Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 10 Haz 2010

Haccâcın Yağmur Duasına Çıkması

Posted by Site - Yönetici Haziran 10, 2010

yenibq1rl9

Haccâcın Yağmur Duasına Çıkması

Şeyh Üftâde (k.s.) Efendi Hazretleri buyurdular: Talebe (yani Hak yola giren bir mürid), Efendimiz (s.a.v.) Hazretlerinin sünnetine riâyet ve zikir ile manen ilerler. Haccâcın zamanında, defalarca halk yağmur duasına çıktı. Bir damla yağmur yağmadı. Devrin evliya ve âlimleri tarafından onlara:

-“İkindi sünnetiyle yatsı namazının ilk sünnetlerini hayatı boyunca hiç terketmeyen bir kişi dua etse, yağmur yağar ve arzulanan maksûd hâsıl olur. Yoksa böyle zat ve insanlar, dua etmedikçe kırk kere yağmur duasına çıksanız yine yağmur yağmaz,” dediler.

Aradılar. Böyle bir şahsı bulamadılar. Haccâc, kendisini kontrol etti. Kendisini aranan şahıs gibi hayatı boyunca hiç ikindi ve yatsı namazının ilk sünnetini kaçırmadığını gördü. Haccac yağmur duasına çıktı. Dua etti. Büyük bir yağmur yağdı. Haccac, zulüm ile meşhur bir kişi olmasına rağmen. Efendimiz (s.a.v.) Hazretlerinin sünnetine riâyet etme bereketiyle o zaman yağmur yağdı.

Kaynak : Rûhu’l-Beyan Tefsiri Tercümesi

..

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Cennet Ehlinin Kendi Kadınlarıyla Cinsel İlişki Kurmaları.

Posted by Site - Yönetici Haziran 10, 2010

Cennet Ehlinin Kendi Kadınlarıyla Cinsel İlişki Kurmaları

Cennet Ehlinin Kendi Kadınlarıyla Cinsel İlişki Kurmaları.

Yüce Allah buyurdu ki:

Doğrusu bugün cennetlikler eğlenceyle meşguldürler. Onlar ve eşleri gölgeliklerde, tahtlar üzerine yaslanmışlardır. Orada meyveler ve her istedik­leri onlarındır. Merhametli olan Rab katından onlara selâm vardır.” (Yasin. 36/55-58)

İbn Mes’ud, İbn Abbas ve diğer bazı tefsirciler, ayette geçen meşguli­yetle, hurilerin bekâret zarını parçalama meşguliyetinin kastedilmiş olduğu­nu söylemişlerdir.

Yüce Allah buyurdu ki:

Allah’a karşı gelmekten sakınmış olanlar ise, güvenli bir yerde, bahçe­lerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyinerek kar­şılıklı otururlar. Bu böyledir. Onları iri siyah gözlülerle evlendiririz. Orada, güven içinde olarak her yemişi isteyebilirler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tadmazlar. Rabbin lutfuyla onları cehennem azabından korumuştur. İş­te büyük kurtuluş budur.” (Duhân, 44/51-57)

Ebû Davud et-Tayalisî… Enes’ten rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöy­le buyurmuştur:

Cennette mümin kişiye şu kadar ve şu kadar erkeğin kuvveti verilir.” Ben, “Ya Rasulallah, bu kadar gücü olur mu?” diye sorduğumda buyurdu ki: “Ona yüz kişinin kuvveti verilir.

Taberanî… Muhammed b. Sîrin’den rivayet etti ki; Ebû Hüreyre şöyle demiştir:

Denildi ki: ‘Ey Allah’ın Rasûlü! Adam cennette cinsel ilişkide bulunur mu?” (Başka bir rivayete göre ise şu soru soruldu: ‘Cennette kadınlarımızla cinsel ilişkide bulunur muyuz?‘)

Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki:

Canım kudret elinde bulunan zâta yemin ederim ki; adam sadece bir sa­bahta, yüz bakireyle cinsel ilişkide bulunur!

Hafız Ziya: Benim görüşüme göre bu hadis sıhhat şartlarını taşımakta­dır, demiştir.

Harmele… Abdurrahman b. Humeyre’den rivayet etti ki; Ebû Hüreyre şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.)’e: “Cennette cinsel ilişkide bulunur mu­yuz?” diye sorulduğunda Rasûlullah (s.a.v.) şöyle cevap verdi: “Evet… Ca­nım kudret elinde bulunan zâta yemin ederim ki; hem de bastıra bastıra ya­parsınız. Adam, cinsel temasta bulunduktan sonra karısı tekrar temiz ve bakire olur.

Taberanî… Ebû Saîd’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyur­muştur:

Cennet ehli kimseler kadınlarıyla cinsel ilişkide bulunduktan sonra ka­dınları tekrar bakire olurlar.”

Taberanî… Ebû Ümame’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.)’e: “Cen­netlikler cinsel ilişkide bulunurlar mı?” diye sorulduğunda şu cevabı verdi: “Hem de bastıra bastıra. Ama meni (dölsuyu) ve ölüm yoktur orada.

Kaynak – Ölüm ve Ötesi – İbni Kesir

..

Posted in Ölüm Ve Ötesi - İbni Kesir, Bunları Biliyormuydunuz, Cennet, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | 2 Comments »

 
%d blogcu bunu beğendi: