Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 26 Ara 2010

Sünnete ne gerek var? DİYENLERRE CEVAB

Posted by Site - Yönetici Aralık 26, 2010

Sünnete ne gerek var?  DİYENLERRE CEVAB

Sünnete ne gerek var? DİYENLERRE CEVAB

Sünnete ne gerek var?  DİYENLERRE CEVAB

Kurân’dan her şeyi öğrenebiliriz sünnete ihtiyaç var mıdır?

Her şeyi Kur’ân-ı Kerim’den öğrendiğimiz gibi Peygamber Efendimiz’in (asm) sünnetine uymanın gerekliliğini de Kurân’dan öğreniyoruz.

Sünnet-i seniyyeye uymayı Kur’ân emretmiştir

“(Habibim ya Muhammed) de ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız o halde bana tabi’ olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın!Allah, Gafur (çok bağışlayan)dır, Rahim (çok merhamet eden) dir.” (Âl-i İmran, 31)

Âlimler Allah’a (cc) itaatten kastın Kurân’a uymak olduğunu, Peygamber Efendimiz’e (asm) itaatten kastın da; sünnete uymak olduğunu söylemişlerdir. Ayetten apaçık anlaşılıyor ki bir insan sünnet-i seniyyeye uyarak ancak Allah’ın (cc) sevgisini kazanabilir.

Sünnet-i seniyye Kurân’ı tefsir eder

Sana, kendilerine indirileni (helal ve haramı) insanlara açıklayasın diye Kurân’ı indirdik; umulur ki düşünürler.” (Nahl, 4)

Ve (o, nefsinin) arzu(sun) dan konuşmuyor! O (söyledikleri) bildirilen vahiyden başka bir şey değildir.” (Necm, 3-4)

Sünnet olmadan Kurân’ı sağlıklı bir şekilde anlamak mümkün değildir. Peygamber Efendimiz (asm) Kurân’ı tebliğ etmekle mükellef olduğu gibi, onu beyanla (tefsirle) de mükellefti.

Mesela, Kurân’da namaz kılmak emredilir, fakat namazın ne zaman, kaç rekât olacağı ve nasıl kılınacağı tafsilatla anlatılmaz. Zekât emredilir, fakat nelerden, ne kadar zekât verileceği açıklanmaz. Namaz ve zekâtla ilgili ve daha pek çok hükümlerin detayları Peygamberimiz (asm) tarafından beyan edilmiştir.

Haberiniz olsun, bana Kitap ve bir o kadar da (sünnet) verildi.” (Mikdam ibnu Ma’dikerib, Kütüb-i Sitte)

Sünnet-i seniyyeyi terk etmek bidatlerin ortaya çıkmasına sebep olur

“…Kim benim sünnetimden (yaşama tarzımdan) yüz çevirirse benden değildir” (Buharî, Müslim)

Dinin elden çıkışı sünnetin terkiyle başlar. Halat nasıl lif lif kopup parçalanırsa, din de sünnetin birer birer terkiyle ortadan kalkar” (Darimî)

Sünnetsiz Kurân’ı anlamak, İslam’ı yaşamak mümkün olmadığı gibi sünnet-i seniyye terk edilirse büyük bir boşluk doğacak ve onun yerini sünnetin tam zıddı olan ve İslam esaslarına ters düşen bid’atlar dolduracaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) bunu haber vermiştir:

Haberiniz olsun, rahat koltuğunda otururken kendisine benim bir hadisim ulaştığı zaman, kişinin: “Bizimle sizin aranızda Allah`ın (cc) kitabı vardır. Onda nelere helal denmişse onları helal biliriz. Nelere de haram denmişse onları haram addederizdiyeceği zaman yakındır. Bilin ki, Resulullah’ın (asm) haram kıldıkları da tıpkı Allah`ın (cc) haram ettikleri gibidir.” (Mikdam ibnu Ma’dikerib, Kütüb-i Sitte)

Bu güzel yazıyı bize gönderen degerli ŞERİFE ŞEVVAL KARDELEN hocamizdan Allah razı olsun,Sizlerinde dualarını bekleriz.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şerife Şevval Kardelen | Leave a Comment »

Sünnet-i Seniyye kaç kısımdır?

Posted by Site - Yönetici Aralık 26, 2010

Sünnet-i Seniyye kaç kısımdır?

Sünnet-i Seniyye kaç kısımdır?

Sünnet-i Seniyye kaç kısımdır?

Sünnet-i Seniyye’nin kaç mertebesi vardır? Sünnet-i Seniyye’nin kısımları nelerdir?

Üç çeşit sünnet vardır:

Kavlî Sünnet

Hz. Peygamber’in (asm) söylemiş olduğu sözlerinin tümüne “kavli sünnet” denir. Genel olarak “hadis” ifadesiyle kastedilen kavli sünnettir.

Fiilî Sünnet

Hz. Peygamberimizin (asm) dini ve dünyevi hayatındaki pratik uygulamalarıdır.

Hz. Peygamber’in (asm) fiili sünnetinin kısımları ise şöyledir:

1. Cibilli fiil (İnsan olarak kendisinden sadır olan fiiller),

2. Adi fiiller (Bir gelenek olarak yaptıkları)

3. Dünyevi işlerle ilgili fiiller,

4. Harikulade fiiller ( Mucizeler gibi),

5. Hasais türünden olan fiiller (Sadece Hz. Peygamber’e (asm) ait olan fiiller),

6. Kuran’daki hükümleri beyan sadedinde olan fiiller,

7. İmtisali fiiller,

8.Fiil-i müteaddi (Hz. Peygamber’in (asm) başkalarını ilgilendiren konularda yapmış olduğu tasarruflarına denir. Muameleler, cezalar gibi)

9. Vahiy bekleme anında yaptığı fiilleri,

10. Fiil-i mücerred (Bize nispetle, hükmü açıklayan bir karine bulunmayan ve önceki sayılan tasarruflardan hiç birine girmeyen fiiller)”

Takriri Sünnet

Resulullah’ın (asm) sahabeden bazılarından sadır olan bir fiili, gördüğü zaman sükut etmesi yahut o fiilin iyi-güzel olduğunu izhar buyurmasına takriri sünnet denir.

Takriri sünnet birkaç şekilde tezahür edebilir:

1. Hz. Peygamber’in (asm) bir fiile karşı susması, karşı çıkmaması şeklinde olur.

2. Bazen yapılan fiil karşısında tebessüm ve sevinç göstermesi şeklinde olur. (El-Muvafakat, Efalü’r-Resul)

Bu güzel yazıyı bize gönderen degerli ŞERİFE ŞEVVAL KARDELEN hocamizdan Allah razı olsun,Sizlerinde dualarını bekleriz.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şerife Şevval Kardelen | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: