Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 15 Haz 2013

Bedir Savaşındaki İlâhî Nusret

Posted by Site - Yönetici Haziran 15, 2013

Bedir Savaşındaki İlâhî Nusret

Bedir,” Mekke ile Medine-i münevvere arasında bir su kuyusunun adıdır. O kuyuyu “Bedir” adında bir adam kazdığı için “Bedir kuyusu” adını aldı.

Bedir hâdisesi, Hicrî ikinci senenin Ramazan ayının on be­şinde meydana geldi.

Bedir Savaşında Müslümanlar

Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin ashabı (r.a.) hazerâtı su ta­şıyan hayvanlara binerek savaşa çıkmışlardı.

Sahabelerin çoğu bir deveye nöbetleşe biniyorlardı.

Tek bir atları vardı. O da, Mikdâd bin Esved (r.a.)’ın atıydı. Mikdad bin Esved (r.a.) İslâm tarihinde at üzerinde Allah yolunda cihâd eden ilk kişidir.

Sahabelerin doksan develeri vardı.

Altı zırhları vardı.

Sekiz kılıçları vardı.

Sayıları da azdı. Üçyüzonüç (313) mübarek kişiydiler.

Yetmişi muhacirlerdendi. Diğerleri de ensârdandı…

Bedir Harbinde Müşrikler

Sahabeler (r.a.) hazerâtının bu maddî yokluk ve azlıklarına rağmen, düşmanları ise sayıca çoktu

Düşmanlar, bin (1000) mühârib kişi idi.

Beraberlerinde yüz atlı vardı.

Yanlarında çok sayıda süngü, ok ve diğer harp âletleri vardı.

 Bedir Harbinde Sancaktarlar

Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin sancaktarı, Ali bin Ebî Talib (r.a.) hazretleriydi.

Ensâr’ın sancaktar ise, Sa’d bin Ubade (r.a.) hazretleri idi…

Bedirde İlahi Yardım

Denildi ki:

Allâhü Teâlâ hazretleri, mü’minlere imdâd ve yardım için önce bin (1000) melek indirdi.

Sonra, üçbin (3000) melek indirdi.

Ve daha sonra da yardım için, beşbin (5000) melek indirdi.

Çünkü Allâhü Teâlâ hazretleri, önce mü’minlere, kalblerini kuvvetlendirmek için, melekleri indireceğini vaadetti.

Mü’minler, böylece sebatkâr olmaya azmettiler ve Allâhü Teâlâ hazretlerinin yardımıyla kuvvetlendiler…

Sonra Allâhü Teâlâ hazretleri, mü’minlere, sabır ve takva şartı ile daha ziyâdesini vaadetti. Mü’minleri, ikisine (sabır ve tak­vaya) teşvik etti. Ve Mü’minlerin kalblerini kuvvetlendirmek için şöyle buyurdu:

“Siz sabr u sebat ederseniz,”

Düşmanla karşılaşmaya ve onlara karşı mukavemet etmeye sabreder; (daha)

“Ve itaatsizlikten sakınırsanız,”

Allâhü Teâlâ hazretlerinin emirlerine âsî olmak ve onun Yüce Rasûlü (s.a.v.) hazretlerine muhalefet etmekten sakınırsanız:

“Size geliverir,” Müşrikler, size geliverdiler.

“Onlar da şu dakikada,” Bu saat ve bu anda üzerinize gelirlerse;

“Rabbmız size beş bin melâike ile imdâd edecek;”

Düşmanların gelme hallerinde, meleklerin gelmesi de asla gecikmez. Allâhü Teâlâ hazretleri, muhakkak ki sizlere yardımını hemen verir. Fütuhatınızı size kolay eder. Eğer siz sabreder ve takvalı olursanız istenilen ilâhî nusrete hemen nail olursunuz.

Melekler

Melekler, kendilerini işaretlemiş veya atlarının perçemlerine beyaz yünden işaretler koymuş oldukları halde gelirler.

Efendimiz (s.a.v.) hazretleri ashabına şöyle buyurdular:

-“Alâmetlenin (sarık sarın) çünkü melekler, muhakkak alâmettendiler (sarık sarmışlardır).”

Muhakkak ki, meleklerin hepsinin sarıkları beyazdı. Cebrail Aleyhisselâm hâriç. Cebrail Aleyhisselâm’ın sarığı  sarı idi.

Zübeyr bin Avvâm (r.a.) gibi…

Meleklerin hepsi, Mikdâd (r.a.)’a muvafık olmak ve saygı olması için kır atlara binmiş oldukları halde indiler…


Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri: 4/57-60.

 

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: