Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 14 Haz 2013

Faiz İmana Zarar Verir

Posted by Site - Yönetici Haziran 14, 2013

Faiz İmana Zarar Verir

Salih adam bu tür muamelelerden kaçınmalıdır. Mu­hakkak ki faiz mü’minin imanına zarar verir.

Faiz her ne kadar hali hazırda malda ziyâdelik ise de, haki­katte bir noksanlıktır. Faiz sebebiyle mallarını ellerinden alan faiz­cilere şahit olan fakirler, onlara lanet okumakta ve faizcilere bed­dua etmektedirler. Bu ise faizcinin kendi nefsinden ve malından hayrın ve bereketin yok olmasına sebebtir. Belki faizci ırz, kıymet ve değer gibi şeylerden tamamen boşalır, insanların nezdinde yerilir ve kötü bir adam olur. Adaleti düşer, emâneti yok olur, kalbi fâsık olup katılaşır.

Faiz alan kişiden Allâhü Teâlâ hazretleri, asla kabul etmez; ne sakadasını, ne cihâdını, ne haccmi ve ne de namazını hiçbir ibâdetini kabul etmez. Hadis-i şerîfte şöyle sabit oldu:

Muhakkak ki zenginler, fakirlerden beş yüz yıl sonra cen­nette gireceklerdir[Cami’us-Sağîr: 2308,]

Helal mal ve şer-i şerîfe muvafık zenginliğe sahip olanların hali böyle olunca, haram maldan zengin olanların hali acaba nice olur?

Tevekkül Eden

İnsan, fakirliği ve ihtiyacı ile beraber Allâhü Teâlâ hazretleri­ne tevekkül ettiği ve (kulluğunu iyi yaparak) Allâhü Teâlâ hazret­lerinin kulcağızlarına iyilik yaptığı zaman, elbette Allâhü Teâlâ hazretleri, dünyada onu aç ve sefil olarak bırakmaz. Belki her gün onun makam ve mertebesini yükseltir, onu güzellikle anar ve in­sanların kalblerini ona meylettirir. Ama insan bunun aksine olduğu zaman, dünya ve âhirette onun işi zor olur. Kötü amel ondan son anında imanını da soyar alır.  Böylece sahibi kâfirler gibi ebediyyen cehennemde kalır. Bundan Allâhü Teâlâ hazretlerine sığınız…

Zulüm

Ebu Bekir el-Varak [1] İmam-ı Azam Ebû Hanife (r.h.) haz­retlerinden rivayet ettiler:

-“Ölüm anında günahlardan dolayı kulun imanını söküp alan şeylerin en çoğu ve imanı en sür’atle yok eden şey, kullara zulüm yapmaktır.” Ey mü’min! Allâhü Teâlâ hazretlerinden kork! Takvâlı ol! Haksız yere mallarını ellerinden alarak Allah’ın kullarına zulmet­me! Kullara zulmetmek, büyük günahtır. Allâhü Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri kötü hallerden korusun! Âmin


[1] Ebû   Bekir  Varak  hazretleri:   Evliyanın   meşhurlarından   olup,   ismi Muhammed b. Ömer’dir. Künyesi Ebû Bekir’dir, lakabı Varâk’tır. Tirmizli olup daha sonra Belh şehrine yerleşmiştir. Hızır Aleyhisselâm ile görüşen veliler­dendir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 893 (H. 280) tarihinde vefat ettiği tahmin edilmektedir. Büyük âlim ve Evliya olan Ebû Bekir Varak hazretlerinin şu mübarek sözleri günümüz Müslümanların dünyasını bir güneş gibi aydınla­tıcıdır:

-“Yeterli ilme sahip ve ehil olmadan kelâm ilmiyle uğraşmak insanı dinsizliğe götürür

-“Fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan (cahil sofu) dinden çıkar, zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan, bid’at sahibi yâni sapık olur. Her ikisini edinen hakikate varır.


Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 4/74.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: