Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 17 Ara 2011

Allah Mühlet Verir Ama Asla İhmâl Etmez

Posted by Site - Yönetici Aralık 17, 2011

Dinler Arası Diyalog Tuzagı

Allah Mühlet Verir Ama Asla İhmâl Etmez

Bu geçici dünyâda kul için mühlet vardır; ama ihmâl asla yoktur. (Yapılan bir günah ve zulümden dolayı belki Allah hemen ceza vermeyip ona mühlet veriyor; fakat onu asla ihmâl etmiyor elbette) bütün insanlar, yaptıklarının karşılıklarıyla yargılanacak ve yaptıklarının karşılığını göreceklerdir.

Dünya hayatının süsü ve güzelliği seni aldatmasın. Muhakkak ki, itaatkâr ve âsî herkesin dünyâda bir nasibi vardır. Dünyadan nasibdâr olmak, (dünyâ nimetlerine sahib olmak) âhirette yükselmeye sebeb değildir.

Kaynak :  İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri Tercümesi

.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Yorumlar | Leave a Comment »

İsmail Aleyhisselâm’ın Mekke’ye Yerleşmesi

Posted by Site - Yönetici Aralık 17, 2011

İsmail Aleyhisselâm'ın Mekke'ye Yerleşmesi

İsmail Aleyhisselâm’ın Mekke’ye Yerleşmesi

Rivayet olundu: ibrahim Aleyhisselâm, Cenab-ı Allah’ın emriyle İsmail Aleyhisselâmı ve annesi hazret-i Hâceri getirip bıraktı. Uzun bir zaman sonra oraya “Cürhûm! kabilesi gelip yerleşti. Cürhüm kabilesinden bâzıları Mekke’nin bulunduğu vadiden geçerken oradan kuşların uçmakta olduğunu gördüler. Kuşların bulunduğu yerde mutlaka su vardır, dediler. Adamlarını gönderdiler. Adamları İsmail Aleyhisselâm, annesi ve zemzem kuyusunu görüp, kabilelerine haber verdiler. Onlar oraya geldiler, Hacer hanım’a:
‘İzin var mı? Biz de buraya yerleşebilir miyiz?” dediler. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular: İsmail Aleyhisselâm’ın annesi, insanlara ülfet etti. Yalnız kalmak istemedi. Onun için; Hacer hanım, Mekkeye yerleşmelerine izin verdi ve:
-“Yerleşin, ama sudan bir hakkınız yoktur,” dedi. Onlar da:
-“Tamam,” dediler ve oraya yerleştiler. İsmail Aleyhisselâm, onlardan Arabça öğrendi. İsmail Aleyhisselâm büyüdü, onlardan bir kız ile evlendi.

Hazret-i Hâcer vefat etti. İbrahim Aleyhisselâm, onları ziyarete gitti. Hâcer hanım vefat etmiş olduğundan Hazret-i İsmail’in evine gitti. İsmail Aleyhisselâm, evde yoktu. Eşi evdeydi. İbrahim Aleyhisselâm, kadına sordu:
-“Hayat arkadaşın nerede?” Kadın:
-“Kırlara gitti. Seyehâta çıktı,” dedi. İsmail Aleyhisselâm daha fiilen kendisine peygamberlik gelmeden önce Haremin dışına ava giderdi. İbrahim Aleyhisselâm, Hazret-i İsmail’in eşine sordu:
-“Müsâfire ikram edebilecek bir ziyafetin var mı?” kadın:
-“Hayır! Öyle bir şeyimiz yok!” dedi. İbrahim Aleyhisselâm:
-“Geçiminiz nasıl?” diye maişetlerini sordu. Kadın:
-“Büyük bir geçim sıkıntısı, yokluk ve bunalımdayız,” dedi. İbrahim Aleyhisselâm, kadına:
-“Kocan eve geldiği zaman benden selâm söyle, kapısının eşiğini değiştirsin,” dedi.

İbrahim Aleyhisselâm, Mekke’den ayrıldı. İsmail Aleyhisselâm, evine geldiği zaman, babasının kokusunu evinde gördü. Eşine sordu:
-“Bize hiç kimse geldi mi?” kadın:
-“Şöyle şöyle olan yaşlı bir kimse geldi.” Kadın böylece İbrahim Aleyhisselâmı vasfetti. İsmail Aleyhisselâm sordu:
-“Sana ne söyledi?” Kadın:
-“Eşine selâm söyle! Kapısının eşiğini değiştirsin,” buyurdu, dedi. İsmail Aleyhisselâm, eşine:
-“O benim babamdı! Bana senden ayrılmamı emretti,” dedi. İsmail Aleyhisselâm, eşini boşadı. Cürhûmlardan başka bir kız ile evlendi.

Allah’ın dilediği kadar zaman geçtikten sonra İbrahim Aleyhisselâm, Allah’ın izniyle yine Mekke yoluna düştü. İsmail Aleyhisselâm’ın evine geldi. İsmail Aleyhisselâm yine evde yoktu. İsmail Aleyhisselâm’ın eşine sordu:
-“Kızıml Hayat arkadaşın nerede?” kadın:
-“Kocam! Mekke’nin dışına çıktı, seyehata gitti; ama inşallah neredeyse gelmek üzeredir. Allah size rahmet ve sağlık versin bey baba bineğinden in gel müsâfirimiz ol,” dedi. İbrahim Aleyhis¬selâm sordu: (1/225)
-“Müsâfîre ziyafet çekebilir misiniz?” Kadın:
-“Evet!” dedi. Hemen mutfağa koştu. Et ve ayran getirip ibrahim Aleyhisselâm’a ikram etti. İbrahim Aleyhisselâm:
-“Geçim durumunuz nasıl?” diye maişetlerini sordu. Kadın:
-“Elhamdülillah! Rızkımız geniştir. Bolluk ve bereketin içindeyiz, çok mutlu bir hayatımız var,” dedi. İbrahim Aleyhisselâm, ikisine (İsmail Aleyhisselâm ve eşine) evlerinde bereketin olması için dua etti. Eğer İsmail Aleyhisselâm’ın eşi o gün, buğday, arpa ekmeği veya hurma İbrahim Aleyhisselâm’a ikram etmiş olsaydı; Allah’ın arzında (yeryüzünde yeşeren şeylerin) çoğu, buğday, arpa veya hurma olurdu. İsmail Aleyhisselâm’ın eşi, İbrahim Aleyhisselâm’a:
-“Hayvanın üzerinden inin başınıza su dökeyim! Yüzünüzü, başınızı ve saçınızı hemen yıkayın biraz serinlersiniz,” dedi. İbrahim Aleyhisselâm gelininin insanlık derecesini iyice Ölçmek için inmeyeceğini söyledi. İbrahim Aleyhisselâm’ın hayvandan inmemekte isrâr ettiğini gören kadın, hemen “makâm-ı İbrahim” denilen taşı getirdi. İbrahim Aleyhisselâm’ın sağ ayağını onun üzerine koydurdu. İbrahim Aleyhisselâm başının sağ tarafına su döktü. Sonra da hayvanı sol tarafa çevirdi, ibrahim Aleyhisselâm’a başının ve saçlarının sol tarafını yıkaması için yardımcı oldu. Ve böylece İbrahim Aleyhisselâm, bineğin üzerindeyken başını yıkadı, serinledi. Makam-ı İbrahim denilen taşta bulunan ayak izleri işte böyle bir zamanda o taşta meydana geldi. İbrahim Aleyhisselâm, gelinine:
-“Kocan eve gelirse, benden selâm söyle! Ona evinin eşiğinin çok düzgün olduğunu söyle,” dedi. İsmail Aleyhisselâm, evine geldiğinde, babasının kokusunu aldı. Eşine sordu:
-“Bize kimse geldi mi?” Eşi:
-“Çok güzel, sevimli, nurânî yüzlü ve güzel kokulu bir yaşlı geldi, bana şöyle şöyle buyurdu. O bineğin üzerindeyken ben onun başına su döküp yıkadım, işte bunlarda onun ayak izleridir,” dedi. İsmail Aleyhisselâm çok sevindi. Hasretle taşa baktı. Eşine:
-“O gelen babam İbrahim Aleyhisselâmdı. Evimin eşiği de sensin. Bana seni tutmamı (ve değerini bilmemi) emretti.” dedi. Bundan sonra uzun bir zaman geçti. Yine bir gün İbrahim Aleyhisselâm, Mekke’ye geldi. Zemzem kuyusuna yakın bir yerde ulu bir ağacın gölgesinde İsmail Aleyhisselâmı oturup ok yontarken gördü. İsmail Aleyhisselâm, öteden İbrahim Aleyhisselâm’ın gelmekte olduğunu görünce, bir evlâdın babasına gösterebileceği büyük bir saygı ile ayağa kalktı ve babasına koştu. İbrahim Aleyhisselâm onu büyük bir sevgiyle kucakladı, bağrına bastı. Sonra ismail Aleyhisselâm’a:
-“Allah, bana iş emir buyurdu. O yapacağım işte bana yardım eder misin?” İsmail Aleyhisselâm:
-“Onu yapmak üzere size yardım edecim,” dedi. İbrahim Aleyhisselâm:
-“Rabbim, burada beyt (bir ev) yapmamı emretti,” dedi. Ve ikisi, beytüllahı yapmaya başladılar. Çalıştılar, beyüllâh’ın temelleri yükseltildi, ismail Aleyhisselâm, taş getiriyordu, ibrahim Aleyhisselâm da duvarı örüyordu. Ka’benin duvarı yükselince, makâm-ı İbrahim denilen taşı getirip onun üzerine çıkarak duvarı örmeye başladı. İbrahim Aleyhisselâm, Hazret-i İsmail ile beraber şöyle dua ediyorlardı: Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur, hiç şüphesiz semî (işiten) sensin, alim (bilen) sensin.  ibrahim Aleyhisselâm ve Hazret-i İsmail bu duayı okuyarak büyük bir aşk ve heyecan ile Kâbenin çevresinde dönüp onu tamamlıyorlardı  Ka’benin binası bittiği zaman, ibrahim Aleyhisselâm’a:
-“İnsanları hacca davet et,” denildi. İbrahim Aleyhisselâm:
-“Nasıl davet edeyim? Ben dağların arasındayım, hâzır kimse yok, kimi çağırayım?” dedi. Allahü Teâlâ buyurdu:
Bu rivayetin anlatımında bâzıları bir peygamberin şanına yakışmayacak rivayetlerde bulunmaktadırlar. Bu Hadîs-i Şerife mugayir olan şeylerin Isrâiliyyat olduğu anlaşılsın diye bu Hadîs-i Şerifin metnini buraya yazdım.
-“Seslenmek senden, duyurmak ve senin sesini insanlara ulaştırmak bizdendir,” buyurdu. İsmail Aleyhisselâm, Ebû Kubeys dağına çıktı. Orada bu taşın (yani kendisine makamı İbrahim denilen taşın) üzerine çıktı. Bu taş tufan günlerinden Ebû Kubeys dağına düşmüştü, ibrahim Aleyhissselamm üzerine çıktığı bu taş yükseldi, hatta yeryüzündeki bütün taşlan geçti. Allah sanki bütün yeryüzünü dürdü ve bir sofra gibi toplayıp İbrahim Aleyhisselâm’m önüne koydu. İbrahim Aleyhisselâm o taşın üzerine çıktı ve şöyle seslendi:
-“Ey insanlar! Rabbiniz sizin için bir bina (ev) yaptı. Ve Rabbiniz size orayı haccetmenizi emrediyor. Ey insanlar! Beytül-lahı ziyaret edin, haccedin,” dedi. İnsanlar, babalarının sulblerinde ve annelerinin rahimlerinde ona icabet ettiler. İbrahim Aleyhisselâm’a bir kere icabet eden bir kere hac yapar; on kere icabet eden on kere hacceder. Hadîs-i şerifte şöyle buyuruldu:
Muhakkak ki, rukun (hacer-i esved) ve makam (ı İbrahim) cennet yakutlarından birer yakutdurlar. (Müşriklerin ellerinin dokunmasıyla) Allah onların nurunu aldı. Eğer onların nurları alınmasaydı, doğu ve batı arasını (bütün dünyâyı aydınlatırlardı). Burada geçen iki taştan (rukun ve makamdan) murad, Hacer-i Esved ile Makâm-ı İbrahim yani İbrahim Aleyhisselâm’ın beyti inşâ ederken üzerine çıktığı taştır.

Kaynak :  İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri Tercümesi

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: