Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 24 Şub 2014

ZİNA GÜNAHI

Posted by Site - Yönetici Şubat 24, 2014

lezbiyenliksapik-iliskilerzina-etmeyinfuhuszinaya-yaklasmayin

ZİNA GÜNAHI

Flörtün bir sonraki devresi zinadır. Evliliğin bir gayesi de zinaya, fuhuşa mani olmaktır. Çünkü zina etmek büyük günâhtır. Nitekim Kur’an-ı kerimde mealen, “Zinaya yaklaşmayın! Çünkü o, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur” buyuruldu. (İsra 32)
Zinaya yaklaşmayın demek, zinaya götürecek sebeplerden, hareket ve işlerden sakının, yabancı kadınları düşünmeyin, onlarla konuşmayın, onların seslerini dinlemeyin, onlara bakmayın, demektir. Açık saçık giyinmek, kötü işlere yol açabilir. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruldu ki:
Fuhşun açığına da, gizlisine de yaklaşmayın.” (Günahların zina gibi büyüğü olsun, bakmak gibi küçüğü olsun hiç birine yaklaşmayın!) (En’am 151)

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
Sizin için en çok korktuğum şey zinadır.
Zina etmeyin, kadınlarınızın cazibesi, sevgisi gider, soğukluk başlar.
Zina fakirliğe yol açar.
Zina eden, dünyada üç zarara uğrar: Rızkı noksanlaşır, ömrü kısalır, yüzünde nur kalmaz. Âhırette de üç zarara uğrar:
1– İlahi gazaba uğrar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
Zina edenin yüzü Cehennemde ateşle yanar.”
2– Hesabı çetin olur. Allahü teâlâ Musa aleyhisselama, “Zina edene giydirilecek olan ateşten gömlek, bir dağa atılsa, dağ yanıp kül olur” diye vahyetti.
3– Cehenneme atılır. Zina edip tevbe etmeden ölen, ahirette büyük azablara düçar olur. Hatta Cehennemdekiler bile bunlardan rahatsız olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
Zina edenlerin kokusu, bütün Cehennem halkına eza verir.
Zararın neresinden dönülürse kârdır. “Allah artık beni affetmez” diyerek günahlara devam etmemelidir!

Günahım çok diye tevbeden kaçmamalıdır. En büyük günahların da tevbesi olur. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
Ey günahı çok olan kullarım, Allahın rahmetinden ümidinizi kesmeyin! Allah günahların hepsini affeder. O, sonsuz magfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir.” (Zümer 53)
Göz Zinası
Yabancı kadınlara şehvetle bakmak göz zinası kabul edilmiştir. Yabancı kadınlara bakmak gözü zayıflatır, kalbi karartır. Kur’ân-ı kerimde mealen buyuruldu ki:
Ey Resulüm, mü’minlere söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar! Müslüman kadınlar da zinetlerini göstermesinler, başörtülerini yakalarına kadar örtsünler!” (Nur 31)
Peygamber efendimiz de “göz zinası” hakkında buyuruyor ki:
Azab-ı ilahiden korkarak, başını yabancı kadından çevirene, Allahü teâlâ ibadetin tadını duyurur.
Harama bakmıyan gözler, Cehennem ateşi görmez.
Kadına, şehvetle bakanın, gözlerine erimiş kurşun dökülüp, Cehenneme atılır.
Komşu kadına, arkadaş hanımına şehvet ile bakmak, yabancı kadına bakmaktan on kat daha günahtır. Evli kadınlara bakmak, kızlara bakmaktan bin kat daha günahtır. Zina günahları da böyledir.
Avret yerini açana, başkasının avret yerine bakana Allah lanet etsin!
Kadının yüzünden ve iki eli ayasından başka bütün bedeni avrettir.
Sadece bakmanın cezası budur. Dokunmanın veya zinanın zararı ve cezası daha büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
Yemin ederim ki, birinin başına demir çivi sokulması, yabancı bir kadına dokunmasından daha hafiftir.
Allah indinde zinadan büyük günah yoktur.
Erkekler, iffetsiz olursa, karıları, kızları da kötü yola düşebilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
Siz iffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli olur.”
Ey gençler, namusunuzu koruyun, zina etmeyin! İyi bilin ki, namusunu koruyana Cennet vardır.
Onun bunun karısını, kızını ayartan bizden değildir.
Zina eden, aynı şeye maruz kalır.
Kadınlar zaruret olmadıkça namahrem erkeklerle konuşamaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
Ey kadınlar, ancak mahreminiz olan erkeklerle konuşun, mahreminiz olmıyanlarla konuşmayın!
Erkeğin erkek için ve kadının kadın için avret yeri, diz ile göbek arasıdır. Bir kadın, başka bir kadının, göbek ile diz arasına bakamaz. Zaruretsiz bakarsa, haram işlemiş olur. Kadının yabancı erkek için avret yeri, el ve yüzünden başka, bütün bedenidir. Başkasının avret yerine, lüzum yokken, şehvetsiz de bakmak haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
Erkek erkeğin, kadın kadının avret yerine bakamaz, helal değildir.
Erkeğin kadına, kadının da erkeğe (şehvetle) bakması haramdır.
Hz. Ümm-i Seleme validemiz anlatıyor:
Resulullahın yanında iken, iki gözü de görmiyen İbn-i Ümm-i Mektum hazretleri, izin isteyip içeri girdi. Resulullah bize, “İçeri girin” buyurdu. “O a’ma değil mi, bizi görmez” dedim. “O sizi görmüyorsa, siz onu görüyorsunuz” buyurdu.

Lezbiyenlik

Erkeklerin eşcinselliğine livata, homoseksüellik; kadınlarınkine lezbiyenlik denir.
Kalb, göze tabidir. Gözler haramdan sakınmazsa, kalbi korumak güç olur. Kalb, harama dalarsa, günahlardan sakınmak güç olur. O halde, imanı olanların, haram işlememesi, harama bakmaması lazımdır. Erkeklerin eşcinsel olması, haram olduğu gibi, kadınların da eşcinsel olması haramdır. Kadının da herhangi bir kadına şehvet ile dokunması ve bakması haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
Kadının kadına yaklaşması [lezbiyenlik, safizm] zinadır.”
Erkeğin erkeğe, kadının kadına yaklaşması zinadır.
“Erkek erkekle, kadın kadınla (zaruretsiz) aynı yatakta yatamaz.”
“Erkek erkekle, kadın kadınla yetinirse, ümmetim helak olur.”
“Erkek erkekle, kadın kadınla (uygunsuz iş için) beraber olamaz.”
“Ahır zamanda eşcinsel üç kısım olur: Bir kısmı konuşmak ve yüze bakmakla, diğeri, tokalaşmak ve kucaklaşmakla yetinir. Bir kısmı da bu işi bilfiil yapar. Allahın laneti bunların üzerine olsun! Eğer ki tevbe ederlerse, tevbe edenin tevbesini Allahü teâlâ kabul eder.
Kadınların, kadınlara şehvet ile bakması ve dokunması, kocasından başkasına, erkek ve kadın, kim olursa olsun, yabancıya süslenmeleri caiz değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
Bir kadın, koku sürünüp dışarı çıkar ve kokusunu duyurmak için bir toplumun yanından geçerse, ona da, bakana da, zina günahı yazılır.
Erkekle kadın, başka cinsten oldukları için, bir araya gelmeleri nisbeten güçtür. Kadının kadına yaklaşması ise daha kolaydır. Bunun için kadının kadına bakması ve dokunması, erkeğin kadına ve kadının erkeğe bakmasından daha kötü olabilir.
Kadınların, Kur’an-ı kerim, mevlid, ilahi okuyarak seslerini erkeklere duyurmaları haramdır. Hoparlör, radyo ve TV ile duyurmaları ise mekruh olur. (Tergibüssalat, Hadika)

Sapık ilişkiler

Cenab-ı Hak, insanın doğumundan ölümüne kadar bütün safhalarda, nasıl yaşayacağını, neleri yapacağını neleri yapmayacağını insanlara bildirmiş. Bunlara uyan dünya ve ahırette rahat eder. Etmeyen, dünyasını da ahıretini de zindan eder.
Hayatın bir gerçeği olan cinsi beraberliğin de nasıl olması lazım geldiğini bildirmiş. Bunun meşru yolunu göstermiş. Meşru olmayan yolları ve zararlarını bildirmiş. Meşru olmayan yola, cinsi sapıklığa kayan kendine de toplumu da zarar verir.
Aile hayatını yok eden, sapık bir ilişki olan livatayı (Homoseksüellik), günümüzde kendini bilmez inançsız küçük bir azınlık meşrulaştırmaya çalışıyor
.
Yeri gelmişken bu iğreç işe dinimizin bakışını da bildireyim:
Lût aleyhisselâmın kavminden önce hiçbir kavmin işlemediği bu çirkin ve iğrenç fiil hakkında Kur’ân-ı kerîmin Enbiyâ sûresi 74. âyetinde meâlen; “Habîs iştir.” buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz de, “Lût kavminin işini (livata) yapan mel’ûndur.” “Benden sonra ümmetim hakkında en çok korktuğum şey, Lût kavminin yaptığını yapmalarıdır.” “Erkek erkek ile livâta yaparken arş titrer, sallanır. Melekler de bu iğrenç işe muttalî olup, «Ya Rabbî emretsen de yeryüzü o ikisini cezalandırsa, gökyüzü onların üzerine taş yağdırsa.» derler. Allahü teâlâ; «Ben halîmim, acele etmem. Benden bir şey kaçmaz.» buyurur.” buyurarak livâtanın kötü ve iğrenç iş olduğunu bildirmiştir.

Büyük İslâm âlimlerinden İmâm Mücâhid; “Lûtî olan (livâta yapan) kimse, tövbe edip, bu pis fiilden vazgeçmedikçe, gökte ve yerde olan bütün sularla yıkansa, yine temizliği noksan olur.” buyurdu.

Mâlik bin Dinar hazretleri de; “Geçmiş ümmetlerden hiç birinde erkeğin erkeğe yaklaştığı işitilmedi. Ancak bu çirkin fiil, Lût kavmi arasında zuhûr etti. Onlara şeytan gelip bu fiili öğretti. İnsan tabiatına aykırı olan bu çirkin fiili yaptıkları için Allahü teâlânın gazâbına uğradılar” buyurarak livâtanın kötülüğünü bildirmiştir.
Allahü teâlâ insan neslinin çoğalması için erkeklere değil kadınlara yaklaşmak gerektiğini, nikahla olan evlilikten nesebi sahih kız ve erkek evlatların olacağını bildirmiş ve şehveti de bunun için vermiştir. Fakat şehvetin veriliş gayesinden ve hikmetinden gâfil olan insanlar cehâlet ve azgınlıkları sebebiyle livâtâ denen çirkin işe yönelmişlerdir.
Her dinde haram ve büyük günah olduğu bildirilen ve insan tabiatına ters olan livâta bugün sür’atle yayılan korkunç Aids hastalığına sebep olmaktadır. Livâta eden insanda it uru ve aids hastalığı ortaya çıkmaktadır. 1985 yılında virüsü teşhis edilen bu hastalığın domuz eti yiyenlerde de görüldüğü tesbit edilmiştir.

CENA-I HAK BÖYLE İLLETLRDEN VE HASTALIKLARDAN MUHAFAZA BUYURSUN

Şerife Şevval Kardelen Hocamıza Bu Güzel Yazı İçin Teşekkür Eder Sizlerinde Dualarını Bekleriz.

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şerife Şevval Kardelen | 1 Comment »

Hazret-i Ömer’e (r.a.) Neden “Faruk” adı verildi

Posted by Site - Yönetici Şubat 24, 2014

kalble-yapilan-tevberuhi-sikintada-okunan-dua

Hazret-i Ömer’e (r.a.) Neden “Faruk” adı verildi

Hakemliği Kabul Etmeyenler.

İbni Abbâs (r.a.) hazretlerinden rivayet olundu:
Münafığın biri bir Yahudî ile hasımlaştı. Yahudi, davayı Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine götürmeyi istedi ve;
-“Muhammed Mustafa muhakkak ki hak ile karar verir ve o asla rüşvete yönelmez!” dedi.
(Müslüman olduğunu iddia eden) münafık kişi ise, davayı Ka’b bin Eşrefe götürmeyi söyledi. Çünkü o şiddetli bir şekilde rüşvete rağbet eden bir kişiydi. Çünkü bu hâdisede, Yahudî haklı; münafık ise haksızdı. (Bundan dolayı Yahudî, kendisi gibi Yahudî olan Ka’b bin Eşrefe gitmek istemiyordu. Efendimiz s.a.v. hazretlerine gitmek ve ilâhî adaleti görmek istiyordu.)

Sonra Yahudî sözünde ısrar etti. İkisi Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine gittiler. İkisi de konuştular. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, Yahudîye hak verdi. Münafık, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin hükmüne râzî olmadı. Sonra dediler, Hazret-i Ömer (r.a.)’a gidelim. Onu hakem tayin edelim. Yahudî, Hazret-i Ömer (r.a.)’a:
-“Rasûlüllah (s.a.v.) hazretlerine gittik o benim lehime hükmetti! Bu kabul etmiyorl Onun için muhakeme için sana geldi” dedi. Hazret-i Ömer (r.a.) zâhir’de Müslüman görünen münafık kişiye döndü:
-“Böyle mi oldu?” Münafık:
-“Evet!” dedi. Hazret-i Ömer (r.a.) onlara:
-“Siz burada bekleşip durun! Beni bekleyin!” dedi. içeriye girdi. Eline kılıcını aldı. Gelip münafık kişinin boynunu vurdu. Hatta münafık orada oluverdi. Hazret-i Ömer (r.a.) sayhasında şöyle buyurdu:
-“Allâhü Teâlâ hazretlerinin ve Resulünün hükmüne razı olmayana böyle karar gerekir!

Bu hâdise üzerine Cebrail Aleyhisselâm indi.
-“Ömer (r.a.) hak ile bâtılın arasını ayırt etti!” buyurdu. Bu hâdise üzerine Hazret-i Ömer’e (r.a.) “Faruk” adı verildi.

İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 5/285-286.
.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Ömer, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: