Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 10 Nis 2010

ALİ İLİMLERİ SÜFLİYATA ALET ETMEK

Posted by Site - Yönetici Nisan 10, 2010

ALİ İLİMLERİ SÜFLİYATA ALET ETMEK

ALİ İLİMLERİ SÜFLİYATA ALET ETMEK

ALİ İLİMLERİ SÜFLİYATA ALET ETMEK

İmam-ı  A’zam Ebu Hanife hazretleri bir gün talebeleriyle giderken hokkabazın biri halka hokkabazlık numaraları gösteriyormuş. İmam-ı  A’zam hazretleri talebelerine dönmüş ve demiş ki:

‘’Evlatlarım,bu kimse süfli biridir.Süfli meslegini süfli dünyaya alet ediyor.Benim size ögrettigim ilim ise ulvidir.Siz bu ulvi ilmi dünyaya alet edecek olursanız,bu hokkabazdan daha süfli olursunuz’’.

**************************************************************************

AKLIN KISIMLARI

Akıl ikidir.

1- Akl-ı Meleki: Letaif’te bulunur ki,madde ile alakası yoktur.Feyz ile terbiye oldugu için,bütün azaya hakim olur.

2- Akl-ı Nefasni ki: nefis ve şeytana baglıdır. Onlar ona yardım ederler.Eger bu tarafı galip gelirse,bütün azaya o hakim olur.Akıl bir alet olup kuvvete tabi olur.Ya nefse baglıdır,ya da ruha.Hangisi kuvvetli ise onun emrine çalışır.

Aklın ziyadeleşmesi için zikr-i kalbi ve rabıta’ya devam lazımdır.Vücut büyümekle akıl da büyür.Bir adamın aklı sabiye verilmiş olsa,sabinin ‘’ akıl kantarı ’’ onu çekemez.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Türkiye, Yorumlar | 2 Comments »

Bu yazı camide telefonu kapattırdı‏

Posted by Site - Yönetici Nisan 10, 2010

Bu yazı camide telefonu kapattırdı‏

Bu yazı camide telefonu kapattırdı‏

Bu yazı camide telefonu kapattırdı‏

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir caminin kapısına asılan, ”Yaratan ile irtibata geçmek için yaratılanla irtibatı kesiniz” yazısı, cep telefonlarının kapatılmasında sözlü uyarılardan daha etkili oldu.

Arifağa Camisi müezzini Cengiz Bektaş, AA muhabirine, ibadet sırasında çalan cep telefonlarından hem din görevlilerinin hem de cemaatin rahatsız olduğunu söyledi.

Cemaate özellikle vaazlar sırasında sık sık uyarılarda bulunduklarını ve camiye girerken cep telefonlarının kapatılmasını ya da sessiz konuma alınmasını istediklerini ifade eden Bektaş, buna pek uyulmadığını gözlemlediklerini anlattı.

Bektaş, ”son çare olarak” caminin giriş kapısına ”Yaratan ile irtibata geçmek için yaratılanla irtibatı kesiniz’‘ yazısını astıklarını belirterek, ”Bu yazı, sözlü uyarılarımıza göre cemaatte daha fazla etkili oldu. Artık namaz kılmak için camiye gelenler cep telefonlarını kapatmaya ya da sessiz konuma almaya daha fazla özen gösteriyor” dedi.

Bu yazıyı gönderen M.Emin Özler bey’e teşeküür ederiz.


Posted in Diger Konular, Güncel, Gündem, Genel, Türkiye, Yorumlar | 4 Comments »

Çocuğun ahlakını bozan nedir ?

Posted by Site - Yönetici Nisan 10, 2010

Çocuğun ahlakını bozan nedir ?

Çocuğun ahlakını bozan nedir ?

Çocuğun ahlakını bozan nedir ?


Çocuğun ahlakını sen bozdun…

Adamın biri Abdullah bin Mübarek’e gelerek, çocuğundan şikâyet eder.

Abdullah:
Çocuğuna hiç beddua ettin mi?” diye sorar.

Adam:Evet, ettimdeyince,

Abdullah:
Çocuğun ahlakını sen bozdunbuyurur.

….

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Cennetler Sekizdir

Posted by Site - Yönetici Nisan 10, 2010

1Cennet sekizdir,Übey B. Ka’b (r.a),Güler yüzlü olmanın mükâfaatı

Cennetler Sekizdir

Sonra (bil ki) cennetler sekizdir.

(Birincisi) Darü’I-Celâl: İçinde olan her şey nurdandır. Şehirleri, sarayları, evleri, avluları, balkonları, kapıları, merdiveleri, odaları, tavanı, tabanı, (altı üstü), çadırları, süsleri ve içinde bulunan her şey nûr’dandır.

(İkincisi) Dârü’l-Karâr: Hepsi mercân’dandır.

(Üçüncüsü) Dârü’s-Selâm: Hepsi kırmızı yakuttandır.

(Dördüncüsü) Adn Cennetidir. Hepsi zeberced’dendir. Adn cenneti, cennetin köşk, saray ve kuyularıdır. 0 diğer cennetler üzerine daha parlaktır. Adn cennetinin kapısının iki kanadı vardır (ortadan iki tarafa açılmaktadır.) Kapıları zümrüt ve yakuttandır. Her iki tarafın arası doğu ile batı kadar geniştir.

(Beşincisi) Me’vâ Cennetidir: Hepsi kırmızı altındandır.

(Altıncısı) Huld Cennetidir: Hepsi gümüştendir.

(Yedincisi) Firdevs Cennetidir. Hepsi incidendir. Duvarlarının tuğla ve kerpici altın, gümüş, yakut ve zebercettendir. Ve sıvaları, yine altın, gümüş, yakut ve zebercettendir. İki kerpicin arasına harç olarak misk konulmuştur. Sarayları yakuttandır. Odaları incidendir. Kapılarının kanatlan altındandır. Toprağı gümüştür.

Çakıl taşlan mercandandır. Toprağı misk, nebatatı (otları) za’fe-ran ve anber’dendir.

(Sekizincisi) Naîm Cennetidir: Her şeyi zümrüttendir.

Haberde (şöyle bir rivayet vardır):

Muhakkak, mü’min cennete girdiği zaman, yetmiş bin bahçe görür. Her bahçede yetmiş ağaç vardır. Her ağacın üzerinde yetmiş bin yaprak vardır. Her yaprağın üzerindeAllah’dan başka ilah yoktur. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın peygamberidir. Günahkâr bir ümmet ve halbuki Rabbü’l-âlemin gafurdur (yazılıdır). Her yaprağın eni doğudan tâ batıya kadardır.”

Altından nehirler akar,Cennetler” kelimesinin sıfatıdır.”Nehirler” kelimesi, “nehr“in cemiidir. “nehr” kelimesi (u ) he harfinin fetha ve sukûnüyle okunur. Nehir, Mısr’ın Nîl nehri gibi, çay ve dereden büyük, denizden küçük olan geniş su yatağına denir. Burada “Nehirlerden” murad; nehirlerin sularıdır.

Cennette Herkesin Bir Makamı Vardır

Mü’min ve kâfir hiç kimse yok ki onun mutlaka cennette bir makamı, ehli ve hizmetçisi vardır. Eğer o kişi Allah’a itaat ederse, cennette onun makamı, ehli ve hizmetçisi kendisine verilir. Eğer kişi, Allah’a asî olursa, ona mü’minler varis olur. Âsi, ehli, hizmetçisi ve makamından zarar etmiş olur.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri Tercümesi

..

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Cennet, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Yorumlar | Leave a Comment »

Cehennemi Kuşatan Surlar, Oradaki Demir Tokmaklar, Varyözler, Prangalar, Zincir Ve Bağlar…

Posted by Site - Yönetici Nisan 10, 2010

Cehennemi Kuşatan Surlar

Cehennemi Kuşatan Surlar

Cehennemi Kuşatan Surlar, Oradaki Demir Tokmaklar, Varyözler, Prangalar, Zincir Ve Bağlar…

Yüce Allah buyurdu ki;

Şüphesiz zâlimler için, duvarları çepeçevre onları içine alacak bir ateş hazırlamışızdır. Onlar yardım istediklerinde, erimiş maden gibi yüzleri kavu­ran bir su kendilerine sunulur. Bu ne kötü bir içecek ve cehennem ne kötü bir duraktır!” (Kehf, 18/29)

Onlar, uzun sütunlar arasında, her yönden o ateşle kapatılmışlardır.”

(Hümeze. 104/8-9}

Şüphesiz katımızda onlar için ağır boyunduruklar, cehennem, boğazı tıkayan bir yiyecek ve can yakan azâb vardır.” (Müzzemmil, 73/12-13)

Boyunlarında halkalar ve zincirler olarak kaynar suya sürülür, sonra ateşte yakılırlar.” (Gâfir, 40/71-72)

Ateşe yüzüstü sürüldükleri gün onlara: Cehennemin dokunan azabını tadın” denir. Şüphesiz biz herşeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. Bizim buy­ruğumuz bir göz kırpması gibi anidir.” (Kamer, 54/48-50)

Onlara üstlerinden kat kat ateş vardır. Altlarında da kat kattır. Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım, benden sakının.” (Zümer, 39/16)

Onlar için cehennemden bir yatak ve üstlerine de örtüler vardır. Zâlim­leri böyle cezalandırırız.” (A’râf, 7/41)

İşte Rableri hakkında tartışmaya giren iki taraf: O’nu inkâr edenlere, ateşten elbiseler kesilmiştir. Başlarına da kaynar su dökülür de bununla ka­rnındakiler ve deriler eritilir. Demir topuzlar da onlar içindir.” (Hacc, 22/19-21)

Hafız Ebû Ya’lâ… Ebû Saîd’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Cehennemlikleri kuşatan dört duvar vardır. Duvarlardan her birinin uzunluğu kırk senelik yoldur.”

İmam Ahmed b. Hanbel… Ebû Saîd’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Cehennemliklere (azâb için) tahsis edilen demir topuzlardan biri yere konuacak olursa, bütün cinler ve insanlar toplansalar bile onu yerden kaldı­ramazlar.”

İbn Vehb… Ebû Saîd’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyur­muştur:

“(Cehennemdeki) demir topuzlardan biriyle bir dağa vuruacak olsa, o dağı parçalar ve toz haline getirir.”

Kaynak : Ölüm ve Ötesi – İbni Kesir

Posted in Ölüm Ve Ötesi - İbni Kesir, Cennet & Cehennem, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: