Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Aşure gününde yapılabilecek ibadetler..

Posted by Site - Yönetici Aralık 15, 2010

Aşure gününde yapılabilecek ibadetler..

Aşure gününde yapılabilecek ibadetler..

Aşure gününde yapılabilecek ibadetler..

1)O gün eve ufak tefek erzak alınırsa,bir sene boyunca evde bereket olur.Zira efendimiz,S.A.V. şöyle buyurmaktadır:

Kimki aşure gününde kendinin ve aile efradının nafakasını geniş tutarsa,Cenabı hakta senenin tamamında o kişinin rızkını genişletir.

Bazı zatlar ‘evde ihtiyaç olan birçok bilhassa gıda maddeleri o gün alınınca evde bir sene boyunca eksiklik görülmez’ demişlerdir.

2)Enaz 10 Müslümana birer selam veya bir müslümana 10 selam verilir.Bu hususta P.E.şöyle buyurmaktadır:

Herkim aşure gününde müslümanlardan 10 kişiye selam verirse,o kişi bütün müslümanlara selam vermiş gibidir.

Başka bir hadisi şerifte ise,”İnsanların en cimrisi selamı esirgeyendir.En acizide duadan aciz olandır.”buyrulmuştur.

3)Ogün fakir fukara sevindirilir.Çünkü efendimiz,şöyle buyurmaktadır:

Kimki aşure günü zerre miktarı tasaddukta bulunursa Cenabı hak ona Uhut dağı kadar sevap verir.Ve kıyamet günü o sevaplar mizanına konur.’

4)O gün gusletmek çok faziletlidir.Nitekim P.E;

Aşure günü boy abdesti alan,ölüm hastalığından başka hastalık görmez.O gün bir hastayı ziyaret eden bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur.Aşure günü bir kimseye su veren isyan etmemiş gibi afvolunur.”

Diğer bir hadisi şerifte;

Aşure günü iki defa boy abdesti alan kişinin gözlerinde ebediyyen hastalık olmaz.”buyrulmuştur.

Yine efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

‘Kimki aşure günü gusledecek olursa anasından doğduğu gün gibi ,Cenabı Hak onu günahlardan temizler.

Allah dostları,bu işin hikmetini şöyle izah etmişlerdir.

Aşure günü bütün sulara zemzem suyu karıştırılır.Bu nasıl olur?denilirse nasılki arzın bir cüzü olan insanoğluna bir damarından herhangi bir ilaç verilirse vücüdundaki bütün kılcal damarlarına varıncaya kadar o ilaç ulaşır.Aynı şekilde arzın damarları su kaynaklarıda birbirine bağlıdır.Aşure günü vazifeli melekler tarafından arzın bütün sularına zemzem suyu sirayet eder.Ve o gün bütün sularda zemzem bereketi olur. Binaenaleyh o gün gusleden,sulardan içen bütün müslümanlar için Allah tarafından şifadır.

5)Akrabaları ziyaret ederek sılayı rahim yapmak.Zira efendimiz buyuruyorki,

Kim akrabaları ile ilişkisini kesmiş iken Aşure günü onları ziyaret ederse Allahü teala ona Zekeriyya A.S.ve İsa A.S.ın nasibini verir.Ve orta parmakla şehadet parmağının yakınlığı gibi Cennnette o iki peygambere komşu eder.’

6)Zikir meclislerinde bulunmak.Bu husustada efendimiz şöyle buyurmuştur:

Kimki aşure günü Allah’ı bir topluluğa gider,onlarla bir saat bulunursa onu cennetine koymak Allah üzere haktır.”

7)Açlar doyurulur,çıplaklar giydirilir ve yetimlerin gönlü alınır.P.E. şöyle buyurmuştur,

Kimki aşure günü eliyle bir yetimin başını mesederse(okşarsa)Cenabı Hak o yetimin başındaki saçının her teli için cennette yüksek dereceler verir.

8 ) Husama namazı kılınabilir.

Bu namaz aşure günü kılınabilir.Çünkü efendimiz bu namazı aşure günü,terviye günü,arefe günü,kurban bayramı günü ve beraat günü olmak üzere senenin 6 gününde kılarlardı.

9)10 defa şu dua okunur;

سُبْحانَ اللَّهِ مِلْأَالْميزانِ وَمُنْتَها الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضىَ وَزينَةَالْعَرْشِ

10)Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vakti iki rekat namaz kılınır.

Her rekatte 1 fatiha 50 ihlası şerif okunur.Namazdan sonrada 100 defa şu salavatı şerife okunur.

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala eli seyyidina muhammedin ve ademe ve nuhin ve ibrahime ve musa ve isa vema beynehüm minennebiyyine vel mürselin.Salavatullahi ve selamühü aleyhim ecmeıin.”

Öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır.

Her rekatte 1 fatiha,50 ihlası şerife okunur.

Namazdan sonra,

70 istiğfarı şerif

70 salevatı şerife

70 defada LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM. denilir.Sonrada ümmeti muhammedin hidayeti için dua edilir.

Bu guzel yazi icin Şerife Şevval Kardelen hoca kardesimize tesekkur ederiz.

KAYNAK

*fazilet neşriyat dua ve ibadetler

*imam gazali(ihyaülleyli vennahar)

7 Yanıt “Aşure gününde yapılabilecek ibadetler..”

 1. mustafa said

  çok güzel bir yazı ve araştırma olmuş teşekkürler

  Beğen

 2. A.Y. said

  Bu mübarek günlerde ibadetlerimiz kabul olsun inşaallah.

  Beğen

 3. şükran said

  Allah razı olsun Hocam,uygulamak nasip olur inşaALLAH hepimize…

  Beğen

 4. çok güzel.ALLAHhepimizin dualarını kabul etsin.

  Beğen

 5. AŞURE GÜNÜ İLE İLGİLİ DOĞRU BİLGİLER VE DOĞRU DİYE BİLİNEN ASILSIZ BİLGİLER

  ASÛRÂ
  AŞÛRÂ Kamerî ayların ilki olan Muharrem’in onuncu günü.
  Âşûre günü adını alan bu günde oruç tutulurdu. Âşûre orucu denen bu oruç, İslâm’dan önce Araplar’ca bilinirdi. Âşûre kelimesinin İbrânice aşûr’dan geldiği ve o günde Araplar’ın oruç tuttuğu dikkate alınırsa, kelimenin bütün Sâmî diller arasında ortak bir kelime olduğu anlaşılır. (Buhârî, es-Savm, 1; Umdetü’l-Kârî fi Şerhi Sahîhi’l-Buhârî, V, 351)
  Bu kelime Yahudîler’de büyük keffâret günü için kullanılmıştır. (Tevrat, Levililer, 16, 29 vd.)
  Hz. Peygamber Medîne’ye geldiği zaman Yahudiler’in Âşûre günü oruç tuttuklarını gördü ve bunun ne orucu olduğunu sordu. Cevap olarak şöyle dediler:
  “Bugün, iyi bir gündür. Allah, İsrailoğulları’nı Firavun’un zulmünden bugün kurtarmıştır. Musa (a.s.) Allah’a şükür için bugünde oruç tutmuştur. Biz de tutarız “dediler.
  Hz. Peygamber;
  “Biz Musa’nın sünnetine sizden daha yakınız, dedi ve o gün oruç tuttu ve ashabına da tutmalarını emir buyurdu. ” (Buhârî, es-Savm, 69; Tecrîd-i Sarih, VI, 308, 309)
  Hz. Âişe’den nakledilen şu hadiste, Allah Resulu’nun Mekke döneminde de aşûre orucu tuttuğu anlaşılır. “Cahiliye devrinde Kureyş, Âşûre gününde oruç tutardı.
  Hicretten önce Hz. Peygamber de aşûre orucu tutardı. Medine’ye hicret ettikten sonra bu oruca devam etti. Ashabına da tutmalarını emretti.
  Ertesi yıl, Ramazan orucu farz kılınınca, aşûre günü orucunu bıraktı, isteyen bu orucu tuttu, dileyen de bıraktı” (Buhârî, es-Savm, 69; Tecrîd-i Sarîh, VI, 307, 308).
  İslâm bilginleri aşûre orucunun vacip değil, sünnet olduğunda görüş birliği etmişlerdir.
  Yalnız İslâm’ın başlangıcındaki hükmü konusunda, Ebû Hanîfe vacip derken, İmam Şâfiî müekked bir sünnet olduğunu söylemiştir. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra, bu oruç müstehap olmuştur.
  Ayrıca Yahudiler’e benzememek için Muharrem’in 9,10 ve 11′nci günlerinde oruç tutmak güzel görülmüştür. Bugün bütün sünnî müslümanlarda Muharrem’in 10′u oruç günü kabul edilirken, bazı tarihi sebeplerden dolayı da mukaddes sayılır.
  Özellikle Hz. Nûh’un gemisinin bugünde tufandan kurtulup Cudi dağının tepesine oturduğunu anlatan söylentiler önemlidir. Âşûre adlı tatlının menşei de buna dayanır. Gemidekiler o günü kutlamak istemişler ve geminin ambarında arta kalan erzakı karıştırıp bir aş pişirmişler. İşte aşûre pişirme âdeti buradan kalmıştır. Yine Âdem (a.s.)’in tövbesinin bugünde kabul edildiği, Hz. İbrahim’in bugünde ateşten kurtulduğu, Hz. Yakub’un, oğlu Hz. Yusuf’a bugünde kavuştuğu kaynaklarda kaydedilen rivayetler arasındadır. Şiîler Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edildiği gün olan on Muharrem’i matem günü sayarlar ve Muharrem’in biri ile onu arasında gülmez, et yemez, yeni elbise giymez, yeni bir işe başlamazlar. On Muharrem dövünme ve yas günüdür. Sonra yas bitti mi aşûre törenleri başlar.
  Âşûre günü sürme çekmek, gusül etmek, kına yakmak, büyükleri, âlimleri, hastaları ziyaret etmek, yetimlerin başını okşamak, hububât ve tatlı pişirmek, İhlâs suresini okumak, sevinmek ve bugünü ayrı bir gün olarak kutlamak İslâm’da olmayan bir davranıştır.
  Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.s.)’den gelen ne sahîh ve ne de zayıf bir hadîs vardır. Hadîs diye rivayet edilen bazı sözler tamamen uydurmadır.
  Sahabeden ve dört mezhep imamından vb. kimselerden de bir rivayet olmadığı gibi, muteber kitapların hiçbirinde de buna dair bir haber yoktur. (İbn Teymiye, Mecmûu’l-Fetâvâ, Kahire 1326, II, 48; es-Subki, el-Menhel, Kahire 1393, X, 209)
  O hâlde bugünde böyle bir tatlı pişirip yakınlara ve komşulara dağıtmak tamamen bid’at ve İslâmî olmayan bir örftür. Şamil İA
  (ŞAMİL İSLAM ANSİKLOPEDİSİ’NDEN ALINTIDIR)

  Beğen

 6. baba manisalı said

  hayat cemresi arkadaş bunca yıldır bildiklerimiz yalanmı yani.bu gune kadar herkes yanlış biliyor da sen mi doğru biliyorsun.diyelim ki böyle bir şey yok.diyelim ki bunlar bid at ve batıl inanç peki zararı ne.adam bugun un hatırına hasta ziyareti yapacak,herkese selam verecek,yetimleri sevindirip küsler le barışacak,evine erzak alacak.boy abdesti alıp temizlenecek ve namaz kılacak.ne zararı var bunların.batıl olsa bile adam bu sayede iyi şeyler yapmış olacak.sana mı kaldı bu asure gunu nu sorgulamak.sana sorsak sende zekeriya beyaz gibi şov yapan namaz kılmayan birisindir bence.kalkıpta insanların beyni ni bulandırma

  Beğen

 7. yasemin said

  Peygamber efendimiz kelimesi neden P.E diye kısaltılmış buna üzüldüm

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d blogcu bunu beğendi: