Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 02 Mar 2013

MEDYEN KAVMİ VE EYKE ASHABI

Posted by Site - Yönetici Mart 2, 2013

MEDYEN KAVMİ VE EYKE ASHABI

Medyen kavminin yeri, Suudi Arabistan’ın batısında, Ürdün ve İsrail’in güneyinde bulunmaktadır. Medyen, İbranicede, çekişme ve yargı gibi anlamlara gelmektedir. Kelimenin semitik yapısı; “yargılama yeri” anlamında bir kökten, gelmektedir. Aynı zamanda Medyen, Hz. İbrahim’in, Ketura adlı cariyesinden doğan oğlunun adıdır. İbrahim'( a.s )in Ketura’dan çocukları; Zimran, Yokşan, Meden, Medyen, Yişbak, Şuah’dır. Medyen’in çocukları ise; Eyfa, Efer, Hanok, Abida, Eldaa’dır.

Medyen ve Ashab-ül Eyke(Eyke Halkı’na), Kur’an’da adı geçen Hz. Şuayb, elçi olarak gönderildi. Şuayb, bu iki kavmin her birine, ayrı ayrı “tebliğ”de bulundu. Bu iki toplulukla yaptığı “tebliğ mücadelesi”, Kur’an’da çeşitli ayetlerde geçmektedir.

İKİ KOMŞU KAVİM: MEDYEN VE EYKE

MEDYEN

Coğrafyacılara göre Medyen şehri, Tebük’ten altı günlük mesafede bir sahil şehridir. Medyen, Ayla’dan Medine’ye giden hacıların takip ettikleri yol üzerinde, ikinci konak yeriydi. Mekke’ye bağlı mevkiler arasında yer alıyordu. IX. asırda, Ya’kübi; Medyen’in, akar ve memba suları, bahçeleri ve hurmalıkları bol bir bölgede bulunduğunu ifade etmektedir. İstahri; Medyen’in, Tebük’ten daha büyük olduğunu söylemektedir. Şahsi hatıralarına dayanarak, Musa’nın, orada Şu’ayb’ın sürüsünü suladığını ifade etmektedir.

Aynı zamanda, o çağda bir evin altında gizli bulunan bir kaynaktan bahsetmektedir. Daha sonra bu şehir, yavaş yavaş rağbetten düşmüştür. XII. asırda İdrisi bu şehirden, gelir kaynakları olmayan bir ticaret şehri olarak bahseder. Abu’l- Fida’ya göre de, XIV. asırda, harabe halinde bulunmaktaydı. Bu şehir, son devirlerde, Rüppell, Burton ve Musil tarafından, yeniden ziyaret edilmiştir.

Arapların mezar çukurlarına atfen Mağairi Şu’ayb dedikleri büyük harabeler vardır. Sahildeki Makna’dan tahminen 28 km mesafede, 28° 28´ kuzeyde, akarsuları ve hurmalıkları ile meşhur al-Bad Vadisi’nin güney kısmında bulunmaktadır. Burton’a göre, 29° 28´ ve 27° 40´ kuzey dereceleri arasında bulunan bütün ülkeye, Arz-ı Medyen denilmektedir.

Şuayb (a.s)’ın, Peygamber olarak Medyen’e gönderilmesi ve ‘Medyenliler’i uyarması’ şöyle bildirilir:

Medyen’e kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Dedi ki:
“Ey kavmim, Allah’a köle olun! Sizin için O’ndan başka ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın. Muhakkak ben, size ‘hayrı'(hakkı) gösterdim. Ve doğrusu sizi kuşatacak olan bir günün azabından korkuyorum.”

“Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tutun. İnsanların eşyasının(mallarının) değerini düşürmeyin. Ve yeryüzünde fesat çıkararak, bozgunculuk yapmayın.”

“Şayet iman ediyorsanız, Allah’ın bakiyesi(helal kazanç), sizin için daha hayırlıdır. Ben, sizin üzerinizde bir muhafız da değilim.”

[HUD (11)/ 84-86]

Görülüyor ki, Şuayb(a.s), onları, Allah’a köle olmaya, kendisine itaat etmeye ve her türlü bozgunculuktan uzak durmaya davet ediyordu. Fakat Medyen halkı, Şuayb(a.s)’ın uyarılarına kulak asmadılar ve sapkınlıklarında ileri gittiler.

Dediler ki :
“Ey Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu biz anlamıyoruz. Muhakkak biz seni, aramızda zayıf olarak görüyoruz. Şayet senin aşiretin olmasaydı, elbette seni taşlardık. Sen bize karşı da bir üstünlük sahibi değilsin.”

[HUD (11)/ 91]

Şuayb (a.s) ise onların bu taşkınlıklarına rağmen, uyarılarını sürdürüyor ve onları gelecek olan büyük bir azap ile korkutuyordu:

(Şuayb) dedi ki:
“Ey kavmim, benim aşiretim, Allah’tan daha mı azizdir ki, Allah’ı arkanıza atıyorsunuz. Muhakkak benim Rabb’im, yaptıklarınızı kuşatmıştır.”

“Ey kavmim, bulunduğunuz hal üzere amel edin, muhakkak ben de amel ediciyim. Alçaltıcı azap kime gelecek ve yalancı olan kimdir, yakında bileceksiniz. Siz bekleyip-gözetleyin, ben de sizinle birlikte gözetleyenlerdenim.”

[HUD (11)/ 92-93]

Her türlü tebliğ, uyarı ve korkutmalara rağmen, Allah’ın Elçisi’ni dinlemediler; zulüm, taşkınlık ve kötülükte ısrar ettiler. Böylece, Medyen halkı üzerine vadedilmiş olan azap hak oldu:

“Böylece onları bir ‘sarsıntı’ tuttu. Arkasından da yurtlarında, diz çökmüş olarak sabahladılar.”

“O Şuayb’ı yalanlayanlar, sanki orada ‘hiç yaşamamış’ oldular. Şuayb’ı yalanlayanlar, hüsrana uğrayanlar onlardır.”

[ARAF (7)/91-92]

Ayette geçen “recfe” kelimesi, sarsıntı anlamına gelmektedir. Elmalı tefsirinde denilir ki; “Semud’un çığlığı üstten, Medyen’in çığlığı alttan gelmiştir.”

“Ne zaman ki Emrimiz geldi, tarafımızdan bir rahmetle Şuayb’ı ve onunla birlikte iman edenleri kurtardık. O zalimleri, bir ‘sayha'(ses) yakaladı. Onlar, yurtlarında diz çökmüş olarak sabahladılar.”

“Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Dikkat edin! Semud kavminin uzaklığı gibi, Medyen kavmi de (Allah’ın rahmetinden) uzak oldu.”

[HUD(11)/ 94-95]

Medyen kavmi, kâfirlerin kaçınılmaz sonu olan helaka maruz kaldıktan sonra, Şuayb(a.s)’ın üzüntüsü, Kur’an’da şöyle bildirilir:

O da onlardan yüz çevirdi ve dedi ki:
“Ey kavmim, muhakkak size Rabb’imin mesajını, tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Şimdi ben, inkâra sapan bir topluluğa nasıl üzülebilirim?”

[ARAF(7)/93]

EYKE HALKI

Medyen dağlık, Eyke ise, ormanlık olan iki yerleşim yeriydi. Eyke ashabına, Eykeliler yahut Leykeliler de denir. Eyke, yumuşak ağaç bitiren bataklık demek olup, Medyen’e doğru, deniz sahilinde bir yerin adıdır. Burada yaşayan bir topluluk vardı. Şuayb (a.s), bunlara da elçi olarak gönderilmişti.

Ancak Şuayb, onların(Eykeliler’in) kavminden değildi. Medyen kavmindendi. Bu nedenledir ki Kur’an şöyle der:

Medyen’e kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Şuayb, dedi ki:
“Ey kavmim, Allah’a köle olun! Sizin için O’ndan başka ilah yoktur. Muhakkak size, Rabb’inizden apaçık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların eşyasını(mallarını) değerinden eksiltmeyin ve ıslah ettikten sonra, yeryüzünde fesat çıkarmayın. Şayet iman ediyorsanız, bu sizin için daha hayırlıdır.”

[ARAF (7)/ 85]

“Eyke ashabı da, elçilerini yalanladı.”

“O zaman onlara Şuayb dedi ki: ‘Sakınmıyor musunuz?'”

“Muhakkak ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.”

“Allah’tan korkup-sakının ve bana itaat edin!”

[ŞUARA(26)/ 176-179]

Bu ayetlerden, Şuayb’ın, Medyen kavminden olup; hem Medyen’e ve hem de Eyke halkına elçi olarak gönderildiği, açıkça anlaşılmaktadır.

“GÖLGE GÜNÜNÜN AZABI” Yazının devamını oku »

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tarih, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: