Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 16 Ağu 2013

CEMAATIN BAŞINI, RÜKÛ VEYA SECDEDEN İMAMDAN ÖNCE KALDIRMASI HARAMDIR

Posted by Site - Yönetici Ağustos 16, 2013

11694862_860585103989213_6957303339344583766_n-copy

CEMAATIN BAŞINI, RÜKÛ VEYA SECDEDEN İMAMDAN ÖNCE KALDIRMASI HARAMDIR

1751. Ebu Hüreyre’den (r.a) rivayete göre, Nebî (s.a) şöyle buyurmuş­tur: “Sizden biri, başını imamdan önce kaldırdığı zaman, Allah’ın, başını merkep başına veya şeklini merkep şekline çevirmesinden korkmazmı?” (Bu-hârî ve Müslim rivayet etmişlerdir).

Cemaatın rükû, secde veya bunlardan kıyam gibi bir rükûnda imam­dan önce hareket etmesi haramdır. Haram olmasının delili; hayvan suretine çevrilmekle tehdit edilmeleridir. Ki bu cezaların en ağındır. Ancak böyle ol­sa bile namaz günahla beraber şahindir. Ahmed b. Hanbel ise, sahih olma­dığı görüşündedir, ibn Ömer de, “Namaz batıldır” der. Zâhîrler: “Burada­ki nehiy fesadı gerektirir” derler.

“Başım eşek suretine çevirmesinden korkmaz mı?” cümlesi, o kimsenin eşek gibi bir şeyden anlamayan ahmak bir kimseye çevrilmesini kinaye ile anlatmak için kullanılmıştır. Ancak evla olan görüş; o kimsenin gerçek eşek sekline dönüşmesi manasını taşımasıdır. Çünkü bu mümkündür. Aklî ve naklî deliller buna aykırı değildir.

İbn Hacer Heytemi Matcem’înde bu hadisenin bazı kimseler için mey­dana geldiğini nakleder. Allah muhafaza buyursun. Namazda hükmünü bildiği halde, kasten böyle davranmak haramdır.

Cemaatın İmama namazda uyması namazın derecesini artırır ve Allah katında kabule şayan olmasını daha da çoğaltır.

Bir şeyin suretini başka şeye çevirmeye “mesh” denir. Mesh, bu üm­met hakkında caiz değildir.

İbn Arâbî: “Allah’ın eşek başına çevirdiği bir şahıs bu ümmette mev­cut değildir. Ümmeti Muhammed bundan emindir. Bu cümleden maksat, olsa olsa eşeğin manası, basiretsizlik ve inatçılıktır” der. Fakat Aynî, buna itiraz etmiş, “Ahir zamanda mestim meydana geleceği bir kısım sahabeden riva­yet edilmiştir” demiştir.

Şeyh Takiyüddîn: “Bugüne kadar birçok kimsenin imamdan önce rü­kû ve secdeden başlarını kaldırdıktan halde şekillerinin değiştirilmemiş ol­ması, hadisi mecazî manasına yoranların sözünü teyid eder” demektedir. An­cak Aynî, bunu kabul etmeyerek şöyle demiştir: “Bu sözün doğru olduğunu kabul etsek bile cezanın Allah’ın dilediği bir zamana tehiri neden caiz olma­sın. Çünkü bazı eserlerde okuduğumuza ve güvenilir kimselerden İşittiğimi­ze göre Şiîlerden bir grup, ashaba sövdükleri İçin ölürken, bazısının yüzleri eşek, bazısının da domuz şeklini aldığı rivayet edilmiştir.”

İbn Mes’ûd’da (r.a) başını imamdan Önce kaldıran kimseyi görünce; “Sen ne yalnız kıldın, ne de imama uydun” demiştir.

Kaynak : Riyazu`s Salihin – İmam Nevevi

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Hadis-i Şerifler, Riyazu`s-Salihin, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: