Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

YALAN YERE KASTEN YEMİN ETMENİN BÜYÜK HARAMLARDAN OLUŞU

Posted by Site - Yönetici Ağustos 22, 2013

11218817_532722250221822_2507601778966262174_n-copy

YALAN YERE KASTEN YEMİN ETMENİN BÜYÜK HARAMLARDAN OLUŞU

Konu ile ilgili hadisler

1712. İbn Mes’ûd’dan rivayete göre; Nebî (s.a) şöyle buyurmuştur: “Kim, müslüman birinin malı aleyhine, haksız olarak yemin ederse, Allah’ın gaza­bına uğradığı halde, huzura varır.” İbn Mes’ûd şöyle der: “Sonra Rasûlul-lah (s.a) bize Allah’ın kitabından bunun delilini okudu.” “Hakikat Allah’a olan ahidlerine ve yeminlerine bedel az bir bahayı (hasis bir menfaat) satın alanlar (yok mu?) İşte onlar için ahirette hiçbir nasip yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz. Onlara bakmaz, onları temize çıkarmaz. Onlar için pek acıklı bir azap vardır.” (Al-i îmrân, 77) (Buhârî ve Müslim rivayet etmiş­lerdir).[35]

Hadiste söz konusu ayetin sebebi nüzulü Eş’as b. Kays kıssasıdır. An­cak Buhârî, bu ayet için başka sebep nakleder. Ona göre bu ayet, “Bir adam pazarda malını satarken müşteriye “Bu mala senin verdiğinden daha fazla verdiler” diye yemin ettiği zaman nazil olmuştur.”

Ayetteki “ahd”den murat, yemindir. Ahdin hüküm yönüyle beş vechi vardır. İkisinde keffâret gerekir, ikisinde gerekmez. Birinde ihtilaf vardır. Bir kimse; “Allah’a ahd boynuma borç olsun” derse, bu yemini bozduğu zaman keffâret verir. Bunun yerine: “Allah’a vaad boynuma borç olsun” derse îmam-ı Azam ile Mâlik’e göre yine keffâret gerekir. İmam-ı Şafiî’ye göre bununia sözlü yemin kasdetmişse keffâret lazımdır. Yemin kasdetmemişse bir şey gerekmez.[36]

1713. Ebu Umame tyâs b. Sa’lebe el-Hârisî’den (r.a) rivayet edildiğine göre, Rasûtuüah (s.a) şöyle buyurmuştur: “Kim müslümanın hakkını yemi­ni ile elinden alırsa, Allah ona cehennemi vacib, cenneti haram kılar.” Ashabtan biri; “Yâ Rasûlailah az bir şey de mi olsa?” dedi. Rasûlullah (s.a); “Misvak ağacından bir dal bile olsa” buyurdu. (Müslim rivayet et­miştir)[37]

Yalan yere yemin etmek haramdır, özellikle insanların mallarım haksız yere yemek hususunda bu yasak daha ağırdır.

“O kimseye Allah cehennemi vacib, cenneti haram kılmıştır” cümle­sinden maksat, ya bu yeminin helâl olduğunu kabul edenlerdir ve bunlar kâ­fir olduklarından dolayı ebedî cehennemde kalırlar. Veya helâl olduğuna inan­mayanlardır, ama bilerek yemin ettikleri için cehenneme girmeye hak’kazanırlar. Dolayısıyla cennete ilk girenlerle beraber girmek onlara haram olur.

Hadiste; “Bir müslümanın hakkını elinden alırsa” sözü gayri müslimin malının helâl saydığı için değildir, onun hakkını almak da haramdır.[38]

1714. Abdullah b. Amr b. Âs’tan (r.a) rivayet edildiğine göre; Nebî (s.a) şöyle buyurmuştur: “Büyük günahlar; Allah’a şirk koşmak, ana babaya asi olmak, cana kıymak ve yemini gamûstur.” (Buhârî rivayet etmiştir)[39]

Başka rivayette: “Bir arabî Nebî’ye (s.a) gelerek;

“Yâ Rasûlailah! Büyük günâhlar nelerdir?” dedi. Rasûlullah (s.a);

“Allah’a şirk koşmaktır” buyurdu. Arabi;

“Sonra hangisi?” dedi. Rasûlullah (s.a);

“Yemin’ül-gamûstur” buyurdu. Ben;

“Yemin’ül-gamûs ne demektir” diye sordm. Rasûlullah (s.a);

“Müslüman kişinin malını koparan, yani elinden alan yalan yemindir” buyurdu.

Yemin’ül-gamüs günahı kebâirdendİr. Bu yemin sahibinin Allah’tan şid­detli azap görmesini gerekli kılar. Allah’a şirk koşmak, ana, babaya asi ol­mak, insan öldürmek ile aynı sözde zikredilmiştir. Çünkü bunlardan her biri zulümdür. Haklara tecavüzdür.

Bu tür yeminde keffâretin gerekip gerekmeyeceğinde ihtilaf edilmiştir.

Şafîiler keffâretin gerekeceğini söylemiştir.

Hanefiler İse; yemini gamûsta keffâret yoktur. Çünkü o yalandır. Sahi­bine ancak tevbe gerekir. Haklarını da sahiplerine iade etmek şarttır, derler.

Şirk koşmak günah-ı kebâirden sayılmıştır. Çünkü Rasûlullah (s.a) za­manında çok yaygın olan bir günahtı. İnsanlar putlara taparlar, Allah’a on-lan ortak koşarlardı.

Hadisteki yemine gamûs denilmiştir. Gamûsun manası, bîr şeye dalmak­tır. Bu manaya göre, bu tür yemin sahibini günaha sokar. Bu yemin doğru­yu bildiği halde yalan yere yemin etmektir.

Hadisten çıkarılan hükümler şunlardır.

Yalan yere yemin etmemesi için müddeâ aleyhe (aleyhinde dava açıla­na) nasihat edilir.

Yalan söylediği bilinmeyen kimsenin yemini de âdil kimsenin yemini gi­bi kabul edilir.[40]

Kaynak : Riyazu`s-salihin – İmam Nevevi

Dipnotlar : 

[35] Buhârî; Kitab’ui-Müsâkâı, Kitab’ul-Eymân, Müslim; Kitab’ul-îmân, 136, Ebu Dâvud; 3243 ve Tirmizi; 1269,2999

İhsan Özkes, İmam Nevevi, Riyaz’üs-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi, İslamoğlu Yayıncılık: 6/25.

[36] İhsan Özkes, İmam Nevevi, Riyaz’üs-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi, İslamoğlu Yayıncılık: 6/26.

[37] Mailim; Kiub’ul-Imân, 137, Mâlik; 2/727 ve Ncseî; 8/246

İhsan Özkes, İmam Nevevi, Riyaz’üs-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi, İslamoğlu Yayıncılık: 6/26.

[38] İhsan Özkes, İmam Nevevi, Riyaz’üs-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi, İslamoğlu Yayıncılık: 6/27

[39] Buhârî; Kitab’ui-Eymân, ve’n-NUzûr, Tirmizi, Neseî ve Ahmed b. Hanbel

İhsan Özkes, İmam Nevevi, Riyaz’üs-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi, İslamoğlu Yayıncılık: 6/27.

[40] İhsan Özkes, İmam Nevevi, Riyaz’üs-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi, İslamoğlu Yayıncılık: 6/27-28.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d blogcu bunu beğendi: