Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 15 Mar 2010

Latin Amerika’da İslam’a ilgi artıyor

Posted by Site - Yönetici Mart 15, 2010

Latin Amerika'da İslam'a ilgi artıyor

Latin Amerika'da İslam'a ilgi artıyor

Latin Amerika’da İslam’a ilgi artıyor

Latin Amerika ülkelerinde İslam hızla yayılıyor. Peki İslam’a karşı böylesine ilgili olan Latin Amerika halkları arasında İslam’ın yayılmasının sebepleri neler?

Latin Amerika ülkelerinde İslam hızla yayılıyor. Müslümanlar, Latin Amerika sokaklarında namazlarını kılıyor, İslami tebliğ çalışmaları yapıyor, hızla büyüyor ve gönülleri fethediyorlar. Latin Amerika’da özellikle Lima, Cholula ve Guatemala City gibi şehirlerde İslam inanılmaz bir hızla yayılıyor.

İSRAİL’İN TERÖRİST SALDIRILARI MÜSLÜMANLARI LATİN AMERİKA’YA ATTI

19. yüzyılın sonlarına doğru, Orta Doğu’dan Lâtin Amerika’ya göç eden Müslümanlar, bu toprakların İslam ile tanışmasını sağlamışlardı. 20. yüzyılın ortalarında özellikle İsrail’in Filistin’i işgaliyle birlikte Suriye, Lübnan ve Filistin’den ve etrafından gelen göçmenlerin de katılımı ile bölgede yaşayan Müslüman sayısı hızla arttı. Bu Müslümanlar öncelikle ticaretle uğraşıyorlardı, yönetim kademelerinde de yer alıyorlardı.

Zamanla yaşadıkları ülkelere ayak uyduran bu toplumların çocukları 1980’li yıllardan sonra yeniden İslâm’a geri dönmeye başladılar. Son 25 yılda çok yüksek oranlarda Katolik, Hispanik ve Kızılderili Amerikalı kökenli olan insan İslâmiyet’i kabul etti. Yerli halk ve ‘mestijo’ denilen Hispanik yerlileri arasında İslam büyük bir hızla yayılıyor. İslam ülkeleri ile de bağlarını artıran Latin Amerika’dan yüzlerce öğrenci çeşitli İslam ülkelerine gidiyor ve eğitim aldıktan sonra ülkesindeki tebliğ çalışmalarına yardımcı oluyor. Özellikle Hispanik kökenli Müslümanlar İslâm’ın yayılışını neredeyse tamamen üstlendiler.

İSLAM’A KARŞI ÖNYARGISIZLAR VE HEMEN MÜSLÜMAN OLUYORLAR

Lâtin Amerika, İslam’a önyargısız ve tebliğ çalışmaları için çok müsait bir bölge olarak biliniyor. Evanjelik Hıristiyan mezhebinin hedefinde olan ezilmiş ve ayrımcılığa uğramış yerel topluluklar için İslam büyük bir kurtuluş olarak görülüyor. Halklar bölük bölük İslam’ı seçerken, cadde ve sokaklarda namaz kılan, cemaat oluşturan Müslümanları görmek artık normal karşılanıyor. İnsanlar İslam ile kimliklerini güçlendirdiklerini düşünüyorlar. 1997’de kurulan Latin Amerika Dava Organizasyonu “Latino American Dawah Organization” (LADO), birçok hayırlı işi organize ediyor. Tebliğ çalışmalarını da organize eden LADO’nun birçok Latin Amerika ülkesinde şubesi bulunuyor ve çalışmalarını tek merkezden yürütüyor.

LATİN AMERİKA İSLAM’A KOŞUYOR

Arjantin’in başkenti ve São Paulo’dan sonra Güney Amerika’nın ikinci büyük kenti olan Buenos Aires’te namaz kılan minik çocukları görmek, Dominik Cumhuriyeti’nde de yer yer yeni açılan camilere şahit olmak, Karayipler denizinin kuzeydoğusunda ve Dominik Cumhuriyeti’nin doğusunda bulunan Porto Riko şehrinde insanların mescidlere ve İslam merkezlerine yönelmelerini görmek, 8 yaşındaki Müslüman bir Latin Amerikalı çocuğun düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında kulakların pasını silmesini dinlemek ve birçok şehirde kiliselerin etraflarındaki boş arazilerde namaz kılan ve yeni Müslüman olan insanları görmek, Latin Amerika’nın nereye doğru gittiğini anlamak için yeterli oluyor.

Vakit

..

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Bu İşlerin İçyüzü Nedir?

Posted by Site - Yönetici Mart 15, 2010

Bu İşlerin İçyüzü Nedir?

Bu İşlerin İçyüzü Nedir?

Bu İşlerin İçyüzü Nedir?

Ne oluyoruz, nereye gidiyoruz?

Bunların mânâsı nedir?

1. Camilerde, mafsallardaki kireçlenme veya bazı sağlık sebepleriyle secde edemeyen ve oturamayanlar için bir iki tabure veya sandalye bulunurdu. Şimdi bunların çoğaltılması için sinsice bir faaliyet başlatılmıştır. Kimler tarafından, niçin? (Secde etmeye imkânı olduğu halde secde etmeyen kişinin namazı kabul olmaz. Secde namazın zarurî rükünlerindendir, farzdır.)

2. Bazı şehirlerde imam ve müezzinlere baskı yapılarak, cumanın farzından sonra sünnet ve zuhr-i âhir namazı kılınması engellenmek istenmiştir. Cemaat ile tartışmalar, gerginlikler yaşanmıştır. Fıkıh kitaplarımızda, meselâ ÖmerNasuhi Bilmen’in Büyük İslâm İlmihali’nde cumadan sonra 4 rekat sünnet, 4 rekat ihtiyaten zuhr-i âhir, 2 rekat vakit sünneti kılınması gerektiği bildirilmektedir. Bu namazları kimler niçin engelliyor? Amaçları nedir? İlhamlarını nereden alıyorlar?

3. BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) kapsamında Fas’ta ve Mısır’da olduğu gibi ülkemizde de bin kadar kadın vaiz (vaize), kadın müftü yardımcısı tayin edilmiştir. Bunun amacı nedir?

4. Büyük bir vilayetimizin kadın müftü yardımcısı bir seminerde, Buharî-i şerifte geçen bir hadis için “Peygambere söyletmişler” demişti. Bir müftü yardımcısı böyle bir lâf edebilir mi? Diyanet bu konuda ne yapmıştır? Niçin suskun kalmaktadır?

5. Çok büyük bir şehrimizde genç vaizelerden, genç Kur’ân kursu hanım öğretmenlerinden oluşan bir koro kurulmuştur. Bu hanımlar ilahîler okumaktadır. İslâm dini, Şeriat ve fıkıh genç kadınların erkeklere ilâhî hanendeliği yapmasına izin ve cevaz veriyor mu? Diyanet bu konuda ne düşünmektedir?

6. Son yıllarda ortaya bir İslâm Feminizmi atılmıştır. Feminizmin İslâm’a, Kur’ân’a, Sünnete, Şeriat ve fıkha uymayan, ters düşen tarafları vardır. Birçok gayr-i müslim, çağdaş, açık kadın bile feminizmi reddetmektedir. Diyanet bu konuda ne düşünmektedir?

7. Harran’da Kazimiye medresesinde bundan birkaç yıl önce çeşitli kiliselere mensup papazlar (Süryanî, Katolik, Protestan), aralarında bir de Diyanet mensubu sarıklı bir hoca hep birlikte diyalog toplantısı yapmışlar, bir ara çanlar çalmış, ezanlar okunmuş ve papazlarla Diyanet sarıklısı (bir vilayet müftüsü) medresenin havuzu üzerine kurulmuş derme çatma salaş köprüden mutantan bir şekilde geçmişlerdir. Bunun sembolik mânâsı, üç hak din vardır ve bunların mensupları Sırat köprüsünden geçerek Cennete gireceklermiş…

Yukarıda yedi madde yazdım. Şimdi soruyorum: Ne oluyoruz, nereye gidiyoruz? Bunların mânâsı nedir?

Benim bir Müslüman olarak bu soruları ilgili ve sorumlu şahıs ve kurumlara yöneltmemden ve açık cevaplar istememden tabiî ne olabilir?

İslâm dünyasının çeşitli ülkelerindeki icazetli müftülere, din âlimlerine, fakihlere Türkiye’de olup bitenler anlatılsın ve onlardan da fetva istensin.

Harran’daki medresede çalınan çanlar hepimiz için çalıyor.

Çanlar onlar için çalmıyor, bizim için çalıyor.

Bütün bu işler bedava mı oluyor, yoksa bu faaliyetlerin bir bütçesi mi vardır?

AKP içinde beş vakit namaz kılan dindar politikacılar bulunmaktadır. Selâm ve hürmetlerimi sunarak onlara da soruyorum: Bu işlerin mahiyeti nedir? İçyüzü nedir?Bunların ilhamı İslâm dünyasından mı geliyor, yoksa Avrupa ve Amerika’dan mı?

1400 yıl boyunca müftülere kadın yardımcı verilmemiş de şimdi niçin buna ihtiyaç görülmüştür?

Gerçekten böyle bir ihtiyaç var mıdır?

Bu anlattığım etkinliklerle Dinlerarası Diyalog cereyanı arasında bir irtibat var mıdır?

Bu faaliyetler Fazlurrahman Tarihsellik mezhebi mensuplarının işi ve marifeti midir?

Cevap arıyorum ve bekliyorum. Çok açık, çok seçik, çok samimî, çok şeffaf cevaplar.

Evet çanlar bizim için çalıyor…

Açık, şeffaf, seçik, samimî şekilde cevap vermezlerse, ilgili ve sorumlulara hakkımı helâl etmeyeceğim.

ÇOK DİKKAT EDİN

1. Dikkatli, şüpheci, araştırıcı, hattâ biraz vesveseli olun ve domuz etli, yaban domuzu etli, eşek etli (Hepsi de haramdır) sucuk ve köfte yemeyin.

2. Televizyonunuzun önüne büyük ve derin yalak gibi bir şey koyun. Bazı kanalların çok beğenilen, çok izlenen programlarından akacak fuhuş, zina, müstehcenlik, işret, çapkınlık, günah pislikleri bunun içine aksın, doldukça boşaltırsınız. Evin içini kaplayan pislik kokusunu bastırmak için de tütsü yakmayı ihmal etmeyin.

3. Aman çok dikkatli olun. Sokaktaki kavgayı ayırayım derken canınızdan olabilirsiniz.

4. Durakta vasıta beklerken dikkatli olun, sarhoş bir sürücü son süratle durağa dalıp, bekleyenleri biçebilir. Bunların içinde siz de olabilirsiniz.

5. Dikkatli olun beyaz, daha beyaz, bembeyaz, en beyaz ekmek yemeyin. Uzun vadeli intihar etmiş olursunuz.

6. Dikkatli olun, yerden ısıtmalı camilerdeki sıcak zeminler üzerinde fazla oturmayın. Elektro manyetik alan sizi feci şekilde hasta edebilir.

7. Çok dikkatli olun, başınızda sizinle vazifeli iki katip vardır.Biri iyiliklerinizi, yararlı işlerinizi, öteki kötülüklerinizi, günahlarınızı yazar. Kimse görmeden şu işi yapayım demeyin sakın.

8. Dikkat edin, başkaları için kuyu kazmayın, içine kendiniz düşersiniz.

9. Sağ eliniz çok dikkatli olsun. Bu elinizle bir hayır yaparken sol elinizin haberi olmasın.

10. Sakın bir Müslümanı, onda olan bir ayıpla ayıplamayın. Peygamberimiz “Müslüman kardeşini, onda olan bir ayıp dolayısı ile ayıplayan kişinin canını, Allah o ayıbı ona vermeden almaz” buyurmuştur.

11. Zekat konusunda çok dikkatli olunuz. Zekatınızı Kur’ân’ın, Sünnetin, icmâ-i ümmetin, fıkhın gösterdiği ve bildirdiği şekilde hak sahiplerine ödeyiniz. Zekat bezirgânlarına kaptırmayınız.

12. Kendinizi imtihan ediniz. Birinci soru: Allahü Teâlâ’nın sıfatlarını say…Allah’ın 14 sıfatını sayamazsanız, aynanın karşısına geçin ve ona doğru tükürün.

13. İkinci soru: Peygamberin beş sıfatını say…Sayamazsanız hemen aynaya koşun ve yine tükürün. Tüh tüh tüh…

Mehmet Şevket Eygi

..

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | 2 Comments »

NAMAZI GECİKTİRMENİN KİŞİYE KAYBETTİRDİKLERİ…

Posted by Site - Yönetici Mart 15, 2010

NAMAZI  GECİKTİRMENİN KİŞİYE KAYBETTİRDİKLERİ…

NAMAZI GECİKTİRMENİN KİŞİYE KAYBETTİRDİKLERİ…

NAMAZI  GECİKTİRMENİN KİŞİYE KAYBETTİRDİKLERİ…

Ehli hizmet bir kardeşimizin birebir yaşadıgı hadiseyi aynen aktarıyorum…

Bu kardeşimiz kurslarımızdan birinde hizmette ve zaman zaman hizmetin yogunlugu talebelerin  telaşesi derken  namazlarını geciktirerek kılar …

Bi gün yine gecikmiş olarak kılınan namazın ardından istirahate geçer uykuya dalar. Ve rüyasında kendisini zebaniler tarafından cehennemin yolunda sürüklenirken görür … o kardeşimiz aynen şöyle anlatıyor o anı.

’’Kolumdan tutup beni sürüklüyorlardı ilerledikce yolun harareti artıyor benimde hikmeti ilahi-ki onca ibadet zikir ve hizmetim varken sadece namazımdan  medet umarak yardım istercesine’’ Ahhh namazlarım  aaaahhh namazlarım, gelin beni kurtarın’’ diye yalvarıyordum … Ama nafile yol uzuyor hararet artıyor ama kurtuluş yoktu.

Cehennemin kapısına az bir zaman kalmıştıkiii arkamdan bir esinti ferahlık hissettim bir  nur geldi ve beni geri götürdü sordum o nura ’’sen neyin şefeatisiin ?’ben senin kıldıgın namazın nuruyum dedi. …

’’Pekiii onca harareti tattım neden daha evvel yetişmedin?’’ Dedigimde, cevabı şöyle olduuu… ’’SEN BENİ NASIL GECİKTİRDİ İSEN BENDE SANA GEÇ GELDİİİM…!!!’’

EVET hadise bu, şimdi bi düşünelim bu kardeşimiz namaz kılmayan birimiydiii ? hayır  !!!  vebahusus ehli zikir ehli hizmetti, peki buna ragmen neden böyle bi sıkıntıya girdi?

Vaktinde kılınacak namazını vakit sonuna bıraktı için… birde hiç kılmayanın halini düşünelim …???

Namazı geciktirmek gafletse kılmayana sözmü yeter ki …

Ayakları şişinceye kadar namaz kılanPeygamberimizin, saatlerce uyumadan dolayi gözleri şişen ümmetiyiz biz….!

Nerde bizim imanımız? Dudagımızla ses tellerimiz arasındamı?.

Bir bakalım kendimize, yoksa taa kalbimize kadarmı ???

Bu gafletin sebebi degilmidir iman zafiyeti ?

Ne buyurmuş  S H T Hazretleri:

’’Gafletle küfrün arası gözün akı ile karası kadar, tırnakla eti kadar birbirine yakındır,gaflet insanı küfre götürür.’

Ölüm bizi uyandırmadan gafletten hakikate uyanmak temennisi ile….. Dua ve selametle..

Yazan : Şeyma

….

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Genel, Namaz, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Cehennemin Niteliği, Genişliği, Orada Azap Görenlerin Cüsselerinin İriliği.

Posted by Site - Yönetici Mart 15, 2010

Cehennemin Niteliği

Cehennemin Niteliği

Cehennemin Niteliği, Genişliği, Orada Azap Görenlerin Cüsselerinin İriliği.

Yüce Allah Kendi Lütuf, Kerem Ve İhsamyla Bizi Korusun, Amin. O, Dilediğini Yaptıracak Güce Sahiptir:

Noksanlıklardan münezzeh olan Yüce Allah buyurdu ki:

Doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlara yar­dımcı bulamayacaksın.” (Nisa, 4/145)

Tartıları hafif gelenler ise, onun yeri bir çukurdur. O çukurun ne oldu­ğunu sen bilir misin? O, kızgın bir ateştir.” (Kâria, lOl/8-li)

Onlar için cehennemden bir yatak ve üstlerine de örtüler vardır. Zâlim­leri böyle cezalandırırız. İnanan ve yararlı iş işeyenler -ki kişiye ancak gücü­nün yeteceği kadar yükleriz- işte cennetlikler onlardır.” (A’râf, 7/41-42)

Cehennem ateşine itildikçe itildikleri gün, onlara:İşte yalanlayıp dur­duğunuz ateş budur.” (denir).” (Tür, 52/13)

Her inatçı inkarcıyı cehenneme atın!” (Kaf, 50/24)

O gün cehenneme;Doldun mu?” deriz. O: “Daha var mı?” der.” (Kaf, 50/30)

Buharı ve Müslim’in Sahihlerinin bir kaç yerinde rivayet olunduğuna göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Cehenneme habire (adam) atılır. O “Daha var mı?” der. Nihayet onur ve üstünlük sahibi Rab, ayaklarıyla onun üzerine basar da o büzülür ve: “Se­nin üstünlüğüne yemin ederim ki yeter, yeter!” der.”

Sonucunu Düşünmeden Söylenen Söz, Sahibini Dünyanın Batısıyla Doğusu Arasındaki Mesafeden Daha Derin Bir Şekilde Cehennem Ateşine Düşürür:

Müslim… Ebû Hüreyre’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle bu­yurmuştur:

Kul, meydana getireceği fitne ve şerri düşünmeksizin bir söz söylerse, doğuyla batı (ufku) arasındaki mesafeden daha fazla bir derinlikte cehennem ateşine düşer.”

Abdullah b. Mübarek… Ebû Hüreyre’den rivayet etti ki; Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Adam bir kelime konuşur da kendisiyle aynı mecliste oturmakt olanlar onun bu söylediğine gülerlerse, bu yüzden o, Süreyya yıldızına kadar olan mesafeden daha faza miktarda cehennemin derinliğine düşer.

Bu, garip bir hadistir.

İmam Ahmed b. Hanbel… Ebû Hazim’den rivayet etti ki; Ebû Hüreyre şöyle demiştir: Bir gün Rasûlullah (s.a.v.)’in yanındaydık. Bir şeyin yere düştüğünü andıran bir ses duyduk. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:

Bu (sesin) ne olduğunu biliyor musunuz?

Allah ve Rasûlü daha iyi bilirler.

Bu, yetmiş bahardan (seneden) beri cehenneme gönderilen (sarkıtı­lan) bir taş(ın sesiy)di. Şu anda cehennemin dibine ulaştı.”

Hafız Ebû Nuaym el-İsbahanî… Ebü’l-Habbab Saîd b. Yesar’dan riva­yet etti ki; Ebû Saîd el-Hudrî şöyle demiştir:

Rasûlullah (s.a.v.) bir ses duydu. Bu ses onu ürküttü. Cebrail yanına gel­di. “Ey Cibril! Bu ses nedir?” diye sordu. Cebrail dedi ki: “Bu, cehennemin kenarından yetmiş yıl önce aşağısına doğru yuvarlanan ve az önce dibine dü­şen bir kaya parçasının sesidir. Cenab-ı Allah o sesi sana duyurmak istedi.”

Sahih-i Müslim’de rivayet olunduğuna göre Utbe b. Gazvan bir hutbe­sinde şöyle demiştir: “Cehennemin kenarından aşağıya doğru yuvarlanan bir taş, yetmiş yıl sonra bile cehennemin dibini bulmaz. Allah’a yemin ederim ki (bu kadar derin olmasına rağmen cehennem) mutlaka dolacaktır. Siz buna şaştınız mı? Oysa (bir hadis-i şerifte) bize şöyle anlatılmıştı:Cennetin kapı­larının iki kanadı arasınHaki mesafe, kırk yıllık yoldur. Ama o öyle bir gün­le karşılaşacak ki; insanların meydana getirdiği kalabalık nedeniye çatırdaya-caktir.

Cenab-ı Allah kendi lütuf, kerem ve.rahmetiyle bizi o cennetliklerden kılsın.

Kaynak : Öüm ve ötesi  – İbni Kesir

..

Posted in Ölüm Ve Ötesi - İbni Kesir, Bunları Biliyormuydunuz, Cennet & Cehennem, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Her Yüz Senede Bir Müceddid Gelir

Posted by Site - Yönetici Mart 15, 2010

Her Yüz Senede Bir Müceddid Gelir

Her Yüz Senede Bir Müceddid Gelir

Her Yüz Senede Bir Müceddid Gelir

Bil ki, Allahü Teâlâ Hazretleri, bu âlemin nizâmını halifeler ile muhafaza etmektedir. Hazineler, mühürlerle korunduğu gibi… Bu âlemin (gerçek) halifeleri, kutublardir. O kutublar. her asırda ancak bir tane olur.

(Efendimiz   s.a.v.    Hazretleri,    gerçek   halife,    kutub    ve müceddidler için şöyle buyurdu:

Muhakkak Âllahü Teâlâ Hazretleri, bu ümmet için her yüz senenin başında onların dinlerini yenileyen bir müceddid gönderir.)

İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri Tercümesi cilt -1

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Hadis-i Şerifler, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: