Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for Şubat 2013

CUMANIZ MUBAREK OLSUN

Posted by Site - Yönetici Şubat 28, 2013

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | 1 Comment »

Hz. Aişe validemize bildirilen duâ

Posted by Site - Yönetici Şubat 28, 2013

evliyanin-kerameti

Hz. Aişe validemize bildirilen duâ

Resûl-i Ekrem efendimiz hazret-i Âişeye hitâben şöyle buyurmuştur:

“Bütün duâların mânâlarını içine toplayan cümleler ile duâ et, duâ ederken şöyle söyle:

‘Allahım! Hâlde ve gelecekte bildiğim ve bilmediğim bütün iyilikleri senden ister, bildiğim ve bilmediğim hâlde ve gelecekte bütün kötülüklerden sana sığınırım.

Allahım! Cenneti ve Cennete götürecek söz ve işleri senden ister, Cehennemden ve Cehenneme sürükleyecek söz ve hareketlerden sana sığınırım.

Allahım! Kulun ve Resûlün Muhammed sallâllahü aleyhi ve sellemin senden istediği hayır ve iyilikleri senden ister ve sana sığınıp ilticâ ettiği (kötülüklerden) her şeyden ben de sana sığınırım.

Allahım! Benim için takdir ettiğin herşeyin sonu hayır olmasını senden, senin merhametinden dilerim. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!”

Kaynak : 365 Gün Dua

Posted in 365 Gün Dua, Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Dualar, Güncel, Gündem, Genel, H.z Aişe ( r.a ), Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Riya İle Namaz Kılmak

Posted by Site - Yönetici Şubat 27, 2013

Riya İle Namaz Kılmak

Riya İle Namaz Kılmak

Tâtârhâniyye” kitabında buyuruldu:

Bir kişi, namaza ihlâs ile başlasa, sonra o kişinin kalbine riya (ve gösteriş) girse bile o kişi, namazına başladığı hal üzeredir.

Riya, o eğer namazlardan hâli olsa, namaz kılmazdı. İnsanlar ile beraber olduğu zaman ise namaz kılmasıdır.

Ama eğer bir kişi, tek başına olduğu namazını güzel (tadil-i erkâniyle) kılmaz; fakat insanların yanında kıldığında ise güzel kılıyorsa o kişiye asıl namaz sevabı vardır; ama tadili erkan sevabı yoktur.

Oruç ibâdetine riya girmez.

Kaynak : Rûhu’l-Beyan Tefsiri Tercumesi: 3/168-169.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Namaz, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Muhteşem Bir İlahi – Arabça Kaside ( Nasheed ) Dinlemeden Geçmeyin – Müziksiz İlahi

Posted by Site - Yönetici Şubat 26, 2013

Muhteşem Bir İlahi – Arabça Kaside ( Nasheed ) Dinlemeden Geçmeyin – Müziksiz İlahi 

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Genel, Tavsiyeler, İlahi Ve Kasideler | Leave a Comment »

Esmâ-i hüsnâ’yı söylemenin faydaları

Posted by Site - Yönetici Şubat 26, 2013

esma-i-husnayi-soylemenin-faydalariesmaul-husna-isimlerini-gosterenesmaul-husna2-copy

Esmâ-i hüsnâ’yı söylemenin faydaları

Yûsuf Nebhânî hazretleri, Esmai hüsna’yı söylemenin faydalarını şöyle bildirir:

Kalbin temizlenmesi için

El-Âhiru ismi şerîfini söyliyenin gönlü temizlenir. Safâya kavuşur. Günde yüz defa söylenirse, Allahü teâlâdan başka her şeyin sevgisi kalbden çıkar.

Manevi sırların açılması için

El-Alîm ismi şerîfini söylemeye devâm edene mânevî sırlar açılır, hikmet ve mârifete kavuşur.

Hastanın şifa bulması için

Cumâ günü namazdan önce abdestli, elbisesi temiz ve kalbinden dünyâ düşüncelerini çıkarmış olarak iki yüz kerre “Yâ Allahü el-mahmûdü fî fiâlihi” derse, Allahü teâlâ onun hastalığına şifâ verir.

Elem ve kederden kurtulmak için

El-Azîm ismi şerîfini söyleyen, elem ve kederden kurtulur.

Muhtaç olmamak için

Bir kimse kırk gün günde kırk kerre el-Azîz ismi şerîfini söylerse Allahü teâlâ ona yardım eder ve onu üstün kılar. Mahlûkattan hiç birine muhtaç olmaz.

İlim ve hikmet için

Kim uyumadan önce elini göğsüne koyar ve yüz kerre el-Bâisü ismi şerîfini söylerse, Allahü teâlâ onun kalbini nurlandırır, ilim ve hikmet ile doldurur.

Zarardan kurtulmak için

El-Bâkî ismi şerîfini bin kerre söyleyen kimse, zarar ve kederden korunmuş olur.

Belalardan selamet için

Yedi gün arka arkaya yüz defâ el-Bârî ism-i şerîfine devam eden belâlardan selâmet bulur, kurtulur.

Kalb gözünün açılması için

Bir kimse Cumâ namazından sonra yüz kerre el-Basîr ism-i şerîfini söylerse, Allahü teâlâ onun kalb gözünü açar.

Bol rızık için

Bir kimse ellerini açıp, el-Bâsit ismi şerîfini söylese geçimi genişler. Bol rızka kavuşur.

Musibetlerden kurtulmak için

El-Bedî’ ismi şerîfini yetmiş bin kerre söyleyen kimse, kendisine gelecek olan musîbetten kurtulur.

İşte başarı için

El-Alî ism-i şerîfini söyleyen, işlerinde muvafak olup ilerler.

Zalimlerden korunmak için

Sabah ve akşam el-Cebbâr ismi şerîfini okumaya devâm eden kimse zâlimlerin zulmünden korunmuş olur. Yolculukta da olsa zarar görmez.

Af ve magfirete kavuşmak için

Cumâ namazından sonra yüz defâ el-Gaffâr ism-i şerîfini söyleyen, Allahü teâlânın af ve mağfiretine kavuşur.

Ölümün kolay olması için

El-Gafûr ism-i şerîfini söyleyenin son nefeste Kelime-i tevhîdi söylemesi ve ölümü kolay olur.

Belalardan muhafaza için

Hastalık veya bir musîbet geldiğinde el-Ganîyyü ism-i şerîfi okunduğunda, Allahü teâlâ âfiyet verir ve o belâdan muhâfaza eder.

Zarardan korunmak için

El-Hâfid ism-i şerîfini söyliyen zararlardan korunmuş olur.

Yüzün nurlanması için

Gece yarısı bir miktar zaman el-Hâlık ism-i şerîfini söyleyen kimsenin kalbi ve yüzü nûrlanır.

Yolculuğun emin olması için

El-Halîm ism-i şerîfini okuyan denizde ise boğulmaktan, bir vâsıtada ise helak olmaktan kurtulur.

Takdir kazanmak için

El-Hamîd ism-i şerîfini söyleyen, işinde, sözünde ve ahlâkında başkalarının övgüsünü kazanır.

Şifa bulmak için

Hastalanan kimse, el-Hayyü ism-i şerîfini bir tabağa yazar ve ona su koyar ve ondan üç gün içerse, Allahü teâlânın izniyle şifâ bulur.

Sıkıntılardan kurtulmak için

El-Kâbid ism-i şerîfini söyleyen, elem ve sıkıntılardan kurtulur.

Dünya sevgisinden kurtulmak için

El-Kahhâr ism-i şerîfini çok söylemekle kalbden dünyâ sevgisi çıkar.

Bedenin kuvvetli olması için

El-Kavî ism-i şerîfini söyleyenin cismine, bedenine kuvvet gelir.

Hâfızanın kuvvetlenmesi için

Hergün on altı defâ tenhâ bir yerde El-Kayyûm ismi şerîfi ahmağa okunursa, Allahü teâlânın izniyle abtallığı gider, hâfızası kuvvetlenir.

İlim ve magfiret için

El-Kebîr ism-i şerîfini söyliyene, ilim ve mârifet kapısı açılır.

Dağınıklıktan kurtulmak için

Her gün bin defâ el-Kuddûs ism-i şerîfini söyliyen kimsenin gönlü dağınıklıktan kurtulur.

Huzur ve rahat için

El-Latîf ism-i şerîfini söylemeye devâm edenin üzüntü ve elemi gider, rahat ve huzur bulur.

Kalbin nurlanması için

El-Mâcid ism-i şerîfini okuyanın kalbi nurlanır.

Çok mal, mülk için )

Kim Mâlik-ül Mülk ism-i şerîfine devâm ederse, Allahü teâlâ ona çok mal ve mülk ihsân eder. Onu kimseye muhtaç etmez.

Beladan korunmak için

El-Mâni’ ism-i şerîfini söyleyen kimse, kendisine gelecek belâdan korunmuş olur.

Üzüntüyü gidermek için

Her gün öğle vakti kim el-Melik ism-i şerîfini yüz kere söylerse, kalbi temizlenir ve üzüntüsü gider.

Kolay tevbe için

El-Muahhir ism-i şerîfini söyleyenin tövbe etmesi kolay olur.

İtaat altına almak için

Muhsî ism-i şerifini söyliyen kimse, Allahü teâlânın izniyle başkalarını cezbeder, itâati altına alır.

Korkulan kimse için

El-Muhyî ismi şerîfini söyleyen kimsenin korktuğu kimselerle arasında ülfet meydana gelir.

Heybetli görünmek için

El-Muizz ismi şerîfini akşam namazından sonra veya cumâ gecesi kırk defâ söyliyen, başkalarına heybetli görünür.

Zafer için

Muhârebe ânında bir kimse el-Mukaddim ism-i şerîfini söylediğinde kuvvet ve zafer bulur.

Vesveseden kurtulmak için

El-Muksit ismi şerîfine devâm eden, ibâdette vesveseden kurtulur.

Unutkanlık için

Her kim gusül abdesti aldıktan veya namazdan sonra el-Müheymin ism-i şerîfini söylerse, kalbi aydınlanır, himmet ve şerefe kavuşur. Hâfızası kuvvetlenir, unutkanlığı gider.

Nefsin itaati için

El-Mümît ism-i şerîfini söyleyenin nefsi itâate gelir.

Hâlin düzelmesi için

El-Müte’âl ism-i şerîfini söyleyenin hâli düzelir, derecesi yükselir.

Hayırlı rızk için

El-Mütekebbir ism-i şerîfini söylemeye devâm eden kimse, hayırlı rızık ve bereketlere kavuşur. Allahü teâlâ bu ism-i şerîfi okuyanlara hayırlı evlâd nasîb eder.

Zulümden emin olmak için

El-Müzill ism-i şerîfini yetmiş beş kere söyliyen ve sonra duâ eden kimse, hased edenin hasedinden ve zâlimin zulmünden emin olur.

Kalbin nurlanması için

En-Nûr ism-i şerîfini söyleyenin kalbi nurlanır.

Maddi-manevi ihtiyaç için

Er-Râfi’ ism-i şerîfini söyleyen, zâlimlerin zulmünden emin olur. Beş yüz kere söyleyenin maddî mânevî ihtiyâcı giderilir.

Kalbin merhameti için

Her kim her gün yüz kere Rahîm ism-i şerîfini söylerse, kalbinde rikkat ve mahlûkâta karşı merhamet peydâ olur

Gafletten kurtulmak için

Her kim namazdan sonra yüz defâ Rahmân ism-i şerîfini söylerse, Allahü teâlâ onun kalbinden nisyan ve gafleti çıkarır.

Öfkeden kurtulmak için

Kızgınlık ânında kim on defâ er-Raûf ism-i şerîfini söyler ve Peygamber efendimize salevât-ı şerîfe okursa öfkesi geçer, sâkinleşir.

Amellerin kabul olması için

Er-Reşîd ism-i şerîfini söyleyenin yaptığı ameller kabûl olur.

Rızık genişliği için

Sabah namazından sonra er-Rezzâk ism-i şerîfini söyleyenin rızkı genişler. Cumâ namazından sonra yüz defâ er-Rezzâk ism-i şerîfi söylendiğinde hastanın sıkıntısı geçer.

Belalardan kurtulmak için

Güneş doğduktan sonra yüz kere es-Sabûr ism-i şerîfini söyleyen kimse, belâlardan kurtulur.

Şifa bulmak için

Eceli gelmeyen bir hastaya elem ve hastalıkları için yüz yirmi bir defâ (es-Selâm) ism-i şerîfi okunursa, Allahü teâlânın izniyle o kimse şifâ bulur veya hastalığı hafifler.

Murada kavuşmak için

Duhâ namazından sonra beş yüz kere Semî’ ism-i şerîfini okuyan kimsenin duâsı kabûl olur ve Allahü teâlânın izniyle murâdına kavuşur.

Çocuğun itaatkâr olması için

Ana-baba, isyankâr evlâdının alnından tutar ve Allahü teâlânın eş-Şehîd ism-i şerîfini okursa, o çocuk Allahü teâlânın izniyle itâatkâr olur.

Sıhhat ve selamet için

Eş-Şekûr ism-i şerîfini söyleyenin vücûduna âfiyet gelir, sıhhat ve selâmete kavuşur. Geçimi bollaşır.

Zalimin zulmünden kurtulmak için

Bir kimse duhâ namazından sonra üç yüz altmış defâ et-Tevvâb ism-i şerîfini söylerse tövbesi kabûl olur. On defâ bir zâlim üzerine söylendiğinde zâlimin zulmünden kurtulur.

Kalbin kuvvetli olması için

El-Vâcid ism-i şerîfini okuyanın kalbi kuvvet bulur.

Afetlerden kurtuluş için

El-Vâlî ism-i şerîfini söyleyen, yıldırım ve başka âfetlerden kurtulmuş olur.

Fakir olmamak için

El-Vâsi’ ism-i şerîfini söyleyen, fakirlik sıkıntısına düşmez. Hırs, gayz ve hasedden kurtulur.

Karı-koca muhabbeti için

El-Vedûd ism-i şerîfini söyliyen karı-kocanın birbirine karşı sevgi ve muhabbeti çoğalır.

Muhtaç olmamak için

El-Vehhâb ism-i şerîfini kim duhâ (kuşluk) namazından sonra söylerse, başkasına muhtaç olmaz. Kalblerde heybet hâsıl eder.

Rızık kapısı açılması için

Bir şeyden korkan el-Vekîl ism-i şerîfini söylerse, emniyet bulur. Kendisine hayır ve rızk kapıları açılır.

Evliyalık nuru için

İşrak vaktinde ez-Zâhir ism-i şerîfi söylendiğinde kalbde evliyâlık nûru meydana gelir.

Kıymet ve şeref için

Zülcelâli ve’l-ikrâm ism-i şerîfini söyliyenin kıymet ve şerefi artar.

Kaynak : 365 Gün Dua

Posted in 365 Gün Dua, Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Esma-i hüsna

Posted by Site - Yönetici Şubat 25, 2013

esma-i-husnayi-soylemenin-faydalariesmaul-husna-isimlerini-gosterenesmaul-husna2-copyesma-i-husna

Esma-i hüsna

Hadis-i şerifte, Esma-i hüsnayı manası ile birlikte ezberliyenin Cennete gideceği bildirilmiştir. Sedece isimler okunup duâ edilirse duâ kabul olur. Esma-i hüsna şunlardır:

1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.

2- Er-Rahman: Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.

3- Er-Rahim: Ahırette, müminlere acıyan.

4- El-Melik: Yaratıcı, kainatın sahibi.

5- El-Kuddüs: Her noksanlıktan uzak.

6- Es-Selam: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.

7- El-Mümin: İman nurunu veren.

8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.

9- El-Aziz: Mutlak galip, karşı gelinemiyen.

10- El-Cebbar: Dilediğini yapan ve yaptıran.

11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi yok.

12- El-Halık: Yaratan, yoktan var eden.

13- El-Bari: Herşeyi kusursuz yaratan.

14- El-Musavvir: Varlıklara suret veren, onları birbirinden ayıran özellikte yaratan.

15- El-Gaffar: Günahları mağfiret eden.

16- El-Kahhar: Her istediğini yapacak gücte.

17- El-Vehhab: Karşılıksız nimetler veren.

18- Er-Razzak: Her varlığın rızkını veren.

19- El-Fettah: Her türlü sıkıntıları gideren.

20- El-Âlim: Gizli açık, geçmiş, gelecek, herşeyi, ezelî ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.

21- El-Kabıd: Rızıkları daraltan, ruhları alan.

22- El-Basıt: Rızıkları genişleten, ruhları veren.

23- El-Hafıd: Kâfir ve facirleri alçaltan.

24- Er-Rafi: Şeref verip yükselten.

25- El-Muız: Dilediğini aziz eden.

26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.

27- Es-Semi: Mükemmel işiten.

28- El-Basir: Gizli açık, herşeyi çok iyi gören.

29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran.

30- El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan.

31- El-Latif: Lütfeden, her şeye vakıf.

32- El-Habir: Her şeyden haberdar.

33- El-Halim: Cezada, acele etmez, hilm sahibi.

34- El-Azim: Büyüklükte benzeri yok.

35- El-Gafur: Affı, magfireti bol.

36- Eş-Şekur: Az amele, çok sevab veren.

37- El-Ali: Yüceler yücesi.

38- El-Kebir: Büyüklükte benzeri yok.

39- El-Hafiz: Herşeyi koruyucu olan.

40- El-Mukit: Her çeşit rızkı yaratan.

41- El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören.

42- El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan.

43- El- Kerim: Keremi bol, karşılıksız veren.

44- Er-Rakib: Her varlığı her an gözeten.

45- El-Mucib: Duâları kabul eden.

46- El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile herşeyi ihata eden.

47- El-Hakim: Her şeyi hikmetle yaratan.

48- El- Vedud: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.

49- El-Mecid: Zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz.

50- El-Bais: Peygamber gönderen, mahşerde, ölüleri dirilten.

51- Eş-Şehid: Her zaman her yerde her an hazır ve nazır olan.

52- El-Hak: Varlığı değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

53- El-Vekil: Kulların işlerini bitiren.

54- El-Kavi: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

55- El-Metin: Kuvvet ve kudret menbaı.

56- El-Velî: Müminleri seven, yardım eden.

57- El-Hamid: Hamd ve senaya layık.

58- El-Muhsi: Varlıkların sayısını bilen.

59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.

60- El-Muid: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

61- El-Muhyi: Mahluklara can veren.

62- El-Mümit: Her canlıya ölümü tattıran.

63- El-Hay: Ezelî ve ebedi bir hayat ile diri.

64- El-Kayyum: Zatı ile kaim olan, mahlukları varlıkta durduran.

65- El-Vacid: Hiçbir şey kendine gizli değil.

66- El-Macid: Keremi, ihsanı bol olan.

67- El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmıyan, tek olan.

68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmıyan, herkesin muhtaç olduğu merci.

69- El-Kadir: Kudret sahibi, dilediğini yapan.

70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, herşeyi kolayca yaratan kudret sahibi.

71- El-Mukaddim: Şerefte birini öne alan.

72- El-Muahhır: Dilediklerini tehir eden.

73- El-Evvel: Ezelî, varlığının başlangıcı yok.

74- El-Ahir: Ebedi, varlığının sonu yok.

75- Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık.

76- El-Batın: Aklın tasavvurundan örtülü.

77- El-Vali: Bütün kainatı idare eden.

78- El-Müteali: Son derece yüce.

79- El-Ber: İyilik ve ihsanı bol.

80- Et-Tevvab: Tevbeleri kabul eden.

81- El-Müntekım: Asilere ceza veren.

82- El-Afüv: Affı çok, günahları yok eden.

83- Er-Rauf: Çok merhamet eden, şefkatli.

84- Malik-ül Mülk: Mülkünde hakim.

85- Zül-Celale vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

86- El-Muksıt: Mazlumların hakkını alıcı.

87- El-Cami: İki zıttı bir arada bulunduran.

88- El-Gani: İhtiyaçsız. Herşey Ona muhtaçtır.

89- El-Mugni: İhtiyaç gören, fazlıyla doyuran.

90- El-Mani: Dilemediklerine mani olan.

91- Ed-Dar: Elem, zarar verenleri yaratan.

92- En-Nafi: Menfaat veren şeyleri yaratan.

93- En-Nur: Zatı açık ve âlemleri nurlardıran.

94- El-Hadi: Hidayet veren.

95- El-Bedi: Misalsiz, örneksiz yaratan.

96- El-Baki: Varlığı ebedi olan.

97- El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan.

98- Er-Reşid: İrşada muhtaç olmıyan.

99- Es-Sabur: Ceza vermede, acele etmez.

Kaynak : 365 Gün Dua.

Posted in 365 Gün Dua, Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Katâde Bin Diâme (r.h.) Kimdir ?

Posted by Site - Yönetici Şubat 24, 2013

Müftî Sa'dî Çelebi Kimdir

Katâde Bin Diâme (r.h.) Kimdir ?

 Katâde bin Diâme (r.h.) tabiînin meşhurlanndandır. 60 (m. 680) yılında doğdu. İyi bir hafıza ve yüksek bir zekâya sahipti.

Hadis ve tefsir ilimlerinde büyük bir âlim idi. Bir kere işittiği Hadîs-i şerifleri hemen ezberlerdi. Kendisinden bir çok âlim ders aldı ve Hadîs-i şerîf rivayet ettiler.

Takva sahibiydi. Abdest almadan bir Hadîs-i şerîf rivayet edip okumazdı. Katâde hazretleri ömrünü ilim öğrenmek ve öğretmekle geçirdi. Kütüb-i sitte (altı büyük hadis kitabı) kendisinden Hadîs-i şerifler rivayet ettiler.

Yedi günde bir hatim okurdu. Ramazan-ı şerifte üç günde bir hatim okurdu. Ramazanı şerifin son günlerinde ise her gece bir hatim okurdu.

Doğuştan a’mâ idi. 117 veya 118 (m. 735) yılında Basrada vefat etti.

Hz.Allah şefeatlerine nail eylesin Amin.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Kim Kimdir ?, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Galib bin Hattab el-Kattan Kimdir ?

Posted by Site - Yönetici Şubat 23, 2013

Galib bin Hattab el-Kattan Kimdir

Galib bin Hattab el-Kattan Kimdir ?

Galib Kattan: Galib bin Hattab el-Kattan… Hadis ilminin râvilerindendir. Kalb gözü açık evliya bir kişiydi.

Cemaatle kaçırmış olduğu bir yatsı namazının cemaat sevabı olan yirmibeş kat sevaba nail olmak için o gün yatsı namazını tam yirmi beş kere kıldı.

Birçok Hadîs-i şerifler rivayet etmiştir. Daha geniş bilgi için bakınız: Hilyetü’i-Evliya c. 6, s. 182, 243 İmam A’meş. asıl adı: Süleyman bin Mihrândır. İmam hazretleri, tabiîn devrinin büyük hadis, kıraat ve fıkıh âlimlerindendir. Küfenin büyük âlimi ve zamanın imamıydı. İmam A’meş 61 (m. 680) yılında Küfe’de doğdu. Başka bir rivayette de Hazret-i Hü¬seyin (r.a.)’ın Yezid’in adamları tarafından hunharca şehid edildiği gün Küfe’de doğdu, (mam A’meş hazretleri, iyi bir eğitim gördü. Sahabelerden Küfe’de en son vefat eden Hazret-i Abdullah bin Ebî Evfâ (r.a.) ve Enes bin Malik (r.a) gibi bazı sahabelerle görüştü. Ve onlardan bir çok hadis-i şerif rivayet etti. İmam A’meş hadis ilminde “Hafız” (100 bin Hadîs-i şerîfı senetleriyle ezbere bilen) bir kişiydi. Sika’ydı {rivayetlerine güve¬nilirdi). Onun nazarında herkes eşitti. Takva ehliydi. Yediğine çok dikkat ederdi. Çoğu kere yiyecek bir lokma ekmek bulamazdı. Hiç abdestsiz yere bastığı vaki değildi… Su bulamazsa teyemmüm alırdı. Yetmiş sene yakın bir zaman bütün namazlarını cemaat¬le ve hep birinci safta kıldı, imam A’am hazretleriyle beraber ilmi müzâkereler yapar¬lardı. Takvalı bir insandı. Allah korkusundan gözlerinden çok yaş aktığı için ve görme hassasının zaif düşmesinden dolayı kendisine “A’meş” denildi. Şöyle derdi: “Nefsimi elimle tuta bilseydim, parça parça doğrar, hayveanların önüne yem olarak atardım.” İmam A’meş hazretlerinin, 148 (m. 765) yılında vefat ettiği rivayet edilir.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Kim Kimdir ?, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Mezar Üstü – Kabir Üstü – Arefe Günü Programı – Göynem – Ramazan 2011.

Posted by Site - Yönetici Şubat 22, 2013

Mezar Üstü – Kabir Üstü – Arefe Günü Programı – Göynem – Ramazan 2011. 

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Göynem Videoları, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Sabah ve Akşam Tavsiye Edilen Dua

Posted by Site - Yönetici Şubat 22, 2013

Resulullahın (s.a.v.) Bazı Duâları.

Sabah ve Akşam Tavsiye Edilen Dua

İbni Mesûd (r.a.)dan rivayet olundu. Buyurdular ki. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, ashabına şöyle buyurdu:
-“Sizden biriniz, sabah ve akşam Allâh-ü Teâlâ Hazretleri’nin katından bir ahid almaya âciz olur?”
Sahabeler (r.a.) sordular:

-“Bu nasıl olacak?” Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:
-“Sabah ve akşam, şöyle dua etmesiyle olur:
“Ey gökleri ve yerin yaratıcısı! Gaybi ve aşikârı bilen Allâhım! Ben, sen’den başka ilâh olmadığına, senin tek olduğuna, senin bir şerik ve ortağının olmadığına, Muhammed Musatafa (s.a.v.)’in senin kulun ve Rasûlun olduğuna şehâdet ettiğimi, sana ahd ediyorum.
Eğer sen beni nefsim bırakacak olursan, beni şerre yaklaştırır ve hayırdan uzaklaştırırsın. Ben ancak senin rahmetine güvenirim. Benim için, kıyamet günü tamamen bana vereceğin bir ahd kıl. Muhakkak ki sen vaadinden dönmez ve sözünden caym azsın.”
Kul bunu söylediği (bu duayı okuduğu) zaman Aliâh-ü Teâlâ hazretleri, onun üzerini mühürler. Ve bu ahdi Arşın altına koyar.
Kıyamet günü olduğu zaman ise, Allah tarafından bir münâdî şöyle nida eder:
-“Allah’ın katında ahdi olanlar nerededir?”
Bu (duayı okuyan) kimseler, cennete girerler.
Sabah ve akşam, yeri ve göğü yaratan Allah’a dua edilmelidir. Dualar ihlâs ile olmalıdır. Öyle bir ihlâs ki, emr meleklerinin hepsi, kişinin taati ve amelindedirler.
Ne güzel buyurmuşlar:
ibâdetlerde kurtuluşun yolu ihlâs ile niyettir…

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri: 3/350-352.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Dualar, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | 1 Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: