Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 22 Şub 2014

Ülü’l-Emre İtaat…

Posted by Site - Yönetici Şubat 22, 2014

mescidi-nebevimedineyesil-kubbeulul-emre-itaat

Ülü’l-Emre İtaat…

Ülü’l-emre itaat hakkında merhum Yusuf Nebhânî (k.s.) hazretlerinin çok değerli bir risalesi vardır.
Bu değerli hadis kitabını daha sonra merhum Mehmet Hoca efendi, “Emîr ü’l- Mü’minine (Ülü’l-Emre) İtaatin Vücûbu hakkında Kırk Hadis” adı altında tercüme etti. Ve saygıdeğer Abdulkadir Dedeoğlu tarafından (1970’li yıllarda) Osmanlı yayınevi evinde neşredildi. Bu konuda geniş bilgi sahibi olmak isteyenlere bu kıymetli e-seri tavsiye ederim.

Dikkate değer kayıtlardan birisi de müminlere hitap edilerek “sizden” kaydıdır ki, mânâsı apaçıktır. Müminlerden olmayan idarecilere itaat etmek dinen vacip kılınmamıştır. Bu hususta itaat değil, varsa bir anlaşmaya riâyet etmek söz konusudur. Fakat itaat etmenin vacip olmamasından mutlaka isyan etmenin gerekli olduğu manası olmamalıdır.
İtaatin vacip olmaması, isyan etmenin vacip olmasını gerektirmeyeceğinden itaat mecburiyetinde bulunmamakla, isyan mecburiyetinde bulunmak arasında fark vardır. İsyan hakkı başka, isyan etme vazifesi yine başkadır. Bundan dolayı buracten mümin olmayan bir ülkede bulunan müminlerin şuna buna karşı isyancı ve ihtilalci bir durumda kabul edilmemeleri ve belki müminlerin her nerede bulunurlarsa bulunsunlar Allah’a ve Resulüne karşı itaatsizlikten sakınmak ve aynı zamanda kendilerinden olan idarecilere itaat etmeleri ve tağutlara boyun eğmemelerinin gerekli olduğunu anlamak gerekir.
Bu bakımdan Taberî tefsirinde de zikredildiği gibi şu hadisler ne kadar önemlidir: İbni Zeydin babasından rivayet ettiği üzere Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurmuştur ki: “İtaat, itaat, itaatte imtihan da vardır. Fakat Allah dilemiş olsaydı emretmeyi hep peygamberlere verirdi.” Yani peygamberler mevcut iken bile hükümdarlara emretmeyi nasip etmiştir. Ve nitekim Yahya Aleyhisselâm’ın öldürülmesine bile hükmetmişlerdir.

Aynı şekilde Ebu Hüreyre’den rivayet o-lunduğu üzere Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurmuştur: “Benden sonra size bir takım valiler valilik edecek iyi iyiliği ile velayet edecek, günahkar da günah işlemekle velayet edecek; hakka uygun olan her konuda bunları dinleyin ve itaat edin ve arkalarında namaz kılın, iyilik yaparlarsa hem sizin, hem onların lehinedir. Kötülük yaparlarsa sizin lehinize (menfaatinize), onların zararınadır.

Aynı şekilde Abdullah b. Ömer hazretlerinden rivayet olunduğu ü-zere Hz. Peygamber ( s.a.v.) buyurmuştur ki: “Müslüman olan kişinin itaat etmesi onun vecibesidir, hoşlandığında da hoşlanmadığında da. Ancak günah işlemesi emredilmiş olursa başka. Günah işlemeyi emredene itaat yok.

Şuara sûresinde:
O aşırıların emrine uymayın. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, ıslah etmezler.” (Şuarâ, 26/151-152) âyeti de bu hususu apaçık ifade ediyor.

Ebu’s-Suûd, tefsirinde bütün bunları şu şekilde özetlemiştir. Bunlar raşid halifeler ve onlara uyan ve doğru hareket eden hakkı emreden idareciler ve adil davranan valilerdir. Zâlim idarecilere gelince, bunlar Allah’a ve Hz. Peygambere atf ile kendilerine itaat etmenin vacip olmasını hak etmekten u-zaktırlar.

Zâlim İdareciye İtaat Vacip Değildir

Muhakkak ki zâlim idareciler, Müslümanların üzerine galebe çalmış hırsızlardır.
Çünkü zâlim idareciler, insanların mallarını kahr, galebe ve zorla gasp ederler.

Günah işlemeyi emredene itaat yok.
” Şuara sûresinde:
“O aşırıların emrine uymayın. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, ıslah etmezler.” (Şuarâ, 26/151-152) âyeti de bu hususu apaçık ifade ediyor.

Vali Halka Göredir …

Şunu iyi bil ki, valilerin (ve idarecilerin) sâlih veya fasit- (İyi ve kötü kişiler) olmaları idare olunan halkın iyi veya kötü olmaları hasebiyledir.

Siz nasıl olursanız (içinizden) biriniz sizi o şekilde idare eder!

Efendiniz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-“Siz nasıl olursanız (içinizden) biriniz sizi o şekilde idare eder!”
Yani sizler eğer sâlih kişiler olursanız; üzerinize sâlih bir adam vali ve memur olarak tayin edilir. Ve eğer sizler kötü kişiler olursanız, sizin üzerinize kötü bir adam vali veya amir olarak tayin edilir.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 5/272-273-274-

280-281.

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Aman Emânete riâyet Edeleim LUTFEN…

Posted by Site - Yönetici Şubat 22, 2014

11Emânete riâyetramazan fikralari

Aman Emânete riâyet Edeleim LUTFEN…

Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-“Emânete riâyet etmesi olmayanın imanı yoktur. 
Ahdine (sözüne) sâdık olmayanın dini yoktur.

Müsned-i Ahmed: 11035.
İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 5/270

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Hadis-i Şerifler, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Kimin Gayesi Allah – Âhiret Olursa Dünya Ona Boyun Eğer.

Posted by Site - Yönetici Şubat 22, 2014

Şeyh Şâzelî Kimdir

Kimin Gayesi Allah – Âhiret Olursa Dünya Ona Boyun Eğer.

Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-“Kimin gayesi, âhiret ise Allâhü Teâlâ hazretleri onun kuvvetini toplar (ona kuvvet verir), onun zenginliğini onun kalbinde kılar (ona kanaat verir), dünya ona gelir ve dünya ona boyun eğer.
Kimin kaygısı ve gayesi dünya olursa, Allâhü Teâlâ hazretleri onun işlerini dağıtır, onun fakirliğini iki gözünün arasında kılar; dünya ona gelmez; ancak ona yazılanlar hariç…”

Sa’dî (k.s.) buyurdular
Dünya meta (ve malına) sahip olan, onların çalınmasından korkar!
Arifler, dünya malını toplamadılar. Perişan da olmadılar.
Her kimin sahrada kanaat haymasi kurulmuş ise, dünya titrese ve zelzele olsa, bile gam edip üzülmezler.

İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 5/255-256.

 

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Nefse Sesleniş – Ey Nefsim !

Posted by Site - Yönetici Şubat 22, 2014

Dua,Ebu Said el-Harraz (r.h.) hazretleri Kimdir ,Tevbe,tevbe nasil olur.arafat hac 2015 copy

Nefse Sesleniş – Ey Nefsim !

Ibni Semmâk (k.s.) hazretleri , nefsini kınama konusunda şöyle diyorlardı:
-“Ey nefsim!
Sen zahitlerin sözlerini söylüyorsun ama; münafıkların amellerini işliyorsun! Bu halinle sen cennete girmeyi arzuluyorsun!

Heyhat heyhat!

(Cennet senden çok çok uzaktır).

Muhakkak ki cennet için başka kavimler var!

Onun için senin amelinden başka ameller var!

Yazıklar olsun sana nefsim!

Sen Kisrâ, Kayser ve Firavunlar yaşantısını (yolunu ve hayat tarzını) tuttun!

Benim de “Dârül-Celâl” da (cennette) Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine komşu olmamı istiyorsun!

İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 5/252-253.

Ibni Semmâk (k.s.) hazretleri Kimdir ?

Asıl adı, Muhammed bin Sabih, künyesi Ebû’l-Abbas, lakabı ibn-i Semmak’tır. Evliyanın büyüklerinden olan bu zât Küfelidir. Doğum tarihi bilinmemektedir.
Hızır Aleyhisselâm ile görüşen evliyadandır.
Muhammed Bin Semmak Hazretleri hastalanmıştı. Talebelerinden Ahmed ibni-Ebû’l-Havarî’ hazretleri hocasının idrarını bir şişeye koymuş ve tahlil için Nasrânî bir doktora götürüyordu.
Yolda güzel yüzlü, hoş kokulu, iyi giyimli bir pîr-i fâniye rastladılar. O yaşlı adam onlara sordu: -Nereye gidiyorsunuz? -Tabibe… -Neden?
-Hocamızın Hastalığını öğrenip Tabipten gerekli ilaçlan almak için.. -Hocanıza dönün! Elini ağrıyan yere koyup:
“Ve bil- Hakkı enzelnâ hu ve bil- Hakkı nezel” (Bunu da bihakkın indirdik ve bihakkın indi Isrâ: 17/105.) âyeti kerimesini okusun. İnşallah hiçbir şeyi kalmaz. İyileşir. Eskisinden bile daha iyi olur.
Talebeler geri dönerler. Hadiseyi Hoca ibni Semmak Hazretlerine anlatırlar. Ibni Semmak Hazretleri kendisine verilen manevî ilacı tatbik eder etmez hemen iyileşir. Talebeleri. Muhammed Ibni Semmak Hazretlerine bu manevi ilacı kendilerine veren zatın kim olduğunu sordular.
Buyurdular:
-Sizinle görüşen o zat Hızır Aleyhisselâm’dı .
Ibni Semmâk hazretleri, 799 (H. 183) tarihinde Küfede vefat etti.

H.z Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin.

 

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: