Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 18 Şub 2010

Cennetliklere verilecek geniş ve büyük mülk.

Posted by Site - Yönetici Şubat 18, 2010

rose-flower-wallpaper copy.jpgf

Cennetliklerin en düşük Mertebelisine de en yüksek mertebelisine de verilecek geniş ve büyük mülk:

Yüce Allah buyurdu ki:

Oranın neresine baksan, nimet ve büyük bir saltanat görürsün.” (insan, 76/20)

Önceki kısımlarda geçen, sahihliği üzerinde Buharî ile Müslim’in ittifak ettikleri ve İbn Mes’ud’un Peygamber (s.a.v.)’den rivayet ettiği bir hadiste ifade edildiğine göre Muhammed ümmetinden cennete en son girecek olan şahsa Cenab-ı Allah şöyle buyuracaktır:

Dünya ve on katı kadar yerin sana verilmesine razı olmaz mısın?

İmam Ahmed b. Hanbel… İbn Ömer’den rivayet etti ki; Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Cennetliklerin mertebece en düşük olanı kendi bahçesine, nimetlerine, hizmetçilerine ard arda gelen bağışlarına bakar. Cennetinin genişliği bin se­nelik yoldur. Cennetliklerin Allah katında en üstün olanı ise sabah akşam Rabbinin mübarek yüzüne bakar.” Hz. Peygamber böyle dedikten sonra şu âyeti okudu:

O gün bir takım yüzler Rablerine bakıp parlayacaktır.”

Yine İmam Ahmed b. Hanbel… İbn Ömer’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Cennetliklerin en küçük mertebelisi iki bin senede bir ucundan diğer ucuna gidilebilecek olan bir mülke bakar. O mükün yakınını gördüğü gibi en uzak noktasını da görebilir. (Mülküne), eşlerini ve hizmetmetçilerini görür. Cennetliklerin en yüksek mertebelisi ise her gün Allah’ın mübarek yüzüne İki kez bakar.

Müslim… Muğire b. Şube’den rivayet etti ki; Musa (a.s.) şöyle demiştir: “Ya Rab! Cennetliklerin mertebece en düşük olanım bana bildir(ir mi­sin?)” Yüce Allah buyurdu ki: “Evet. O, insanların cennetteki yerlerine yer­leşmelerinden ve alacaklarım almalarından sonra gelecek olan bir adamdır. Kendisine, “Cennete gir” denilir. O da der ki:

— Ya Rab! Nasıl gireyim ki? Herkes yerine yerleşmiş ve alacağını al­mıştır.

—  Dünya meliklerinden birinin mülkü kadar sana verilmesine razı ol­maz mısın?

— Razı oldum ya Rab.

— Sana onun mülkü bir kat fazlasıyla verildi (Böyle derken hadisin ra-visi Süfyan beş parmağını yumdu).

— Razı oldum ya Rab.

Musa (a.s.) demiş ki: “Ya Rab! Bana cennetliklerin en yüksek mertebe-lisini bildir(ir misin?)”. Yüce Allah buyurdu ki: “Evet… Zaten kasdettiğim de onlardır. Onlar hakkında sana haber vereceğim. Şeref (ve üstünlük)lerini el­lerimle diktim, üzerini mühürledim. Onlara vereceğim şeyleri hiç bir göz görmemiştir. O şeyleri hiç bir kulak işitmemiştir ve o şeyler hiç bir insanın kalbinden geçmemiştir.” Bunu doğrulayan ölçü, Allah’ın kitabındadır: “Yap­tıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez.

Buharî ve Müslim’in sahihlerinde… Ebû Hüreyre’den rivayet olunduğu­na göre Peygamber (s.a.v.), yüce Allah’ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı ve beşer kalbinden geçme­yen şeyleri salih kullarım için hazırladım.” Bunu doğrulayan ölçü, yüce Al­lah’ın kitabındadır: “Yaptıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez.

İmam Ahmed b. Hanbel… Sehl b. Sa’d’ın şöyle dediğini rivayet etmiş­tir: Rasûlullah (s.a.v.)’in bir oturumunda hazır bulundum. O oturumunda cennetin evsafını anlattı. Sözlerinin sonuna geldiğinde şöyle dedi:

Cennette gözlerin görmediği, kulakların duymadığı ve beşer kalbinden geçmeyen şeyler vardır.” Böyle dedikten sonra da şu âyeti okudu:

Ayetlerimize ancak vücudlarını yataklardan uzak tutup korkarak ve umarak Rablerine yalvaranlar ve verdiğimiz rızıklardan sarfedenler inanır. Yaptıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez.”

Kaynak: Ölüm Ve Ötesi – İmam Şeybani .

Posted in Ölüm Ve Ötesi - İbni Kesir, Cennet & Cehennem, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Yorumlar | 2 Comments »

Cennetliklerin Çoğu Düşkünler Ve Fakirlerdir. Cehennemliklerin Çoğu İse Zenginler Ve Kadınlardır.

Posted by Site - Yönetici Şubat 18, 2010

5

Cennetliklerin Çoğu Düşkünler Ve Fakirlerdir. Cehennemliklerin Çoğu İse Zenginler Ve Kadınlardır:

İmam Ahmed b. Hanbel… Üsâme b. Zeyd’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Cennetin kapısında durdum; oraya girenlerin çoğunu düşkünlerin oluş­turduğunu gördüm. Cehennemin kapısında durdum; oraya girenlerin çoğunu İse kadınların oluşturduğunu gördüm.

Abdürrezzak… İmrân b. Husayn’dan rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Cennete baktım; oradakilerin çoğunun fakir olduğunu gördüm. Cehen­neme baktım; oradakilerin çoğunun da zengin olduğunu gördüm.”

İmam Ahmed b. Hanbel… Abdullah b. Amr’dan rivayet etti ki: Rasûlul­lah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Cennete baktım; oradakilerin çoğunun fakir olduğunu gördüm. Cehen­neme baktım; oradakilerinse çoğunun zenginler ve kadınlar olduğunu gör­düm.

Kaynak : Ölüm ve ötesi – İbni Kesir

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Cennet, Cennet & Cehennem, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, İlginç | Etiketler: , | Leave a Comment »

Cennet Pınarları Kevser Havuzuna Dökülür

Posted by Site - Yönetici Şubat 18, 2010

Cennet Pınarları Kevser Havuzuna Dökülür

Cennet Pınarları Kevser Havuzuna Dökülür

Cennetteki bütün pınarların, döküldükleri yer ise, kevser havuzudur. Cennetin bu güzel pınarları, “Kevser” havuzuna akıp dökülürler. Kevser, Efendimiz (s.a.v.) Hazretlerinin havuzudur. O bu gün cennettedir; kıyamet günü, Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri onun ümmetine su vermesi için, Kevser havuzu “Arâsâf’a İntikâl edecektir. Sonra cennete intikâl eder ve cennet ehline oradan su verilir. Yine cennette “Kafur” pınarından, “ZencebîT pınarından, “Selsebîl” pınarından ve mizacı “tasnîm”den olan “Rahîk” pınarından; melekler vasıtasıyla içerler. Ve Allahü Teâlâ Hazretleri, vasıtasız olarak “Tahûr şarabından onlara içirir. Allahü Teâlâ Hazretleri buyurdukları gibi.

Rableri onlara temiz bir içecek (tahûr şarab) içirmiştir.

Kaynak: Rûhu’l-Beyan Tefsiri Tercümesi – 1. cilt

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: