Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 22 Mar 2010

Çocuklarımıza Peygamber Efendimiz ile ilgili bilgileri ögretmek için hazırlanmıştır.

Posted by Site - Yönetici Mart 22, 2010

Çocuklarımıza Peygamber Efendimiz ile ilgili bilgileri ögretmek için hazırlanmıştır.

Çocuklarımıza Peygamber Efendimiz ile ilgili bilgileri çgretmek için hazırlanmıştır.

Çocuklarımıza Peygamber Efendimiz ile ilgili bilgileri çgretmek için hazırlanmıştır.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Meşru Kazanç Yolları

Posted by Site - Yönetici Mart 22, 2010

Meşru Kazanç Yolları

Meşru Kazanç Yolları

Meşru Kazanç Yolları

Kazanç yolları dörttür: İşçilik, ticaret, ziraat ve sanattır. Cumhur-u fukahaya göre, bunların hepsi de mubah olmada müsavidir.

Bazıları ziraatle uğraşmanın iyi görülmediğini zannettiler. Çünkü Rasûlullah (s.a.v) bir kavmin yurdunda çiftçilik yapılan âletlerden birisini gördü ve buyurdu ki: “Bir topluluğun içine bu âlet girerse, onlar ancak zelil olurlar.” Rasûlullah’a (s.a.s) şu âyetten soruldu: “Ey iman edenler, inkâr edenlere itaat ederseniz, sizi geriye döndürürler de, kayba uğrarsınız.” 137 Bu âyette kasde-dilen taarrub mudur? diye Rasûlullah’a (s.a.v) sordular. Rasûlullah (s.a.v) “Hayır, bu ziraattir” buyurdular. “Taarrub” ise, çölde yaşayanların göçebeliği bırakıp yerleşik hayata geçmeleridir. Abdullah b. Ömer’in (r.a) rivayet ettiği bir başka hadisde de şöyle Duyuruluyor: “(Veresiye pahalı alıp aynı malı peşin daha ucuza geri satmak sureti ile) alışverişi yaptığınız, ziraatle meşgul olup buna razı olduğunuz ve cihadı terkettiğiniz zaman Allah başınıza zilleti musallat eder. Tekrar dininize dönmedikçe de bundan kurtulamazsınız.

Bu meselede bizim delilimiz de şu hadisdir. Rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v) Curf denilen yerde ziraatle meşgul oldular. Bir hadisde şöyle buyuruluyor: “Tohum eken, Rabbi ile ticaret yapmıştır.“139 Rasûlullah’ın (s.a.v) Fedek’te arazileri, Hayber’de bir hisseleri vardı. Son zamanlarında iaşesi buradan temin ediliyordu. Hz. Ömer’in (r.a) Hayber’de Şem’ denilen bir arazisi vardı. İbn Mes’ud’un (r.a), Hz. Hasan’ın (r.a) ve Ebû Hureyre’nin (r.a) Irak’taki se-vad arazisinden ekip biçtikleri ve haracını verdikleri arazileri vardı. İbn Abbâs’ın (r.a) ve diğer bazı sahabelerin de se-vad arazisinden hisseleri vardı.

Yukarıda verilen hadislerin de te’vili şöyledir: Müslümanların hepsi ziraatle meşgul olsalar ve cihaddan uzaklaş-salar, neticede düşmanlarının iştahını celbederler. Bu husus İbn Ömer’in (r.a) rivayet ettiği hadisde açık olarak belirtilmiş: “Siz cihaddan geri kaldınız, zillete düştünüz. Neticede düşmanın iştahını kabarttınız.” Fakat onların bir kısmı cihadla, bir kısmı da ziraatla uğraşsa mesele yok. Ziraatla uğraşmada mücahide yardım vardır. Cihad ile de ziraat ile uğraşanlardan belânın defedilmesi vardır. Nitekim Rasûlullah (s.a.v) de şöyle buyuruyorlar: “Mü’minler bir bina gibidir. Bazısı bazısını takviye eder.”140

Kaynak: İmam Muhammed Şeybani – İslam İktisadında Helal Kazanç

Dipnotlar: Yazının devamını oku »

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Türkiye, Yorumlar, İslam İktisadında Helal Kazanç | Leave a Comment »

Aranızda Müslüman olan var mı?

Posted by Site - Yönetici Mart 22, 2010

Aranızda Müslüman olan var mı?

Aranızda Müslüman olan var mı?

Aranızda Müslüman olan var mı?

Adamın biri elinde büyük bir bıçakla camiye dalar ve sorar:
Aranızda Müslüman olan var mı?
Korkudan kimse birşey diyemez. Birazdan yaşlı bir adam ayağa kalkar:
Ben Müslümanım ” der.
Bıçaklı adamla yaşlı adam camiden çıkarlar.
Adam dışardaki inek sürüsünü gösterip:
amca,bunları kurban edicem de ben beceremem yardım eder misin?
Yaşlı adam baya bir hayvanı kestikten sonra “ben yoruldum başka birini bul” der.
Adam bu sefer kanlı bıçakla yine camiye girer ve sorar:
Aranızda başka Müslüman var mı?
Az önceki adamı doğradığını düşünen cemaat çok korkar ve herkes aynı anda imama bakar,
İmam:
Ne bakıyosunuz bana iki rekât namaz kıldırdık diye hemen Müslüman mı olduk? der.

Yaziyi gønderen Haci yahya Erat`a tesekkurler

Posted in Diger Konular, Fıkralar, Güncel, Gündem, Genel, Mizah, Muhabbet, Türkiye, Yorumlar | 2 Comments »

Derviş ve Köleler.

Posted by Site - Yönetici Mart 22, 2010

Derviş ve Köleler

Derviş ve Köleler

Derviş ve Köleler.

Yoksul bir derviş, Horasan şehrinin meydanında güneşleniyordu.

Bu sırada bir alay göründü. Cins Arap atlarına binmişler, süslü püslü ipekli elbiseler giymişlerdi. Bellerinde altın kemerler vardı. Derviş birine sordu:

Bunlar nerenin beyleri acaba?” Ona,

‘Bunlar bey değil, Horasan maliye bakanının köleleri” dediler.

Bunun üzerine yoksul derviş başını göğe kaldırdı,
Ey Allahım! Kuluna bakmayı Horasan maliye bakanından öğren” dedi.

Nihayet günün birinde padişah, Horasan’da maliye işlerine bakan bu yetkiliyi, bir sebeple hapse attı. O köleler, bir ay süreyle sorguya çekildiler. Efendilerinin
hazinesinin yerini söyletmek için akla hayale gelmedik işkenceler uyguladılar. O kölelerden hiçbiri, efendilerinin sırrını söylemedi.
İşkenceler altında öldüler.
O yoksul derviş uykuda iken, ötelerden şöyle bir ses duydu:
Gel! Kul olmayı bu kölelerden öğren.

Kaynak : Mesnevide geçen hikayeler

Posted in Diger Konular, Dini Hikayeler, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Mesnevi’de Geçen Hikayeler - Mevlana, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: