Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 12 Şub 2014

Borcun Ödenmesi İçin Dua.

Posted by Site - Yönetici Şubat 12, 2014

altin-2

Borcun Ödenmesi İçin Dua.

Sahih hadîste vârid olan şudur: “Peygamber (s.a.vj, ashabından bazılarına, borçtan kolaylıkla kurtulabilmek için şu duayı öğretmiştir:

Ey yedi kat göklerin ve ulu arş’m sahibi, bizlerin ve her şeyin sahibi bulunan Rabbim! Dâneyi yaran, çekirdeği çatlatan (ve bu küçü­cük tohum ve çekirdeklerden sonsuz nimet ve bereketler meydana geti­ren), Tevrat’ı, İncil’i ve Kur’ân’ı indiren Allah’ım!… Ben, şer ve zararı bulunan her şeyden sana sığınırım! Her şeyin durumu ve geleceği Senin elindedir… Sen, kendinden evveli olmayan, kendinden sonrası bulun­mayansın! Kendinden üstünü bulunmayan Zahir, kendinden daha ya­kını bulunmayan Bâtm’sın! (Şüphesiz, bana benden daha yakınsın, beni benden daha iyi bilensin!)… Borcumu ödemekte bana yardımcı ol, ko­laylık ihsan eyle Rabbim! Beni fakirlikten kurtarıp, zengin eyle Rab­bim.

Peygamber Efendimiz’in bu duayı kendisine talîm buyurduğu sahâbi, böylece ve samîmine duasını yaptı. Böylece her şeye kadir olan Allah’a sığınıp, yalvarıp yakardı. Allah da o kuluna, borcunu ödemesi hususunda yardımcı oldu da, borçtan kurtuldu.

Tirmizl’nin rivayet ettiği bir hadîse göre de (ki bunu da Ali (r.a.) rivayet etmiştir) Peygamber (s.a.v.), ashâbdan birine şöyle dua etmesini tâlim buyurmuştur:

Allah’ım, helâl mâl ile bana yeterlik ver de, asla harama düşme­yeyim! Allah’ım bana lutfunla (helâlinden) zenginlik ver de, başkalarına muhtaç olmayayım!” O sahabî de böyle dua etmiş, borcundan kurtulup helâle kanâat etme zenginliğine ermiştir. (Mert veya nâmert hiç bir ferde muhtaç olmamıştır.)

Bazı eserlerde, aşağı-yukarı buna yakın bir duanın; cuma namazının farzından selâm verdikten sonra: Fatiha, İhlâs ve Muavvizeteyn’ın yedişer defa okunmasından sonra (ki bunlar da İlgili hadislerde tavsiye edilmiş, müellifimiz de Camıu’s-Sağır’da “bu hadis ha-sendir” demiştir) okunması da tavsiye edilmiştir. (Şerhu Bidâyetu’l-Hıdaye, 105, Matbaa-ı Behiyye, 12917.

Kaynak : Celaleddin es-Suyuti, Peygamberimizin Mucizeleri ve Büyük Özellikleri, Uysal Kitabevi: 2/333.

 

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Dualar, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | 2 Comments »

 
%d blogcu bunu beğendi: