Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 08 May 2012

Duanın Hemen İcabet Edilmemesinin Sebebleri

Posted by Site - Yönetici Mayıs 8, 2012

Cemaatle Namazın Fazileti.

Duanın Hemen İcabet Edilmemesinin Sebebleri

Kim bir hacet için dua eder de duası hemen kabul olunmaz ve haceti hemen verilmezse, bu, yâni duanın hemen kabul edilmemesi birkaç şekilde yorumlanır:

Birincisi: Duaya mutlaka icabet hâsıl olur, icabet edilmemesi muhaldir. Muhakkak ki duaya icabet, ihtiyacın giderilmesinden ayrı bir şeydir. İhtiyacın giderilmesi de, duanın icabetinden apayrı bir şeydir… Duanın İcabeti, kulun:

Ya Rabbi!” dediğinde, Allahü Teâlâ hazretlerinin ona:

Buyur kulum!” demesidir.

Bu vaadedilen ve mevcut olan icabettir. Bu hal, doğrulukta O’na yönelen herkes içindir. İhtiyacın giderilmesi ise, istenen şeyin verilmesidir. Bu (yâni istenen şeyin verilmesi bir kaç şekilde tecelli eder:)

1Bazan hemen verilir.

2Bazan da uzun bir süreden sonra meydana gelir.

3Bazan da âhirete kalır.

4Bazan da ondan daha hayırlı bir şey kendisine verilir.

ikincisi: Duaya icabet, tek bir cihetten değildir. Belki İcabetin bir çok cihet ve yönleri vardır. Hadîs-i şerifte şöyle buyuruldu:

Müslümanın duası, şu üç sebepten biri dışında reddedilmez:

1 Ya günah olan, ya da akrabayla ilişkiyi kesme ile ilgili olan bir konuda dua eder:

2Veya istediği şey kendisi için âhirette bırakılır.

3Ya da duası kadar kendisinden bir kötülük defedilir.[1]

Herhangi  (müslüman)  bir kişi,  bir dua ile Allah’a dua ettiğinde kesinlikle duasına icabet edilir. (Bu kabul:)

1 Ya hemen dünyâda âdlen verilir.

2 Ya âhirete bırakılır.

3 Ya Duasının miktannca günahları silinir.

a) Bu kişi, günah olan bir şey istemedikçe,

b) Ya da yakın akrabayla alâkasını kesen bir kişi olmadıkça,

c) Veya acele etmedikçe, (Sahabeler) sordular:

-“Ya Rasûlellah (s.a.v.) insan nasıl acele eder?” Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:

-“Ben Rabbime dua ettim, Rabbim duamı kabul etmedi” diyerek aceleci olmuş olur.[2]

Bir (müslüman) kul dua ettiğinde, muhakkak Allah onun istediğini ona verir veya onun istediği hayır kadar ondan bir şerri defeder. Ancak günah, yâni kötü bir şey için dua eden veya akraba ile ilgiyi kesen kimse bundan müstesnâ’dır.[1]

Üçüncüsü: Daha önce de geçtiği gibi. duaya icabet Allahü Teâlâ hazretlerinin meşietine yâni dilemesine bağlıdır.

Dördüncüsü: Kulun duasına icabet edilmesinin şartı, kulun da Allahü Teâlâ hazretlerinin davetine icabet etmesidir. Zîrâ Allahü Teâlâ bu âyeti kerimede şöyle buyurdu:

-“O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iymân etsinler.

Beşincisi; Muhakkak ki duanın şartlan ve edepleri vardır. Bu şartlar ve edepler, icabetin sebepleridirler. Bu şart ve edepleri mükemmel ve tam bir şekilde yerine getirenler, icabet ehli olup duaları kabul olunur. Bunları ihlâl eden yerine getirmeyenler ise, haddi aşanlardan olur ve o kişi cevâp ve Duasının kabul edilmesine hak kazanmış olmaz.

.

Kaynak: İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri: 2/356-358.
.

[1] Tirmizi: hadis no: 3441

[2] Tuhfetü’l-Ahvezi: 3747

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: