Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 14 May 2013

Tefrikaya düşenler – İdareci (Emir) – Emire İtaat

Posted by Site - Yönetici Mayıs 14, 2013

Tefrikaya düşenler – İdareci (Emir) – Emire İtaat

Tefrikaya düşenler, şeytana yem olmaktadırlar. Sürüden ayrılan koyun gibi, kurda yem olurlar. Bundan do­layı mü’minlerin emîri Hazret-i Ali (r.a.) şöyle buyurdu:

“İnsanlara iyi ve fâcir mutlaka bir imâm lazımdır.[1]

Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, iki veya daha fazla kişiyi, herhangi bir iş sebebiyle bir yere gönderdiğinde, mutlaka birisini diğerinin üzerine imam tayin ederdi. Diğerine de imamına İtaat etmesini, ona uymasını emrederdi. Böylece emirin bir olması ile insanların arasında nizâm, intizâm ve birlik meydana geldi. Böyle olmasa insanların arasına herc-ü merc, kargaşalık ve disiplinsizlik olur. Böylece din ve dünya işleri zorlaşır. Dünya ve ahiret işleri bozulur. [2]

Emire İtaat

Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:

“Kim bir kanşlık kadar cemaattan ayrılırsa, cennetin ortasını (en güzel yerlerini) göremez[3]

Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:

“Aİlâhü   Teâlâ   hazretlerinin   yed-i   kudreti   cemaat   ile beraberdir

Çünkü şeytan, tek başına olan insan ile beraber olur. Şeytan iki kişiden çok uzak durur. [4]

insaniyet cemaati, kalbin riyaseti altında zabt-u rabta alın­madığı ve akla itaat edilmediği zaman, nizâmının nasıl bozuldu­ğunu görmez misin?

Nasıl fesada meylettiğini, görmüyor musun?

Tefrika ve ayrılık dünyevî ve uhrevî zararları icâbeder.

“Bir de şu: “Benim dosdoğru yolum; hem onu takip edin, başka yollar takip etmeyin ki, sizi O’nun yolundan saptırıp parçalamasınlar”. Duydunuz â, işte size O bunu ferman buyurdu. Ge­rektir ki korunur, müttakî olursunuz.[5]

Âyet-i kerimesi nazil olduğunda Efendimiz (s.a.v.) hazret­leri, bir hat çizdi ve:

“Bu rüşd (ve olgunluk) yoludur,” buyurdular.

Sonra sağında ve solunda hatlar çizdi ve şöyle buyurdular:

“Bu şeytanın kendisine davet ettiği yollardır.”

Akıllı  kişiye gereken,  tevhîd yoluna  girmesidir.  O yolun gerekleri ve hukukunu yerine getirmesidir. Şeytanın yollarından ve ona girme sebeblerinden de uzak durmalıdır. [6]

Kim taattan çıkar ve cemaattan ayrılır da sonra ölürse, câhiliyyet ölümüyle ölmüş olur.” Sahih-i Müslim: 3437,

Kim, cemaattan bir karış kadar ayrılırsa, muhakkak ki o, boynundan İslâm yularını çıkartmıştır.” Ebû Davud: 4131

Tirmizi: 2092, Efendimiz {s.a.v.) hazretleri buyurdular:

“Muhakkak ki Allâhü Teâlâ hazretleri benim ümmetimi (veya Muhammed s.a.v.’in ümmetini) dalâlet üzere toplayıp birleştirmez. Allah’ın yed-i kudreti cemaat ile beraberdir. Cemaattan ayrılan, ayrı olarak ateşe girer.”Tirmizi: 2093,

Dipnotlar


[1] Bu imam zamanın müceddidi de olabilir. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:

“Muhakkak ki Allâhü Teâiâ hazretleri/her yüz senenin başında bu ümmete dinini tecdid edecek (yenileyecek) zâtlar, gönderir.” Ebû Davud: 3740.

[2] İsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/684.

[3] Bu konuda Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:


[4] Bu Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin şu hadis-i şerifinin manâsıdır:

“kim cennetin ortalarına meskûn olup yerleşmek kendisini sevindirirse, cema­ata devam etsin. Çünkü şeytan tek başına olan kişiyle beraberdir; şeytan iki

[5] el-Enpârn: 6/153,

[6] İsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/684-686.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: