Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 03 Oca 2010

GÖYNEM RESİMLERİ – 2009

Posted by Site - Yönetici Ocak 3, 2010

GÖYNEM RESİMLERİ – 2009

Vodpod videoları artık kullanılamıyor.

Posted in Diger Konular, Göynem Videoları, Göynem`den Resimler......, Güncel, Gündem, Genel, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Hazreti Havva’nın Yaratılış Hikmeti

Posted by Site - Yönetici Ocak 3, 2010

1,Hazreti Havva'nın Yaratılış Hikmeticopy

Hazreti Havva’nın Yaratılış Hikmeti

Allahü Teâlâ Hazretleri, Hazreti Havva’yı (kadını) bazı hikmetleri gerektiren bir emirle yarattı.

(Birincisi:) Onunla Âdem Aleyhisselâm’m yalnızlığını gidermek içindir. Çünkü Hazreti Havva, onun cinsindendi.

(İkincisi:) Zürriyetinin devam etmesi içindir. Zaman geçtikçe ta kıyamet saatine kadar evladı devam etsin diyedir. Çünkü Âdem Aleyhisselâm’ın zürriyetinin bakâsı, (devam etmesi) peygamberlerin gönderilmesine, şeriatlerin teşri edilmesine ve hükümlerin indirilmesine sebebtir.

(Üçüncüsü:) Hazreti Havva’nın yaratılmasının neticesi, Allahü Teâlâ Hazretlerinin marifetidir (Allahı tanımasıdır). Çünkü Allahü Teâlâ Hazretleri mahlûkatı marifeti, yani bilinmesi için yarattı.

Evlilikte dinî, dünyevî ve uhrevî bir çok faydalar vardır. Allahü Teâlâ Hazretleri, kitabında zikrettiği bütün peygamberler evlenmişlerdir. Alimler buyurdular ki, Yahya Aleyhisselâm, evliliğin faziletine nail olmak ve peygamberlerin sünnetini ikâme etmek ve ayakta tutmak için evlendi. Lâkin cima etmedi. Çünkü bu azimettir. Onun için Allahü Teâlâ Hazretleri onu Derken melekler kendisine nida ettiler -o kalkmış mihrâbda namaz kılıyordu.

“Haberin olsun, Allah sana Yahya’yı müjdeliyor; Allah’tan bir kelimeyi tasdik edecek, hem bir efendi, hem gayet zâhid ve bir peygamber, sâlihînden..Bu âyette Allahü Teâlâ Hazretleri, Yahya Aleyhisselâm’ nefsine hakim olan, iffetli diye övdü.

Eşbâh’ta beyan edildi: İman ve nikâh’dan başka; Âdem Aleyhisselâm’ın zamanından beri meşru kılınmış ve günümüze kadar devam edip gelen ve cennette de devam edecek hiç bir ibâdet yoktur.

Evli kişinin, bekâra karşı fazîleti, mücâhid’in evinde oturana olan üstünlüğü gibidir.

Evli kişinin kılmış olduğu bir rek’at namaz, bekârın yetmiş rek’at namazından daha faziletlidir. Bütün bunlar, evliliğin, neslin devamına ve kişinin zinâ’dan korunmasına sebeb olduğu içindir.

Evlilikle ilgili teşvik ve fazîletler, İkinci bin yılının birinci yüz yılından önceki zaman içindir. Zîrâ Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri şöyle buyurdular:

Ümmetimin üzerine, bin yüz seksen sene geçtikten sonra, evlenmemek, uzlet ve dağ başlarına çekilmek, gerçekten helal oldu.” Çünkü ikiyüz yılın insanları, harb ve kati (öldürme) ehliydiler. Bu durumda bir eniği (köpek yavrusunu) terbiye etmek, çocuk terbiye etmekten daha hayırlıdır. Kadınların yılan doğurmaları, çocuk doğurmalarından daha hayırlıdır.

Sadî buyurduğu gibi:

Kadınlar yüklendiklerinde çocuklara, doğum vakti olduğunda sanki birer yılan doğurmakta.

Hicri bin yüz seksen  tarihi; Milâdî takvimin, 09.06.1766 pazartesi gunune takâbül eder ki 236 sene önce (2002 itibarı ile) bu hüküm başlamış bulunuyor. Ihya’da geçen bir başka hadisi şerif de; “Hayruküm ba’del mieteyni hafîfül nâz. lâ ehle leh vela velede leh” buyurulmuştur. Manası “(Hicri bin) İkiyüz yılından sonra insanların en hayırlısı çoluk çocuğu olmayandır” demektir.

İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri Tercümesi cilt 1

..Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Yorumlar, İlginç | Etiketler: | Leave a Comment »

Cennet Toprağının Niteliği, Kokusunun Güzel Olup Etrafa Saçılması:

Posted by Site - Yönetici Ocak 3, 2010

cennet,jannahm Ölüm ve Ötesi – İbni Kesir

Cennet Toprağının Niteliği, Kokusunun Güzel Olup Etrafa Saçılması:

Ebubekir b. Ebi Şeybe… Ebû Hüreyre’den rivayet etti ki; Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur

Cennetin toprağı bembeyazdır. Arsasında kâfur  kayaları vardır. Kum tepeleri gibi miskle çevrelenmiştir. Orada sürekli ve düzenli akan ır­maklar vardır. Cennet ehli orada toplanıp tanışırlar. Cenab-i Allah rahmet rüzgarını estirir. Üzerlerine misk kokusu eser. Adam daha yakışıklı ve daha güzel kokar halde zevcesinin yanma döner. Zevcesi ona der ki: “Sen yanım­dan çıkıp giderken de seni beğeniyordum. Ama şimdi daha çok beğeniyo­rum.”

Tirmizî… Hz. Ali’den rivayet etti ki; RasûluIIah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Cennette bir çarşı vardır. Ancak orada ne alış, ne de satış vardır. Sade­ce erkek ve kadın suretleri vardır. Erkek bunlardan bir suret arzu ederse o sıı-rete girer.”

Tirmizî’nin de dediği gibi bu, garip bir hadistir. Bu şöyie yorumlanabi­lir: Erkekler ancak beğendikleri erkek suretlerine girmeyi arzularlar. Aynı şekilde kadınlar da beğendikleri kadın suretlerine girmeyi arzularlar. Bu, ön­ceki hadisle açıklanabilir. Orada kişinin gölünümünden, şeklinden, elbisesin­den, kılık-kıyafetinden bahsedilmişti. Nitekim Cennetin çarşısıyla ilgili ola­rak Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiği hadiste şöyle buyurulmuştu:

“… Üzerinde kıymetli elbiseler bulunan biri gelir. Kendisinden aşağı de­recede olan -gerçi orada aşağı derecede kimse yoktur- biri onun karşısına çı­kar. Üzerindeki kıymetli elbiseler onu çok etkiler. Karşısındaki adam sözünü daha tamamlamadan, diğerini kendisininkinden daha güzel bir elbiseyle kar­şısına dikilmiş olarak görür. Çünkü cennette hiç kimsenin hüzünlenmemesi gerekir,”

Matar lakabıyla meşhur olan Hafız Muhammed b. Abdullah el-Hadre-mî… Câbir b. Abdullah’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: Biz toplanmış iken RasûluIIah (s.a.v.) evinden çıkıp yanımıza geldi ve şöyle buyurdu:

Ey Müslümanlar topluluğu! Doğrusu cennette bir çarşı vardır. Orada alış veriş yapılmaz. Sadece suretler vardır. Bir kimse erkek veya kadın suret­lerinden birini beğenirse, o surete girer.”

Kaynak – Ölüm ve Ötesi – İbni Kesir

Posted in Ölüm Ve Ötesi - İbni Kesir, Cennet, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: