Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 20 Şub 2011

Sargı ve Yara Üzerine Mesh

Posted by Site - Yönetici Şubat 20, 2011

Sargı ve Yara Üzerine Mesh

 

Bir uzvun çıkması, kırılması veya yaralanması halinde üzerine sargı yahut alçı sarılsa, o uzvu yıkamak mahzurlu ise sargının çoğu üzerine meshedilir. Eğer mesh de zarar verecek olursa, mesh de yapılmaz.

Sargının mest gibi bir zamanı yoktur. Özür devam ettikçe meshedilmeye devam edilir. Abdestli olarak sarılması şart değildir. Meshedildikten sonra sargı açılsa veya düşse, yahut mevcut sargı üzerine ikinci bir sargı bağlansa, meshi yenilemek icap etmez.


Hasan Arikan –  Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Meshi Bozan Şeyler

Posted by Site - Yönetici Şubat 20, 2011

Meshi Bozan Şeyler  

 

1. Mestin ayaktan çikmasi,
2. Mestler ayakta iken, ayaklardan birinin ekserisinin islanmasi,
3. Mesh müddetinin dolmasi. (Mest giyen kimse seferî degilse, mestini giydigi andaki abdestinin bozulmasindan itibaren 24 saat, seferî ise 72 saat mesheder.)
Ayrica, abdesti bozan her sey meshi de bozar. Bu sebeple, mestin müddeti henüz bitmemisse yeniden alinacak abdestte mestlere yeniden mesh yapilir.

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Meshin Miktarı

Posted by Site - Yönetici Şubat 20, 2011

Meshin Miktarı

 

Meshin farzı, mestin ön kısmından üç serçe parmağı kadar bir yeri ıslatmaktır. Sünnet üzere yapılan mesh ise, ıslatılan el parmaklarını açarak, ayağın ucundan itibaren mestin koncuna doğru çekmektir.

,
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Mestler Üzerine Mesh

Posted by Site - Yönetici Şubat 20, 2011

Mestler Üzerine Mesh

 

Erkek ve kadin müslümanlar için, mestler üzerine meshetmek câizdir.

Bunun için su sartlar gereklidir:

1. Mestler, abdestli iken giyilmis olmalidir.
2. Mestler topuklarla birlikte ayaklari örtmeli ve en az 12 bin adim yürünebilecek vasifta olmalidir.
3. Mestlerin hiç birinde, (ayak parmaginin en küçügü ile) üç parmak miktari delik ve yirtik bulunmamalidir.
4. Içine kolayca su almayacak sekilde ve baglamak-sizin ayakta duracak kadar kalin olmalidir.
5. Mest giyilecek ayagin ön kismindan, en az üç el parmagi genisliginde bir yer bulunmalidir. (Bir ayagi kesilmis ve sadece topugu kalmis bir kimse, diger ayagina da meshedemez).

.
Hasan Arikan  – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Teyemmüm Nasıl Yapılır

Posted by Site - Yönetici Şubat 20, 2011

Teyemmüm Nasıl Yapılır

 

Bir müslüman gusletmek, yahut abdest almak için su bulamazsa veya bulduğu suyu kullanmasına hastalığının şiddetlenmesi, düşman tehlikesi vesâire gibi ciddî bir mâni mevcutsa, niyet ederek toprak cinsinden bir şeyle teyemmüm eder.

Şöyle ki; Niyet edip Eûzü -Besmele çekerek bir defa ellerini toprak veya toprak cinsinden bir şeye vurup ileri-geri sürter. Onunla yüzünü mesheder. İkinci defa ellerini aynı şekilde vurup, ileri – geri sürter. Evvelâ sağ, sonra sol kolunu mesheder.

Teyemmüm alırken parmaktaki yüzüğün çıkartılması yüzüğün yerinin de meshedilmesi ve parmak aralarının hilâllenmesi zarûrîdir.

.
Hasan Arikan –  Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Teyemmümün Farzları

Posted by Site - Yönetici Şubat 20, 2011

Teyemmümün Farzları

 

Teyemmümün farzi ikidir:

1. Niyet,
2. Iki darp (vurmak) ve mesh.

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Teyemmüm

Posted by Site - Yönetici Şubat 20, 2011

Teyemmüm

Teyemmüm, Abdest almak veya gusletmek için suyun bulunmaması veya kullanılamaması hâlinde, hangi maksatla teyemmüm edeceğine niyet edip ellerini toprak cinsinden bir şeye iki defa vurarak, birincide yüzünü, ikincide dirseklerine kadar ellerini meshetmektir.

.
Hasan Arikan –  Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Diş Doldurtma Mes’elesi

Posted by Site - Yönetici Şubat 20, 2011

Diş Doldurtma Mes’elesi

 

Dişinin birazı çürümüş veya kırılmış olan kimsenin dişini doldurtması veya kaplatması câizdir. Ancak, zarûretsiz, süs olsun diye keyfî şekilde yapmak câiz değildir.

Hanefî mezhebi müctehidlerinden İmam Muhammed Rahimehullah’a göre sallanan dişleri altın tel ile bağlatmak, düşen ve çıkarılan diş yerine altın diş takmak câizdir.İmâm-ı Âzam Ebû Hanife’ye göre ise altın ile kaplatmak câiz değil, gümüş ile caizdir. İmam Ebû Yusuf da (bir rivâyette) İmam Muhammed gibi buyurmuştur. Altın ile kaplamada İmam Muhammed’in ictihadiyle amel edilebilir. Âlimler imameyn’in (İmam Ebû Yusuf ile İmam Muhammed’in) ictihadı üzerine fetvâ vermişlerdir.

Ayrıca Osmanlı ulemasından, Şeyhulislam Uryanizâde, diş doldurmak için ve Şeyhulislam Mûsâ Kâzım Efendi de, altın diş takmak için fetva vermişlerdir.

İslâm dininde, kolaylık yapacağız diye, şerîatin cevâz vermediği bir hususa, elbette caizdir denilemez. Fakat caiz olan bir mesele için de, câiz değildir denilerek zorluk çıkarılamaz.

,
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Gusül Abdesti ve Kaplama Diş Mes’elesi

Posted by Site - Yönetici Şubat 20, 2011

Gusül Abdesti ve Kaplama Diş Mes’elesi

 

Bazı kimselerin, kaplama veya dolgu dişi olanların gusüllerinin câiz olmadığını ve böylelerinin cünüplükten kurtulamayacaklarını söylediklerine şâhit oluyoruz.

Hanefî mezhebine göre, gusülde ağız ve burun, bedenin dış kısmı kabul edildiğinden yıkanması farzdır. Şâfiî mezhebine göre ise sünnettir.

Gusledecek kimsenin ağzındaki dişler kaplatılmış veya doldurtulmuşsa kaplanan ve doldurulan dişin, kaplama ve dolgunun dışının yıkanmasıyla gusül tamam olur. Ancak dişler sâbit değil de çıkarılabilecek şekilde ise, çıkarılması icap eder.

Bu husus; yara ve sargı üzerine meshin câiz olduğu gibidir. Yaranın üzerindeki sargıyı söküp, altını yıkamak mecburiyeti olmadığı gibi, diş için de hüküm aynıdır.

Kezâ abdestte yüzü yıkamak farz olduğu halde, sakalı sık olan kimsenin sâdece sakalının üzerini yıkamasının kâfi geldiği ve sakalının diplerini yıkamak mecburiyeti olmadığı gibi, kaplanmış dişi söküp veya söktürüp altını yıkamak icap etmez. Kaldı ki, dişte zarûret de vardır.

,
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Gusül Abdesti Nasıl Alınır

Posted by Site - Yönetici Şubat 20, 2011

Gusül Abdesti Nasıl Alınır

 

Sünnet üzere gusül abdesti söyle alinir:

1. Gusle niyet edilir. Eller yikanir. Temiz olsalar dahi ön ve arka avret yerleri yikanir.
2. Besmele çekilip tam bir namaz abdesti alinir. Yalniz, ayaklari altinda su toplaniyorsa ayaklar en sonunda yikanir.
3. Bu abdesti alirken agiz ve burna su bolca çekilir. Çünkü bu yikama ile, gusüldeki farz olan agiz ve burna su vermek de yerine gelmis olur.
4. Basa üç defa su dökülür. Ve her döküste ovulur. Bu esnada, sakal, biyik ve saç altina suyu ulastirmak lâzimdir.
5. Sag omuza üç defa su dökülür ve her döküste vücut ovulur.
6. Sol omuza üç defa su dökülür ve her döküste vücut ovulur. Vücut, göbek çukuru dâhil hiç kuru yer kalmayacak sekilde ovularak yikanir.

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: