Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hz. Fatih Sultan Mehmet’in öyküsü

Posted by Site - Yönetici Mart 30, 2010

Hz. Fatih Sultan Mehmet'in öyküsü

Hz. Fatih Sultan Mehmet'in öyküsü

Hz. Fatih Sultan Mehmet’in öyküsü

İstanbul’u fetheden efsanevi Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed’in bugün doğumunun 578’inci yılı kutlanıyor.

30 Mart 1432 tarihinde dünyaya gelen ve 3 Mayıs 1481 yılında, genç bir yaşta vefat eden II. Mehmed, yedinci Osmanlı padişahıydı. İstanbul’u fethederek “Fatih” lakabını alan hükümdar, böylece Orta Çağ’ın sona ererek Yeni Çağ’ın başlamasına sebep oldu.

Bu “çağ açan hükümdar”ın elbette pek çok sıra dışı hikâyesi de var. Yüzyıllardır dilden dile dolaşan bu hikâyeleri merakla okuyacaksınız…

Hapisteki papazlar
Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un fethinden sonra tüm hükümlüleri serbest bırakır. Ancak bu hükümlüler arasında yer alan iki papaz zindan çıkmak istemezler. Halka zulüm ve işkence eden Bizans İmparatoru’na, adaletli olmasını tavsiye ettikleri gerekçesiyle hapse atılan papazlar, bundan böyle hapisten çıkmamaya yemin etmişlerdir.

Olaydan haberdar olan sultan, huzuruna çağırdığı papazların ağzından kendi hikâyelerini dinler ve onlara şöyle der:

Bir teklifim var: sizler İslam adaletinin uygulandığı bu memleketi geziniz, Müslüman hâkimlerin ve halkımın davalarını dinleyiniz. Eğer hayata küsmenize sebep olan adaletsizliği burada da görürseniz gelip bana bildiriniz ve önceden verdiğiniz kararınız doğrultusunda uzlete çekilerek hâlâ küsmekte haklı olduğunuzu kanıtlayınız.

Papazlar zaman kaybetmeden yola çıkarlar. İlk durakları Bursa’dır. Orada şöyle bir olayla karşılaşırlar:
Bir Müslüman’ın, “hiçbir kusuru yok” denilerek bir Yahudi’den satın aldığı atın hasta olduğu ortaya çıkar. Müslüman, sabah olur olmaz kadının yolunu tutar. Ancak kadı henüz gelmemiştir. Bir süre boyunca bekleyen Müslüman, kadının gelmeyeceğini düşünerek atını alıp geri döner ve at o gece ölür. Olayı sonradan öğrenen kadı, atın sahibi Müslüman’ı çağırarak şöyle der:

Eğer geldiğinizde ben makamımda bulunsaydım, atı sahibine iade edip paranızı alırdım. Ancak zamanında daireme gelmediğim için olayların bu şekilde gelişmesine sebep oldum. O yüzden atın ölümünden doğan zararı ben ödeyeceğim.”

Bu olay karşısında hayrete düşen papazlar buradan İznik’e geçerler. Bu şehirde ise şöyle bir mahkeme ile karşılaşırlar:

Bir Müslüman’dan tarla satın alan başka bir Müslüman ekin zamanı gelip de tarlasını sürmeye başlayınca sabanına bir küp altın takılır. Çiftçi altınların hepsini alarak tarlanın ilk sahibine giderek küpü vermek ister. Ona “Ben senden tarlanın altını değil, üstünü satın aldım. Eğer tarlanın içinde bu kadar altın olduğunu bilseydin bana bu fiyata satmazdın. Al şu altınlarını” der.

Tarlanın ilk sahibi ise, tarlayı kendisine taşı ve toprağıyla beraber sattığını söyleyerek altınları kabul edemeyeceğini söyler. Anlaşmaya varamadıkları için iki Müslüman soluğu kadının huzurunda alırlar. Kadı, adamlara çocukları olup olmadığını sorar. Birinin erkek diğerinin ise kız çocuğu vardır. Kadı, bu iki çocuğu nikâhlayarak altını da çeyiz olarak onlara vermeye hüküm verir.

Bu iki olaya tanık olduktan sonra papazlar İstanbul’a gelerek Fatih Sultan Mehmed’in huzuruna çıkarlar ve şöyle derler:

Bizler artık inandık ki bu kadar adalet ve birbirinin hakkına saygı ancak İslam dininde vardır. Bu dinin insanları başka dinden olanlara bile kötülük yapamazlar. Bu yüzden biz zindana dönme kararımızdan vazgeçtik, sizin idarenizde hiç kimsenin zulme uğramayacağına inandık.

“Bu halkla ben dünyayı bile fethederim”

Henüz 21 yaşında olan ve İstanbul’u fethetmeye karar veren Fatih Sultan Mehmed, orduya katılacak olan halkını imtihan etmek amacıyla sabahın erken saatlerinde tebdil-i kıyafetle başkent Edirne’nin pazarında dolaşmaya başlar. Çarşının bir ucundaki dükkâna giderek birkaç erzak alır. Dükkândan çıkarken elindekilerin yetmeyeceğine kanaat getirip biraz daha erzak ister, ancak dükkân sahibi vermek istemez:

Ben sana satış yaparak siftahımı yapmış oldum. Başka alacağın varsa şuradaki dükkândan al, çünkü o henüz siftah etmedi.

Sultan gittiği ikinci dükkânda da ikinci bir mal istediğinde aynı karşılığı alır ve böylece bütün çarşıyı baştan sona dolaşır.

Padişah saraya geldiğinde secdesine kapanarak şöyle der:
Ya Rabbi sana hamdolsun… Bana böyle birbirini düşünen insanların olduğu bir millet ihsan ettin. Ben bu milletimle değil Bizans’ı, dünyayı bile fethederim.”

Padişahla mahkemelik olan Yahudi

Fatih Sultan Mehmed, yapılacak bir cami inşaatı için uygun görülen bir araziyi istimlâk eder. Ancak bu arazi bir Yahudi’ye aittir. İstimlâk kararına itiraz etmek için arazi sahibi Yahudi, kadının karşısına çıkarak padişahtan şikâyetçi olduğunu belirtir. Kadı, padişahı huzuruna çıkarır.

İki tarafı da dinledikten sonra kadı kararını verir: Padişahın istimlâk kararının fermanını mühürleyen sağ eli kesilecektir. Fatih Sultan Mehmed karara sesini çıkartmaz.

Bunun üzerine kadı sultana şöyle der: “Eğer padişahlığına güvenip benim verdiğim karara karşı gelseydin şu gördüğün topuzla senin kafanı ezer, seni oracıkta öldürürdüm”.

Padişah da kadıya şöyle yanıt verir: “Eğer sen de benim padişahlığıma aldanıp farklı bir karar verseydin ben de senin kafanı kılıcımla koparırdım”.

Tüm bu olanları gören Yahudi, padişahı şikâyet ettiğine pişman olur. Bu adalet sisteminden ve insanlıktan o kadar etkilenmiştir ki o anda şahadet ederek Müslüman olur.

Adem’in çocukları

Sultan Mehmed, dışarıda gezerken, yanına gelen dilenciye bir altın verir. Dilenci aldığı parayı beğenmez.

Aman Sultanım, koskoca padişah kardeşine bu kadar mı para verir?”

Padişah, nereden kardeş olduklarını sorunca da şöyle cevap verir:
İkimiz de Hazreti Adem’in çocukları değil miyiz? O yüzden elbette kardeşiz.

Sultan’ın cevabı gecikmez:
Bu keşfini sakın ola ki başkasına söylemeye kalkma. Diğer kardeşlerimiz de pay isterlerse sana zırnık bile düşmez.”

Açlık

Fatih, hocası Akşemseddin’e sorar:
İnsan açlığa ne kadar dayanabilir?

Akşemseddin yanıt verir:
Ölünceye kadar.

Napolyon’un Fatih hayranlığı

St. Helen Adası’nda sürgünde olan Napolyon Bonaparte’a “Fatih Sultan Mehmed mi büyük, yoksa siz mi daha büyüksünüz?” sorusunu yöneltirler. Fransız hükümdarın yanıtı şöyle olur:

Büyüklükte ben onun çırağı bile olamam, çünkü ben, kılıçla zapt ettiğim yerleri henüz hayattayken geri vermiş bir bedbahtım. Fatih ise fethettiği yerleri nesilden nesle intikal ettirmenin sırrına ermiş bir bahtiyardır.

Genç Fatih

Bir genç, “Fatih Sultan Mehmed, neden hep yaşlı bir insan suretinde resmediliyor?” diye sorunca, bir yazar ona şöyle cevap verir:

Yaptığı işler öyle büyük ki, insanlar bunları genç birinin yapabileceğini hayallerine bile sığdıramıyorlar.”

Gönül fetheden İstanbul

Fatih’e sorarlar:
İstanbul’u niçin fethettin?
Cevap verir:
Çünkü önce o benim gönlümü fethetti.

Kader

Çok yaramaz bir çocuk olan II. Mehmed’e, babası II. Murad Han:
Ne kadar yaramaz bir çocuksun, senden adam olmaz” diye çıkışır.
Mehmed’in orada bulunan ve velâyet sırrıyla kalp gözü açık olan hocası Akşemseddin ise gülümseyerek şöyle söyler:
Peder ne der, kader ne der.

Müjdeli haber

Oğlu Mehmed’in yaklaşan doğumu üzerine, II. Murad sabaha kadar uyuyamaz, gece boyunca Kur’ân-ı Kerim okuyarak müjdeli haberi bekler. Tam Fetih Suresi’ni okuduğu sırada oğlunun doğum haberi padişaha iletilir. Sultan bu müjdeli haber üzerine:
Ravza-i Murad’da bir gül-i Muhammedî açtı”* der.

* Murad’ın bahçesinde Muhammed’in bir gülü açtı.

Balıkesir yolculuğu

Sultan Fatih, tebdil-i kıyafetle köy köy, kasaba kasaba gezmek için seyahate çıkar. Yorulduğu bir sırada dinlenmek için gözüne ilişen bir kulübenin kapısını çalar. Karşısına çıkan kadıncağızdan içecek soğuk bir şey vermesini rica eder. Kadın ter içinde kalan misafirine ayran ikram eder. Fakat padişah, her yudumda ağzına gelen saman çöpleri yüzünden ayranını hızlı içemez. Ayranını yudumlaya yudumlaya içen Fatih ihtiyar kadına sorar:

Nine, ayranın çok lezzetli ama içindeki şu saman çöpleri ne?
Kadın gülümseyerek cevap verir:
A evladım! Ter içindesin. Eğer bu soğuk ayranı saman katmadan verseydim bir yudumda içecek, belki de hasta olacaktın. Kıyamadım sana!

Bu, sultanın çok hoşuna gider ve fakir kadına kulübesinin civarındaki araziyi bağışlar.

Cihan Padişahının ruhu şad olsun. Hz.Allah şefeatlerine nail eylesin.Amin

…..

4 Yanıt “Hz. Fatih Sultan Mehmet’in öyküsü”

 1. şükran said

  Fatih Sultan Mehmet’in babası olan Sultan Murat,F.S.Mehmet henüz 11 yaşında iken tahttan çekilmiş ve yerine F.S.Mehmet geçmiştir.Fakat haçlı ordusu tekrar tekarar osmanlı topraklarına savaş açacağını öğrenmeleri üzerine Tursun Bey Çandarlının Sultan Murat’ı şu sözlerle tekrar saltanatının başına davet ettiğini yazar:(bu sözler çok anlamlı onun için yazıyorum)”Padişahımız henüz açılmamış bir çiçektir ve yeni yetişmiş bir goncadır.Çocukluk aleminden henüz sıyrılamamıştır.Ve emirlik lezzeti onun dimağında karar bulmamıştır,olmasın ki günlerin geçmesiyle ve emirlik içkisini içmesiyle dimağına istiklal hevesi gelsin ”Sultan Muart bu haber üzerine Edirne’ye gelip takrar tahta geçiyor ve 1444 haçlıları varnada mağlup ediyor Sultan Mehmet tekrar tahta geçiyor.ondan sonra Padişah Mehmet İstanbul’u fetih projeleri üzerine hep çalışmakla meşgulmuş.Molla Güran-ı olan hocası bir gün sultan mehmet’e sorar niye geceleri uyuyamıyorsunuz diye oda-”Hocam ,İstanbul’un bunca zamandır alınamaması içimi yakıyor.Peygamber Efendimiz’in aziz sahabelerinden beri hep kuşatılan ve o mübarek insanların kanlarıyla sulanmış Bizans Surları neden açılamıyor?Müjdesi çoktan verilmiş olan o beldeyi fethetmenin yolu nedir?Bu soruyu kafamdan atamıyorum,uykularım kaçıyor,sabahlara kadar planlar yapıyorum…”ve sonunda hem Peygamber efendimizin hemde babası Sultan Muratın isteğini ve hayalını yerine getirmiş oldu.Ruhu şad olsun.”TİTRE GÜNEŞ!YERYÜZÜ AĞLA!ÇÜNKÜ,ŞEHİR FETHEDİLDİ!’A.E.OLUN.SELAM VE DUA İLE…

  Beğen

 2. cemil alay said

  kader ne der çok hikmetli birsöz anlayış kolaylığı nasib eyle ya rabbi doslarının yüzü suyu hürmetine kader içerisin de hazreti allahımız kullarına dinin emirlerine hizmet etmeyi nasib eder bu niğmeti anlayan anlar anlamayan ilmini tartmaya çalışır bizi bu mübarek hazreti allahımızın davetine gayret ettiren büyüklerimizden allah son nefes dahil razı ve memnun olsun hazreti ustazımız süleyman efendi hazretleri benim evlatlarım ilim meclilerine iştirak ettikleri zaman mum gibi erirler buyurmaktadır mum gibi eriyip istifade edabilen kullarından ihsan eyle biz ümmeti muhammet s.a.v ümmetini amin zatının sıfatınınesmasının efalinin hudutsuzluğunca şükürler olsun ya rabbi amin

  Beğen

 3. gülçin said

  fatih sultan mehmetin ingilizceyle yazılmış bir anısını nerdn bulabilirim acaba

  Beğen

 4. gülçin kardesim bu Hz.Fatihin biyografisi ingilizce, insaallah isinize yarar.

  (FATIH SULTAN MEHMET. CONQUEROR OF ISTANBUL (CONSTANTINOPLE)

  Fatih Sultan Mehmet (1432-1482), also known as Mehmed II or The Conqueror, ruled the Ottoman Empire for a brief time, from 1444 to 1446, after his father, Sultan Murad II renounced the throne, and again after his father died, from 1451 to 1481. Within two years of reclaiming the throne in 1451 he overthrew the Byzantine Empire by conquering Constantinople, thereby consolidating the Ottoman Empire and marking the end of the Middle Ages. During the siege of Constantinople, Fatih Sultan Mehmet’s men numbered over 100,000 (including slaves conscripted from conquered states), and approximately 125 ships were at his disposal. The Ottomans used gunpowder to great effect during the siege, and the Sultan embraced new technological developments that tipped the scales in his favor, including “Orban’s cannon,” a piece of artillery over 25 feet long that could fire cannonballs up to a mile, that he had commissioned from a European craftsman named Orban.

  After the fall of Constantinople in May 1453, Fatih Sultan Mehmet turned his attention to conquering Turkish and Greek states in Anatolia and the Balkans, reaching Belgrade by 1456. His attempts to take Belgrade failed, although his Empire continued to rule most of Serbia. His ultimate goal was to conquer Rome, solidifying Constantinople’s role as the “New Rome,” and to this end he invaded Italy in 1480; he met with resistance and died before he was able to see his dream realized.

  Fatih Sultan Mehmet’s reign was known for its tolerance of religious differences and intellectual vigor; the Sultan himself spoke seven languages and was responsible for the construction of eight universities. He was an avid art collector; developed a particular interested in the Renaissance; forged cultural ties with the West, and maintained a personal library filled with texts on medicine, geography, philosophy, and ancient history. Under his rule, the Ottoman Empire’s civil and criminal laws were codified into a single body of law. The Sultan is widely regarded as a gifted linguist and is credited with introducing the word “politics” into the Arabic language. He was succeeded by his son, Byazid II.

  After the Sultan’s death, the Ottoman Empire remained culturally strong, surviving Serbian uprising, Macedonian civil war, and economic stagnation, until it began its slow decline in the 1800s. The Ottoman Empire survived until the First World War, when the Allies partitioned the Empire after the Treaty of Versailles.

  Ayrica buraya bakabilirsiniz : http://en.wikipedia.org/wiki/Mehmed_II

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d blogcu bunu beğendi: