Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ADEM ALEYHİSSELAM’IN YARATILIŞI . ( Adem Aleyhisselam’ın Topragı )

Posted by Site - Yönetici Ocak 31, 2009

ADEM ALEYHİSSELAM’IN YARATILIŞI . ( Adem Aleyhisselam’ın Topragı )

ADEM ALEYHİSSELAM’IN YARATILIŞI . ( Adem Aleyhisselam’ın Topragı )

Veheb bin Münebbih Hazretleri buyurdular ; Allahü Teala Hazretleri , Adem Aleyhisselam’ı yaratmayı murat ettiği zaman, yeryüzüne vahyetti yani yeryüzüne anlattı ve ona ilham etti.

‘’ Ben senden halife kılacagım, onlardan kim bana itaat ederse onu Cennetime koyarım ve onlardan kim bana asi olursa onu da Cehenneme koyarım.’’ Dedi. Yeryüzü ( Toprak ) ;

‘’ Benden bir varlık yaratacaksın da o da Cehennemlikmi olacak?’’ diye sordu : Allahü Teala Hazretleri:

‘’ Evet ‘’ dedi. Yeryüzü ( arz ) ağlamaya başladı. Topragın ağlamasından, kendisinden kıyamete kadar akacak olan pınarlar fışkırdı. Allahü Teala Hazretleri, yeryüzünün dört zaviyesinden toprağın siyahından,beyazından,kırmızısından,güzelinden ve ovasından kendisine bir avuç toprak getirmesi için, Cebrail Aleyhisselam’ı yeryüzüne gönderdi. Cebrail Aleyhisselam,yeryüzünden toprak almak için geldiğinde, toprak şöyle yalvardı :

‘’ Benden toprak alman için gönderen Allah’ın aşkına, benden bir şey alma,’’ diye yakardı.Çünkü Sultana yaklaşmakta birçok menfeatler olduğu gibi, büyük bir tehlıke de vardır.

Cebrail Aleyhisselam,ondan bir şey almadan mekanına geri döndü.

‘’ Yeryüzü senin büyük adına yemin ederek bana yalvardı.Bunun üzerine ondan birşeyı almayı kerih ( çirkin ve kötü ) gödüm.

Allahü Teala Hazretleri, Mikail Aleyhisselam’ı gönderdi. Mikail Aleyhisselam , yeryüzüne indi.Yeryüzü, Cebrail Aleyhisselam’a dediğinin aynısını söyledi. Mikail Aleyhisselam,bir şey almadan geri döndü ve Cebrail Aleyhisselam’ın söylediğinin aynısını söyledi.

Allahü Teala Hazretleri, İsrafil Aleyhisselam’ı gönderdi. İsrafil Aleyhisselam da bir şey almadan döndü, Cebrail Aleyhisselam’ın dediği gibi mazeret beyan etti.

Allahü Teala Hazretleri, ölüm melegi ( Azrail Aleyhisselamı ) gönderdi. Azrail Aleyhisselam, yeryüzüne geldiğinde, arz (yeryüzü ) ona:

‘’ Seni gönderen Allah’ın izzet ( ve üstünlüğüne ) sığınırım. Bugün benden alacagın bir avuç toprak yarın Cehennemde olacak ‘’ dedi, Azrail Aleyhisselam:

‘’ Bende o yüce ve aziz olan Allah’ın bie emrine asi olmaktan ona sığınırım,’’ dedi. Azrail Aleyhisselam, yeryüzünün dört köşesinde ( açı ve boyutunda ) kırk zira kadar bir avuç toprak kapıp aldı. Bundan dolayı topraktan yaratılan insan oglu, yeryüzünün değişik renklerinden dolayı değişik renk ve vasıflarda dünyaya gelmektedirler. Onlardan kimi beyaz,siyah,kırmızı, yumuşak ve serttir. Bütün zürriyet bu avuç topraktan oldu. İnsanın bedeninin aslı bu topraktır. İnsan vefat ettiği zaman, topragın alındığı yere defnedilir. Azrail Aleyhisselam bu toprağı aldıktan sonra göğe yükselir. Allahü Teala Hazretleri, Azrail Aleyhisselam’a sordu :

‘’ Yeryüzü sana yalvardığında ona rahmet edip acımadın mı ?’’ dedi. Azrail Aleyhisselam :

‘’ Ya Rabbi ! Senin emrinmi üstün, yeryüzünün yalvarması mı ? ‘’ dedi. Allahü Teala Hazretleri buyurdular:

‘’ Sen onun enladının ruhlarını kabzetmeye ( almaya ) elverişlisin.’’ Buyurdu.

Ravzatül-ulema’da buyuruldu : Yeryüzü Allahü Teala Hazretleri’ne şikayette bulundu:

‘’ Ya Rabbi ! ( İnsanın yaratılması için benden alınan toprak ile ) ben eksiliyorum.’’ Dedi. Allahü Teala Hazretleri:

‘’ ( Senden alınan toprağın ) en iyi ve en güzel kokar bir şekilde elbette sana geri iade edeceğim.’’ Buyurdu. Onun için cenazelere misk ve güzel kokular sürülmektedir.

Adem Aleyhisselam nerede yaratıldı ?

Allahü Teala Hazretleri, Azrail Aleyhisselam’a emretti. Adem Aleyhisselam için yeryüzünden alınan topragı,Mekke ile Taif arasında bulunan Nu’man vadisine koydu. Bu topragın yarısını Cennette ve diğer yarısını ateşe koyduktan sonra onu orada Allahü Teala Hazretlerinin dilediği zamana kadar terk etti. Sonra onu çıkarttı.Sonra üzerine ‘’ Kerem ‘’ yağmurunu yağdırdı. Onu yapışkan bir çamur haline getirdi. Allahü Teala Hazretleri, o topraktan Adem Aleyhisselama suret ve şekil verdi.

Adem Aleyhisselamın yaratılışında yaratıldığı yer hakkında ihtilaf ettiler. Bazı alimler tarafından denildi ki: Adem Aleyhisselam,gökte yaratıldı,Bazıları dünya cennetlerinden bir cennette yaratıldı.Nil’in ve diğer nehirlerin kendisine aktığı cennetler gibi.Müfessirlerin coguna göre, Adem Aleyhisselama ‘’ Adn cennet’’inde yaratıldığı ve oradan çıkarıldıgı görüşündedir.

Adem Aleyhisselamın yaratılışı

Hadis-i kudsi’de buyuruldu : ‘’ Ben Adem’in topragını kırk sabah ( yed-i ) kudretimle yoğurdum.’’

Yani kırk gün, ( o alemin her günü ) dünya seneleriyle tam bin sene kadar uzun bir zaman dilimidir. Sonra Allah onu kırk yıl terk etti yani olduğu gibi bıraktı. Ta kuruyasıya kadar. Adem Aleyhisselam’ın çamuru ‘’ salsal ‘’ ( kuru balçık ) haline geldi. Salsal, kurumuş bir çamurdur.Gayet kuruduğu için ‘’ fehhar ‘’ yani balçıktan yapılan çanak,çömlek, testi ve bardak gibi ses veriyordu. Sonra Allahü Teala Hazretleri onun üzerine tam otuz dokuz (39) yıl ‘’ hüzün ‘’ üzüntü yagmurunu yağdırdı. Sonra onun üzerine bir sene de ‘’ sürur ‘’ yani sevinç yağmurunu yagdırdı. Bundan dolayı insan olgunun düşünce ve üzüntüleri çok olur. Lakin ekıbeti sevinçle biter.

Melekler, Adem Aleyhisselamın ( daha kuru çamur halinde olan cesedine ) uğrayıp geçiyorlardı. Adem Aleyhisselam’ın suret ve şeklinin güzelliğine ve boyunun uzunluğuna taaccubla bakıp hayran kalıyorlardı. Çünkü uzunluğu beşyüz zira idi. Amma hangi zira ile beşyüz zira olduğunu ancak Allah bilir. Adem Aleyhisselam’ın başı göklere degiyordu. Melekler daha önce ona benzeyen bir suret görmemişlerdi.

İblis ona uğradı, Adem Aleyhisselam’ı gördü. Ona, niçin hangi iş için yaratıldın dedi.İblis eliyle Adem Aleyhisselam’ın salsal halindeki cesedine vurdu. ( Çıkardığı sesten ) içinin boş olduğunu anladı. İçine girip öbür tarafından cıktı. İblis beraberindeki meleklere: Bu boş olarak yaratılmış ! Bir yerde sabit kalamaz ve dayanılmaz, dedi. Sonra meleklere :

‘’ Siz bunun sizden daha faziletli olduğunu mu sanıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? ‘’ dedi. Melekler :

‘’ Biz Rabbimize itaat ediyoruz,’’ dediler. Şeytan kendi kendi-ne şöyle söylendi: Eğer bu benden faziletli yaratılırsa vallahi ben ona itaat etmem.Eger ben ondan üstün olursam elbette onu helak edecegim.’’ Akıbeti söyledigi gibi oldu. Tükrüğünü azgında topladı ve sonra tükrüğünü Adem Aleyhisselam’ın salsal halindeki cesedine fırlattı. Melun şeytanın tükrüğü, Adem Aleyhisselam’ın göbeginin olduğu yere düştü. Allahü Teala Hazretleri, Cebrail Aleyhisselam’a, Adem Aleyhisselam’ın karnından şeytanın tükrüğünü oyup çıkarmasını emretti. Cebrail Aleyhisselam’ın oymasıyla Adem Aleyhisselam’ın karnı kazılmış oldu.

Köpeğin yaratılışı

Cebrail Aleyhisselam’ın oyup çıkardığı Adem Aleyhisselam’ın göbeginden köpek yaratıldı.Köpekte üç izellik vardır.

1.Köpek Adem Aleyhisselam’ın çamurundan yaratıldığı için, insan olguna ünsiyet ve yakınlık etmektedir.

2.Gecelerin çoğunu uykusuz geçirir, Cebrail Aleyhisselam onun çamuruna dokunduğu için.

3. İnsan ve başkasını ısırır.Kendisine eziyet edildiği halde köpek sahibine ihanet etmez. İblisin tükrüğünün eser ve izi olarak.

Adem Aleyhisselam’a ruh verilme zamanı

Adem Aleyhisselam, Cuma günü ikindiden sonra yaratıldı.Yeryüzünden alınan topraktan yaratıldığı için kendisine ‘’ Adem ‘ adı verildi. Çünkü Adem Aleyhisselam, topragın her çeşidinden yaratıldı. Allahü Teala Hazretleri, Adem Aleyhisselam’a ruh üflemek istediği zaman, ruh’a Adem Aleyhisselam’ın içine girmesini emretti. Ruh:

‘’ Ya Rabbi ! Çok derin,uzak ve karanlık bir yerdir.’’ Dedi. Allahü Teala Hazretleri, ikinci kere emredince yine:

‘’ Ya Rabbi ! Çok derin,uzak ve karanlık bir yerdir.’’ Dedi. Üçüncü kere emredince yine:

‘’ Ya Rabbi ! Çok derin,uzak ve karanlık bir yerdir.’’ Dedi. Allahü Teala Hazretleri:

‘’ Ey ruh! Kerhen yani istemeyerek de olsa gir: kerhen de yani istemiyerek de çık. Bundan dolayı ruh bedenden ancak ( kerhen ) istemeyerek çıkar. Ruh, Adem Aleyhisselam’ın içine girdiğinde, Adem Aleyhisselam’ın başına,alnına,kulaklarına ve dillerine girmeye başladı. Sonra ruh, bütün cesedine sirayet etti. Hatta ruh ayaklarına indi. Ruh, çıkış yeri bulamadı. Burnuna geldi. Burnuna gelince aksırmaya başladı. Aksırdığı zaman, Rabbi ona:

Elhamdülillahirabbilalemin ‘’ Hamd alemrin Rabbine mahsustur.’’ Dedi. Adem Aleyhisselam,’’ Elhamdülillahirabbilalemin ‘’ deyince, Allahü Teala Hazretleri, ona’’ Yerhamkellah ‘’ Allah sana rahmet etsin dedi. Allahü Teala Hazretleri : ‘’ Ey Adem seni bunun için yarattım’’ buyurdu. Ruh dizlerine kadar indiğinde, Adem Aleyhisselam, sıçrayarak ayağa kalkmak istedi.Ayağa kalkamadı.Buna gücü yetmedi. Ruh ayaklarına ulaşınca, ayağa kalktı. Allahü Teala Hazretleri, ‘’Ve kanel insane acüle’’ insan pek acelecidir, Huligal insane min acel ‘’ insan aceleci olarak yaratılmıştır’’ buyurdu.

Böylece Adem Aleyhisselam, et,kan,kemik,sinir ve barsakları ( iç organları olan ) bir beşer ( insan )haline geldi. Sonra Allahü Teala Hazretleri ona , tırnaktan elbise giydirdi. Cesedi her gün, ziyadeleşmeye başladı.Hızla gelişti. Cesedinde dokuz kapı vardı. Başında iki kulak açıldı. Onlar ile işitmeye başladı. İki göz açıldı. Gözler ile görmeye başladı.İki burun deliği açıldı. Burun delikleriyle her tğrlü koku ve nefes aldı.Bir ağız açıldı.Ağzın içinde dili olup onunla konuşmaya başladı.Kendisine damak verildi.Damak ile her şeyin tadını buldu.İki kapı da cesedine açıldı. Onlar ön ve arkasıdır. Bunlardan da yediklerinin ve içtiklerinin ağırlıkları çıkmaktadır.

Allahü Teala Hazretleri,

Adem Aleyhisselam’ın: aklını dimağına,

iştahını böbreklerine,

Gadabını karaciğerine,

şeceatini ( cesaretini ) kalbine,

rağbetini ( bir şeye yönelmesini ) akciğerine,

gülmesini dalağına,

sevinç ve üzüntüsünü yüzüne koydu.

Adem Aleyhisselam’ı, kemikle işitir,yağ ile görür, et ile konuşur ve kan ile bilir hale getiren Allahü Teala Hazretleri gerçekten noksan sıfatlardan münezzehtir. Adem Aleyhisselam, tam tesviye edilince, her şeyi kendisine verilince ona kendi ruhundan üfledi.

Kaynak : Ruhu’ul Beyan Tefsiri  – cilt – 1 – sayfa – 368-373

24 Yanıt “ADEM ALEYHİSSELAM’IN YARATILIŞI . ( Adem Aleyhisselam’ın Topragı )”

 1. harun uğur said

  SEVGİLİ HEMŞERİM…siteniz çok güzel olmuş ALLAH YOLUNUZU AÇIK ETRSİN. BENDE ÜZÜMLÜ lüyüm sizinle gurur duydum

  Beğen

 2. çetin said

  slm siteniz gerçekten güzel olmuş ben çok beğendim allah sizden razı olsun yolunuz açık olsun allahın rahmeti üzerinize olsun inşallah))).

  Beğen

 3. Receo said

  Bende Tam Olarak Bu Şekilde Öğrendim, Yanlız Adem A.s arta Kalan toprağından Hurma Yaratıldı Diye Öğrenmiştim. Öok Güzel OLmuş Elinize ve emeğinize Sağlık .. Allah Razı Olsun..

  Beğen

 4. Ozan degirmenci said

  Slm Kardesler,
  Bir sorum var Köpeğin yaratılışı kurani kerimde yeri varmi yoksa hadislerde mi gecerli?
  Slm cunku hayvanlar alemi Insan aleminden unce yaratildi diye biliyorumda ondan sordum.

  Beğen

 5. gamze said

  Slm Kardesler,
  Bir sorum var Köpeğin yaratılışı kurani kerimde yeri varmi yoksa hadislerde mi gecerli?
  Slm cunku hayvanlar alemi Insan aleminden unce yaratildi diye biliyorumda ondan sordum.

  Beğen

 6. kadir said

  burda yazili olan seylerin asli yok seytan asla adem aleyhisselamin karnina felan tukurmedi .kopegin yaradilisinida Allah istedi bu sekilde degil.topraginda o sekilde konusmus olmasi imkansiz ALLAHIN istegine karsimi gelecek .bu sekilde ISLAMDA yeri olmayan seylerle insanlarin kafalarini karistirmayin lutfen ADEM ALEYHISSELAMIN yaratilisi cok guzelmis dunyanin 7 yerinden 7 ayri toprak getirilmis.cennetteki suyla karistirilarak Allahin emri ile Meleklerin yardimiyla sekil verilmis YUCE ALLLAHIN uflemesiyle ruhu olmus.ruhu burnunun hizasina gelince hapsurup ELHAMDULILLAH demis yaratildiginda her seyi biliyor imis yaprak maprak bos hikayeler.asla CENNETTEN kovulma seklinde cirkin bir yakistirma yapamayiz sadece bu na dunyaya indirildiler diye biliriz.seytana gelince dedigi tek sey allah beni atesten ADEMIDE(ONA SELAM OLSUN)topraktan yarattin ben daha ustunum dediginden baska bir sey dememistir.ALLAHDA seytani itaat etmedigi icin lanetlemistir.ALLAH BIZI VAHABILERIN UYDURMALARINDAN KORUSUN BENIM BILDIGIM VE ARASTIRDIGIM BU:

  Site Yøneticisi : Kadir bey,Køpegin yaratilisini ruhul beyan tefsirinde ismail hakki bursevi hazretleri aciklamistir,ismail hakki bursevi hazretleri Ehlisunnet alimlerindendir ønce bir arastir ondan sonra yaz, sen vahhabilerin uydurmasi diye kafadan sallamissin bilmedigin konular hakkinda fetva vermissin birde ben arastirdim sonuc bu diyorsun, peki hangi kaynaktan arastirdin? Køpek nerden ve nasil yaratilmistir aciklarmisin?

  Beğen

 7. kadir said

  NIYETIM FETVA VERMEK DEGILDI.SADECE BOYLE BIR SEYI ILK DEFA DUYDUM.BENDE EHLI SUNNETTENIM VAHABILER DIYE SITEYE DEMEDIM YANI SIZINLE BIR ALAKASI YOK.SEYH ABDULLAH EL HARARI HOCAMDI SURIYELI HOCA DERSLERIMI ONDAN ALDIM SIMDI MEFAT ETTI.AMACIM KIMSEYI RENCIDE ETMEK DEGIL.DIGER YAZILARINIZIDA OKUDUM HELEDE ISRA VE MIRAC KONUSUNU COK GUZEL ANLATMISSINIZ ALLAH SIZDEN RAZI OLSUN.

  Beğen

 8. okudum beyendim allah yolunuzu acık etsın kardesim

  Beğen

 9. yasin ince said

  hacım bu site çok güzel ALLAH razı olsun öğrenmek istediğim herşeyi bulabiliyorum

  Beğen

 10. senem temür said

  ben köpekle ilgili burada yazılanları daha öncede duydum bu gün kendi aramızda yaptığımız toplantıda bu konu geçti bir ablamız şiddetle karşı çıktı hocamızı kırdı ayet ve hadis istedi ama ben bulamadım bu kişiye bunu nasıl ispatlarız bana yardım edebilirmisiniz.

  Køpegin yaratilisi hakkinda Ayeti kerimelerin tercumesinde aciklanmistir, Kaynaginda belirtildigi gibi Ruhu`l Beyan Tefsiri Tercumesi/ Fatih yayinevi ) cilt 1 sahife 371 de yazmaktadir,Hersey ayet ve hadiste acik belirtilmez, bazi konulari o isin ehli analiz eder ve o analizide Tefsir alimleri bilirler. inanmayanlar icin ne kadar delil getirsenizde inanmazlar, øzellikle islamda sadece kuran ve hadis diyenler alimlerin aciklamalarina inanmazlar.Bu yazinin kaynagi belli aciklamasi bellidir, Tefsiri Acip bakabilir.Selam ve dua ile.

  Beğen

 11. özlem said

  Køpegin yaratilisi hakkinda Ayeti kerimelerin tercumesinde aciklanmistir, Kaynaginda belirtildigi gibi Ruhu`l Beyan Tefsiri Tercumesi/ Fatih yayinevi ) cilt 1 sahife 371 de yazmaktadir,Hersey ayet ve hadiste acik belirtilmez, bazi konulari o isin ehli analiz eder ve o analizide Tefsir alimleri bilirler. inanmayanlar icin ne kadar delil getirsenizde inanmazlar, øzellikle islamda sadece kuran ve hadis diyenler alimlerin aciklamalarina inanmazlar.Bu yazinin kaynagi belli aciklamasi bellidir, Tefsiri Acip bakabilir.Selam ve dua ile.

  Beğen

 12. mehmet said

  ilim yolunda ugrasan bütün insanlardan ALLAH razı olsun…..
  böyle dini bilgileri okudugumuz zaman az da olsa insan oldugumumuzu hatırlıyor HERSEYİN SAHİBİ ALLAH OLDUGUNU HATIRLIYORUZ rabbimizi hatırlıyoruz…..
  emegi gecen herkesden ALLAH RAZI OLSUNNN…

  Beğen

 13. esat said

  Nur Suresi:
  45. Allah her hayvanı bir sudan yarattı. Öyle iken kimi karnı üzerinde yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah, dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah, her şeye gücü yetendir.

  46. Andolsun biz (her şeyi) apaçık bildiren âyetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.
  Elmalılı (sadeleştirilmiş – 2)

  Beğen

 14. cihan said

  Ben bu sitedekı Ademaleyhidrllamın hayatını okudum fakat burda akıl karıstırıcı noktalar sunlar toprak nasıl olurda rabbıne karsı gelır kopek ıblısın tukurduqu karın bolgesınden yaratılmıs v s bunlar yalan seyler bana qore dını kendı cıkarlarınıza gore kullanmayın.

  Site Yøneticisi : Topragin konusmasi ve køpegin adem ( a.s.) in karin bølgesinden yaratilisi sasilacak birsey degil bilakis ibret alinacak seylerdir, Yeryuzunde hicbirsey sebebsiz yaratilmamistir.Insanoglu arastirmali ve ibret almali. Dini kendi cikarlarina kullaniyor demissiniz,Bu tefsiri yazan mubarek alimler hangi cikar elde ediyorlar ki siz cikar ile itham ediyorsunuz.Cahillik køtu sey

  Beğen

 15. isaphlvn said

  Ne kadarı Kur’an da geçiyor?

  Site Yøneticisi : Hepsi Kur`anda geciyor, bu yazi Kur`ani kerim tefsirinden alinmistir zaten.

  Beğen

 16. Hadis Hocası said

  Değerli arkadaşlar Ruhu’l-Beyan tefsiri uydurma hadis ve saçma hikayelerle dolu bir kitaptır. Bundan dolayı Muhammed Ali es-Sabuni onu bu problemlerinden arındırarak özetlemiştir. Ehl-i sünnet olmak demek sünnete bağlı olmaktır. Bir tefsir kitabında yazan hadis kaynaklarında yer almayan bir hurafeyi kabul etmek ehl-i sünnet olmak değil, tam tersi sünnete aykırı hareket etmektir. Bursevi’nin ehl-i sünnet olması her dediği doğru anlamına gelmez. Bunu eleştirenlere köpeğin nasıl yaratıldığını sormak yanlıştır. Sorulması gereken köpeğin bu şekilde yaratıldığına dair nerede sahih hadis vardır? Dolayısıyla sevgili site yöneticisi kardeşim asıl araştırmadan bilmeden konuşan siz oluyorsunuz. Nice tarih kitaplarında sayısız uydurma hikayeler vardır ve nice hadis kitaplarında da.. Bu konuda muhaddislerin yani araştırmacı hadis alimlerinin görüşlerini derleyip değerlendirme yapmak gerekir. Vesselam.

  İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri Ruhu`l Beyan tefsirini ” Ben bir tefsir yazayim laf olsun ” diye yazmamistir, Kendi ifadesiyle

  İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri’nin. 106 kadar kitab yazdığı bilinmektedir. Fakat bu kitablarınin içinde en meşhuru ve en kıymetlisi hiç şüphesiz Ruh’ul-Beyân tefsiridir, İsmâil Hakkı Hazretleri bu tefsîrinde şöyle buyurur: “Manevî pederim. Şeyh-i Ekber Muhyiddîn-i Arabî hazretlerinin delâleti ile, bir gün rüyamda Resûluliah efendimiz bana lütfedip arkamı sığadılar. Tatlı bir ifâde ile; “Ümmetim için bir tefsîr yaz!” diye emir buyurdular. Bunun üzerine Allâhü Teâlâ’dan ve Resûluliah efendimizin rûhâniyetinden yardım isteyerek üç cildlik bir tefsîr yazdım.” ( Büyük boy nüshayı kastediyor)
  Asıl adı: “Tenvîrü’l-Ezhân min Tefsîri’i-Beyân” olan Ruhu’i-Beyân tefsiri en çok okunan ve başvurulan kaynak eserlerden biridir.

  İsmail Hakkı Hazretleri bu tefsirini Bursa Ulucamide takrir etmiştir.
  Yani İsmail Hakkı hazretleri bu tefsiri bir taraftan evinde yazmış, sonra da gelip, yazdığı bu tefsirini Bursa Ulucami’de halka anlatarak nasihatlarda bulunmuştur. Yaklaşık 12 sene gibi bir zaman içinde tefsirini tamamlamış, 1707 senesinde tefsir dersi camide bittiğinde büyük bir hatim duası yapılmış, Cami yapıldığından o zamana kadar Ulucami öyle bir kalabalık görmemiştir. Bu mübarek tefsîr hem İstanbul’da hem de Mısır’da basılmıştır.
  Biz bu tercümeyi yaparken bu tefsirin on ciltlik olarak bilinen İstanbul baskısını kaynak olarak aldık.

  Dolayisiyle bøyle mubarek zatlar hurafelere,bitatlere itibar etmezler, Bu tefsir tasavvuf ehline yøneliktir zaten, Tasavvuf dinin øzune inmek ve hurafelerden,bitatlerden gøsteristen uzak yasamak demektir.

  Bizler : Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha` ya itibar ediyoruz.

  Sayin Hadis Hocasi kardesim, Køpegin bu sekilde yaratildigina hurafe diyorsunuz, peki siz søylermisiniz Køpek nasil ve neden yaratilmistir?
  .

  Beğen

 17. İnsanın kanı donuyor, Yüce Rabbimizin akılımızın almayacağı hikmetlerine. Allah’ım sana ve Hikmet’ine inanmayan kafidir.

  Beğen

 18. Hadis Hocası said

  Hurafelerin hak gören cühelaya aciyorum. Allah beyinlerini kullanmayı, ilim öğrenmeyi nasip eylesin..

  Hurafeler derken neyi kastettiniz Hadis hocasi,Eger cahil derken ismal hakki bursevi hazretlerini kast ediyorsaniz size aciyorum,onun gibi bir ulemaya cahil derseniz søzun bittigi yerdeyiz demektir. cunku bu yazi Ruhu`l Beyan Tefsirinden alintidir. Kaynagi burda : Kaynak : Ruhu’ul Beyan Tercümesi – cilt – 1 – sayfa – 368-373

  Beğen

 19. Hüseyin er said

  Yaradan allaha hamd olsun o biz insan oğlunu âlemler içinde en üstün bir hale getirdi ve yarattı biz sadece ona ait eder ondan isteriz Rabbimin gücüne güç mu yeter şüphesiz ki o Rahman ve Rahim sahibidir .

  Beğen

 20. Recep said

  Allah bişey emretcek meekler gidip gelecek sonra azrail gitcek iş hal olacak la kardeşim siz neyin kafasını yaşıyorsunuz Rabbimin ol demesiyle hic bir şey ikilenmez ama gercekten hikaye cok güzel olmuş aslında bunun ulüzerine güzel bir dizi olur ya bilerek menfaat için bunları söylüyorsunuz yada sizde idrak yolları enfeksiyonu var Bide yorumlarda bunlar Kuranda yazıyor diyonuz sana verecek cok güzel cevaplarım varda hemde Kuranda ayet ayet sen ve senin gibilere yazıklar olsun size

  Benimde sana cok anlatacaklarim var ama senin gibilerin kafasi basmadigindan zaman kaybi olur,Git biraz oku øyle gel.

  Beğen

 21. ari said

  yahudinin yrgini takdir etmek lazim.arkadan sokmus agzina kadar gelmis,saga sola dönemiyor müslimanlar.20 tane yorumdan sadece iki tane akli basinda insan cikmis(kadir said ve hadis hocasi said).hesap ortada,müslimanlarin yüzde doksani yrgi yemis.bu sacmaliklari din diye satan site sahibininde mna kym.allah kitap göndermis,bi zahmet okuyun.

  Dangalak ari, bu yazi Allahin kitabinin tefsirinden alinmistir, bre cahil ønce sen biraz okusaydin bari bøyle yorum yazmazdin, o ettigin kufur icinde edepsizlik etme,

  Beğen

 22. osman said

  merak ettim bunlar hangi ayette yaziyor?:

  – yeryüzüzün cocuk gibi zirlayip, gözyaslarindan pinarlar olustugu
  – hasa allah in ademin topragini hamur gibi yogurdugu
  – hasa allah in azrail ile olan sohbeti
  – köpegin yaratilisi
  – ruhun allahin emrini üc kere tekrarlatmasi

  üstelik utanmadan bursevinin elleriyle yazmis oldugu tefsire kuran demeniz olacak is degil
  iste böyle: yorumlardanda anlasildigi gibi ,aklini kullanmayanlarin akliyla dalga gececek birileri her zaman bulunur.

  Nerde hangi ayette yazdigini merak edersen burdan okuyabilirsiniz :Ruhu’ul Beyan Tercümesi – cilt – 1 – sayfa – 368-373 – ben size kaynak veriyorum siz hala nerde yazar diyorsunuz, bu tefsircilerin ayet ve hadislerden aldiklaridir, kafalarindan uyduracak halleri yoktur, Bursevi gibi alimler roman yazmazlar gercekleri yazarlar, Yasar nuri gibi taharetsizlerin yazdigi tefsirleri okumayin, tefsiri herkes yazamaz. tefsir yazmak icin nasil biri olmasi gerektigi hakkinda bu yaziyi okuyun : KURÂN TEFSİRİNE DÂİR

  Kur’ân-ı Kerîm’in tefsîri için, şu on beş ilmi mükemmel bilmek şarttır: Lugat, Nahiv, Sarf, İştikâk, Meânî, Beyân, Bedî‘, Kırâet, Akâid, Usûlü Fıkıh, Esbâb-ı Nüzûl, Nâsih-Mensûh, Fıkıh, Hadîs ve bunlara ilâveten Allâhü Teâlâ tarafından ihsân olunan ilm-i ledünnî.

  Cenâb-ı Hakk’ın vergisi olan ilm-i ledünnî, “Kim bildiği ile amel ederse Allâhü Teâlâ ona bilmediklerini öğretir” hadîs-i şerifinde haber verilen ilimdir. Kurân-ı Kerîm ilimleri sâhili olmayan okyanus gibidir. Günahda ısrar eden kalbinde bid‘at, kibir, hevâ, dünyâ sevgisi olan, îmânı tahkîk mertebesine ermemiş kimseye Kur’ân-ı Kerîm’in esrârı aslâ keşfolmaz, verilmez.

  Bu sayılan âlet ilimleri ve âlî (yüce) ilimler, müfessirler için birer âlet mesâbesindedir. Bu ilimlere muttali olmayan kimselerin yazmaya cür’et edecekleri tefsîrler, kendi görüşüne göre tefsîr kabîlinden olacağı cihetle mutâlaası asla câiz değildir.

  Kendi bozuk kanaatlerini yaymak istediklerinden kötü itikad sahiplerinin yazdıkları tefsirler itimada ve mütâlaaya asla lâyık değildir. Resûlullâh’ın (s.a.v.) sünnetine sarılmayanların tefsirleri de itimaddan mahrum ve manevî feyizden nasipsiz olacağından yine okunması tavsiye edilmez. Hele Bâtınıyye, Râfizıyye gibi sapıkların tefsirleri İslam bünyesini tahrip gibi hâince bir maksada dayandığından bunları ele almak bile câiz değildir.

  Bid‘at sâhiplerinin tefsirleri de kendi bâtıl, boş itikadlarını te’yîd düşüncesiyle yazılmış şeylerdir. Bunlardan bir takımı, kendilerini gizleyerek haktan yana görünmüş, halkı ehl-i sünnet yolundan ayırmak gayesi gütmüşlerdir. Bunun için tefsirlerinde kalplere şüphe bırakacak meseleleri yazmışlar, yazıları arasına saf zihinleri tereddüde düşürecek, muhâkemesiz kimseleri yanlış kanâatlere saptıracak ibâreler sokuşturmuşlardır.

  Bu sebeplerle Ehl-i Sünnet âlimlerinin mutemed tefsirlerinden başka tefsîr ve meâlleri okumak aslâ câiz olamaz. (Ö. Nasuhi Bilmen, Tefsîr Tarihi)

  Beğen

 23. osman said

  Osman, yazdigin sacmaliklari editledim sildim, senin beynin sulanmis herhalde, ibrahim hakki hazretlerine ya imami rabbani hazretlerine ismail hakki bursevi hazretlerine bu sayfada dil uzatamazsin, buna izin vermem, sen git baska cøplukte øt.

  Beğen

 24. Ruhulbeyaninbu sayfasında, burada yazılanları bulamadım. Kaynağın doğru olduğuna emin misiniz

  Buraya bakabilirsiniz

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d blogcu bunu beğendi: