Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 27 Mar 2010

Selmân-i Farisî Ve Onun Cehennem Korkusu.

Posted by Site - Yönetici Mart 27, 2010

Selmân-i Farisî Ve Onun Cehennem Korkusu.

Selmân-i Farisî Ve Onun Cehennem Korkusu:

Ve cehennem onların hepsinin toplanacağı yerdir.” (Hicr, 15/43)

Rivayete göre Selmân-ı Farisi bu âyet-i kerimeyi duyduğunda korkusun­dan aklı başından uçtu ve üç gün süre ile kaçıp gitti. Nihayet bulunup Rasû­lullah (s.a.v.)’in huzuruna getirildi. Bu davranışının sebebi kendisine sorul­duğunda şu cevabı verdi: “Ey Allah’ın Rasûlü! Ve cehennem onların hepsi­nin toplanacağı yerdirmealindeki âyet-i kerime nazi olduğunda -seni hak dinle gönderen zât’a yemin ederim ki; yüreğimi parçaladı.

Bunun üzerine Cenâb-ı Allah şu âyet-i kerimeyi inzal buyurdu: “Allah’a karşı gelmekten sakınmış olanlar, elbette gölgeliklerde ve pınar başlarındadır.” (Mürselât, 77/41) Bunu Saalibî aplatmiştir.

Yüce Allah buyurdu ki: “De ki:Cehennem ateşi daha sıcaktır.” Keski buseydiler.” (Tevbe, 9/81)

Tartılan hafif gelenler ise, onların yeri bir çukurdur. O çukurun ne ol­duğunu sen bilir misin? O, kızgın bir ateştir.” (Kâria, 101/8-11)

Kızgın bir kaynaktan içirilirler. Semirtmeyen, açlığı gidermeyen kötü kokulu bir dikenden başka yiyecekleri yoktur.” (Gaşiye, 88/5-7)

Onlar, cehennem ateşiyle kaynar su arasında dolaşır  dururlar.”

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Firdevs, Cennetin En Yüksek Derecesidir. Namaz ve Oruç’ta Yüce Allah’ın Bağışlanması İcâb Ettirirler:

Ebü’l-Kasım et-Taberanî… Muaz b. Cebel’den rivayet etti ki; Rasûlul­lah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Şu beş vakit namazı kılan, Ramazan orucunu tutan (zekâttan söz etti mi, etmedi mi? Bilmiyorum) bir kimse hicret etmişte olsa veya anasının ken­disini doğurduğu yerde oturmuşta olsa onu bağışlamak, Allah’ın üzerine bir haktır.”

Muaz diyor ki: “Bunu çıkıp insanlara duyurayım mı?” diye sordum. Ra­sûlullah (s.a.v.) bana buyurdu ki:

Bırak insanları, amellerini yapmaya devam etsinler. Cennette yüz dere­ce vardır. Her iki derecenin arasında, gök ile yer arası kadar mesafe vardır. Bu derecelerin en yükseği Firdevs’tir. Onun da üzerinde Arş vardır. O, cen­netin ortasının en üst katıdır. Cennetin nehirleri oradan kaynayıp çıkarlar. Al­lah’tan dilekte bulunduğunuzda Firdevs cennetini dileyin.

Cennetin Nehirleri Firdevs’ten Kaynar:

İmam Ahmed b. Hanbel… Ubade b. Samit’ten rivayet etti ki; Peygam­ber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Cennet yüz derecedir. Her iki derecenin arası yüz senelik yoldur.İbn Affan dedi ki:Cennetin her iki derecesinin arası, yer ile göğün bir­birine olan uzaklığı kadar uzaktır. Firdevs, cennetin en yüksek derecesidir. Dört nehir oradan kaynayıp çıkar. Arşta onun üstündedir. Allah’tan dilekte bulunduğunuzda Firdevs cennetini isteyin.”

Ben derim ki: Cennet, kubbemsi bir yapıdır. Kubbenin en yüksek yeri de orta noktasıdır. Doğrusunu Allah bilir.

Cennetin Dereceleri Farklıdır. Dereceler Arasındaki Farkın Miktarını Ancak Alemlerin Rabbi Allah Bilir:

Ebubekir b. Ebi Davûd… Ebû Hüreyre’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Cennet yüz derecedir. Her iki derecenin arası, beşyüz senelik yoldur.”

Tirmizî’nin… Yezid b. Harun’dan rivayet ettiğine göre; “her iki derece arasındaki mesafe, yüz senelik yoldur.

Hafız Ebû Ya’lâ… Ebû Saîd’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Cennet yüz derecedir. Bütün âlemler bunlardan birinde toplanacak ol­sa, yine de hepsine yeter.

Kaynak – Ölüm ve Ötesi – İbni Kesir

..

Posted in Ölüm Ve Ötesi - İbni Kesir, Cennet & Cehennem, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: