Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 03 Nis 2013

İsa Aleyhisselâm Bazen Bir Günde Elli Bin Hasta Tedavi Ederdi.

Posted by Site - Yönetici Nisan 3, 2013

İsa Aleyhisselâm Bazen Bir Günde Elli Bin Hasta Tedavi Ederdi.,Yeryüzünde Bulunan En Faziletli mekânlar,Gökler mi Faziletli Yer yüzü mü

İsa Aleyhisselâm Bazen Bir Günde Elli Bin Hasta Tedavi Ederdi.

Rivayet olundu:

Isa Aleyhisselâm bazen bir günde elli bin kişiyi tedavi ettiği olurdu. İsa Aleyhisselâm’a gelebilen ona gelirdi. Kendisine gele­meyen hastalara da İsa Aleyhisselâm giderdi.

Isa Aleyhisselâm hastalan sâdece dua ile tedavi ederdi. Du­ada iman etmelerini şart koşardı.

Ölüleri Diriltmesi

Sonra isa Aleyhisselâm buyurdu:

“Ve ölüleri diriltirim, Allah’ın izniyle”

(Isa Aleyhisselâm’ın doğuştan körleri ve alaca hastalığına yakalanan insanların şifa bulmalarına vesile olması üzerine halk) İsa Aleyhisselâm’ın bu halini Calinus’a sordular. Calinus:

“Ölüler, ilaçla dirilmezler. Eğer o ölüleri diriltirse, o pey­gamberdir; doktor değildir.” dedi,

İsa Aleyhisselâm’dan ölüleri diriltmesini istediler.

İsa Aleyhisselâm’ın Dirilttiği Kişiler

İsa Aleyhisselâm dört kişiyi diriltti.

1–  Azer,

2–  Tabutun içindeki ölüyü diriltmesi

3–  Âşir’in kızı,

4  Sam bin Nuh Aleyhisselâm, [1]

Azerî Diriltmesi

İsa Aleyhisselâm, Âzer’i diriltti. Âzer, İsa Aleyhisselâm’ın ar­kadaşıydı. Âzer ölmek üzereyken kız kardeşini, İsa Aleyhisselâm’a gönderdi. Ona:

-“Kardeşin Azer ölmek üzeredir, ona gel,” dedi.

İsa Aleyhisselâm ile Azer’in bulunduğu yerin arasında tam üç günlük yol vardı. Isa Aleyhisselâm ve ashabı üç günlük yolu teptiler, Azerin olduğu yere geldiler.

Üç günden beri Azer ölmüştü.

Isa Aieyhisselâm, Azer’in kız kardeşine:

-“Bizleri, Azer’in kabrine götürl” dedi. Azer’in kız kardeşi on­larla beraber, Azerin kabrine gitti. Kabir yüksek bir sahradaydı.

İsa Aleyhisselâm, dua etti:

“Allâhım! Ey yedi kat göğün ve yedi kat yerin Rabbi! Sen be­ni israil oğullarına gönderdin. Ben onları senin dinine davet ediyo­rum. Onlara ölüleri dirilttiğimi haber verdim! Azer’i dirilt!” dedi.

Azer ayağa kalktı. Üzerinde ki tozları silkeleyerek kabrinden çıktı. Azer bundan sonra hayatta kaldı, bir çocuğu da doğdu… [2]

Bir Kadının Oğlunu Diriltmesi

Yaşlı bir kadının oğlu öldü. Tabutun içinde (mezarlığa gö­türmek için taşıyorlardı) İsa Aleyhisselâm onlara uğradı. İsa Aleyhisselâm onun dirilmesi için Allah’a dua etti. Çocuk ayağa kalktı, tabutun içinde oturdu. Adamların omuzlarından indi. Elbi­sesini giydi.

Kendisi tabutu boynunda taşıyıp ailesine döndü. Hayatta kaldı. Hatta bir çocuğu bile doğdu. [3]

Âşir’in Kızını Diriltmesi

İsa Aleyhisselâm Âşirin kızını diriltti. Âşir, halkın Öşürlerini toplayan bir kişiydi. İsa Aleyhisselâma:

-“Bu kız dün öldü onu dirilt!” dedi.

İsa Aleyhisselâm Allah’a dua etti. Kız dirildi. Uzun bir süre yaşadı. Çocuğu bile doğdu. [4]

Nuh A. ‘İn Oğlu Samı Diriltmesi

(İsa Aleyhisselâm ölüleri diriltmesine rağmen yine inanmadı­lar. İsa Aleyhisselâm için):

“O hep, yakın bir zamanda ölmüş olan insanları diriltmek­tedir. Belki de bu şahıslar ölmemişlerdir, bir kalb krizi geçirmiş­lerdir. Sen bize Sâm bin Nuhu dirilt!” dediler.

İsa Aleyhisselâm Yahudilere:

-“Bana Sam bin Nuh’un kabrini gösterin!” dedi.

Onlar, Isa Aleyhisselâm’ı Hazret-i Nuh’un oğlu Şam’ın kabri­nin başına götürdüler.

Bütün Kavim İsa Aleyhisselâm ile beraber, Sam bin Nuh’un mezarının başına geldiler. İsa Aleyhisselâm ism-i azam duası ile Allâh-ü Teâlâ Hazretleri’ne dua etti.

Sam bin Nuh, başı (saçları) beyazlamış bir halde kabrinden çıktı, tsa Aleyhisselâm ona sordu:

-“Saçlarına neden ak düştü? Senin zamanında saçların be­yazlanması yoktu!” dedi. 0:

-“Ya Ruhullâh! Sen beni çağırdığın zaman, bir ses işittim bana ‘Ruhullah’a icâtiet et,” diyordu. Bu ses üzerine ben kıyame­tin koptuğunu sandım. İşte bu korkudan dolayı saçlarıma ak düş­tü!” dedi.

İsa Aleyhisselâm, Sam bin Nuh’a, nezi’ (can verme) halini sordu. 0:

-“Ölüm acısı hala boğazımdan geçmiş değildir!” dedi. Halbu ki Sam bin Nuh’un ölümü üzerine dört binden çok fazla zaman geçmişti…

Sam bin Nuh, kavme (Yahudiler topluluğuna döndü):

-“İsa Aleyhisselâm’ı tasdik edin, o peygamberdir!” dedi.

Bu hadise üzerine bazıları iman ettiler. Diğerleri de tekzib edip, İsa Aleyhisselâm’ı yalanladılar.

Sonra Isa Aleyhisselâm ona: dedi. 0:

-“Sekerâtü’İ-mevt acısını tatmamak şartı ile ölürüm!” dedi. İsa Aleyhisselâm Allah’a dua etti. Öyle oldu.[1]

Sonra Yahudiler, İsa Aleyhisselâm’dan peygamberliğine de­lâlet eden başka bir âyet ve mucize istediler…


[1] Isa Aieyhisseiâm’ın Allâh’ü Teâlâ Hazretleri’nin izniyle dirilttiği sadece bu dört kişi değildir. Uzeyr Aleyhisselâm ve daha bir çok kişiyi dirilttiği tarih ve tefsir kitablannda beyan edilmektedir. Bunlardan Uzeyr Aleyhisselâm’ı diriltmesi de çok manidardır. Yahudîler, Isa Aieyhisseiâm’ın ölüleri diriltmesini bir türlü kabullenmediler. -“Bu bir oyundur,” dediler. Yahudiler, büyükçe bir ateş yaktılar. Alevleri göklere yükseli­yordu. Orada toplanan halkın gözünün önünde İsa Aleyhisselâm’a seslendiler: -“Ey İsa! Yazının devamını oku »

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z İsa, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: