Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for Temmuz 2008

Siz eşek oldukça nasılsa bir semer vuran çıkar

Posted by Site - Yönetici Temmuz 31, 2008

FIKRA

Siz eşek oldukça nasılsa bir semer vuran çıkar

Vaktin birinde eşekler diyarında bir adam varmış… 

Bu adam bir semerciymiş… 

İşi gücü eşeklerin sırtına insanlar binsinler diye semer yapmakmış…

Eşekler bu durumdan pek memnun değillermiş ama ne yapsınlar. Anne babaları da hep semerliymiş… 

Günlerden bir gün bu semerci ölmüş… 

Haber bir anda eşekler arasında yayılmış… 

Ortalık bir bayram yerine dönmüş!.. 

Sevincinden ağlayanını mı ararsın, gülüp anıranını mı? 

Bir sevinme bir sevinme… 

Fakat bu sevinç havasından içlerinden biri pek etkilenmemişe benziyormuş. Bu yaşlı bir eşekmiş. 

Yanına gidip niye kendileri gibi sevinmediğini sormuşlar. Yaşlı eşek; 

– Ne sevineceğim demiş, yerinizde olsam üzülmeye başlardım

– Neden ki, demişler. 

– Siz eşeksiniz, demiş yaşlı eşek. Siz eşek olmaya devam ettikçe nasılsa size bir semer vuran çıkar. Bu ölen adam yıllardır sırtımızın ölçüsünü öğrenmişti. Semerleri canımızı acıtmayacak şekilde yapmasını biliyordu. Korkarım yeni semerci ölçüyü öğreninceye kadar çook sırtınız yara bere olacak!

Posted in Fıkralar, Genel | Leave a Comment »

Abdulkadir Geylani Hazretlerinden İkazlar..

Posted by Site - Yönetici Temmuz 31, 2008

Abdulkadir Geylani Hazretleri

Abdulkadir Geylani Hazretlerinden İkazlar..

– Gâyeden ileriye geçmek, maksada ulaşamamakla birdir. (Hedeften öteye atmak, daha yakına atıp hedefi tutturamamakla aynıdır.)

– Kadınların fikirleri devamlı değildir. Bu bakımdan kadınlardan dâhî çıkmaz.

– Muvaffakiyet üç postacı tarafından getirilen bir mektuptur. Bu postacılar; liyâkat, gayret ve tâlihtir.

– En hakiki düşmanlarımız, kalbimizde yaşayan hırs, haset ve tamahkârlıktır.

– Adâletin olmadığı yerde saâdet bulunmaz.

– Hiddetliyken hiç bir şey yapma. Fırtınaya yelken açılırmı?

– İnsanın salâhiyeti büyüdükçe güç ve ihtiyâtı büyümelidir.

– Canınız sıkıldığı vakit çalışınız.

– Hiç bir amele aldanıp mağrur olma. Çünkü ameller, hâtimesiyle (son durumuyla) ölçülür, değer kazanır.

– Helâl yemek nûr ise, haram yemek de boğucu bir karanlıktır. Haram yemek kalbi öldürür, helâl yemek ise gönlü diriltir.

– Bir günah işlediğin zaman Allâh’ın rahmetinden ümidini kesme. Üzerine sürülmüş olan günah kirini, tevbe suyu ile yıka.

– İnanmayan bir gönül, içinde kuş bulunmayan bir kafese benzer.

***

KALPLER NEYLE TEMİZLENİR?

Dâvud aleyhisselâm Rabbine şöyle ilticâ etti:

— İlâhî! Namaz için elimi-ayağımı (zâhirî a’zâlarımı) suyla temizlememi emrettin. Ya, senin için kalbimi neyle temizleyeyim?

Bu ilticâdan sonra, Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri, Dâvud aleyhisselâma, bazı dertler ve kederler verdi. Böylece, musîbetlerin, kalpleri tasfiye edip latâifi temizlediğini bildirmiş oldu.

21 Temmuz 1998 Fazilet Takvimi,

Posted in Abdülkadir Geylani, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Mirac Kandiliniz Kutlu Olsun

Posted by Site - Yönetici Temmuz 29, 2008

Mirac Kandiliniz Kutlu Olsun

kk copy

Posted in Diger Konular, Güncel, Gündem, Genel, Mi'rac Kandili, Türkiye, Yorumlar | 1 Comment »

Su Ayakta`mı İçilmeli ?

Posted by Site - Yönetici Temmuz 28, 2008

Su Ayakta`mı İçilmeli ?

Su Ayakta`mı İçilmeli ?

Midenin vazifesi gıda maddelerini depo edip on iki parmak barsağı tarafından kabul edilecek hale getirmektir. Bu işi mide hareketleri ve salgıları ile yapmaktadır.

Yemek boru’sunun mideye girdiği yere yakın, kalpte olduğu gibi, elektriki akımlar (stimulus) çıkaran bir yer vardır. (Pacernaker) Buradan 8–10 saniyede bir “elektriksel” stimulus çıkıyor ve bunun neticesi kaslarda kasılmalar meydana geliyor. Kasların kasılması ile başlayan bu dalga midenin çıkış yerine (pilor) doğru ilerliyor. (Peristaltik hareket). Ayrıca antrum denen midenin aşağı kısmındaki kasların kasılması ile kalp hareketlerini andıran sistolik hareketler olur. Bu kasılmalar mide boşluğunu tıkayacak kadar şiddetli olur. Bunlardan başka mide içindeki gıda maddelerini boşalttıktan sonra olduğu gibi küçülür. Bu durumda ancak 50 ml sıvı alabilir.

Yediğimiz yemekler önce midenin küçük eğriliğinin alt kısmında bulunan açının (İncisura angularis) yukarısında birikir. Yalnız sulu veya yarı sulu gıdalar antruma geçer.

Yiyecek maddeleri mide hareketlerini başlatır. Mide duvarındaki gerilmelerine ve mide içindeki pH değişiklikleri (asit miktarı) ile uyarılan duyu alıcı hücreler (reseptör) vardır. Mide duvarındaki bu hücrelerden alınan duyular götürücü parasempatik (Vagus amiri) ve sempatik sinir lifleri aracılığı ile beyin ve omuriliğe naklolunur. Sonunda parasempatik merkezlerin faaliyeti azaltılır ve mide hareketleri yavaşlatılır.

Mide faaliyetini düzenleyen esas mekanizma duodenum (12 parmak barsağı ile alakalıdır. Bu mekanizmalardan birisi lokal (mevzii) dir. İzotonik Hidroklorik asit, yağ, süt, krema, hiportonik veya hipotonik maddeler (osmotik basınçla) 12 parmak barsağının ilk kısmını uyarır. Burada osmotik basınca hassas alıcı sinir hücreleri (osmoreseptor) vardır. Bu duyalar sinir lifleri vasıtası ile mideye iletilir ve mide faaliyetini yavaşlatır. Duodenum içi pH 6 dan düşük olursa midenin boşalması durur. Mide faaliyetlerini 12 parmak barsağı tarafından düzenleyen ikinci mekanizma kan ve hormonlarla alakalıdır. Yağların 12 parmak barsağı ve ince barsak cidarına (mukoza) teması sonucu açığa çıkan ve enterogastron denen hormon kana geçer ve bu yolla mideye gelir. Bu hormon mide hareketlerini azaltır ve piloru gevşeterek gıdaların mideden tahliyesini temin eder.

Mide açken dakikada üç defa açlık kasılmaları olur. Kişi bunu açlık hissinden kramp tarzında ağrılara kadar değişik şekilde hisseder. Bu durum 10 ile 60 dakika devam eder. Daha sonra mide bir ile iki buçuk saat istirahata çekilir.

Burada şunu belirtelim ki insan midesinin ayakta ve oturur vaziyetteki pozisyonu farklıdır. Ayakta duran bir insan eğer sıvı gıda içerse doğrudan doğruya onikiparmak barsağına geçer. Midenin küçük eğriliğine uyan kısmında Waldeyerin mide caddesi denen bir oluk bulunur. Sıvı gıdalar bu yolu takip ederek zaten devamlı küçük bir açıklığı olan mide çıkışını (pilor) geçerek 12 parmak barsağına (duodenum) geçer. Eğer insan sıvı gıdayı oturarak içerse bunlar önce midede birikir, asitle karışarak mikropları ölür ve sonra 12 parmak barsağına geçer. Bu durumda oturarak su içme usulüne uymakla insan kolera da dâhil, birçok intan hastalıklarından korunmuş olur. Rastgele yerde meşrubatı alıp ayakta içenler bu tehlikeye daha fazla maruz kalırlar.

 
Dr. Hamid İSPİRLİOĞLU

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Güncel, Gündem, Genel, Türkiye, Yorumlar | 1 Comment »

Rızıkların taksimi nasıl ve neden farklı? Ya da nasip-kısmet!

Posted by Site - Yönetici Temmuz 24, 2008

Vermeyince Ma’bûd Neylesin Mahmud

Rızıkların taksimi nasıl ve neden farklı? Ya da nasip-kısmet!

“Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı. Fakat O, (rızkı) dilediği ölçüde indirir. Çünkü O, kullarından hakkıyla haberdar, onları hakkıyla görendir.“ (Şûrâ suresi, 27)

“Vermeyince Ma’bûd Neylesin Mahmud”

Sultan İkinci Mahmut tebdil-i kıyafet ederek bir ramazan günü Üsküdar’da gezerken bir kunduracıya rastlıyor. Kunduracı boş örsü tokmaklıyor ve bir taraftan da, “Tıkandı da tıkandı!” diye söyleniyordu. Sultan Mahmut ne olduğunu, neden böyle diyerek boş örsü tokmakladığını sorunca, kunduracı,

– “Bu gece bir rüya gördüm. Çeşmeler vardı. Kimisi harıl harıl, kimisi normal akıyor, kimisi de damlıyordu. O sırada yanımda bir pîr-i fani türedi. Ona bu çeşmelerin halini sordum. O da en çok akanın Sultan İkinci Mahmut’un çeşmesi olduğunu, normal akanlarınkilerin paşaların-vezirlerin çeşmeleri olduğunu… En az akan çeşmenin de benim olduğunu söyleyip, gözden kayboldu. Ben de elime aldığım bir çöp parçasıyla benim çeşmemi ağzını biraz daha açayım derken, elimdeki çöp kırılıp, içerde kaldı. Ve çeşmem tam tıkandı damlamaz oldu. Neticede işlerim bozuldu, işsiz kaldım, onun için bu boş örsü dövüyor ve tıkandı da tıkandı, diyorum” diye anlatıyor…

Padişah üzülüyor, saraya dönüyor. Ve adamın durumunu araştırtıyor. Gerçek olduğunu öğrenince de bu ramazan’da o garibi sevindirmek istiyor. Evvela her dilimin altına bir altın koyarak, ona bir tepsi baklava gönderiyor. Adam baklavaları yiyecek, altınları alıp kurtulacaktır. Ama adam o tepsiyi bilmeden bir altına bir başkasına satıyor ve kazandığını zannediyor. Durumu öğrenen Sultan Mahmut biraz daha üzülüyor.

Ertesi gün içi altınla doldurulmuş bir hindi kızartmasını ona gönderiyor. Baklavayı satın alan açık göz allem kallem edip, onu da bir altına satın alıyor.

Tıkandı Baba yine tıkanıyor. Durumu öğrenen padişah üzülüyor ve onu saraya çağırıyor. Eline bir kürek vererek onu altın dolu hazineye sokuyor: “Daldır küreği de, kürekte kalan altınlar senin olsun” diyor. Adam heyecanla küreği de ters daldırıyor. Sapın kovuğunda sadece yine bir altın kalıyor. İşte o zaman Sultan Mahmud meşhur sözünü söylüyor:

“Vermeyince Ma’bud, neylesin Sultan Mahmud!”

***

Nitekim Ziya Paşa da bunun için şöyle diyor:

Bî baht olanın bağına bir damlası düşmez

Yağmur yerine inci, gümüş yağsa, semadan…

***

Bir başka şairimiz de,

Kısmetinse gelir, Hind’den Yemen’den

Kısmet değilse, ne gelir elden… demiştir.

***

Yine atalarımızdan bunun için demişlerdir: İlim cehd ile zenginlik baht iledir, diye…

O bakımdan hiç kimse gücüne-kuvvetine, zenginliğine-güzelliğine aldanmamalı ve fakirleri-yetimleri-muhtaçları mutlaka görüp gözetmelidir.

Halis ece

Posted in Diger Konular, Dini Hikayeler, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Mizah, Muhabbet, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: