Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 26 Şub 2014

Ebdâl ( Abdal ) Ne Demektir ?

Posted by Site - Yönetici Şubat 26, 2014

9 01 2015 - 1 copy.jpgss

Ebdâl’dan Olmak

İmam Suyûtî (r.h.) hazretleri buyurdular:
-“Eğer sen Ebdâl’dan olmak istersen, ahlakını çocukların bazı huy ve ahlaklarına çevir. Çocuklarda beş güzel ahlak vardır ki;
eğer bu güzel hasletler büyüklerde olmuş olsaydı elbette (Allah’ın) ebdâl kullarından olurlardı.
1- Çocuklar, rızık endişesi çekmez ve rızka ehemiyet vermezler.
2- Çocuklar, hastalandıkları zaman, Haliklarından (Yaratıcılarından) şikâyet etmezler.
3- Yemekleri topluca yerler.
4- Çocuklar, korktuklarında gözleri yaşlarla dolar.
5- Çocuklar birbirleriyle kavga ettiklerinde (aralarına düşmanlık girdiğinde) çok geçmeden hemen sulh edip barışırlar….

Kaynak : “Hüsnü’l-Muhâdara fî Ahvâl-i Mısır ve’l-Kâhire” İmam Suyûtî (r.h.)

Ebdâl”, Allâhü Teâlâ hazretlerinin ermiş evliya kulları, demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu:
Ubâde bin Sâmit (r.a.)’dan rivayet olundu. Efendimiz {s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-“Bu ümmetin “Ebdâl”ları otuz kişidirler.
Halilurrahman Hazret-i İbrahim mislidirler.
Her ne zaman onlardan biri vefat etse. Allâhü Teâlâ ve tebârek hazretleri, onun yerine bir başkasını koyar.”

Müsned-i Ahmed: 21689,

Başka bir hadisi Şerifte yine buyuruldu:

İbnü Ömer (r.a.) hazretlerinden Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular: “Ümmetimin seçkinleri. “beşyüz”Ierdir.
Ebdal kırk kişidir.
Ne beşyüzler eksilir ne de kırklar.
Ebdâl’dan herhangi biri vefat ettiği zaman, Allâh’ü Teâlâ hazretleri, beşyüzlerden birini onların yerine kırkların içine koyar. Beşyüzlerden biri vefat ettiği zamanda o makama layık bir kişi onun yerini alır ve böyle beşyüzler eksilmezler; kırklar da eksilmezler.” Sahabeler:
-“Ya Rasûlellah! Bunların amellerinin ne olduğunu bize delâlet edip anlat!” dediler. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-“Bunlar (beşyüzler ve kırklar) kendilerine zulmedenleri affederler, kendilerine kötülük edenlere ihsanda bulunup iyilik yaparlar ve Allâhü Teâlâ hazretlerinin kendilerine verdiği nimetleri başkalarıyla paylaşırlar.”

Kenzül-Ummal: 34591:
.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Şeytanın En Sevdiği ve …?

Posted by Site - Yönetici Şubat 26, 2014

Şeytanın Hileleri,Şeytanı Susturmanın Yolu

Şeytanın En Sevdiği ve …?

Yahya bin Zekeriyya Aleyhisselâm, husûsî suretinde İblis (şeytan) ile karşılaştı. Ona;
-“Ey İblis! İnsanların hangisi sana daha sevimlidir ve insanlardan kimden çok buğzedip nefret edersin?” Şeytan:
-“En çok sevdiğim kişi, cimri mü’mindir.
En çok buğzettiğim ve nefret ettiğim kişi ise, cömert olan fâsıktır.”
Yahya Aleyhisselâm sordu:
-“Bu nasıl olur?” Şeytan:
-” Cimri adamın cimriliği bana kâfidir.
Cömert olan fâsık ise korkarım ki, Allâhü Teâlâ hazretleri, muttali olduğu cömertüğiyle ona muamele eder ve onu kabul eder...”
Sonra şeytan yüz çevirip gitti. Giderken de:
-“Eğer sen (Allah’ın peygamberi) Yahya olmasaydın elbette bu bilgilerden sana haber vermezdim!” dedi.

Kaynak : Laktu’l-Mercân fî Ahkâmı’l-Cân isimli kitab’da böyledir

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Yahya, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şeytan | Leave a Comment »

Biz İyi İsek İyi İdareciler, Kötü İsek Kötü İdareciler Gönderir Allah.

Posted by Site - Yönetici Şubat 26, 2014

filistinserife-sevval-kardelenpalestinasiir

Adaletli ve Kötü,şerli İdareciler. Neden ?

Rivayet olundu:
Musa Aleyhisselâm, Rabbine nida ve ilticada bulundu ve sordu:
-“Yâ Rabbi! Senin kullarına rızân ve onlara râzî olmamanın alâmeti nedir?” Allâhü Teâlâ hazretleri Musa Aleyhisselâm’a vahyetti:
-“İnsanların üzerine en hayırlılarını âmir olarak geçirdiğim zaman bu kendilerinden râzî olduğumun alâmetidir. Başlarına en kötülerini ve şerlilerini geçirdiğim zaman ise bu onlara gadap ettiğimin ve onlardan râzî olmadığımın alâmetidir!

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 5/281.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: