Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for Ekim 2011

Bursa Ulu Camiinin Fazileti

Posted by Site - Yönetici Ekim 25, 2011

Bursa Ulu Camiinin Fazileti

Bursa Ulu Camiinin Fazileti

Bursa Ulu Camiinin Fazileti

Şeyh Üftâde (k.s.) Hazretleri buyurdular:

Kâbe-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs-ü Şeriften sonra Bursa Ulu camiinden daha şerefli bir makam yoktur.

Şeyh Üftâde Hazretleri buyurdular:

Bursa Ulu Camii’nin yeri, Nuh Aleyhisselâm’a iman eden ve gemiye binmeye yetişemediği halde Allah’ın kendisini tufandan koruduğu yaşlı kadının evinin bulunduğu yerdir.

Şeyh Üftâde (k.s.) Hazretleri yine buyurdular:

Bazı tarikat ehline keşif yoluyla zahir oldu. Kim Bursa Ulu Camii nde ibâdet ve zikir ile meşgul olursa Allah, onu gaflet tufanından korur. (O yaşlı kadını tufandan koruduğu gibi.)

Şeyh Üftâde (k.s.) Hazretleri yine buyurdular:

Edeblerine riâyet etmek şartı ile Mekke’de bir gün ibâdet ile meşgul olmak, diğer yerlerde bir sene ibâdetle meşgul olmaya bedeldir.

Buyurdular:

Bizim memleketimizde, ibâdet, zikir ve evrâd ile meşgul olunacak iki yer vardır. Biri, istanbul’da Ebû Eyyub El-Ensâri Hazretleri’nin makamı, diğeri de Bursada bulunan Seyyid Buharı Hazretleri’nin Câmiidir.

Âbidler namazda, arifler niyazda, âşıklar şevk ve heyecan ile yâre (Allah’a) vuslatı elde etmeye çalışmaktadırlar. Gerisi hikâye Ya Rabbi! Bizleri senin rızan için meşgullerden eylesîn Amin.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 1/772-773.

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | 1 Comment »

İLAHİ – Sevdim Seni Mabuduma – Beyşehir Beytepe Talebe Yurdu

Posted by Site - Yönetici Ekim 19, 2011

İLAHİ – Sevdim Seni Mabuduma – Beyşehir Beytepe Talebe Yurdu

Posted in Çocuklar İçin İlahiler, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Genel, İlahi Ve Kasideler | Leave a Comment »

Bir Kavmi Seven Onlarla Haşr Olur

Posted by Site - Yönetici Ekim 18, 2011

20Bir Kavmi Seven Onlarla Haşr Olur

Bir Kavmi Seven Onlarla Haşr Olur

Rivayet olundu:

Abdullah ibni Mübarek Hazretleri rüyâ’da görüldü. Onu rüyada görenler, kendisine sordular:

-“Rabbin sana ne yaptı (Allah sana nasıl muamele etti)?” Abdullah ibni Mübarek Hazretleri cevâb verdi:

-“Beni azarladı, beni otuz sene bekletti.” Sordular:

-“Neden?

-“Çünkü, bir gün ben, lütuf ile bid’atçi bir kimseye bakmıştım.” Bundan dolayı Rabbim bana şöyle dedi:

-“Benim dindeki düşmanıma sen, niçin düşmanlık gösterme­din?” buyurdu.

Bu hatırlatmadan sonra, zalimler ile beraber oturan, zalimlere avenelik eden kimselerin hâli nice olur?

İnsanların bozulduğu, mezheb ve din ihtilafları baş göster­diği, insanların sünnetten uzaklaştığı bir zaman, Peygamberlerin Efendisi (s.a.v.) Hazretlerinin sünneti seniyyesine sarılan kişiye yüz şehid sevabı vardır.   Hadis-i   şerîfte   Efendimiz   (s.a.v.)) Hazretleri buyurdular:

İnsanlar üzerine bir zaman gelecek. O vakit, benim sünne­tim delinir, halk arasında terkedilir. Bid’atler türemeye başlar. O gün sünnetime bağlı olan kişi, gariban gibi olup, yalnız kalır. Kim insanların bid’atlerine bağlanırsa, çevresinde hemen elli arkadaş veya daha fazla insan bulur.

Bu çağda insanların ıslahında sohbetin büyük bir tesiri vardır.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 1/811-813.

.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Genel, Hadis-i Şerifler, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar | Leave a Comment »

Hasan Taşkaya amca`nın Mantar Toplarken Kayboluş Hikayesi – GENBOS – Göynem

Posted by Site - Yönetici Ekim 16, 2011

Hasan Taşkaya  amca`nın Mantar Toplarken Kayboluş Hikayesi – GENBOS – Göynem

Posted in Diger Konular, Göynem Videoları, Göynem`den Resimler......, Güncel, Gündem, Genel, Video, Yorumlar | Etiketler: , , | 1 Comment »

Nasihatler

Posted by Site - Yönetici Ekim 13, 2011

adem-aleyhisselamdan-bizlere-nasihatler

Nasihatler

Hz. Adem (A.S.) oğlu Şit (A.S.)´a şu beş nasihatte bulundu ve bu nasihatleri ilerde kendi oğullarına, vasiyet etmesini istedi. Nasihatler şunlardır:

1 — Oğullarına, dünyaya güvenmemelerini söyle, çünkü, ben bakî olduğunu göz önüne alarak Cennet’e güvendim, fakat Allah (C.C) beni oradan çıkardı.

2 — Oğullarına, kadınların arzusuna uyarak bir işe girişmemelerini söyle. Çünkü ben eşimin arzusuna uyarak yasaklanmış ağacın meyvesinden yediğim için sonra pişman oldum.

3 — Oğullarına, girişecekleri her işin sonunu baştan düşünmelerini söyle, eğer ben giriştiğim davranışın sonunu düşünseydim, başıma bildiğiniz haller gelmezdi.

4 — Herhangi bir işe girişirken içinize şüphe düşerse, ondan uzak durun, çünkü ben yasak ağacın meyvesini yerken içime şüphe düştü, buna rağmen vazgeçmediğim için sonra pişmanlığa düştüm.

5 — Girişeceğiniz işlerde bilenlere danışın, eğer ben yasak ağaca yanaşmadan önce meleklere danışsaydım, başıma bu haller gelmezdi.»

Kaynak : Kalplerin Keşfi – İmam Gazâli

Alinti : http://sadece-kitaplarim.blogspot.com/search/label/Kalplerin%20Ke%C5%9Ffi

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Adem, Nasihat, Tavsiyeler, Yorumlar | 1 Comment »

Peygamber Efendimizin, Annesinin Dirilip İman Etmesi.

Posted by Site - Yönetici Ekim 12, 2011

h.z amine annemiz,kabri,mezari,Peygamber Efendimizin, Annesinin Dirilip İman Etmesi.,hz_amine

Peygamber Efendimizin, Annesinin Dirilip İman Etmesi.

İmam Kurtubî Hazretleri “Et-Tezkiratü fî Ahvâli’I-Mevtâ ve umûri’l-Âhireti” isimli kitabında buyurdular:

Muhakkak ki Hazreti Âişe (r.a.) buyurdular:

-“Efendimiz (s.a.v.) bizimleveda haccını edâ etti. Devenin arkasındaydı. Orada ağladı. Çok üzüntülü bir şekilde ağlamaya başladı. Rasûlüllah (s.a.v.) Hazretleri’nin bu ağlamasına ben de ağladım. Sonra Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri deveden indi. Devenin yularını elime verip:

-“Ey Humeyrâ tut,” dedi. Yani devenin yularını elime verip bana tut dedi. Devenin sağ tarafına yaslandı. Uzun süre öylece kaldı. Sonra bana döndü. Sevinçli ve tesebbüm eder bir haldeydi. Ben ona:

-“Annem ve babam sana feda olsun Ey Allah’ın Rasûlü. Yanımdan inerken üzüntülüydün, ağlıyordun hatta senin ağlama­na dayanamadım ben bile ağlamıştım! Sonra sen yanıma sevinçli, tebessümlü bir şekilde döndün. Ne oldu ya Rasûlellah!dedim. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri:

-“Ben annem Amine’nin kabrine gittim! Ben Rabbim Allah’dan annemin diriltilmesini istedim, dua ettim. Allah annemi diriltti, annem dirildi ve bana dua etti.” Buyurdular.

Rivayet olundu: Allahü Teâlâ, Efendimiz (s.a.v.) Hazretlerine, ebeveynini (anne babasını), amcası Ebû Tâlib’i ve dedesi Abdülmuttalib’i diriltti ve onlar, Efendimiz (s.a.v.) Hazretlerine iman ettiler.

Kaynak: İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 1/797-798.

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Yorumlar | 3 Comments »

Mezar Üstü – Kabir Üstü – Arefe Günü Programı – Göynem – Ramazan 2011

Posted by Site - Yönetici Ekim 10, 2011

Mezar Üstü – Kabir Üstü – Arefe Günü Programı – Göynem – Ramazan 2011 .

 

 

 

 

Posted in Diger Konular, Göynem Videoları, Göynem`den Resimler......, Güncel, Gündem, Genel, Kabir Hakkında Herşey, Video | Etiketler: , , , | 2 Comments »

Firavun neden iman etmedi

Posted by Site - Yönetici Ekim 8, 2011

Firavun neden iman etmedi,Efendimizin, Annesinin Dirilip İman Etmesi.

Firavun neden iman etmedi ?

H.z Allah Mûsâ Aleyhisselâm’a Firavun’u işrâd etme vazifesini verdi. Firavun’a geldi. Mûsâ Aleyhisselâm bir gece yarısı vakti Mısır’a girdi. Allahü Teâlâ’nın emrine uyarak Firavunun kapısını çaldı.

Denildi ki; Mûsâ Aleyhisselâm’ın gece yarısı vakti Firavun’un kapısını çalması, Firavun’un içine heybet ve korku verdi. Firavun, Mûsâ Aleyhisselâm’ı görünce ona:

-“Sen küçük iken bizim yanımızda büyüyüp, beslenmedin mi?” dedi. Mûsâ Aleyhisselâm:

-“Evet!” dedi. Firavun:

-“Öyleyse bu vakitte neden rahatsız ediyorsun?” Mûsâ Aleyhisselâm:

-“Senin hak ve hukukuna riâyet etmek ve senin hakkını ödeyebilmek için herkesten önce gelip sizi hakka davet ettim,” dedi.

Firavun, Mûsâ Aleyhisselâmı öldürmek istedi. Mûsâ Aleyhis­selâm asasını bıraktı. Asâ, apaçık bir yılan oldu. Firavunun üzerine saldırdı. Firavun, Mûsâ Aleyhisselâm’a sığındı, ondan emniyetini istedi. Mûsâ Aleyhisselâm onlara “âmân” emniyet ve güvence verdi. Firavun, iman etmek istedi. Hâmân, Firavun’un iman etmesine mani oldu. Mûsâ Aleyhisselâm, Firavun’u davet ettikten sonra ailesine geldi. Ailesini doğum yapmış buldu. Ailesini korumak için çevresini kurtlar çevrelemişti. Mûsâ Aleyhisselâm’ın ailesinin olduğu yere hiçbir yolcu uğrayamıyordu. Allahü Teâlâ’nın kudretine bak.

Kaynak: İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 1/783-784.

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Musa, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Sabah Namazını Kılarken Güneş dogarsa ne yapılır ?

Posted by Site - Yönetici Ekim 6, 2011

Sabah Namazını Kılarken Güneş dogarsa ne yapılır ?

Sabah Namazını Kılarken Güneş dogarsa ne yapılır ?

Sabah Namazını Kılarken Güneş dogarsa ne yapılır ?

Sabah namazını kılarken güneş dogarsa, su kaideyi bilmeyenin namazı batıl olur: Birinci rek`ati kıldıktan sonra güneş dogarsa, hemen orada vakt-i kerahet geçsin diye  yarım saat outur. Sonra kalkar,namazını tamamlar. Te`hir için secde-i sehv yapar.Kılmış oldugu namazı eda olarak sahih olur.

Vakt-i kerahet, sabah, güneşin dogmasından yarım saat veya üç çeyrek geçinceye kadar olan zamandır.Eger saat yoksa, çenesini gögsüne koyar,gözlerini kaldırır,güneşi göremezse vakt-i kerahet çıkmıştır.Vakt-i zevalde de Nasara`nın ibadeti vardır. Onların ibadeti ile bizim ibadet saatimiz karışmasın diye keraheti tahrimiyye ile men edilmistir.

 

Ödemişli Merhum Ziya Sunguroglu’nun notlarından.

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Namaz, Soru Ve Cevaplar, Yorumlar | 3 Comments »

Kudüs-i Şerifin Fazileti

Posted by Site - Yönetici Ekim 5, 2011

Kudüs-i Şerifin Fazileti

Kudüs-i Şerifin Fazileti

Kudüs-i Şerifin Fazileti

Hadis-i Şerifte Efendimiz (s.a.v) Hazretleri buyurdular: Kim sevabını Cenâb-ı Allah’dan dileyerek, Mescid-i Aksâ’yı ziyaret ederse, Allah ona bin şehîd’in mükâfatını verir ve onun cesedini cehennem ateşine haram eder. Kim bir âlimi ziyaret ederse o kişi sanki Mescid-i Aksâ’yı ziyaret etmiş gibi sevap alır“. Mişkâtü’l-Envar’da böyledir.

Kınye’de zikredildi:

Saygı gösterilmesi gereken en büyük mescid: Mescidi-i Haram’dır. Sonra Medine’deki Mescid-i Nebevî, sonra Beyti Makdis ( Mescid-i Aksâ ) mescidi, sonra büyük camiler sonra mahalle mescidleri sonra sokaklarda (yol üzerlerinde) olan mescidlerdir. Belirli bir imam ve müezzin olmayıp kendisinde itikâfa girmek sahih olma­yan mescid, bu mescidlerin en hafifidir.Sonra evlerde olan mescidler gelir. Evlerde olan mescidlerde itikâfa girmek sa­hih olmaz. Ancak kadınlar ev mescidlerinde itikâfa girerler.

 

Kaynak: İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 1/772-773.

.

 

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: