Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 21 Eyl 2012

Neden Hazır Tavuk Yemiyoruz !!

Posted by Site - Yönetici Eylül 21, 2012

tavuktavuk-harammitavuk-nasil-tavuk-kaynatilirmi-haramtavuk-haramtc3bcylerinin-kolay-yolunmasc4b1-ic3a7in-kesilen-tavuklar-sc4b1cak-suya-bc4b1rakc4b1lc4b1yor-bc3b6yle-tavuklar

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | 1 Comment »

Hacc-ı Mebrûr

Posted by Site - Yönetici Eylül 21, 2012

Dua, hac,kabe,TEVBE NASIL OLUR,Niyet ve İhlas,HACCIN HİKMETİ

Hacc-ı Mebrûr

Haccı mebrûr’un alâmeti şudur: Hacdan, dünyâ’dan zahit ve âhirete râğib eder bir halde dönmesidir. (1/321)
Kişi, hacc-ı mebrûr’dan döndüğü zaman, günahı mağfur ve duası müstecâb bir şekilde dönmüş olur. Bundan dolayı, hacc-ı mebrûr eden kişilerin selâm ile karşılanması ve kendisinden istiğfar istenmesi müstehabtır.

Hacc-ı mebrûr, İbrahim Edhemin haccı gibi olmalıdır. İbrahim salih ve iyi arkadaşları ki, kendisiyle sohbet edenlerle beraber Belh’ten hacca gider. Hacdan döndükleri zaman, dünyâya karşı zâhid ve âhirete rağbet eder halde döndüler. İbrahim Edhem hazretleri, mülkünü, malını, ehlini, aşîretini ve memleketini terketti. Gurbet şehirlerini terketti. Belh şehrinin emîri olduğu halde, elinin emeğini yemekle kanaat etti. İbrahim Edhem hazretleri, ya ekin biçerek veya bostan (bağ ve bahçe) bekçiliği yaparak geçindi.

Bâzıları buyurdular: Hür ve kerim (soylu ve asil) kişi, kadîm olan Allah’ın ahdini bozmaz. Eğer nefsin seni, Mevlâ’nın ahdini bozmaya davet ederse, nefsine şöyle söyle:
Allah’a sığınırım! Doğrusu, o benim efendim. Bana güzel baktı. Hakîkat bu ki, zâlimler felah bulmaz.

Mesnevî’de buyuruldu:
Mîsâkı bozmak ve tevbeyi kırmak, ömrün sonunda lanete uğramayı icâbettirir.

Ve bâzı âlimler buyurdular:
Bir toplulukla beraber hacdan döndüm. Nefsim beni kötülük işlemeye davet etti. Evin bir köşesinden gizliden şöyle bir ses işittim:
-“Yazıklar olsun sanal Haccetmedin mi? Yazıklar olsun sana! Haccetmedin mi?” Ve Allahü Teâlâ hazretleri, beni son saate kadar korusun. Hiç şüphesiz bâzı ameller kişiye günah işlemeye karşı bir perde olur; kişi, ona dayanıp, ona itimat ettiği zaman…

Hikâye

Bâzı Türkler, Şeyhü’İ-İslâm Ahmed Nâmikî el-Câmî (k.s.)* hazretlerinin meclisine devam ediyorlardı. Şeyhin kafasının üzerinde kalkan gibi bir nur görünüyordu. Kendisiyle beraber haccetmek üzere anlaşıp ittifak ettiler. Hac’dan döndüğü zaman bu hâl kendisinden zail oldu. Yâni şeyhin başının üzerindeki nur artık görülmez oldu. O kişi bunun sebebini Şeyh’ten sordu. Şeyh buyurdu:
-“Hacdan önce sen tazarru ve meskenet sahibiydin. Şu anda haccın sana gurur verdi. Sen aldandın. Sen nefsine kadr-ü kıymet ve bir menzil ve mertebe verdin. Bundan yâni haccınla mağrur olmandan dolayı senin manevî rütben düştü. O nuru görmez oldun.”
Hacı kişiye gereken, haram şeylerden tamamen uzaklaşması ve harama son vermesidir. Nafakasını asla haram kazançtan elde etmemesidir. Çünkü Allahü Teâlâ hazretleri ancak helâl ve temiz olanları kabul eder. “Ve Allahü Teâlâ hazretleri ancak helâl ve temiz olanı kabul eder.

*Şeyhü’İ-İslâm Ahmed Nâmikî el-Câmî (k.s.) kimdir ?

Seyhü’l-İslâm Ahmed Nâmikî el-Câmî (k.s.) Horasan velilerindendir.

1049 yılında horasan’ın Namık köyünde doğdu. 1142 de vefat etti.

Büyük kerametler sahibi bir zat idi. (80 bin kişi onun elinde tövbe ederek hakka rucu etti.

Pek çok eser yazdı. Eserlerinden birinde şöyle buyurur: “Kendi zan ve kafasına göre davranarak, başkalarını düzeltmeye çalışmak, çoğu kere fayda yerine zarar hası! edebilir. Bunun için çok dikkatli ve uyanık olmalı, bir kimsenin saadetine vesile olayım derken, o kimsenin hatta kendinin bile felâketine sebep olmamalıdır

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri: 2/464-465.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Hac İbadeti, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: