Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 06 Tem 2013

Faiz – Faizin Katlanması

Posted by Site - Yönetici Temmuz 6, 2013

Faizin Katlanması

Câhiliyet döneminde bir adamın bir insan üzerinde yüz dir­hemi olup ödeme süresi geldiğinde; borçlu kişi bu borcunu öde­yecek bir mal bulamadığı zaman, mal sahibi:

-“Bana vereceğin malı artır; ben de süreyi sana uzatayım!” derdi. Böylece o yüz dirhemi iki yüz dirhem yaparlardı.

Sonra borcun ikinci süresi gelirdi. Adamın parayı ödeyecek gücü yoksa onu da bu şekilde süreyi biraz daha uzatıp parayı artı­rırlardı.. Zaman ve paranın artmasıyla adam vermiş olduğu yüz dirhemin yerine bir çok para alırdı.

İmâm-ı Âzam’ı Korkutan Ayet-i Kerime

İmâm Azam Ebû Hanife (r.h.) hazretleri, şöyle derdi:

Kur’ân-ı kerim’de kendisinden en çok korktuğum âyet-i kerimedir. Zîrâ bu âyet-i kerimede Allâhü Teâlâ hazretleri, mü’minleri kâfirler için hazırlanmış olan cehennem ateşiyle korkutmaktadır. Eğer mü’minler, Allâhü Teâlâ hazretlerinin haram kıldıklarının her çeşidinden sakınmazlarsa onları kâfirler için olan ateş ile korkuttu.[Medârikü’t-Tenzîl ve Hadâiku’t-Tevîl (Nesefı tefsiri) c. 1. s. 202,]

Faizciler mel’ûndurlar

Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular;

Allâhü Teâlâ hazretleri lanet etsin; faiz yiyene, yedirene, yazana, ikisinin şahidlerine ve faizi helâl kılana. [Ebu Davud: 1756,]

Faiz (ribâ), Allâhü Teâlâ hazretlerinin haram kıldığı şekilde, bir mal üzerine ziyâde bir şey istemektir.

Faiz iki kısımdır.

1 Ribâ’n-Nesîe

2 Ribâ’1-Fadl

Ribâ’n-Nesîe: Câhiliyet ehlinin bildiği ve yapageldikleri faiz­dir. Yukarıda geçti.

Ribâ’I-Fadl: Aynı cins şeylerin peşin alış verişlerinde fazlalık almaktır. Bu bir kişinin bir ölçek buğdayı iki ölçek buğday karşılı­ğında satması gibidir. Buna benzeyen şeyler… Âlimler, faizin her iki kısmının da haram olduğuna ittifak ettiler.

İnsanın Gözünü Toprak Doldurur

Bil ki, muhakkak faiz, insanı hırsa ve dünyayı taleb etmeye kat kat ve nihayetsiz mal edinmeye sevkeder.

Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdukları gibi:

Âdem oğlunun iki vadi dolusu altını olsa, onlara katmak için üçüncü bir vadi ister. Âdem oğlunun içini (gözünü) ancak toprak doldurur.[sahihi buhari: 5956]

Hırs, insanı cehennem ateşinin derekelerine düşürür. Bun­dan dolayı; Allâhü Teâlâ:

“Hem, o kâfirler için hazırlanmış ateşten korunun buyurdu

Ne güzel buyurmuşlar:

Ey nefis!

Kanaat et!

Öyle ol ki, sultanlıkla dervişliği bir gör!

Faizci

Kim faiz alır ve ihtiyacı olmadığı halde, (faiz yoluyla) malını çoğaltmaya çalışırsa, o kişi annesiyle zina etmiş gibidir. Allah’a sığınırız.

Abdullah bin Selâm (r.a.)’dan rivayet olundu.

-“Faizde yetmiş iki günah vardır. En küçüğü kişinin Müslü­man iken annesiyle zina etmesi gibidir.” Tenbihü’l-Gâfılinde böy­ledir.

Kaynak :  İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 4/68-69.

.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: