Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for Ekim 2010

Âdem Aleyhisselâm cen­netten neden çıkarıldı?

Posted by Site - Yönetici Ekim 31, 2010

adem-aleyhisselam-cen%c2%adnetten-neden-cikarildicennete-en-son-giren

Âdem Aleyhisselâm cen­netten neden çıkarıldı?

Ebû Medyen (k.s.) Hazretlerine: “Âdem Aleyhisselâm’ın cen­netten çıkarılıp yeryüzüne indirilmesi, nehiyden sonra onun ağaçtan yemekte ileri gitmesinden dolayı değil miydi?” diye soruldu. Buna cevaben buyurdular:

Eğer babamız Âdem Aleyhisselâm, sulbünden Muhammed Mustafa (s.a.v.) Hazretlerinin çıkacağını bilseydi, ağacın meyvesini değil; damarlarını yerdi. Cennetten çıkmak, yeryüzüne inmekten acele etmek için, nasıl meyvesini yemekten acele etmezdi. Adem Aleyhisselâm, Muhammedî kemâlin ve Ahmedî cemâlin zahir olması için yeryüzüne indi.

Halilu’r-Rahmân (İbrahim) ona ve peygamberimize salâtü selâm olsun, sordular:

-“Ya Rabbi! Âdem Aleyhisselâm’ı neden cennetten çıkarttın? Allahü Teâlâ Hazretleri:

-“Bilmez misin? Sevgilinin cefâsı şiddetli olur,” buyurdular.

Üftâde (k.s.) Hazretleri, buyurdular:

Âdem Aleyhisselâm’ın cennetten çıkarılmasının sırrı şudur. Âdem Aleyhisselâm. tevhid mertebesinin, onun içinde bulunduğu mertebelerin içinde en yücesi olduğunu gördü. Âdem Aleyhis­selâm, onu Cenâb-ı Allah’dan sordu. Yüce Allah: “0 makama ancak ağlamakla ulaşabilirsin,” buyurdu. Adem Aleyhisselâm ağlamak istedi. Ona, “cennet, ağlama yeri değildir” denildi. Belki cennet sürür (ve sevinç) yeridir. Bunun üzerine Âdem Aleyhis­selâm, dünyaya inmeyi istedi. Âdem Aleyhisselâm’dan meydana gelen zelle (günah), cennette bulunduğu mertebesinin arzuladığı ve sevdiği mertebeye nisbetle düşük olmasındandır. Âdem Aleyhisselâm’ın bu durumu;

“Ebrânn   hasenatı   (iyilikleri), mukarrabînin günahlarıdır,” kâbilindendir. Yine “Vakiâtü’l-Hüdâr isimli kitabda da böyledir.

 

İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri Tercümesi cilt 1

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Adem, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Türkiye, Yorumlar | 1 Comment »

Beyşehir göl festivali’nden ilginç görüntüler – 2010

Posted by Site - Yönetici Ekim 30, 2010

Beyşehir göl festivali’nden ilginç görüntüler – 2010

Vodpod videoları artık kullanılamıyor.

Posted in Beyşehir Göl Festivali – Video, Beyşehir Göl Festivali Resimler, Diger Konular, Güncel, Gündem, Genel, Türkiye, Yorumlar | 2 Comments »

TAVSİYE EDİLEN ÖNEMLİ KİTAPLAR

Posted by Site - Yönetici Ekim 29, 2010

nimet-i-islam-mufassal-ilmihal-mehmet-zihni-efendimutlaka-okumasi-gereken-20-kitap-tavsiyesi-mutlaka-okunmasi-gereken-kitaplar-listesinde

TAVSİYE EDİLEN ÖNEMLİ KİTAPLAR

1Şevahidü’l- Hakk’tan  Vehhabilere Cevaplar, Fazilet Neşriyat

2Muhtasar İslâm Tarihi (Siyer-i Nebi) Hasan Arıkan  Fazilet Neşriyat

3Tabular Yıkılıyor Prof.Dr.Ahmet Akgündüz Osmanlı Araştırmalar Vakfı

4Silistreli Süleyman Hilmi Tunahan (Arşiv Belgeleri Işığında) Prof.Dr.Ahmet Akgündüz Osmanlı Araştırmalar Vakfı

5Temellerin Duruşması (2 cilt) Ahmet Kabaklı Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları

6Yahudinin Tahta Kılıcı Mustafa Akgün  Ra-Kitap

7Cumhuriyet Dönemi Din-Devlet İlişkileri (3 cilt) Hasan Hüseyin Ceylan Risale ve Rehber Yayınları

8Ashab-I Kiram Hakkında Müslümanların Nezih İtikatları,    Ö.Nasuhi Bilmen, Bilmen Yayınevi

9Ehl-İ Sünnet’i Müdafaa Ve Bid’atleri  Tenkit(Makaleler-İncelemeler),      Bedir Yaynevi.

10Mezhepsizlik İslam Şeriatını Tehdit Eden En Tehlikeli Bidattir, Bedir Yayınevi.

11Dinde Yenilikçiler Ve Buluşma Noktaları, Ali Nar, Bedir Yayınevi.

12Ehl-İ Kitap Cennetlik mi? Ali Nar, Bedir Yayınevi.

13Alimlerin Ahlakı, İmamı Acuri. Sor Yayıncılık-Ankara

14Kur’an ve Hadislerin Işığında-Emanet Vehbi Karakaş Zafer Yayınları

15-“Yahudi Ve Hıristiyanlar Cennet’e Girecek” Diyenler Cennet’e Giremez,     Arifan Yayınları.

16Doğru Türkçe Rehberi Yahut Bin Uydurma Kelimeyi Boykot, Kadir Mısıroğlu Sebil Yayınları

17Filistin Meselesi, Kadir Mısıroğlu. Sebil Yayınları

18Gurbet İçinde Gurbet Kadir Mısıroğlu Sebil Yayınları

19Din Ve Laiklik, Ali Fuad Başgil. Yağmur Yayınevi

20Gençlerle Başbaşa, Ali Fuad Başgil. Yağmur Yayınevi

21Biz Osmanlıyız, Yavuz Bahadıroğlu. Nesil Yayınları

22Kayıt Dışı Tarihimiz, Yavuz Bahadıroğlu. Nesil Yayınları

23Osmanlı Demokrasisinden Türkiye Cumhuriyetine, Yavuz Bahadıroğlu. Nesil Yayınları

24Osmanlının Son Kilidi Çanakkale, Çamlıca Basım Yayın.

25Sultan Abdulhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Çamlıca Basım Yayın.

26Tarihi Hakikatler, Çamlıca Basım Yayın.

27Dini Tamir Dâvasında Din Tahripçileri – Ahmed Davutoğlu-Bedir Y.

28Doğru Yolun Sapık Kolları – Necip Fazıl Kısakürek Büyük Doğu Yayınları

29Tanzimattan Cumhuriyete Alfabe Tartışması – Hüseyin Yorulmaz -Kitabevi

30Kültürümüz Açısından  İslâm Harflerinin Müdafaası – Osman Şerifoğlu – Sebil Yayınları

31Dinlerarası Diyaloğ Tuzağı  ve Dinde Reform – Mehmet Oruç – Arı Sanat Yayınevi

32Dinlerarası Diyaloğ İhaneti –  Prof.Dr.Yümni Sezen  –  Kelam Yayınları

33–  Sünneti İnkar Fitnesi – İsmail Mutlu – Mutlu Yayıncılık

34Muhammed Abduh – Reşid Rıza ve İçtihat – Ali Bayram & M.Said Çögenli – Bedir Yayınları

35Büyük İslam İlmihali – Ömer Nasuhi Bilmen –  Akçağ Yayınları

36Nimet-i İslâm (Mufassal İlmihal) – Mehmet Zihni Efendi – Salah Bilici Kitapevi

37İmam-ı Âzam Ebu Hanife ve Eserleri –  Doç.Dr.A.Öztürk – Şamil Yayınları

38İmam-ı Âzam ve Fıkh-ı Ekber Şerhi –  Çeviren Ahmet Karadut – Akçag Yayınları

39Nüzulünden İtibaren Kur’an-ı Kerim Bilgileri – Dr.Osman Keskioğlu – TDV.Yayınları

40İhyâu Ulûmi’d-dîn ( dört cilt)   –  İmâm Gazali Ter: Ahmed Serdaroğlu-  Bedir Yayınları

.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | 1 Comment »

HACC REHBERİ

Posted by Site - Yönetici Ekim 28, 2010

HACC REHBERİ – 33 Risale Ankara Fazilet,Hac rehberi,Old-picture-of-Kaaba copy

HACC  REHBERİ

İslâm’ın beş şartından biri olan hac, üç kısımdır. Fazilet sırasına göre şöyle:
1-Hacc-ı Kırân,
2-Hacc-ı Temettû,
3-Hacc-ı İfrad,

Hacc-ı İfrad, ihrama girip -umre yapmaksızın- yalnız haccetmektir

Hacc-ı Kırân ve Hacc-ı Temettû, aynı hac mevsiminde hem umre yapmak,
hem de haccetmektir.

Hacc-ı Kırân’a niyet eden, umreden sonra ihramdan çıkmaz.

Hacc-ı Temettû yapan, umreden sonra ihramdan çıkar ve hac için tekrar ihrama
girer.

Hacc-ı ifrad yapan:
1-İhrama girer,
2-Kudûm tavafı yapar,
3-Sa’y yapar,
4-Zilhicce’nin 8.inci (Terviye) günü Minâ’ da öğle namazı kılar.
5-Arefe günü Arafat’ta vakfe yapar,
6-Akşam Müzdelife’ye gider,
7-Bayram günü Minâ’da şeytan taşlar ve,
8-İhramdan çıkar.
9-Mekke-i Mükerreme’ye varıp ziyâret tavafı yapar.
10-Minâ’ya döner. Orada üç gün kalır ve şeytan taşlar.
11-Mekke-i Mükerreme’ye varıp Vedâ Tavafı yapar.

İHRAMA GİRMEK

İhrama Hazırlık:
-Tırnaklarını keser.
-Koltuk temizliği gibi işleri yapar.
-Boy abdesti veya abdest alır.
-Güzel koku sürer.

İhrama girince:
-Mîkat mahallinde veya oraya varmadan önce niyet edip ihrama girer.
(İhramın üst parçasına “Ridâ”, alt parcasına “İzar” denir.)

(Mîkat: Mekke-i Mükerreme’ye girmeden, hacıların ihrama girmesi lâzım gelen yerlerdir. O mahallerin dışında, uçakta, hava meydanında hattâ kişi evinde ihrama girebilir.)

İki rekât namaz kılar, şöyle duâ ve niyet eder ve telbiye getirir:

اَللَّهُمَّ اِنّىِ اُرِيدُالْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِى وَتَقَبَّلْهُ مِنِّى نَوَيْتُ الْحَجَّ وّاَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعاَلَى لَبَّيْكَ

اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيكَ لَكَ

ALLAHÜMME İNNÎ ÜRÎDÜ’L-HACCE FEYES-SİRHÜ LÎ VE TEKABBELHÜ MİNNÎ. NEVEYTÜ’L HACCE VE EHRAMTÜ BİHÎ LİLLÂHİ TEÂLÂ. LEBBEYK ALLAHÜMME LEBBEYK LEBBEYKE LÂ ŞERÎKE LEKE LEBBEYK. İNNEL HAMDE VENNİ’METE LEKE VEL MÜLKE LÂ ŞERİKE LEK.

Mânâsı: “Allahım rıza-i şerifin için haccetmek istiyorum. Bana bunu kolay kıl ve bu haccı benden kabul buyur. Hacca niyet ettim, Allah için hac niyetiyle ihram giydim; buyur Allah’ım, emir senindir. Senin şerîkin yoktur.
Emrine boyun eğdim. Muhakkak ki hamd sanadır, nimet senin, mülk de senindir. Senin şerîkin yoktur”.

İhramlıya Haram olanlar:
-Hanımıyla cem olmak, şehvet uyandıran nefsânî şeyler konuşmak,
-Kötü söz söylemek,
-Kötü hallerde bulunmak,
-Kavga etmek,
-Avlanmak, av hayvanına zarar vermek,
-Avcıya yardım etmek,
-Dikişli veya yapıştırılmış elbise giymek (Para çantası hâriç),
-Sarık sarmak,
-Başı ve yüzü örtmek (Kadınlar hâriç),
-Üstü veya topuğu kapalı ayakkabı veya mest giymek,
-Tıraş olmak, vücûdundan kıl koparmak veya kesmek,
-Tırnak kesmek,
-Koku sürünmek,

İhramlının Vazifeleri Yazının devamını oku »

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Hac Rehberi, Yorumlar | Etiketler: | 1 Comment »

VEDÂ TAVAFI

Posted by Site - Yönetici Ekim 28, 2010

kabeveda-tavafi-2

VEDÂ TAVAFI

Minâ’dan Mekke-i Mükerreme’ye giderken mümkün olursa “Tahsib” denilen
düzlükte dinlenir. Sonra; Mekke-i Mükerreme’ye varıp Vedâ Tavafı’nı yapar. İki rekât namaz kılar. Sonra Zemzem kuyusuna gidip, mümkünse suyu kendisi çeker, Beyt-i Şerif’e karşı, ayakta kana kana içer. Arasında nefes alır. Gözünü Beyt-i Şerif’ten ayırmaz. Bedenine, başına ve yüzüne Zemzem’i Şerif’den döker. Kıyâmet gününün susuzluğunu gidersin diye niyet eder ve:

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ عِلْماً نَافِعاً وَرِزْقاً واَسِعاً
وَشِفاَءً مِنْ كُلِّ داَءٍ وَسَقَمٍ

ALLAHÜMME İNNÎ ES’ELÜKE RIZKAN VÂSİAN VE İLMEN NÂFİAN
VE ŞİFÂEN MİN KÜLLİ DÂİN VE SAKAMİN

Mânâsı:“Allah’ım! Senden faydalı ilim, geniş rızık, her türlü hastalık ve
dertten şifâ dilerim” diye duâ eder.

Beyt-i Şerif’in eşiğini öpmek müstehabdır. Mümkün olursa Kâbe’nin içine girer,
iki rekât namazdan sonra, yüzünü duvara koyup, Cenâb-ı Hakk’a hamd ve istiğfar eder. Sonra tam edeple Beyt-i Şerif’in köşelerinde hamd, tehlil, tesbih ve tekbir ederek Hak Teâlâ’dan dilediğini ister.
Sonra çıkıp Mültezem’e gelir, yüzünü, göğsünü koyar, Kâ’be örtüsüne yapışır.
Cenâb-ı Hakk’a hâcetlerini arz ederken şöyle yalvarır:

اَللَّهُمَّ هَذاَ بَيْتُكَ الَّذِى جَعَلْتَهُ مُباَرَكاً وَهُدًىلِلْعاَلَمِينَ فِيهِ اياَتٌ بَيِّناَتٌ مَقاَمُ اِبْراَهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كاَنَ اَمِناً الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّه ُ اَللَّهُمَّ كَماَ هَدَيْتَناَ كَذاَلِكَ فَتَقَبَّلْهُ مِناَّ وَلاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ الْحَراَمِ وَارْزُقْنِىالْعَوْدَ اِلَيْهِ حَتَّى تَرْضَى عَنِّى بِرَحْمَتِكَ ياَ اَرْحَمَ الرَّحِمِينَ

ALLAHÜMME HÂZA BEYTÜKE’LLEZÎ CEALTEHÜ MÜBÂREKEN VE HÜDEN LİL’Â-LEMÎN FÎHÎ ÂYÂTÜN BEYYENÂTÜN MAKÂMÜ İBRÂHÎM. VEMEN DAHALEHÛ KÂNE ÂMİNÂ* ELHAMDÜ LİLLÂHİ’LLEZÎ HEDÂNÂ LİHÂZÂ VEMÂ KÜNNÂ LİNEHTEDİYE LEVLÂ EN HEDÂNA’LLAH. ALLAHÜMME KEMÂ HEDEY-TENÂ KEZÂLİKE FETEKABBELHÜ MİNNÂ VELÂ TEC’ALHÜ ÂHİRAL-AHDİ MİN BEYTİ-KE’LHARÂM VERZUKNİ’L-AVDE İLEYHİ HAT-TÂ TERZÂ ANNÎ BİRAHMETİKE YÂ ERHA-MERRÂHİMİN.

Mânâsı: “Allah’ım, burası mübârek ve âlemlere rahmet kıldığın Beyt-i Şerif’indir.
Burada apaçık deliller vardır. Burası İbrahim A.S.’ın makâmıdır. Kim oraya girerse emniyettedir. O Allah’a hamd olsun ki bizi hidâyet etmemiş olsa, başka hidâyet edecek yoktur.
Allah’ım, bizi hidâyet buyurduğun gibi, bunu bizden kabul et ve bu ahdimizi Beyt’inde son ahdimiz yapmayıp, rahmetinle bizden râzı oluncaya kadar tekrar gelmek nasip eyle. Çünkü sen, merhametlilerin en merhametlisisin”.
Mekk-i Mükerreme’de kalmayacak olanlar, Vedâ Tavafı’nı ve namazını  müteakip bildirildiği gibi Zemzem v.s. işlerden sonra yüzünü Beyt-i Şeriften ayırmadan, hasretle ağlayarak geri geri Harem-i Şeriften çıkar

Kaynak : HACC REHBERİ  – 33 Risale Ankara Fazilet

.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Hac Rehberi, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

HACC-I KIRÂN

Posted by Site - Yönetici Ekim 28, 2010

kabetavafsafamervehaceri-esvedtavaf-baslangic

HACC-I KIRÂN

Hacc-ı Kırân’a niyet eden kimse bir ihramda umre ve hac yapar.
İhram giyip, iki rekât namaz kılar, sonra:

اَللَّهُمَّ اِنّىِ اُرِيدُالْعُمْرَةَوَالْحَجَّ فَيَسِّرْهمُاَ لِى وَتَقَبَّلْهُماَ مِنِّى
نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ وَاَحْرَمْتُ بِهِماَ لِلَّهِ تَعاَلَى
لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَ حَجٍّ

ALLÂHÜMME İNNÎ ÜRÎDÜ’L UMRETE VE’L HACCE FEYESSİR HÜMÂ LÎ VE TEKABBEL HÜMÂ MİNNÎ NEVEYTÜ’L-UMRETE VE’L-HACCE VE EHRAMTÜ BİHİMÂ LİLLÂHİ TEÂLÂ. LEBBEYKE BİUMRETİN VE HACCETİN.

Manası:
Allahım! Senin rızan için umre ve haccetmek istiyorum. Bunları bana kolay kıl ve benden kabul buyur. Allah rızası için umreye ve hacca niyet ettim ve ikisi için ihram giydim. Allah’ım! Emrine boyun eğdim, umre ve hac dâvetine icâbet ettim” diye niyetlenir, duâ ve telbiye eyler.

Mekke-i Mükerreme’ye girince umre tavafından başlayıp, İzdibâ ve Remel eder.
Tavaf namazından sonra Safâ’ya çıkıp, Sa’y ve Hervele eyler; bununla umre tamam olur.
Bundan sonraki vazifeler tamamen Hacc-ı İfrad’ın aynıdır. Şu var ki Hacc-ı Kırân’a  niyet edenin kurban kesmesi vâciptir. Bu kurban, umre ve haccın edâsına nâil kıldığı için Cenâb-ı Hakk’a teşekküren kesilir. Bildiğimiz kurban değil, dem-i kırândır.
Koyun, Keçi gibi bir kurban keser veya deve ve sığıra yedide bir hissedâr olur.  (Deve ve sığır olması efdaldir)
Kurban bulamayan (üç günü bayramdan evvel, yedisi teşrik günlerinden sonra  olmak üzere (Mekke dışında olsa da.) on gün oruç tutar.
Eğer bayramdan evvel üç gün tutamazsa, kurban kesmek lâzımdır.
Artık oruç veya sadaka kâfi gelmez.

HACC-I TEMETTÛ
Hacc-ı Temettû’ya niyet eden kimse, hac ile umreyi iki ayrı ihramda edâ eder.
İhram giyince:

اَللَّهُمَّ اِنّىِ اُرِيدُالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهاَ لِى وَتَقَبَّلْهاَ مِنِّى
نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَاَحْرَمْتُ بِهاَ لِلَّهِ تَعاَلَى
لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيكَ لَكَ

ALLAHÜMME İNNÎ ÜRÎDÜ’L-UMRETE FEYES-SİRHÂ LÎ VE
TEKABBELHÂ MİNNÎ, NEVEYTÜ’L UMRETE VE EHRAMTÜ BİHÂ LİLLÂHİ TEÂLÂ. LEBBEYK ALLAHÜMME LEBBEYK LÂ ŞERİKE LEKE LEBBEYK İNNELHAMDE VE’NNİ’METE LEKE VE’LMÜLK. LÂ ŞERİKE LEK.
Mânâsı:
Allahım! Ben umre yapmak istiyorum, onu bana kolay kıl ve benden kabul buyur.
Umreye niyet ettim. Bu niyetle Allah için ihram giydim. Allah’ım Emrine inkıyâd ettim; emir senindir, şerîkin yoktur. Emrine boyun eğdim. Buyur Allah’ım Hamd sanadır. Nimet ve mülk senindir, şerîkin yoktur”.
Mekke-i Mükerreme’ye girince yukarıda bildirildiği gibi umre için tavaf ve sa’y eder.
Tıraş veya taksir ile ihramdan çıkar. Mekk-i Mükerreme’de ihramsız, münâsip bir elbise ile dilediği kadar tavaflar eder. Hacc-ı Temettû’da Kudüm tavafı yoktur. Hanımıyla beraberlik dâhil hepsi helâl olur.

Zilhicce’nin 8. (Terviye) günü, Minâ’ya çıkarken hacca niyetlenir yeniden ihrama girer ve Hacc-ı İfrrad’da bildirilen vazifeleri ifâ eder.
Hacc-ı Temettû yapanın kurban kesmesi vacibdir.

UMRE

Umre; İhram, Tavaf, Sa’y ile hasıl olur; Tıraş veya Taksir ile son bulur.
Umre, Hacc-ı Asgar’dır. (Küçük hac)
Hariçten gelen, umre için ihramı Mikât’ta giyer. Mekke-i Mükerreme’de bulunan  ihram için en yakın Mîkat olan Mescid-i Ten’im’e gider.
İhramlı tavafın 4 şavtı farz, 3’ü vâcibdir. İhramsız umre olmadığı gibi, rükün  (farz) terkedilirse, bedeli olmaz; vâcib terkedilirse ona kurban bedel olur.
Bildirilen bu dört kısımdan gayrisi sünnet ve âdâbdır.
Haccın sünnet ve edebleri umrenin de sünnet ve âdâbıdır. Onları terk eden,  günâh kazanır; başka şey lâzım gelmez.
Umre, müekked sünnet olup, senenin cümle vakitlerinde câizdir; Ramazan-ı  Şerif’de mendûb-dür.
Umre eden tavaf ve sa’y ederken, hacceden gibidir.
Arefe günü, kurban kesme günleri ve teşrik günleri (Cem’an beş gün) umre  yapmak mekruhtur.
Tavafın 4 şavtından önce hanımıyla cem olanın umresi fâsit olur

MEKKE-İ MÜKERREME’DEKİ YASAKLAR

Mekke civarının otları koparılmaz; hayvanları avlanmaz; haramdır. Bu yasak
daimîdir hacca veya umreye mahsus değildir…

Kaynak : HACC REHBERİ  – 33 Risale Ankara Fazilet

.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Hac Rehberi, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

ÇAM İÇİ PİKNİK – Göynem – Kürt Mustafa dayıdan inciler

Posted by Site - Yönetici Ekim 27, 2010

ÇAM İÇİ PİKNİK – Göynem – Kürt Mustafa dayıdan inciler

Vodpod videoları artık kullanılamıyor.

Posted in Diger Konular, Göynem Videoları, Güncel, Gündem, Genel, Yorumlar | Leave a Comment »

İLGİNÇ KOMPLO TEORİLERİ

Posted by Site - Yönetici Ekim 27, 2010

İLGİNÇ KOMPLO TEORİLERİ

İLGİNÇ KOMPLO TEORİLERİ

İLGİNÇ KOMPLO TEORİLERİ 

Adnan Kahveci- Eski Maliye Bakanı. Dedi ki;

Bizim bağımsız olmamız için Amerika ve IMF’den kurtulmamız lazım.” 2 gün sonra trafik kazasında öldü..!

Bedri İnce Tahtacı- Saadet partisi Gaziantep milletvekili, Dedi ki;

Amerika en büyük engeldir bir ülkede; A.B.D istediğini Başbakan yapar, istediğini Cumhurbaşkanı..!”       5 gün sonra Antep’e giderken trafik kazasında öldü..! 

Turgut Özal-Cumhurbaşkanı. Dedi ki;

Musul ve Kerkük bizimdir. Bunu dünya biliyor, Alacağız..!” 10 gün sonra öldü..!

Eşref BİTLİS- Jandarma Genel Komutanı. Dedi ki;

Amerika’nın İncirlik’ten kalkan uçakları PKK’ya yardım dağıtıyor” 4gün sonra eksi -60 dereceye kadar dayanıklı olan TSK.lerine ait uçak ile Siirt’e giderken kaza geçirerek uçağı daha kalkar iken Ankara Yenimahalle posta işleme merkezinin üzerine düştü ve öldü..!  Kaza nedeni uçak motorlarının buzlanması.!    Oysa Siirt’te o esnada hava soğukluğu  -11 idi. Ank.’da ise -5 idi.

Recep YAZICIOĞLU- Denizli Valisi. Denizli’de kanun çıkardı;

Artık bundan sonra cafe ve benzeri yerlerde İngilizce isim kullanılmayacak, yani cafe değil kahve yazılacak” dedi.  vee..1 hafta sonra Ankara’ya giderken trafik kazasında öldü..! 

Bahtiyar AYDIN-Diyarbakır J.Bölge Komutanı;

Bu dış mihrakların büyük bir oyunu, sakın inanmayın , kanmayın kardeşi kardeşe vurduruyorlar, Lice’si ile Hani’si ile Eruh’u ve Edirne’si Muş’u ile aynı ırkın evlatlarıyız, bu ülke kolay kazanılmadı Çanakkalede dedelerimiz omuz omuza can vererek kazandılar, bizde layiki ile muhafaza edeceğiz ve bu PKK bitecek bu ABD oyunu son bulacak” dedi.  ve…..10 gün sonra Diyarbakır Lice’de ilk okul çocuklarına önlük, bot, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi dağıtırken keskin nişancı silahı ile sırtından çocukların gözü önünde kahpece vurularak öldü.

TBMM- 1 Mart tezkeresine red oyu verdi.

3 gün sonra İstanbul’un göbeğinde bombalar patladı. Kaç kişi öldü..!?

HEPSİ Mİ TESADÜF !!!!!!!!

Bu yazı için M.Emin Özler bey’e teşekkür ederiz.

..

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Güncel, Gündem, Genel, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

HACCIN FAZİLETİ

Posted by Site - Yönetici Ekim 27, 2010

Haccın fazileti,hacca nezaman gidilir, mecca,old mecca, eski mekke resimleri, eski kabe,beytullah,haceri esved.

HACCIN FAZİLETİ

Hadis-i Şerif Mealleri:
*Hac veya umre niyetiyle evinden çıkıp da yolda ölen kimsenin defterine kıyâmete
kadar her sene hac ve umre sevâbı yazılır.
*Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’de ölenler hesaba çekilmezler;
onlara, “Buyur Cennet’e!” denilir.
*Makbul hac, bütün varlığıyla dünyadan hayırlıdır. Makbul haccın mükâfâtı
ancak Cennet’tir.
*Hac ve umre edenler, Allahü Teâlâ’nın cemââtı ve ziyâretçileridir; Allahü Teâlâ,
onların istediklerini verir, istiğfar ederlerse affeder, dua ederlerse kabul eder. Şefâat ederlerse şefâatları makbul olur.
* Arafat vakfesinde bulunup da Allahü Teâlâ’nın kendisini mağfiret
etmediğini zannetmek, en büyük günâhıtır.
*Şu Beyt’e (Kâbe’ye) her gün 120 rahmet iner. 60’ı tavaf edenlere, 40’ı namaz
kılanlara, 20’si Beyt’e bakanlara verilir.
*Kâbe’yi çok tavaf edin! Zira bu (tavaf), kıyâmet günü amel sahifelerinin en kıymetlisi
ve en bereketlisidir.
*Bu Beyt’i yedi kere başı açık, yalın ayak tavaf eden, bir köle âzad etmiş gibidir.
Yağmur altında yedi kere tavaf etmek, geçmiş günâhların mağfiretine sebeptir.
*Allah’ım, hacıları ve hacıların affını dilediği kimseleri affeyle!
*Ali bin Muvaffak Hz. Rasûlüllah için haccetmişti. Sonra Fahr-i Âlem’i rüyâda
gördü; kendisine şefâatle kıyâmet günü cennete götüreceğini müjdeledi.
*Ramazanda yapılan bir umre, benimle beraber yapılan hac gibidir.
*Haşr günü kabirden ilk kalkan benim! Sonra Bakî Kabristanı’na giderim;
oradakiler benimle haşr olurlar. Sonra Mekke halkına giderim ve Mekke ile Medine arasında haşr olunurum.
*Bir kimse hac, umre, gazâ veya cihad niyetiyle yola çıksa, bu ibâdetleri edâ
edemeden vefat etse, Allahü Teâlâ ona hac ve umre sevabı verir. Mücahid için de gazâ sevabı ihsan olunur.
*Mekke yolunda giderken veya gelirken vefat eden kimsenin geçmiş günâhlarını
Allahü Teâlâ affeder. O kimsenin amel defteri açılmaz. Onun için mizân kurulmaz, hesab ve azab görmeden cennete girer. (Şir’a)
*Kim ki, sıcak yaz gününde Beyt’i Şerif’i yedi kere tavaf eder, Hacer-i Esved’i
istilâm eder ve dünya kelâmı ile değil de Allah’ı zikirle meşgul olursa, o kimsenin her adımı için yetmişbin günâhı affedilir. Mânevî mertebesi yetmişbin derece yükseltilir. (Muhtasar Hac Rehberi)
*İslâm olmak geçmişi af ve mağfirete sebep olduğu gibi, hicret ve hac da öyledir.
*Kadınlar için cihadın efdali, kabul olunmuş hacdır.
*Hacceden kişi cimâ ve büyük günah işlemedikçe, anadan doğmuş gibi günâhsız döner.
*Haccedin, muhtaç olmazsınız. Sefer edin sıhhat bulursunuz.
*Hac zenginlikle, zinâ da fakirlikle anlaştı.
Büyüklerin Sözleri:
*Ramazan-ı Şerif’in, muharebenin ve haccın sonunda ölenler şehittir.
(Hasan-ı Basrî Hz.leri)
*Hacılar mağfiret edildiği gibi, Zilhicce, Muharrem, Safer ve Rabiülevvel’in
yirmisine kadar, kimler için mağfiret dileseler, onlar da affedilirler. (Hz. Ömer R.A.)
*Kâbe’de bir gün oruç, hariçte yüz bin gün oruca; orada bir dirhem
sadaka, hariçte yüz bin dirheme bedeldir. Her ibâdet ve iyilik de böyledir. (Hasan-ı Basrî Hz.)

Kaynak : HACC REHBERİ – 33 Risale Ankara Fazilet

..

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Hac Rehberi, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

AYVA, PEKÇOK HASTALIĞA ŞİFADIR

Posted by Site - Yönetici Ekim 26, 2010

ayva-pekcok-hastaliga-sifadir

AYVA, PEKÇOK HASTALIĞA ŞİFADIR

Meyvelerinden hazırlanan şurup ve kompostolar çocuk ishallerine karşı çok etkilidir.Ayva meyveleri kalbe kuvvet verir ve rahatlatır.Kalpteki sıkıntıyı, çarpıntıyı ve ağız kokusunu giderir.Harareti ve ishali keser.Hazımsızlığı giderir, mideyi ve bağırsağı kuvvetlendirir, ince bağırsak iltihabını giderir. Vücudun gelişmesine yardım eder. Ayva damar sertliğine, karaciğer tembelliğine iyi gelir, tansiyonu düşürür, safrayı düzene sokar. Yapraklarının çayı kalp ağrılarına iyi gelmekte, sakinleştirici özelliği bulunmaktadır.

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turan Karadeniz, ayva yemenin büyük yararları olduğunu belirti.

Meyvesinde pektin, tanen, şeker, organik asit, A ve C vitamini ve mineral tuzlardan bol miktarda bulunduğunu, tohumlarında ise yüzde 14-18 oranında tutkal maddeler, yüzde 16-20 oranında yağ, tanen, renkli maddeler ve yüksek oranda protein, az miktarda amygdalin ve emülsin olduğunu belirten Prof. Dr. Karadeniz, ayvanın kalp, akciğer, boğaz, mide, böbrek, göz, bağırsak, ağız rahatsızlıkları ve adet kanamalarına oldukça faydalı olduğunu dile getirdi.

Prof.Dr. Karadeniz, ayvanın yararlarını şöyle açıklıyor:

Meyvelerinden hazırlanan şurup ve kompostolar çocuk ishallerine karşı çok etkilidir. Ayva meyveleri kalbe kuvvet verir ve rahatlatır. Kalpteki sıkıntıyı, çarpıntıyı ve ağız kokusunu giderir. Harareti ve ishali keser. Hazımsızlığı giderir, mideyi ve bağırsağı kuvvetlendirir, ince bağırsak iltihabını giderir. Vücudun gelişmesine yardım eder. Ayva damar sertliğine, karaciğer tembelliğine iyi gelir, tansiyonu düşürür, safrayı düzene sokar. Yapraklarının çayı kalp ağrılarına iyi gelmekte, sakinleştirici özelliği bulunmaktadır.

Meyvesinden yapılan reçel, sindirim sistemi rahatsızlıklarında tedavi edici olarak görev üstlenmekte, cinsel arzuyu kuvvetlendirmektedir. Tereyağında pişirilen ayva; nefes yolu hastalıklarına, müzmin öksürüğe, bronşite ve tüberküloz hastalığına iyi gelmektedir. Ayva çiçeği bal ile macun yapılıp yutulursa, baş ağrısını keser. Ayva çiçeği kaynatılıp içilirse, kalp çarpıntısını keser, kalbi kuvvetlendirir, annenin sütünü artırır. Ayva kokusu kalp ve dimağı kuvvetlendirir. Ayva hoşafı yaşlıların ayaklarının tutukluk yapmasını giderir. Ayva varise karşı iyidir, yorgunluğu, bitkinliği giderir.

Ayva hoşafının ağız yaralarına, akciğer veremine iyi geldiğini, gece uyurken ağızdan salya gelmesini önlediğini de belirten Prof.Dr. Karadeniz, şöyle devam ediyor:

Yaprağı kaynatılıp içilirse ishali keser. Ayva yaprağı kaynatılır, suyu ile gargara yapılır, pişmiş yaprakları ile de lapa yapılıp boğaza konursa boğaz ağrısını ve şişliğini giderir. Burun kanamasını önlemek için buruna ayva suyu çekilmelidir. Ayva suyu aşırı adet kanamasını önler, bağırsak kanamalarını keser, dizanteriye karşı çok faydalıdır. Doğumu kolaylaştırmak için ayva suyu ve ayva çekirdeği kaynatılıp içilmelidir.

Ayva kabuğu veya ayva çekirdeği kaynatılıp içilirse, idrar yolu iltihaplarına iyi gelir. Ayva suyu iştah açar, böbrek ve sidik torbası iltihaplarını iyileştirir. Grip ve nezle olanlar bol bol yemelidirler. Ayva suyu vücudu terletmek için çok etkilidir. Ayva böbrek zafiyetine, mide zafiyetine, karaciğer zafiyetine, mide bulantısına, deniz tutmasına, mide gevşemesi ve mide düşmesine, çok faydalıdır. Pişirilmiş ayva iyi gelir.

Ayva suyu vesveseye ve mide ülserine iyi gelmekte, dimağı kuvvetlendirmektedir. Göz beyazı, göz kapak ve kirpiklerinin iltihaplanmasında ayva yaprağı kaynatılıp soğutulduktan sonra gözler günde birkaç kez yıkanır. Ayva meyvesi üzerindeki tüyler kanayan yere konursa kanamayı durdurur. Beyaz akıntıya karşı ayva yaprağı kaynatılıp aç karnına içilmeli ve haricen yıkanılmalıdır. Ağız içi yaraları ve boğaz iltihapları için kurutulmuş ayvanın suda bekletilmesi ile elde edilen şurup gargara olarak kullanılırsa şifa verir

..

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | 2 Comments »

 
%d blogcu bunu beğendi: