Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 03 Oca 2014

Cafer-i Sadık (k.s.) Hazretleri Kimdir ?

Posted by Site - Yönetici Ocak 3, 2014

Cafer-i Sadık (k.s.) Hazretleri Kimdir ?

Cafer-i Sadık (k.s.) hazretleri. 80 (m. 699) veya 83 (m. 19 nisan Çarşamba 702) tarinde Medine-i Münevvere’de doğdu.Cafer-i Sadık (k.s.) hazretleri baba tarafından Hazret-i Ali (r.a.)’ın torunun torunudur. Anne tarafından da Hazret-i Ebû Bekir (r.a.)’ın soyundandır. Oniki imamın altıncısıdır. Silsile-i Nakşıbendiyye-i Aliyye’nin dördüncüsüdür. Cafer-i Sadık (k.s.) hazretleri, sahabe-i kiram ile müşerref olan tabiîndendir. İyi bir ilim tahsil etti. İlk tahsilini babası Muhammed Bakır (r.h.) hazretlerinden tahsil etti. İlim ve fazilette zamanın bir tanesiydi. Birçok talebe yetiştirdi. İmâm-ı Âzam Ebû Hanife hazretleri, onun işrâd ettiği talebe ve muridlerinden biridir.

İmâm-ı Âzam hazretleri onun için;

-“Eğer (son) iki sene olmasaydı Nu’mân’elbette helak olurdu.” buyurdular.

Cafer-i Sadık (k.s.) hazretlerinin irşâd ve imamlık vazifesi tam otuz dört yıl sürdü. Cafer-i Sadık (k.s.) hazretleri buyurdular:

Kız evladları ana-babası için hayır ve hasenattır…

Erkek evlâd ise. ana-babası için nimettir. Hasenat sahibi olanlar sevâb kazanır. Nimetlerden ise hesaba çekilir. Yine buyurdular:

Üç şey Müslümanları aziz ve şerefli kılar:

1 – Kendisine zulmedeni bağışlamak,
2- Kendisine bir şey vermeyene vermek ve ihsanda bulunmak.
3- Kendisini aramayanları, arayıp bulmak ve hallerini sormak.

Büyük bir evliya ve büyük bir âlim idi.

Cafer-i Sâdık hazretleri hakkında iki şeyin iyi bilinmesi lazımdır.
1- Falcılıkla hiç ilgisi yoktu.
2- Kitab ve Sünnetin dışında bir mezhebi yoktu.
Yıldıznâme gibi birçok fâl kitapları, “Cafer-i Sadık hazretleri buyurdular.” diye başlamaktadırlar. Fal, büyü ve sihirlerini o yüce zâta isnâd ederek kendilerine ve işlerine maneviyat ve karizmatik bir hava vermek istemektedirler. Halbu ki. Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin soyundan gelen âlim ve evliya bir insanın, kişinin dini, iman ve nikâhına zarar veren fal ve büyü gibi basit, adî ve Yahudilerden kalma şeylerle uğraşması akıl ve mantık dışıdır.
Büyük bir âlim ve evliya olan Cafer-i Sadık (k.s.) hazretlerinin, Kur’ân-ı Kerimin âyetlerinin havâssı ve Kur’ân-ı Kerimi okumanın fazileti hakkında çok güzel tesbitleri vardır. Bunlar, sağlam kaynaklarımızda bulunmaktadır. Özellikle Cafer-i Sadık hazretlerinin Kur’ân-ı kerim süreleriyle ilgili olarak verdiği bilgiler, gerçekten bir kitab oluşturacak kadar çoktur…

Caferî Mezhebinin İmam Cafer-i Sadık hazretleriyle hiçbir ilgisi yoktur.
Allah’ın kitab ve Resulü (s.a.v.) hazretlerinin sünnetine tam bağlıydı. Onun şia’nın “Caferî mezhebi” ile hiçbir ilgisi yoktu…
Tarihte Fatimî devletini kuran ve bozuk bir inançları olan Fatımîlerin Hazret-i Fatma (r.a.) annemizle uzaktan ve yakından hiçbir alâkası olmadıkları gibi… Sadece isim benzerliği ve kötü insanların istismarı var… Cafer-i Sadık hazretlerinin. Yaşadığı çağın hadiseleri üzerine çok istismar edildi. Kendisi hiç bulaşmadığı ve Devamlı kendisini ilme ve irfana verdiği halde, bazı kötü niyetli kişiler, o yüce zâtı, siyâsî ve politik emellerine âlet etmek istediler.

Cafer-i Sadık hazretlerine iftiralarda bulundular. Bazıları kurmuş oldukları mezheblerine “Caferî mezhebi” adını vererek; Cafer-i Sâdık hazretlerinin karizmasını kötüye kullandılar.

Mürşid-i kâmil, büyük evliya ve âlim bir zat olan Cafer-i Sadık (k.s.) hazretleri. 148 (m. 6 Eylül Cuma 765) tarihinde vefat etti.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri: 4/583-584.

tv onlineBu linkler spamdir TIKLAMAYINIZ…

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kim Kimdir ?, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: