Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 16 Tem 2013

Şeyh Ebu Ali Ruzbâdî (veya rudbârî) (k.s.) Kimdir ?

Posted by Site - Yönetici Temmuz 16, 2013

Şeyh Ebu Ali Ruzbâdî (veya rudbârî) (k.s.) Kimdir ?

Şeyh Ebu Ali Ruzbâdî (veya rudbârî) (k.s.) adı. Ahmed bin Kaasım’dır.

(Şeyh Ebû Ali’nin Muhammed b. Ahmed veya Ahmed bin Muhammed olduğu hakkında değişik rivayetler vardır.)

Doğum tarihi kesin olarak belli değildir.

Bağdad’da doğdu. İyi bir tahsil gördü. Fıkıh, Hadis ve Tasavvuf ilimlerinde uzmandı. Keramet sahibi bir evliya idi.

Hadis ilminde hafız idi. Tasavvufta Cüneyd-i Bağdadî hazretlerinin yolundaydı.

Nahiv ilminde Sa’lebî (r.h.)’ın talebesiydi. Ders aldığı hocalarını sever ve sayardı. Onlar, hep hürmetle anardı.

Şeyh Ebû Ali (k.s.) etrafındaki sâlih insanlara tatlı ikram eder.

Çok güzel helva yapardı. Onun helva ziyafetlerinde bir çok alim, evliya, salın insan, fakir mürid ve talebe toplanırdı.

Müteşâyihler (şeyhlik taslayanlar) için şöyle derdi: “Kendini bir defa dahi manevî bir hal üzere olduğunu iddia eden kimse butun hakikat­lerden uzaktır. Çünkü iddiasında haklı olsaydı, böyle bir şeyi söylemeye ihtiyaç duy mazdı. Bu hal kendisinde tecelli ederdi. O da bu güzel hali ile iktifa ederdi. Bir şey söylemezdi.”

Şeyh Ebû Ali (k.s.) hazretleri, 321 (m. 933) tarihinde Mısır’da vefat etti.

Allah sefeatlerine nail eylesin.Amin.

Kaynak :İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri: 4/144-145.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kim Kimdir ?, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

GÜNAHLARI AFFETTİREN AMELLER

Posted by Site - Yönetici Temmuz 16, 2013

GÜNAHLARI AFFETTİREN AMELLER

Kim Allâhü Teâlâ’nın kelâmı (Kur’ân) dan bir harf okursa ona her harfine bir hasene (ecir, mükâfat) vardır. Her hasene için de on misli (sevap) vardır. Ama şunu bilin ki ben size ‘elif lâm mîm’ bir harftir, demiyorum. Ve lâkin elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

Hz. Osman (r.a.) güzelce abdest aldı, sonra şöyle buyurdu:

“Resûlullâh (s.a.v.)’dan işittim, bir kimse böylece abdest alsa, sonra mescide gelse, iki rek’at namaz kılıp sonra otursa geçen günahları mağfiret olunur.”

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“Her kim Ramazân-ı şerîfde inanarak ve sevabını Allâh’dan umarak oruç tutarsa geçmiş günahları mağfiret olunur.”

“Her kim Ramazân-ı şerîfde inanarak ve sevabını Allâh’dan umarak namaza kalkarsa geçmiş günahları mağfiret olunur.”

Ubâde bin Sâmit (r.a.):

“Yâ Resûlallâh, bize kadir gecesinden haber veriniz.” deyince şöyle buyurdular:

“O Ramazân-ı şerîfdedir. Siz son onunda ve tek gecelerde arayınız: yirmi bir, yirmi üç, yirmi beş, yirmi yedi ve yirmi dokuzuncu gecelerde. Her kim inanarak ve sevabını Allâh’dan umarak o (Kadir) gece(sin)de namaza kalkarsa geçmiş ve gelecek günahları mağfiret olunur.”

“Her kim inanarak ve sevabını Allâh’dan umarak iki rek’at duha namazı kılarsa, Allâh ona iki yüz hasene yazar, iki yüz günahını siler, iki yüz derece yükseltir, -kul hakkı hariç- geçmiş gelecek bütün günahlarını affeder.”

“Sırf Allâh rızâsı için hacca gelen kimsenin geçmiş, gelecek günahları mağfiret olunur ve kime duâ etse şefaati kabûl olunur”.

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: