Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 12 Eki 2013

Hacca gİdemeyen müslüman NE YAPMALI?

Posted by Site - Yönetici Ekim 12, 2013

Hacca gİdemeyen müslüman NE YAPMALI?

Haccetmiş olanla karşılaştığın zaman ona selâm ver, onunla musâfaha et ve o evine girmeden önce senin için istiğfar etmesini iste. Zira onun günahları bağışlanmıştır.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

Hacca gidemeyen müslüman, Arefe günü öğle ile ikindi arası, kendini Arafât’ta kabûl ederek Allah rızâsı için 2 rek’at namaz kılar. Her rek’atte; 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 Kul yâ eyyühel-kâfirûn, 10 İhlâs-ı şerîf okur.

Namaza şu niyetle başlanır: “Yâ Rabbi, bugün şu saatlerde Arafat’ta milyonlarca müslümanın ‘Lebbeyk’ diye ilticâ ettiği zamanda, âciz kulun orada bulunamadı. Bu kulunun rûhunu onlarla beraber kılıp, benim ilticâmı da onların ilticâsına ilhâk buyur. Orada afv-ı umûmîye mazhar kıldığın kullarına beni de ilhâk eyle!..” Allâhü Ekber.

Namazdan sonra:

* 70 İstiğfâr-ı şerîf,

* 11 veya 70 adet, “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr” tevhîdini okur.

* 3 veya 11 yâhut 70 kerre “Allâhü ekber, Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek tekbir getirir.

* 100 defa aşağıdaki tesbîhi okur:

“Sübhânellezî fi’s-semâi arşuhû,

Sübhânellezî fi’l-ardı sültânühû,

Sübhânellezî fi’l-ardı hukmühû,

Sübhânellezî fi’l-cenneti rahmetühû,

Sübhânellezî fi’l-kabri kazâühû,

Sübhânellezî fi’l-kıyâmeti adlühû,

Sübhânellezî fi’l-bahri sebîlühû,

Sübhânellezî rafea’s-semâe,

Sübhânellezî beseta’l-arda,

Sübhânellezî lâ melce’e ve lâ mence’e minhü illâ ileyh.”

Arefe günü öğleden sonra Hızır aleyhisselâm ile İlyâs aleyhisselâmın Arafât’ta buluştuklarında okudukları şu duâyı da –mümkünse– 100 defa okumalıdır:

“Bismillâhi mâşâallâhü lâ yasrifü’s-sûe illallâh. Bismillâhi mâşâallâhü lâ yesûku’l-hayra illallâh. Bismillâhi mâşâallâhü lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.”

Bundan sonra duâ edilir. 

Kaynak : Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Hac İbadeti, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Kim kurbanın derisini satarsa, kurban kesmemiş gibidir.

Posted by Site - Yönetici Ekim 12, 2013

Kim kurbanın derisini satarsa, kurban kesmemiş gibidir.,gunes-altinda-kurutulan-deriler-kotu-koku-yayiyor-IHA-20110813AY454470-2-t

Kim kurbanın derisini satarsa, kurban kesmemiş gibidir.

Ebû Yûsuf’tan kurbanın etinin veya derisinin satışının bâtıl olduğu rivayet edilmiştir. Çünkü kurban vakıf gibidir. ( Müctebâ.)

Kurbanı kesen kasabın ücreti etten verilmez. Zira o satım akdi gi-bidir. Bu hüküm Peygamber aleyhisselâmın, Kim kurbanın derisini satarsa, kurban kesmemiş gibidir.» hadisine dayanır.

Menfaatlenmek için kurbanı kesmezden önce yününü kesmek mekruhtur. Eğer keserse, onu tasadduk etmesi gerekir.

Kurbanlık hayvana binilmez. Yük yüklenmez. Kiraya da verilmez. Eğer kiraya verilirse aldığı ücreti tasadduk etmelidir. Hâviü’l-Fetâvâ. Zira onun sahibi o hayvanın bütün parçaları ile Allah’a yaklaşmayı borçlanmıştır. Ama kesimden sonra ki durum bunun aksinedir. Yani kesimden sonra yününü kesebilir. Çünkü maksat hâsıl olmuştur. ( Müctebâ.)

Kesimden önce yünü gibi kurbanlığın sütünden de yararlanmak mekruhtur.

Âlimlerden bazıları, zengin kimse için, kurbanı kesmezden önce sütünden ve yününden yararlanmayı caiz görmüşlerdir. Zira zimmetinde vacib olduğundan kurbanlık taayyün etmemiştir. ( Zeylaî.)

Kaynak :  Reddu`l Muhtar – İbni Abidin

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Gündem, Genel, Kurban, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

FAKİH EBULLEYS HAZRETLERİNDEN NASİHAT.

Posted by Site - Yönetici Ekim 12, 2013

Nasihat,ebulGüzel Sözler, mevlana,2016, Güzel Sözler Resimli, Güzel Sözler Kısa, Aşk Sözleri, Anlamlı, Şemsi Tebrizi Sözleri Sevgiliye,özlü sözler, anlamlı sözler, etk

FAKİH EBULLEYS HAZRETLERİNDEN NASİHAT.

Fakih Ebulleys Hazretleri buyurdu: ” Yedi kelimeyi hıfzeden kimse Allahü Teala ve meleklerin yanında kıymetli olur ve Allahü Teala günahlarını affeder. Her ne kadar günahları çok ise de… İbadetlerinden tad alır Hayatı ve ölümü hayır olur. O yedi kelimeden ;

Birincisi: Her işin başında “ Bismillahirrahmanirrahim” demektir.

İkincisi: Her işten ayrıldlktan sonra ” Elhamdülillah” demektir.

Üçüncüsü: Dilinden boş sözler çıktığı zaman ” Estağfirullah” demektir.

Dördüncüsü: Bir işi ertesi günü yapmak istediği zaman ” İnşaallah” demektir.

Beşincisi: Sevmediği bir şey kendisini karşıladığı zaman ” La havla vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” demektir.

Altıncısı: Bir musubete rastladığı zaman ” İnna lillahi ve inna ileyhi raciuun” demektir.

Yedincisi: Gece ve gündüzde, dilinde “ La ilahe illallah Muhammedürresülüllah” vaki olmalıdır.

Bu yedi şeyi hıfzetmek kişiyi mümini kamil güruhuna idhal eder.

Kaynak : (Mekâsıdu’t – Tâlibiyn)

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Nasihat, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: