Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 16 Mar 2013

Gazneli Mahmud Kimdir ?

Posted by Site - Yönetici Mart 16, 2013

Gazneli Mahmud Kimdir

Gazneli Mahmud Kimdir ?

Gazneli Mahmud, Gazneliler Devleti’nin en büyük hükümdarı ve Hindistan fâtihi­dir. Gazneli Mahmud. 2 Kasım 971 {Hicri 361) yılında doğdu. Babası Sebük Tekin’dir. Sebük Tekin. Buhârâ’daki, Sâmânî Devletinin (819-1005) Horasan valisi olan AlpTekin’in kölesiydi.

İlmi, kültürü ve güzel ahlakından dolayı valinin damadı oldu. Valinin vefatından sonra yerine vali tayin edildi. Sâmânilerin zayıflaması üzerine istiklâlini ilan etti. Gazne bölgesini ele geçirdi. Onun için onlara Gazneliler denildi. Gazneli Mahmud böyle bir dönemde dünyaya geldi.

Gazneli Mahmud iyi bir tahsil gördü. Küçük yaşta Kur’ân-ı Kerim’i ezberledi. Fıkıh ve hadis ilminde ilerledi. Devrin büyük âlimlerinin arasına katıldı. Genç yaşlarında devlet işleriyle ilgilendi. Savaş konusunda çok mahirdi. İyi bir savaş eğitimi gördü. Daha genç yaşında iken babasının yerine Gazne’ye vekil oldu. Zemindaver’e vali tayin edildi. Daha on beş yaşında iken, Hindular ile yapılan savaşa katıldı. Lamğân civarında yapılan savaşın kazanılmasında önemli rol oynadı. Savaşta cesaret ve üstün zekâsı ile kendisini gösterdi.

Babası Sebük Tekin 997 yılında vefat etti. Vefatında orada bulunan küçük oğlu İsmail yerine geçti. Kısa bir sürede hazine’nin iflas etmesi ve idarecilerin daveti üzerine Gazneli Sultan Mahmud idareyi eline aldı. Kardeşini kendisine ortak etti. Ona iyi davrandı. Kısa bir süre içerisinde Buhara, Horasan, Herat. Belh, Büst ve Kabil’i ele geçirdi. Iran ve Irak bölgelerinde hüküm süren ve itikâdları bozan Buveyhî (932-1062) ile savaştı. Onlara hakimiyetini kabul ettirdi. İslâm dünyasında bozuk düşüncelerin yayılmasını önledi. Abbasi Halifesi tarafından kendisine “Yemin~üd-Devle” lakabı verildi. Hil’at ve tac hediye olarak gönde­rildi.

Gazneli Sultan Mahmud Han hazretleri. Hindistan’a on yedi büyük sefer düzenle­di. Lahor, Kauc, Delhi gibi büyük şehirleri fethetti. Onun elinde bir çok kişi Müslüman oldu. O dönemde Hindistanda ölen Brehmanlerin eşleri (kadınları) kocalarının cenaze­sinde diri diri yakılıp ölüleri nehre atılıyordu. Gazneli Sultan Mahmud Han, insanlığa yakışmayan bu adeti yasakladı. Kadınların insan olduklarını ve kocalarının ölmesiyle onların ölmediğini hayatlarının devam ettiğini, isterlerse bir daha evlenebileceklerini Hindulara öğretti. Bir çok Hindu Müslüman oldu.

Gazneli Mahmud, Allah’tan korkan, zeki, çalışkan, iyi niyetli ve âdil bir kişiydi. Halk tarafından seviliyordu. İlim ve âlimlere büyük önem veriyordu. Huzurunda ilim müzârekeleri oluyordu. Sanatı ve sanatçıyı koruyordu. Onun döneminde kitap yazılma işlerine hız verilmişti. Adaleti ile her tarafta seviliyordu. Sultan Mahmud Han’a gelip, oğlu Emir Mesûd’dan altmış bin dinar alaca­ğının olduğunu söyleyen tüccarın isteği üzerine oğlunu mahkemeye çağırdı. Tüccarın alacağını oğlundan tahsil etti. Gazneli Mahmud, Irak’ı aldığı zaman, kervan ile yolculuk eden bir hanımın eşyası Kirman bölgesi hırsızları tarafından çalınmıştı. Kadın Gazneli Mahmud’un huzuruna çıktı. “Hırsızlar eşyamı çaldı. Onlardan eşyamı al veya öde,” dedi. Sultan sordu: Hırsızlar nereden gelmişlerdi. Kadın cevap verdi. “Kirman bölge­sinden gelmişlerdi.” Sultan, “O bölge benim mülkümün dışındadır. Ben oralara bir şey yapamam,” dedi. Kadın, “O halde tâbiiyetini koruyamadığına göre, niçin cihan kethudalığı yaparsın? Ne biçim çobansın ki, koyunlarını kurttan koruyamıyorsun? Şimdi ha benim zayıflığım ha senin kabiliyetsizi iğin.” dedi. Bu sözler karşısında Sultanın gözleri yaşardı. Ağladı. Kadına, “Ey kadın! doğru söyledin. Eşyanın bedelini vereyim. Hırsızların işi için de elimden geldiği kadar tedbirli olayım,” dedi.

Yine bir gün fakir ve gariban Müslümanın biri Gazneli Mahmud Han’ın huzuruna çıktı. Sultana. “Size pey­gamber Efendimiz (s.a.v.) Hazretlerinin selâm’ı var.” Sultan heyecanlandı. Ayağa kalk­tı. “Baş ile göz üzerine.”dedi. Adam devam etti. “Bin dirhem borcum var. Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri bana, “Git Sultan Mahmud’a söyle, borcunu versin,” buyurdu. Ben de, “Ya Rasûlâllah, Sultan Mahmud benim sözüme inanmaz ve benden alâmet isterse, ne yapacağım, ne söyleyeyim?” dedim. Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri, “senin sözünün doğruluk alâmeti şu olsun. Sultan Mahmud yatağına girip uyuyacağı zaman, üzerime üç bin defa salât-ü selâm getirip, ondan sonra uyumuştur. Sabahleyin kalkınca da yine üzerime üç bin defa salât-ü selâm getirdi.” Adam devam etti: “Ey Sultan Mahmud işte Rasûlüllah’ın emri budur. Sana tebliğ ediyorum,” dedi. Sultan Mahmud ağlamaya başladı. O şahsın sözünü tasdik etti. Ona bin dirhem borcu için. bin dirhem de harçlık olarak verdi. Huzurda olan devlet erkanı: “Devletlü sultanımız, nasıl bu adamın sözünü tasdik ediyorsunuz? Bütün gece okusanız bile üç bin salât-ü selâm okuyamazsınız. Kaldı ki, sabah ve akşam biz seninle beraberiz. Sen bizimle ve devlet işleriyle meşgulsün. Senin bu kadar salevât okuduğunuzu görmedik.” dediler. Sultan Mahmud: “Ben âlimlerden kim; Salevâtını kim bir kere okursa sanki bin kere’ salevât okumuş gibi sevap alır. Ben de her gece yatmadan önce mutlaka üç kere bu salevatı okurum. Sabahlan uyandığım zaman da yatağımda doğrulur doğrulmaz yine üç kere hemen bu salevatı okurum. Ne mutlu bana, salâvâtlarım Efendimiz (s.a.v.) Hazretlerine ulaşmış, ” dedi. (Abdullatıf. Mecâlisi Envân’l-Ahmediyye ve Mecâmii’-Esrarı’I-Ahmediyye, s. 56) Sultan Mahmud bu şekilde takva ehli bir idareciydi.

H.z Allah  şefeatlerine nail eylesin. Amin

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri: 3/406-407

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kim Kimdir ?, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: