerinin sonu vardır; âhiret nimetleri ise sonsuzdur.
Dünya nimetleri, şaibelidir, âhiret nimetleri ise saf ve durudur.
Dünya nimetleri, üzüntü, keder, düşünce, sıkıntı ve zorluklarla karışık ve şaibelidir; âhiret nimetleri ise bütün keder ve ü-züntülerden arınmıştır.
Dünya nimetleri, şek ve şüphelidir. Zira en büyük nimetlere kavuşmuş olan insan bile yarının ne olacağını ve ikinci gün başına ne geleceğini bilmemektedir; âhiret nimetleri ise bakidir….

Akıllı kişiye düşen vazife, her yönden hayırlı olanı tercih etmektir. Her yönden hayırlı olan ise âhirettir. Âhireti, her yönden şerli olanın üzerine tercih etmek gerek… Her yönden şerli ve kötü olan ise dünyadır.

Sa’dî bazı kasidelerinde buyurdular:
Sen bina ve evini başka bir temel üzerine bina etî Cennet yurdunda kendine bir köşk yapmaya çalış. Çünkü dünya, esâsı ve temeli sağlam olmayan bir yerdir. Elbette yıkılacaktır. Feridun’un üzerine padişahlığı yıkıldığı gibi…

Süleyman Aleyhisselâm parmağındaki yüzükle gitti. Yerlerinde yeller esti. Dünyanın hiçbir kimseye vefadarlığı yoktur. Sonu üzüntü ve kederdir. Ömür.bir mum misâlidir…
Başı yanıp gelmektedir. Her an yok olmaya yaklaşmaktadır.

Hazret-i Ali (r.a) Tarafından Yazılmış Bir Tapu Senedi.

Rivayet olundu:
Adamın biri bir ev satın aldı. Hazret-i Ali (r.a.)’a gelerek;
-“Bir senet yaz!” diye rica etti. Hazret-i Ali (r.a.)da yazdılar:
-“Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adı ile…
Amma bundan sonra mağrurun biri diğer bir mağrurdan bir ev satın aldı. Gafillerin yoluna girmiş oldu. Bu ev kendisinde bakî kalacak değildir. Bu evde (şu dört) hudut (sınır) vardır.
Birinci hududu ölümle son bulur.
ikincisi, kabirle…
Üçüncüsü, haşirle…
Dördüncüsü, ya cennete veya cehennem ateşine… Vesselam…

Sonra Hazret-i Ali (r.a) yazmış olduğu (ve evin dört sınırını belirten bu senedi) adama okudu. Adam evi geri verdi. Evin bedeli olan bütün paraları alıp, Allah yolunda tasadduk olarak dağıttı. Zâhid oldu. Dünyadan el ve etek çekti. İşte bu ariflerin hâlidir. Hakikî hal budur…

İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 5/342-343.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: