Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 26 Kas 2012

Tâbût’un Tarihi

Posted by Site - Yönetici Kasım 26, 2012

tabut,sanduka,cenaze,mezar,kabir,sanduka,tabut,Tâbût’un Tarihi

Tâbût’un Tarihi

Erbâb-i Ahbâr (Tarih ve rivayet uzmanları) buyurdular: Allahü Teâlâ hazretleri Âdem Aleyhisselâm’a bir tâbut indirdi. O tâbutun içinde. Âdem Aleyhisseiâm’ın evlâdından yeryüzüne gelecek olan peygamberlerin temsilleri vardı.

Âdem    Aleyhisselâm’a    indirilen    tâbut,    Şimşâr   (Şimşir)   ağacının tahtasındandı. Üç zira ile iki zira kadardı. Âdem Aleyhisselâm’ın vefatına kadar, Âdem Aleyhisselâm’ın yanında kaldı.

Âdem Aleyhisselâm’ın vefatlarından sonra evlâdı birer birer ona vâris oldular. En son Yakub Aleyhisselâma ulaştı. Yakûb Aleyhisselâmın vefatından sonra İsrâiloğullarının eline geçti. İsrâiloğullanndan da Mûsâ Aleyhisselâm’a geçti.

Mûsâ Aleyhisselâm, onun içine Tevrâtı ve bâzı eşyalarını koyardı. Savaşa girildiği zaman Mûsâ Aleyhisselâm önce o tâbutu ordunun önünden yürütürdü. O tâbut İsrâiloğullarını heyecana getirirdi. Mûsâ Aleyhisselâm’ın vefatından sonra İsrâiloğullarının eline geçti.

Isrâiloğulları, bir şeyde ihtilâf ettikleri zaman ona başvuruyorlardı. Onu aralarında hakem tayin ediyorlardı. 0 da kendilerine konuşurdu ve aralarında hüküm verirdi. .Savaşa girdikleri zaman, o tâbutu önden yürütürlerdi. Tâbut ile düşmanlarına karşı gelip fütuhat kazanırlardı. O tâbutu askerlerin üzerinde melekler taşırdı. Sonra savaşırlardı. Tevrâttan bir sayha işittiklerinde düşmana saldırır ve yakînen başarılı olacaklarına inanırlardı.

İsrâiloğullan Allah’a âsî olup, yeryüzünde fesad çıkarttıkları zaman, Allahü Teâlâ hazretleri onların başına Amalîka’lıları musallat etti. Amalikalılar, Yahudileri mağlub ettiler. Tâbutu ellerinden aldılar. Onu lağıma koydular.

Allahü Teâlâ hazretleri. Tâlûtu melik yapmayı dilediği zaman. Amalikalılara bir belâ musallat etti. Tâbutun olduğu yere bevleden herkes bâsûr hastalığına yakalandı…

Bundan dolayı beş şehir helak oldu. Kâfirler, helak olmalarının sebeblerinin bu tâbut olduğunu anladılar. Onu çıkarttılar. temizlediler, bir kağnının üzerine bağladılar. Kağnıyı da iki öküze bağladılar. İki öküzü salıverdiler. O iki öküz yürümeye başladı. Allahü Teâlâ hazretleri, onlara dört melek vekil etti. Melekler, o öküzleri sevkediyorlardı, hatta Tâlûtun evinin önüne getirdiler.

Yahudiler, peygamberlerinden Tâlût’un melikliğine dair alâmet ve işaret istediklerinde peygamberleri:

-“Tâlût’un, melikliğinin alâmeti, sizin Tâbutu onun evinde bulmanızdır,” buyurdu.

(Yahudiler onun evine koştular.) Tâbutu, Tâlûtun evinde görünce; onun melikliğini kabul ettiler.

Mûsâ Aleyhisselâm’ın vefatından sonra, İsrâiloğulları azıp isyana kalkışmaları yüzünden, Allah onlara gadab ederek Tâbutu kaldırmıştı. Yahudîler, İşmuil Aleyhisselâm’dan Tâlût’un melikliğine (hükümdarlığına) delâlet etmesi için bir âyet istediklerinde İşmuil Aleyhisselâm, kendilerine şöyle söyledi:

-“Muhakkak ki Tâlût’un melikliğinin (hükümdarlığının) alâmeti, size gökten bir tâbutun gelmesidir. Bu tâbutu melekler korumaktadırlar.”

İşmuil Aleyhisselâm’ın beyan ettiği gibi meleklerin koruması altındaki bu tâbut kendilerine geldi. Onlar tâbuta bakıyorlardı, tâbut gelip, Tâlût’un yanıbaşına indi. Bu Ibni Abbas (r.a.) hazretlerinin sözüdür (yani rivayetidir.)

Tâbutta Bulunan Mukaddes Emânetler

Onların ikisi de levhlerin  (Tevrâtın üzerinde yazıldığı levhaların) kalıntıları,

Mûsâ  Aleyhisselâm’ın asası ki bu asâ cennetin mersin ağacındandı.

Mûsâ Aleyhisselâm’ın elbisesi, Mûsâ Aleyhisselâm’ın na’lin {ayakkabı veya pabucu). Harun Aleyhisselâm’ın sarığı, Tevrâttan bâzı şeyler, Süleyman Aleyhisselâm’ın yüzüğü.

Bir   ölçek, menn. Menn kudret helvâsıdır.   Tih   çölünde İsrâiloğullarına iniyordu.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri: 2/744-745 – 746 .

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: