Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 03 May 2010

Cennetin Irmakları, Ağaçları Ve Meyveleri

Posted by Site - Yönetici Mayıs 3, 2010

1

1

Cennetin Irmakları, Ağaçları Ve Meyveleri:

Yüce Allah buyurdu ki:

İnananlar ve yararlı işler yapanlara, onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele.” (Bakara, 2/25)

Cennette altlarından ırmaklar akar.” (A’râf, 7/43)

Allah’a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennet şöyledir: Orada temiz su ırmakları, tadı bozulmayan süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her türlü ürün ve Rable-rinden mağfiret vardır.” (Muhammed, 47/15)

Allah’a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin altından ır­maklar akar. Oranın yiyecekleri ve gölgeleri süreklidir. Bu, sakınanların mü­kâfatıdır. İnkarcıların cezası ise ateştir.” (Ra’d, 13/35)

İmam Ahmed b. Hanbel… Muaviye b. Ebi Behz’den rivayet etti ki; Ra­sûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Cennette süt denizi, su denizi, bal denizi ve şarap denizi vardır. Bun­dan sonra ırmaklar (kollara) ayrılırlar.”

Tirmizî… Abdullah b. Kays’tan rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Cennet ırmaklarının yer üzerinde bir sınır gibi (akıp gittiğini) sanıyor­sunuz. Hayır vallahi o ırmaklar (bir şerit ve çığır takib etmeksizin) yerin üs­tüne yayılarak akarlar. Kıyıları inci, kubbeleri inci, kokusu da katıksız misk­tir.”

İbn Ebi’d-Dünyâ… Ebû Hüreyre’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse, Allah’ın âhirette kendisine şarâp içirmesinden hoşlanıyorsa onu dünyada içmeyi bıraksın. Bir kimse Allah’ın âhirette kendisine ipek (elbise) giydirmesinden hoşlanıyorsa, onu dünyada giymeyi bıraksın. Cennetin ırmakları, misk tepelerinin (veya dağlarının) altından çı­kar. Cennetliklerin en kıymetsiz elbiselisinin elbisesi ile dünyadakilerin tü­münün elbiseleri karşılaştırılacak olursa, o cennetliğin elbisesinin, dünyada­ki herkesin elbisesinden daha üstün olduğu görülür.

Ebû Muaviye… Meserre’den rivayet etti ki; Abdullah şöyle demiştir: “Cennetin ırmakları, misk dağının altından çıkar.

Kaynak : Ölüm ve Ötesi – İbni Kesir

..

Posted in Ölüm Ve Ötesi - İbni Kesir, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

OSLO KERMES – Video 1. BÖLÜM

Posted by Site - Yönetici Mayıs 3, 2010

OSLO KERMES – Video 1. BÖLÜM

Vodpod videoları artık kullanılamıyor.

Posted in Diger Konular, Güncel, Gündem, Genel, Yorumlar | 1 Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: