Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mehir Vacip, Başlık Parası İse Haramdır

Posted by Site - Yönetici Ocak 17, 2014

Altin (2)

Mehir Vacip, Başlık Parası İse Haramdır

Mehir: Evlilikte tahakkuk eden haklardan biridir.
Mehir, nikah akdinin yapılması ile kadının hak ettiği maldır.
Mehir, tesbit edilmesi itibariyle iki kısma ayrılır.
1- Mehr-i Müsemma,
2- Mehr-i Misi,
Mehr-i müsemmâ, nikah akdinde belirtilen mehirdir. İki tarafın kendi rızala-nyla tesmiye {verilecek şeyin cins ve miktarını tâyin) ettikleri mehirdir. Herhan gi bir mal olduğu gibi nakit de olabilir. Hatta Siverek’ti bir gelinin yaptığı gibi kitap da olabilir. Siverekli bir kız, mehir olarak binlerce adet kitabı içinde bulunduran bir kitap listesini karşı tarafa vermişti. Altın, para ve madde düşkünü olan insanlar, kültür, irfan, edebiyat, sanat ve ilim sevdâlısı iyi niyetli gelinin bu güzel hareketi karşısında şaşırdılar. Bir çokları, “deli” dediler, memleketin o en akıllı kızına…
Mehr-i misi, nikah akdinde belirtilmeyen mehirdir. Nikah akdi sırasında iki tarafın rızası ile belirtilmeyen ve kadının babası tarafından, bulunmadığı takdirde memleketinin halkından, yaş, güzellik, bakirelik gibi vasıflarda akran ve emsali olan kadınların mehridir. Mehir Ödenmesi itibariyle de ikiye ayrılır:
1- Mehri Muaccel,
2- Mehri Müeccel,
Mehr-i muaccel” peşin olarak verilendir. Nikah akdi zamanında peşin verilmesi şart koşulandır. Kadın mehrini nikah anında alır.
Mehr-i müeccel” veresiye olarak verilendir. Sonra verilmesi şart koşulan mehirdir. Mehr-i müeccelde belirli bir ödeme zamanı tayin edilmemiş ise, boşanma zamanı veya ölüm vakti muaccel olur. Mehrin hepsi peşin veya veresiye olduğu gibi, bir kısmı peşin diğer bir kısmı veresiye kalabilir. Mehir, kadına tahsis ve temlik edilmesi sebebiyle bir “kul hakkı”; bu vazifenin yerine getirilmesi ilâhî emir olması cihetiyle “hakkullah”tır. Kadınlarının mehrini vermeyen veya zorla ellerinden alanlar, kul hakkı ile birlikte Aliâhm hakkını (hukukuİlâhı) çiğnemiş olur.
Mehir ile Başlık parası ayrı ayrı şeylerdir. Mehir vacip; başlık parası ise haramdır. Zira; “Eğer alınan bu para mehir ise, kadının malıdır. Babanın {ve velilerinin) bunda tasarruf hakkı yoktur. Hür insan satılmayacağına göre bu para, bir satış bedeli de olamaz. Bu para rüşvet mahiyetindedir. Ve haramctır.” Hu-kuk-i Islâmiye ve Istılâhat-ı Fıkhiye Kamusu c. 2, s. 12; Ömer Nasuhî BİLMEN.

Mehir ile Başlık Parası Ayrı Ayrı Şeylerdir
Bu gün bir çok Müslüman mehri unutmuş ve onun yerine başlık parasını koymuşlar. Başlık parasını sadece câhil insanlar değil; bir çok dindar, sofu ve hatta şeyhler bile almaktadır. Dinî bilgilerden yoksun ve paraya karşı aşırı düşkün olan insanlardan bir kısmı başlık parasını almakta ve kendince bir “mehre” benzetmektedir.
Mehir ile evlenmeyi zorlaştıran ve zinanın artmasına sebep başlık parası, süt hakkı, ağırlık parası gibi kanunsuz para almanın arasında çok açık farklar bulunmaktadır:
Mehir, helal; başlık parası haramdır.
Mehir, nikah akdi sırasında tesbit ve tayin edilir. Başlık parası ise kız isteme ve söz kesme merasiminde karara bağlanır.
Mehir, kolaylıktır. Başlık parasının yüzünden birçok kere nişanlar bozulmaktadır.
Mehir, iki tarafın görüşüp anlaşması ile peşin de verilir; sonra verilmek üzere sözleşme de yapılabilir. Başlık parası, ne olur ne olmaz endişesiyle peşinen alınmaktadır.
Mehir, kadının hakkıdır. Başlık parası kızın babasının cebine inmekte; dilediğini kendine ayırmakta, dilediğini de kızının ihtiyaçlarına sarf etmektedir.
Mehir, sırf kadına dönük bir menfaattir. Başlık parası ise âdeta bir satış bedelini andırmaktadır. Halbuki İslâm hukukunda hür olan bir insanın satışı kesinlikle haramdır.
Mehir, kadının hakkı olduğu için. kocanın ölümü halinde alındığı zaman kadının şahsına âit olur. Eğer o zamana kadar mehir alınmamış ise. kadın kocasının varislerinden mehrini talep eder. Halk arasında yaygın olan başlık parasını baba aldığı için, damadın ölümünde bile kayınpeder olacak şahsa verilir… Mütercim.
İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 4/460462.
Osmanlı Âlimlerinden Hacı Mehmed Zihnî Efendi (r.h.) hazretleri, “Ni’met-i İslâm” isimli çok değerli fıkıh (ilmihal) kitabında şöyle buyurmaktadır:
– “Dört zevcesi ve bin cariyesi var iken. bir câriye daha almak istese levm e-dilmez (kınanmaz). Böyle birini kınayan kişinin küfründen korkulur. Çünkü Cenab-ı Hak Kur’ân-ı kerim’de;
“Ve onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak zevcelerine ve kendilerinin milki olan cariyelerine karşı müstesna, çünkü bunlar levm olunmazlar. Kim de bundan ötesini ararsa, işte artık onlar haddi aşanlardır.” El-Mü’minûn: 24/5-7,
“Ve onlar ki apışlarını korurlar. Ancak zevcelerine veya milk-i yeminlerine başka; çünkü bunda levm olunmazlar. Fakat ondan ötesini arayanlar, işte onlar haddi aşan haşarılardır.” El-Meâric: 70/28-31,
Bu âyet-i kerimelerle bu hareketlerde bulunan kişilerden kınanma ve ayıplanmayı kaldırdı. Zevcesinin üzerine ikinci (üçüncü veya dördüncü) olarak evlenmek isteyen kişiyi ayıplayan ve kınayan kişinin hükmü de böyledir. Evli iken bir daha evlenmeye kalkışan kişinin hanımı:
-“Eğer sen evlenirsen ben kendimi öldürürüm!” dese bile kocası yine evlenmekten imtina etmeye bilir. Zira:
“Size helâl olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikâh edin.” Nisa:4/3, âyet-i kerimesiyle birden fazla hanımla evlenmek meşru kılındı. Ancak kişi, hanımını üzmemek için birden fazla evlenmekten vazgeçerse sevâb kazanır. Zira Efendimiz (s.a.v.) hazretleri hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:
Kim ümmetime yumuşak ve ince davranırsa, Allâhü Teâlâ Hazretleri de ona rahmet eder.”

Nimet-i İslâm, c. 2, s. 34. Mehmed Zihnî Efendi,

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d blogcu bunu beğendi: