Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 05 Oca 2014

Posted by Site - Yönetici Ocak 5, 2014

 

İbni’s-Sikkît ( r.h ) Kimdir ?

lbni Sikkît: 188 (m.802) yılında Bağdat’ta doğdu.
Babasının lakabı es-Sikkît (çok suskun- hiç konuşmayan) olduğu için kendisine de suskun adamın oğlu manâsında “İbni’s-Sikkît” denildi.
Babası lügat ve nahiv alimi olup İmam Kissâî hazretlerinin arkadaşıydı. Bağdat’ta çocuklara ders vererek geçimini sağlıyordu.
İbni’s-Sikkît iyi bir eğitim aldı. İlk tahsilini babasının yanında yaptı. İmam Ferra ve Ebû Amr eş-Şeybânî gibi büyük zatlardan ders aldı. Fasih dili öğrenmek için Arab kabilelerinin arasında dolaştı. Garip kelimeleri topladı. Darb-i meselleri inceledi. Sonra Bağdat’ta müderris oldu. Babasıyla birlikte çocuklara ders vermeye başladı. Halife Mütevekkil Alellâh’m çocuklarına ders verdi. Halifenin çocukları olan Müeyyed billâh ile Mu’tez adındaki iki oğlunun özel hocasıydı. Tam bir ilim adamıydı.
Yağcılık yapmazdı. Kendisini ve evlâdını zorla insanlara sevdirmek isteyen Halife Mütevekkil Alellâh bir sohbet esnasında, büyük âlim İbni’s-Sikkît hazretlerine:
-“Sen Hasan ve Hüseyin (r.a.) hazretlerini mi daha çok seviyorsun yoksa benim oğullarım Müeyyed billâh ile Mu’tezimi mi daha daha çok seviyorsun?” diye sordu. İbni’s-Sikkît başına büyük işler açacağını bildiği halde hakikati gizlemedi ve buyurdu:
-” Hasan ve Hüseyin (r.a.) hazretlerini elbette senin çocuklarından daha çok seviyorum!” Zalim halifenin zulmü tuttu ve sordu:
-“Neden? Bak benim çocuklarımın sayesinde bir ekmek yiyorsun?” İbni’s-Sikkît (r.h.) buyurdular:
-“Hasan ve Hüseyin (r.a.) Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin torunlarıdır! Onlar hakkında Efendimiz (s.a.v.) hazretleri
-“Hasan ve Hüseyin (r.a.) cennet ehlinin gençleridirler.” Tirmizi: 3701,
-“Muhakkak ki Hasan ve Hüseyin her ikisi dünyada benîm reyhanım (çiçeklerim ve gü!!erim)dirler.” Tirmizi: 3703.
Ebû Hüreyre (r.a.)’dan rivayet olundu. Buyurdular:
-“Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-“Kim Hasan ve Hüseyni severse: muhakkak ki beni sevmiştir. Ve kim Hasan ve Hüseyne buğzederse; o kişi mutlaka bana buğzetmiştir.” lbni Mace: 140, Hazret-i Hasan ile Hüseyin (r.a.) hazretlerinin fazileti hakkında bir çok hadis-i şerif okudu. Ve konuşmasının sonunda:
-“Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin torunlarını senin çocuklarından daha çok seviyorum! Hatta hazret-i Ali (r.a.)’in kölesi Kamber bile benim nezdimde daha sevimlidir!” dedi.
Halife bu cevâba çok kızdı. Linç edilerek öldürülmesini emretti. İbni’s-Sikkît (r.h.) 244 (m. 858) tarihinde çok zalimane bir şekilde işkenceyle öldürüldü, lbni Sikkît bir çok kitab yazdı. Nahiv ve lugat ilmine çok hizmeti oldu. Eserleri günümüzde bile basılmaktadır.

H.z Allah sefeatlerine nail eylesin.Amin

İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 4/675-677.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kim Kimdir ?, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | 1 Comment »

Zerdüşt Kimdir – Nedir ?

Posted by Site - Yönetici Ocak 5, 2014

Zerdüşt Kimdir – Nedir ?

Zerdüşt: İran’da tevhid (tek İlâh) inancını yayan kimsedir.
Zerdüşt’ün kimliği ihtilaflıdır:
1- Peygamber,
2- Evliya.
3- Hakim,
4- Yalancı..
Tevhid inanç sistemi getirdiği için kimilerince peygamber olarak kabul edilen Zerdüşt’ün hayatıyla îlgili bilgiler daha çok efsanelere dayanır.
Zerdüştçülerin inanışına göre Zerdüşt. Büyük İskender’den 258 yıl önce ortaya çıkmıştır. Büyük İskender. Ahameniş hanedanının (M.ö. 559-330) merkezi Parsa’yı (Persepolis) M.ö. 330’da ele geçirdiğine göre Zerdüşt, Harezm’in kralı olduğu sanılan Vistaspa’ya inançlarını M.ö. 588’de kabul ettirmiş olmalıdır. 0 sırada 40 yaşında olduğu inancı doğru kabul edilirse, doğum tarihinin M.ö. 628 olması gerekir. Spitamalar adıyla bilinen soylu bir aileye mensub olan Zerdüşt, “Bilge Ma’bûd Ahura Mazda’dan vahiy aldığını” öne sürerek eski Iran dinini yeniden biçimlendirmeye çalıştı, inanç sisteminin temelini tapınılacak tek ilâhin yüce Ahura Mazda oluşturur. Ahura Mazda, göklerin ve yerin, diğer bir deyişle maddî ve manevî dünyaların yaratıcısıdır. Birbirini izleyen karanlıkla aydınlığın kaynağı, evrensel adaletin yaratıcısı, doğanın merkezi, ahlakî düzeninin kurucusu ve tüm dünyaların yargıcıdır. Ahura Mazda, başlıca altı niteliğe sahiptir. Bunlar doğruluk ya da kusursuz düşen (aşa vahishta), iyi akıl (vohu monah), iyiliksever bağlılık (spenta armaiti), yararlı egemenlik {kshathra vairya), bütünlük ya da kusursuzluk (haurvatat) ve ölümsüzlüktür (ameratat). Zerdüşçülük’ün kutsal kitabı, hikmet ve bilgi anlamına gelen Avesta’dır.
Osmanlı âlimlerinden Abdurrahman Bistâmi “Fevâyih-i Miskiyye” kitabında Şöyle buyurmaktadır: “Zerdüştî Farisi için, bazıları peygamberdir, bazıları velidir dediler. Ateşe tapanların ilki odur. Zira o ateşin kendisini nur sandı. Bazıları da İblisin ateşin içine girip oradan kendisine seslendiğini o da bunu vahiy sanarak, halkı ateşe tapmaya davet etti. dediler.
Bazıları Zerdüşt, Uzeyr Aleyhisselâm’ın talebelerindendi.
Zerdüşt, Ermiya Aleyhisselâm’ın talebelerindendi.
Musa Aleyhisselâmın zamanında yaşadı… Bu konularda çok değişik rivayetler var… Her şeyin doğrusunu bilen Allahü Teâlâ hazretleridir. Bu konuda daha geniş bilgi için bakınız: “Mir’ât-i Kâinat, c. 1, s. 363.

Mecûsîlerin peygamberi Zerdüşt kişinin anne ve kendi öz kızını nikahlamanın helal olduğunu söylemiştir.
Ama Müslümanların çoğu, Zerdüşt’ün peygamber değil de de yalancı bir kişi olduğunda ittifak ettiler.
Zerdüşt bunları nikahlamanın caiz ve helal olduğunu söylemişti.
Kız kardeşleri nikahlamak ise, Âdem Aleyhisselâm’ın zama-nında mübâh olduğu nakledildi.
Âdem Aleyhisselâm’ın zamanında kız kardeşlerle evlenmenin mübâh olması zaruretten dolayı idi… Çünkü onlardan başka insan yoktu.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri: 4/668-670.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Şeyh Ebû Abdullah el-Kureşî (k.s.) hazretleri Kimdir ?

Posted by Site - Yönetici Ocak 5, 2014

Şeyh Ebû Abdullah el-Kureşî (k.s.) hazretleri Kimdir ?

Şeyh Ebû Abdullah el-Kureşî (k.s.) hazretlerinin ismi, Muhammed bin Ahmed bin ibrahim el-Kureşt’dir. Endülüste doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. Mısıra yerleşti, oradan da Kudüs-ü şerife yerleşti. Şeyh Ebû Abdullah el-Kureşî (k.s.) hazretleri zühd ve takva sahibi bir zat idi. Tevekkülüyle meşhurdur.

Hızır Aleyhisselâm ile görüşen keramet sahibi velîlerdendir. İlim ve hikmet sahibiydi. Birçok büyük fakın ve İlim adamı kendisinden ders aldılar. Şeyh Ebû Abdullah el-Kureşî (k.s.) hazretleri, cüzzam hastalığına yakalandı. Namaz vakitleri olduğu zaman bu hastalık kendisinden tamamen yok olurdu. Namazını kıldıktan sonra bu hastalık yine ortaya çıkardı.

Birgün Hızır Aleyhisselâm, kendisine çok uzak yerden meyve getirdi, şifâ için yemesini söyledi, o; halinden memnun olduğunu belirtti ve meyveyi yemedi. Sahilde yürürken bir çiçek kendisine seslendi: “Ey Ebû Abdullah ben, sendeki (cüzzam) hastalığının şifâsıyım!” dedi. Ama Şeyh Ebû Abdullah el-Kureşî (k.s.) hazretleri, Allâhı unutturmayan hastalığından haline şükredip çiçeği koparmadı.

Şeyh Ebû Abdullah el-Kureşî (k.s.) hazretleri, cüzzam hastalığına yakalandığı için insanların çoğu kendisinden kaçıyordu. Kızın biri ailesine Şeyh hazretleriyle evlenmek istediğini söyledi. Onunla evlendi. Şeyh hazretleri, hanımıyla baş başa kaldığında, bütün cüzzamları yok olurdu. Tertemiz ve yakışıklı bir hal alırdı. Hanımına: Seninle olduğum zaman hep böyle tertemiz olacağım, ama halk ile olduğumda da cuzzamlı olacağım, bu sırrımı ben ölünceye kadar kimseye açıklama demişti.

Şeyh Ebû Abdullah el-Kureşî (k.s.) hazretleri. 599 (m. 1202) yılında Beyt-i Makdiste vefat etti. Kabri halen ziyaret edilmektedir.

H.z Allah şefeatlerine nail eylesin. Amin

.

youtube Bu linklere Tiklamayiniz, Bizim istemimizin disanda virus gibi giriyorlar.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kim Kimdir ?, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: