Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 01 Şub 2014

Rü’yetüllâh – Yani Allah’ı Görmek…

Posted by Site - Yönetici Şubat 1, 2014

Allah,.

Rü’yetüllâh – Yani Allah’ı Görmek…

Sahih Haberde varid oldu:
-“Cennet ehli cennete girdiği zaman, Allâhü Teâlâ hazretleri meleklere buyurur:
-“Benim evliyalarıma (benim dostlarıma) yedirin!
Onlara, rengârenk yemekler verilir. Cennetlikler, her lokmada diğerinde bulamadıkları bambaşka bir lezzet bulurlar. Yemeği bitirdikten sonra, Allâhü Teâlâ hazretleri:
-“Kullanma içirin!” buyurur.
Onlara (envâ-i çeşit) içecekler verilir. Her yudumda diğerinde bulamadıkları lezzeti bulurlar. Bunu da bitirdikten sonra; Allâhü Teâlâ hazretleri, cennetliklere:
-“Ben sizin Rabbinizim! Size olan sözümü yerine getirdim! Vaadim hak ve sadıktır! Benden isteyin size vereyim!” buyurur. Bunun üzerine cennetlikler iki veya üç kere:
-“Senin rızânı isteriz!” derler. Allâhü Teâlâ hazretleri de:
-“Sizden fazlasıyla razı oldum! Bugün size, bütün bunlardan daha büyük bir ikramda bulunacağım!” buyurur.

Hicabı keşfeder. Perdeyi açar.
Cennetlikler, Allâhü Teâlâ hazretlerinin dilediği kadar ona bakarlar. Ve secdeye kapanırlar.
Allâhü Teâlâ hazretlerinin dilediği kadar secdede kalırlar. Sonra Allâhü Teâlâ hazretleri onlara:
-“Kaldırın başlarınızı! Burası ibâdet yeri değildir!” buyurur. Rü’yetüllâh üzerine kendilerine ikram edilen bütün nimetleri unuturlar. Çünkü o anda Allâhü Teâlâ hazretlerine nazar (bakmak), kendileri için bütün nimetlerinden daha sevgili ve daha hoştur.”

Rü’yetüllâh yani Allah’ı görmek…

Akâid ve kelâm âlimleri, Cenab-ı Allah’ın görülmesini üç yönden ele almaktadırlar:
1 – Dünyada görmeK,
2- Rüyada görmek.
3- Âhirette görmek.
Cenab-ı Allah’ın dünyada görülmesinde ihtilaf vardır. Mi’râç’ta Peygamber Efendimiz Cenab-ı Allah’ı baş gözüyle mi veya kalp gözüyle mi gördü? Sorusuna kesin bir cevap verilmemiştir… Âlimlerin çoğuna göre Peygamber Efendimiz. Cenab-ı Allah’ı baş gözü ile görmüştür. Ramazan Efendi Şerh-i Akâid Haşiyesinde şöyle buyurmaktadır: ” Allâh’ü Teâlâ. Hazreti Muhammed (s.a.v.) ‘in baş gözünü kalbinde kıldı. Kalbi için, göz yarattı. O da Rabbini baş gözüyle görür gibi gördü
Rüyada Cenab-ı Allah’ın görülmesine pek İtiraz eden olmamıştır.
Sahabenin büyüklerinden Hazreti Ömer (r.a.) rüyasında Cenab-ı Allah’ı görmüşlerdir.
İmam-ı Azam Hazretleri. Cenab-ı Allah’ı doksan dokuz kere rüyasında görmüş. Yüzüncü defa da görürsem kıyamet gününde bu ümmetin kurtulması için, ne yapmaları lazım geldiğini soracağım demiştir. Ondan sonra Allah’ı rüyasında görünce Cenab-ı Hakk ona:
-“Her akşam sabah şu evradı getiren benim azabımdan ve ıkabımdan kurtulur” buyurmuşlardır.
imam Ahmed bin Hambel Hazretleri de Rabbini rüyada görmüş ve sormuşlar:
-Yâ Rabbi sana yaklaşmanın yolu nedir? Cenab-ı Allah: -“Kur’ân-ı kerim okumaktır” buyurmuşlar.
Bu konuda İslâm büyüklerinde rivayet edilen bir çok hadiseler vardır. Merak edenler Akâid, Kelâm ve Mevize kitaplarına bakabilirler. Allâme Taftâzânî Hazretlerinin Şerh-i Akâid’de buyurdukları gibi: “Rüyada Cenab-ı Allah’ı görmek bir çeşit müşahededir ki, kalb ile olur, göz ile değil….” Müminlerin Cenab-ı Allah’ı âhirette göreceklerinde bütün alimlerin ittifakı vardır… Çünkü Cenab-ı Allah’ın âhirette görülmesi kitap ve sünnet ile sabittir. Kur’ân-i Kerim;
Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl panldayacaktır. Rablerine bakacaklardır (O’nu göreceklerdir).” Peygamber efendimiz bir gece ayın ondördünde aya bakarak:
Muhakkak siz hepiniz, âhirette Rabbinizi şu Ay’ı görüp de şübhe etmediğiniz gibi göreceksiniz.” (lbni Mace: 177) buyurduklarını sahabeden yirmi zat rivayet etmiştir.

Cenab-ı Allah nasıl görülecektir?
Bu sorunun cevabını Ömer Nesefı Hazretleri şöyle vermektedir. “Allâh’ü Teâlâ’yı görmek aklen caiz, naklen vaciptir- Allâh’ü Teâlâ görülür. Fakat bu görülme, bir mekânda, bir yönde bir ışık (veya herhangi bir şey) yardımı ile değildir. Görenle Cenab-ı Allah arasında bir mesafe de bahis konusu değildir.

Cennetliklerin Cenab-ı Allah’ı Görmeleri

Cennet ehli cennete girdikten sonra Cumartesi günü. bir münâdi şöyle seslenir:
-Huld Cennetinde Adem Aleyhisselamin ziyafetine gelin. Bunun üzerine herkes gelir. Adem Aleyhisselâm da onların hepsine yedirir. içirir, giydirir ve sevinçle yerlerine geri dönerler.

Sonra bir münadi Pazar günü şöyle seslenir: -Naîm Cennetinde Nuh Aleyhisselâm in ziyafetine gelin. Sonra bir münâdi Pazartesi günü şöyle seslenir:

-Firdevs Cennetinde İbrahim Aleyhisselâm in ziyafetine gelin. Sonra bir münâdi Salı günü şöyle seslenir:
-Me’vâ Cennetinde Musa Aleyhisselâm in ziyafetine gelin. Sonra Çarşamba günü bir münâdi şöyle seslenir:
Adn Cennetinde İsa Aleyhiselâmm ziyafetine gelin. Sona bir münâdi Perşembe günü şöyle seslenir:
-Tuba ağacı altında Muhammed Mustafa (s.a.v.) in ziyafetine gelin. Sonra Cuma günü bir münâdi şöyle seslenir:
-Dâr-ül-Celâl’de Rabbin ziyafetine gelin. Onlar da gelirler. Cenab-ı Allah onlara tecelli eder ve şöyle buyurur:
-Esselâmü aleykum yâ Ibadî (Ey kullarım size selâm olsun.) Cenab-ı Allah’ın dilediği kadar, onlar yüce Rabbe bakarlar. Müminler, alt cihetten münezzeh, yön, yer.mesafe, cephe ve herhangi bir aracı olmaksızın Allah Teâlâ’yı görürler. Sonra hepsi Onun için, secdeye kapanırlar. Cenab-ı Allâhın dilediği kadar secdede kaldıktan sonra, (Allâh’ü Teâlâ) onlara: -Başlarınızı kaldırın burası ibâdet yeri değildir, buyurur. Bunun üzerine onlar, içinde bulundukları bütün nimetleri unuturlar. Allâhü Teâlâ’ya bakmak, onlar için, her şeyden daha sevimli olur. Allâh’ü Teâlâ şöyle buyurur:
-Temennide bulunun (Dileyin benden ne dilerseniz) Onlar da; -Senin rızanı temenni ediyoruz, derler. Bunun üzerine Aİlâh’ü Teâlâ: -Ben sizden razı oldum, der. ”
Daha geniş bilgi için makiniz: Allah c.c.’nın Mü¬barek Sıfat ve Güzel İsimleri, s. 26-29. Ömer Faruk Hilmi.

Zira cennette erkek mü’minler, Allâhü Teâlâ hazretlerini gördükleri gibi kadın mü’minlerde Allâhü Teâlâ hazretlerini göreceklerdir. Sadece erkeklerin gördüklerini beyân etmek yanlıştır. Zira Allâhü Teâlâ hazretlerinin görmek hakkında varid olan bütün haberleri umûmîdir. Kadın erkek bütün mü’minlere şâmildir. Mütercim…

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 5/158-163.

 

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | 1 Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: