Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 12 Oca 2010

Bu ümmetten çok sayıda insanın hesap sorulmaksızın cennete gireceğine dâir nakledilegelen hadisler:

Posted by Site - Yönetici Ocak 12, 2010

aaa666 copy

Bu ümmetten çok sayıda insanın hesap sorulmaksızın cennete gireceğine dâir nakledilegelen hadisler:

Önceki sayfalarda bildirildiği gibi bu ümmetten yetmiş bin kişi, hesap sorulmadan cennete girecektir. Sahih-i Müslim’deki bir rivayette şu ifade yer almaktadır:

Onlardan her bin kişi ile birlikte yetmiş bin kişi daha cennete girecek­tir.

İmam Ahmed b. Hanbel’in rivayet ettiği bir hadisteyse şöyle denmektedir:

Onlardan her bir kişiyle yetmiş bin kişi daha cennete girecektir.”

Buharı ve Müslim’in sahihlerinde… Ebû Hüreyre’den rivayet olunduğu­na göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Ümmetimden bir zümre cennete girecektir. Onlar yetmiş bin kişi olup yüzleri, dolunay gecesindeki ay gibi parlaktır.” Orada hazır bulunan Ukkâşe b. Mihsan kalkıp: “Ey Allah’ın Rasûlü! Beni de o zümreden kılması için Al­lah’a duâ et” dedi. Rasûlullah (s.a.v.) onu cennetliklerden kılması için Al­lah’a dua etti. Bunun üzerine Ensar’dan bir adam kalkıp dedi ki: Ya Rasülal-lah, beni de onlardan kılması için Allaha dua et. Rasûlullah (s.a.v.) ona şöy­le cevap verdi: “Bu hususta Ukkâşe seni geride bıraktı.

Buharî ve Müslim’in sahihlerinde… İbn Abbas’tan rivayet olunduğuna göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Ümmetler bana arz edildi. Bir peygamber gördüm; beraberinde bir top­luluk vardı. Bir peygamber gördüm;, beraberinde bir iki adam vardı. Bir pey­gamber de gördüm ki, beraberinde hiç kimse yoktu. Kalabalık bir topluluk

gördüm. Onları kendi ümmetim sandım. Bana: “Bu, Musa ve kavmidir. Ama sen ufuka bak” denildi. Baktım; öncekinden daha büyük bir topluluk gör­düm. Bana denildi ki: “Bu, senin ümmetindir. Beraberlerinde yetmiş bin ki­şi daha hesaba çekilmeden ve azâb görmeden cennete girecektir.” Bu hadisin bir yerinde şu ifade de mevcuttur: “… Onlar ki, hırsızlık yapmazlar. Uğursuz­luğa inanmaz ve Rablerine güvenip dayanırlar.”

Müslim… İmrân b. Husayn’dan rivayet etti ki; Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Ümmetimden yetmiş bin kişi hesaba çekilmeksizin ve azaba uğramak-sızın cennete girecektir. Onlar, vücutlarına dağlama yaptırmaz, uğursuzluğa inanmaz ve Rablerine güvenip dayanırlar.

Hişâm b, Amman,. Ebû Ümame’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Rabbim, ümmetimden yetmiş bin kişiyi, onlardan her bin kişiyle birlik­te yetmiş bin kişiyi daha hesaba çekmeksizin ve azaba uğratmaksızın cenne­te koyacağını; ayrıca Aziz ve Celil olan Rabbimin avucuyla üç avuç insanı da cennete koyacağını bana va’detti.”


 

 

Kaynak – Ölüm ve Ötesi – İbni Kesir


Posted in Ölüm Ve Ötesi - İbni Kesir, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Hadis-i Şerifler, Yorumlar | 2 Comments »

 
%d blogcu bunu beğendi: