Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 28 Oca 2014

Anne ve Babaya İhsan Ne Demektir?

Posted by Site - Yönetici Ocak 28, 2014

20ana-duasiannecigim

Anne ve Babaya İhsan Ne Demektir?

Anne ve  babanın hakkı, beşeriyette hakları en büyük olanlardır.
Anne ve babaya ihsan etmek,
1- Onların hizmetlerine koşmak,
2- İşlerini görmek,
3- Sesini onlardan yüksek çıkartmamak,
4- Sözde onlara karşı haşin ve kaba olmamak,
5- Anne ve babanın isteklerinin hâsıl olması için çalışmak,
6- İmkân ve kudreti nisbetinde anne ve babaya infakta bu-lunmaktır.

Yakın Akrabaya İhsan

Yakınlık sahibi olanlar,
1 – Kardeş,
2- Amca,
3- Dayı,
4- Teyze,
5- Hala,
6- Bunların çocukları…
7- Bunların benzerleri gibi…
Bunlara, ihsanda bulunmanın yolları:
1- Sıla-i rahm,
2- Merhamet,
3- Şefkat,
4- Onlardan bir şey istememek,
5- Akrabalarına yük olmamak,
6- Onlara vasiyette bulunmak,
7- Onlara doğru yolu göstermek,
8- Eğer fakir ve muhtaç iseler onlara güzel bir şekilde infakta bulunmak…
9- Ve benzeri şekillerle onlara ihsanda bulunmak gerekir.

Yetim ve Yoksullara İhsan

“Öksüzlere de…”
1 – Yetimler için en uygun ve en elverişli olanı onlara infak etmek,
2- Eğer vâsiy ise onların işlerini idare etmektir.
“Yoksullara da…”
1- Yoksullara iyilik yapmak,
2- Onlara sadakalar vermek,
3- Yoksullara yemek yedirmek,
4- Veya onları güzellikle geri çevirmektir.

Komşulara İhsan

“Ve yakın komşuya da…”
1- Komşulardan en yakın olan,
2- Veya komşulukla beraber neseb yakınlığı olanlar.
3- Ya da komşuluk ile beraber dinî yakınlık olanlar,

Komşu Hakları

Komşu hakkında Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
Muhammed (s.a.v.)’ın nefsi yed-i kudretinde olan Allah’a yemin olsun ki, Allah’ın kendisine rahmet ettiği kişilerden başka hiç kimse komşu hakkını edâ edemez. Onlar da çok azdırlar. Komşu hakkının neler olduğunu biliyor musun? (Sana komşu hakkını bildiren nedir? Komşu hakkı şunlardır:)
1- Fakir düştüğü zaman (onun elinden tutup) onu zengin etmen,
2- Senden borç istediği zaman ona borç vermen.
3- Kendisine bir hayır isabet ettiği zaman, sevincine ortak olman,
4- Kendisine bir şer ve musibet dokunduğu zamanda, ona taziyetlerini bildirmen.
5- Hastalandığı zaman onu ziyaret etmen,
6- Vefat ettiğinde de cenazesine teşyî etmen ve cenazesine katılmandır.”

Komşuların Sınıfları ve Hakları

“Ve uzak komşuya da,”
Uzak komşu veya aralarında akrabalık bağı bulunmayan komşu, demektir.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-“Komşu, üç kısımdır:
1 – Komşulardan kiminin üç hakkı vardır.
2- Komşulardan kiminin iki hakkı vardır.
3- Komşulardan kiminin de bir hakkı vardır.

Üç hakkı olanlar:

1- Komşuluk hakkı,
2- İslâm hakkı,
3- Akrabalık hakkıdır.

İki hakkı olan komşular:

1- Komşuluk hakkı,
2- İslâm hakkı.

Bir hakkı olan komşu.

Komşuluk hakkı olandır. Bunlar da kitap ehli (gayri müslim olan) komşulardır.”

Arkadaşa İhsan

“Ve arkadaşa da,”
Arkadaş demektir.
1- Talim,
2- Terbiye,
3- Tasarruf,
4- Sanat,
5- Sefer gibi işlerde beraber olunan arkadaşa ihsanda bu-lunmak gerek… Çünkü bu kişi seninle sohbet etti. Sana arkadaş oldu. Senin yanıbaşında oldu. Bu arkadaşlardan kimi, cami ve mescid ve medresede senin yanında oturdu. Meclislerde senin yanında bulundu…Ve bunlardan başka yer ve mekânlarda seninle oldu. Seninle onun arasında çok düşük bir mertebede de olsa yakınlık, sohbet ve itimat doğdu. Senin bu hakka riâyet etmen senin üzerine vâcibtir. Onu unutmamalısın! Ona ihsan ve iyilikte bulunmayı bir ahlak ve prensip haline getirmelisin!
Yolda Kalmışlara İhsan
“Ve yoda kalmışa da
Yolcu, demektir. Yolculuk edip şehrinden ve malından uzak olan kimsedir.

Yolcuya ihsan,
1- Onu barındırman,
2- Ona yedirmen ve içirmendir.

Müsâfîr Hakkı

Veya (yolcu), senin evine gelip Müsâfîr olan, kişi demektir.
Müsâfirin hakkı üç gündür. Bunun üzerine ziyâde kılınan (yani üç günden fazla Misâfir’e yapılan ikram ve ihsan) sadakadır. Onu çikarıncaya kadar onun anında İkâme etmesi (başına dikilip kalması) kendisine helâl olmaz. (Misafiri evden çıkarmaya ve gitmeye zorlamak caiz olmaz…)

İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 5/136-139.

 

Posted in Ana - Baba Hakkı, Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: