Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 13 Eki 2009

NİKÂHIN HİKMETİ

Posted by Site - Yönetici Ekim 13, 2009

 

NİKÂHIN HİKMETİ

NİKÂHIN HİKMETİ

NİKÂHIN HİKMETİ 

    Dünyanın, Allah Teâlâ’nın takdir ettiği vakte kadar insan neslinin bir intizam dairesinde devamı ise ancak nikâh ile temin edilebilir. 

   Gayr-i meşru’ mukarenet(birleşme)ler, insanların birbirine zulmetmelerine, kanların dökülmesine, neseplerin kaybolmasına, beşeriyetin manevi helakine sebep olur, birçok şahsi, ictimai fesatlıkları celbeder. Bunlar şu şekilde hülasa edilebilir: 

   • Neseplerin bozulmasına ve yozlaşmasına sebep olur. Gayr-i meşru’ bir çocuk, şefkatli bir ana babanın himayesinden, terbiyesinden mahrum bulunur. Bunun neticesinde çocuklar zayi’, nesiller kesilmiş olur. 

   • Böyle kadınlar birer erkeğe ait olamaz. Bu durumda anlaşmazlıklar çıkar, güçlü ve kuvvetli olanlar, istedikleri kadınları elde ederler. Bunun neticesinde insanlık umumi bir karışıklık içinde kalır. 

   • Böyle kadınları her selim tabiatlı insan, çirkin görür, böyle kadınlar ile aile teşkil etmek istemez ve kadının hayatı mahvolur. 

   • Gayr-i meşru münasebetler, kadınlar ve erkekler için bir felakettir. Kadınlar, erkeklerin yalnız nefislerini tatmin için yaratılmış değildir. Bu latif cinsin kendisine has birtakım vazifeleri, hakları vardır. Bu vazifeler ve haklar ise ancak meşru’ surette birer aile teşkil etmeleri ile vücuda gelir.
 
   • Kadınlar ile erkekler arasında nikâhtan başka bir yol ile cinsi yakınlaşma, kadın ve erkeği aşağılar, birtakım hastalıkların çıkmasına, yayılmasına meydan verir ve neticede ictimai bozulmaya yol açar. Hâlbuki Allah Teâlâ’nın meşru kıldığı yollar, bu gibi ictimai afetlerin zuhuruna mani’ olmak, insaniyetin değerini yükseltmek içindir. 

    Hâsılı nikâh; Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sünnetidir. Bir kadınla nikâhlanıldığında yaratılış olarak zayıf olan kadınlar koruma altına alınmış olur. Nikâh, aileler arasında yakınlık meydana getirerek yardımlaşmayı artırır; neticede ahlaklı, terbiyeli neslin yetişmesine, güzel ülfet ve muaşerete, vatana daha ziyade bağlılığa vesile olur. 

 

 – Fazilet Takvimi – 9 Temmuz 2008 Çarşamba – 

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Nikah, Yorumlar | 4 Comments »

 
%d blogcu bunu beğendi: