Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kıyamet ne zaman ve nasıl kopacak?

Posted by Site - Yönetici Mart 14, 2008

Kıyamet ne zaman ve nasıl kopacak?

Sual: Bazıları Kıyamete inanmıyor, hepsi bu dünyadadır diyor. Kıyamet hakkında bilgi verir misiniz?
CEVAP
İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Kıyamet vardır. O gün, elbette gelecektir. O gün; göklerin parçalanacağı, yıldızların dağılacağı, yeryüzü ve dağların parçalanacağı ve yok olacağı Kur`an-ı kerimde bildirilmektedir. (Müzzemmil 14, İnfitar 1-5)

Kıyamette, bütün mahluklar, yok olup, tekrar yaratılacak, herkes mezardan kalkacaktır. Allahü teâlâ, çürümüş, toz olmuş kemikleri yine diriltecektir. O gün, terazi kurulacak, herkesin hesap defterleri uçarak, iyilere sağ taraflarından, fenalara sol taraflarından gelecektir.

Cehennem üzerindeki sırat köprüsünden geçilecek, iyiler geçip Cennete gidecek, Cehennemlikler, Cehenneme düşecektir.

Bu bildirdiklerimiz, olmayacak şeyler değildir. Muhbir-i sadık [doğru haber veren] Muhammed aleyhisselam haber verdiği için, kabul etmek, inanmak gerekir. Hayale kapılarak şüpheye düşmemeli. Allahü teâlâ, (Resulümün getirdiklerini alınız) yani, her sözüne inanınız buyuruyor. (Haşr 7)

Kâfirler, hesaptan sonra, Cehenneme girecek, Cehennemde ve azapta ebedi kalacaklardır.
Müminler, Cennette ve Cennet nimetlerinde sonsuz olarak kalacaklardır.

Günahı, sevabından çok olan müminlerin, Cehenneme girip, günahlarına karşılık, bir müddet azap görmeleri caiz ise de, bunlar, Cehennemde sonsuz kalmayacaklardır. Kalbinde zerre kadar iman olan bir kimse, Cehennemde sonsuz kalmayacak, rahmet-i ilahiyeye kavuşarak Cennete girecektir. (c.3, m.17)

Kıyametin küçük ve büyük alametleri


Sual:
Kıyametin kesin olarak ne zaman kopacağı belli değil midir?
CEVAP
Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi, (Onu ancak Allah bilir) buyuruldu. (Araf 187, Ahzab 63)
Kıyametin kopmasına yakın önce küçük alametler çıkacaktır. Sonra da büyük alametler çıkacaktır.

Kıyametin küçük alametleri ile ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:
(İnsanlar camilerle ve camilerin süsüyle övünmedikçe kıyamet kopmaz.) [İbni Mace]

(Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe, kıyamet kopmaz.) [Hatib]

(Fitneler artmadıkça, kıyamet kopmaz.)
[Buhari]

(İnsanlarda cimrilik artar ve kıyamet kötülerden başkası üzerine kopmaz.) [İ.Neccar]

(Ahlaksızlık ve fuhuş açık olmadan komşular kötüleşmeden hainler emin, eminler hain sayılmadan, akrabalık arasında soğukluk olmadan kıyamet kopmaz.)
[İ. Ahmed]


(Yemin ederim ki, cimrilik, fuhuş meydana çıkmadıkça, emine hıyanet edilip, haine güvenilmedikçe, iyiler helak olup kötüler kalmadıkça kıyamet kopmaz.) [Hakim]

(Yağmurların bereketi kaldıkça kıyamet kopmaz.)
[Ebu Ya`la]

(Yer yüzünde Allah diyen Müslüman kaldıkça kıyamet kopmaz.) [Müslim]

(Zamanda yakınlık olmadıkça, bir yıl bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün, bir gün bir saat gibi kısa gelmedikçe kıyamet kopmaz.)
[Tirmizi]

(İlim kalkmadıkça, depremler, katliamlar çoğalmadıkça kıyamet kopmaz.)
[Buhari]

(Mal çoğalıp artmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki, zekat verilecek kimse bulunmaz. Birine zekat teklif edilince, ”Benim buna ihtiyacım yok” der.) [Buhari]

(İki büyük taife, davaları bir olduğu halde, çarpışmadıkça, kendilerine Allah`ın resulüyüm [peygamberim] diyen yalancılar çıkmadıkça kıyamet kopmaz.) [Buhari]

(Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça, taşlar bile, ”Ey Müslüman şu arkamda gizlenen Yahudi
`yi öldür” diye haber vermedikçe kıyamet kopmaz.) [Buhari]

(Yetmiş tane resulüm diyen yalancı çıkmadıkça kıyamet kopmaz.)
[Taberani]

(Erkekler azalacak, kadınlar çoğalacak.) [Buhari]

(Bir erkek çocuk bir kadın gibi kıskanılmadıkça kıyamet kopmaz.)
[Deylemi]

(Livata mubah sayılmadıkça, gökten taş yağmadıkça kıyamet kopmaz.)
[Deylemi]

(Çocuklar öfkeli olmadıkça, büyüğe saygısızlık yapılmadıkça kıyamet kopmaz.)
[Harâiti]

(Kıyamet kopmadan yüz yıl öncesinde yeryüzünde Allah
`a ibadet eden kalmaz.) [Hakim]

(
”Keşke şu kabirdeki ben olsaydım” denmedikçe kıyamet kopmaz.) [Müslim]

(Deprem, fitne, katillik artmadıkça, kıyamet kopmaz.) [Buhari]

(Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmaz.)
[Deylemi]

(Kötüler dünyaya hakim olmadıkça kıyamet kopmaz.) [Tirmizi]

(Kıyamet ancak kötü insanların başına kopar.)
[Müslim, İbni Mace]

(Kur
`an-ı kerim kalkmadıkça kıyamet kopmaz.) [Ebu Nuaym]

Kıyamet yaklaştığı zaman şunların da olacağı bildirilmiştir:

(İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak, vesvese edip dinde haddi aşacaklar.)
[Ebu Davud]

(Çeşitli isimler altında şaraplar çıkacak, helal sayılacak.)
[İ. Ahmed]

(Ortalık bozulacak, dine uymak avuçta ateş tutmak gibi zor olacak.)
[Hakim]

(Köpek beslemek, evlat yetiştirmekten daha cazip olacak.) [Hakim]

(Kötü kadınlar, çoğalıp, fuhuş bir toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş
[frengi, aids gibi] bulaşıcı hastalıklara maruz kalacak. Ölçüde, tartıda hile yapılacak ve geçim darlığı baş gösterecek.) [Beyheki]

(Çalgı her yere yayılacak, güvenlik güçleri çoğalacak.)
[Beyheki]

(İşler, ehli olmayana verilecek.) [Buhari]

(Bu dinin başlangıcı gibi, sonu da garip olacak!)
[Tirmizi]

(Kur’an [Radyo, TV gibi] çalgı aletlerinden okunacak.) [Tergib-üs-salât]

(Sadece tanıdıklara selam verilecek ve yazarlar çoğalacak.) [Hakim]

(Zengine malı için tazim edilecek, fuhuş yayılacak, piçler çoğalacak. Büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmeyecek. Kurtlar, kuzu postuna bürünecek.)
[Hakim]

(Tehiyyet-ül-mescid namazı kılınmaz olur.)
[Taberani]

(İlim kalkar, cehalet, anarşi ve ölüm çoğalır.) [İbni Mace]

(Ulema, halkın istediği yönde fetva verip, helale haram, harama helal derler; Kur’anı ticarete, menfaate alet ederler.)
[Deylemi]

(İnsanlar, yalnız malın, paranın gelmesini düşünecekler, helalini, haramını düşünmeyecekler.)
[R.Nasıhin]

(Bir camide binden fazla kişi namaz kılacak, fakat, içlerinde bir tane mümin bulunmayacak.)
[Deylemi]

(İzinsiz ticaret yapılmaz.)
[Müslim]

(Vahşi hayvanlar, insanlarla konuşmadıkça kıyamet kopmaz.) [Tirmizi]

(Kıyamet alametleri bir ipteki boncukların peş peşe kopması gibi birbirini takip eder.)
[İ.Ahmed, Taberani]

(Kıyamet Cuma günü kopacaktır.) [Buhari]

Hadis-i şerifle bildirilen kıyametin diğer alametlerinden bazıları da şöyledir:
1Emanete riayet kalkar.
2 Veled-i zina çoğalır.
3İçki çok içilir.
4Zekat verilmez.
5Hanıma uyup, anneye isyan edilir.
6Erkekler ipek giyer.
7Zararından korunmak için insanlara mudara edilir.
8Gençler fasık olur.
9Daha önce yaşamış âlimler cahillikle suçlanır.
10 Tefecilik, faiz aşikâre olur.
11Bilgin veya âlim denilenlerde, zerre kadar iman olmaz.
12İslam
a uymak ayıp sayılır.
13Herkese iyilik eden Müslüman ahmak sayılır.
14İslam
a uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olur.
15Mescitlerde, toplantılarda fasıkların sesi yükselir.
16Cihad terk edilir.
17Bid’atler yayılır.
18Günaha teşvik artar.
19İyiliğe mani olunur.
20 Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker kalkar.
22Komşuluk kötüleşir.
23Camilerde Kur’an-ı kerim teganni ile okunur.
24Aşağı kimseler söz sahibi olur.
25Zararından korunmak için insanlara ikram olunur.
26Çalgı aletleri çoğalır. Her yerde çalgı çalınır.
27 Anarşi çoğalır.
28Adam öldürmek çoğalır.
29Dine uymak, güzel ahlaklı olmak ayıp sayılır.
30Cansızlar da konuşur.

 

Kıyametin Büyük Alametleri


Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani, İbni Cerir ve İbni Hibban`daki hadis-i şerifte, şu on alametin çıkacağı bildirilmiştir:

1- Hazret-i Mehdi gelecek
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar.) [Tirmizi]

(Mehdi
`nin başı hizasında bir bulut olacak, buluttan bir melek, ”Bu Mehdidir, sözünü dinleyin” diyecektir.) [Ebu Nuaym]

2- Deccal gelecek
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Deccal çıkar, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrılığına inanan kâfir olur.) [İ. E. Şeybe]

3- Hazret-i İsa gökten inecek:
Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Allah`ın Resulü Meryem oğlu İsa`yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Onlar İsa`yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine İsa gibi gösterildi.) [Nisa 157]

Hazret-i İsa göğe kaldırılmıştır. (Nisa 158)

(Elbette o
[Hazret-i İsa`nın Kıyamete yakın gökten inmesi], Kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz!) [Zuhruf 61, Beydavi]

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
(İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak, [Hıristiyanlığı kaldıracak] domuzu öldürecek, [domuz etini yasaklayacak] İslam`dan başka şeyi yasaklayacaktır.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe]

(İsa inince, her yerde sükun, emniyet meydana gelir. Öyle ki aslanla deve, kurtla kuzu serbestçe dolaşır, çocuklar yılanlarla oynar.)
[Ebu Davud]

(On alamet çıkmadan kıyamet kopmaz. Biri İsa
`nın gökten inmesidir.) [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace, Nesai, İ.Ahmed, Taberani, İ.Hibban, İ. Cerir]

4- Dabbet-ül-arz çıkacak
Bu husustaki hadis-i şeriflerden birinin meali şöyledir:
(Dabbet-ül arz, Musa`nın asası ile mümine dokunur, alnına Cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kâfire, Süleyman`ın mührü ile vurur, Cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur.) [Tirmizi]

Bu hayvandan Kur’an-ı kerimde de bahsedilmektedir. (Neml 82)

5- Yecüc ve Mecüc çıkacak
Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki:
(Yecüc ve Mecüc, set yıkılıp her tepeden akın ederler.) [Enbiya 96]

Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Yecüc ve Mecüc, kıyametin ilk alametlerindendir.) [İbni Cerir]

6- Duman çıkacak
Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle!) [Duhan 10]

Hadis-i şerifte de buyuruldu ki:
(Dumanın tesiri mümine nezle gibi gelir, kâfire ise çok şiddetlidir.) [Ebu Davud]

7- Güneş batıdan doğacak
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman eder, ama imanı fayda vermez.) [Buhari, Müslim]

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Rabbinin bazı âyetleri [alametleri] geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış kimseye, o günkü imanı fayda vermez.) [Enam 158]

Âlimler, bu âyetteki alametlerden birinin de güneşin batıdan doğması olarak bildirmişlerdir. Yukarıdaki hadis-i şerif de zaten bunu açıkça bildiriyor.

8- Ateş çıkacak

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Hicazdan çıkan ateş, Basra`daki develerin boyunlarını aydınlatır.) [Müslim]

9- Yer batması görülecek
Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Doğu, Batı ve Ceziret-ül Arab`da yer batışı görülecek.) [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace]

10- Kâbe yıkılacak

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bir Habeşli Kâbe
`yi tahrip edecektir. Onu şu anda siyah elleri ile Kâbe`nin taşlarını bir bir söker halde görüyorum.) [Buhari, Müslim]

Yanlış teviller


Sual: Kıyametin büyük alametlerinden olan güneşin batıdan doğmasını, İslamiyet`in batıdan yayılacağı, Dabbet-ül-arzın ise, Aids hastalığının virüsü olduğu şeklinde tevil caiz midir?
CEVAP
Kur`an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Rabbinin bazı âyetleri [alametleri] geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında hayır kazanmamış olana, [o günkü] imanı fayda vermez.) [Enam 158]

Bir hadis-i şerifte, bazı alametlerden üçü şöyle açıklanmaktadır:
(Şu üç şey ortaya çıkınca, iman etmemiş veya imanından hayır kazanmamış olana, imanı fayda vermez: Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabbet-ül-arz.) [Tirmizi]

Yine hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Şu alametler çıkmadan kıyamet kopmaz: Güneş batıdan doğar, üç yer batar, İsa iner, Duman, Dabbet-ül-arz, Deccal, Yecüc Mecüc ve Aden`den bir ateş çıkar.) [Müslim]

Konumuzla ilgili bir hadis-i şerifin meali şöyle:
(Güneş batıdan doğmadıkça, Kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman ederse de fayda vermez.) [Buhari, Müslim]

Avrupa müslüman olunca, iman fayda vermez mi?
Güneşin batıdan doğması aklen de, ilmen de mümkündür. Tevile ihtiyaç yoktur. Allahü teâlâ, dünyayı şimdiki yörüngesinden çıkarır. Başka yörüngeye girer. Dönüşü değişince, güneş batıdan doğmuş olarak görülür.

Aids
hastalığına da, Kur’an-ı kerimde bildirilen hayvan olduğunu söylemek yanlıştır.

Dabbet-ül-arzın, aynı zamanda konuşan bir hayvan olduğu âyet-i kerimede bildirilmektedir:
(O söz başlarına geldiği zaman, [Kıyamet alametleri zuhur edince], onlara yerden bir hayvan çıkarırız, bu hayvan, onlara, insanların âyetlerimize kesin bir iman etmemiş olduklarını söyler.) [Neml 82, Tefsir-i Kurtubi]

Bu hayvanın konuşması aklen de caizdir. Çünkü Allahü teâlâ hayvana konuşma sıfatı vermeye kadirdir. (Sevab-ül kelam fi akaid-il İslam)

Dabbet-ül-arz hakkında birçok hadis-i şerif vardır. (Feraid-ül fevaid), (Muhtasar-ı Tezkire-i Kurtubi), (Megaribüz zaman) ve (El kavlül muhtasar fi alamatil Mehdil muntazar) isimli kitaplardaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle:

(Dabbet-ül arzın deve ayağı gibi dört ayağı ve kuş gibi kanatları vardır. Başı öküz başına, kulağı fil kulağına, kuyruğu ise, koç kuyruğuna benzer.)

(Dabbet-ül arz, asa-i Musa ile mümine dokunur, alnına ”Cennetlik” yazılır, yüzü nurlanır. Kâfire, mührü Süleymanı vurur, ”Cehennemlikyazılır, yüzü simsiyah olur.)

(İnsanlar, bu hayvandan kaçarlar. Kimi ondan korkarak namaza durur. Hayvan bunun yanına gelir, ”Ey kişi şimdi mi namaz kılıyorsun” diyerek yüzünü damgalar. Böylece müminler kâfirlerden ayırt edilerek tanınır.)

Sual:
Hadis-i şerifte bildirilen kıyametin büyük alametlerinden birisi de Güneşin Batı`dan doğmasıdır. O zaman tevbe kapısı da kapanıyor. Bugün bilim adamlarına göre Güneş
in batıdan doğabilmesi için dünyanın bir an için durması, sonra da ters yönde dönmeye başlaması gerekiyor ve bu da fiziken imkansız bir olay. Buna göre Güneşin Batı`dan doğması, Batı’da bulunan Avrupa`nın Müslüman olması demek değil midir?
CEVAP
Kesinlikle değildir. Allah için imkansız diye bir şey olur mu? Bunu yapacak olan Allahü teâlâdır. Allah yapamaz denir mi hiç? Allahü teâlâ, dünyayı şimdiki yörüngesinden çıkarıp başka yörüngeye sokamaz mı? Dönüşü değişince, Güneş batıdan doğmuş olarak görülür.

Peygamber efendimiz, o hadis-i şerifi Arabistanda söylemiştir. Arabistan`a göre, Batı, Avrupa değildir, Afrika`dır. Afrika Müslüman olacak dense, biraz daha az yanlış olur. Türkiye`ye göre Avrupa Batı`dadır. Asya`ya göre de Türkiye Batı`dadır. Her ülkenin batısında başka bir ülke vardır. Batı`nın Müslüman olması demek, bütün dünyanın Müslüman olması demektir. Çünkü batıda olmayan tek ülke yoktur. Çünkü dünya yuvarlaktır. Bu tevilin ne kadar mantıksız olduğu meydanda değil mi?

Hadis-i şerifte, (Güneş Batı`dan doğunca tevbe kapısı kapanır, iman edenin imanı fayda vermez) buyuruluyor. Şimdi, yukarıdaki saçma tevile göre, Afrika veya Avrupa, yahut bütün dünya Müslüman olunca, tevbe kapısı niye kapansın ki? Tevbe kapısı kapalı, iman edene imanı fayda vermiyor, bunlar nasıl müslüman olacak? Öyle ya ötekine tevil bulan buna da bir kulp takar. Peygamber efendimizin hadisleri bulmaca bilmece gibi değildir. Müteşabih olanlar hariç, hepsi anlatıldığı gibidir, (Ben elma dersem, sen muz anla) cinsinden değildir.

Kıyamet ne zaman kopacak?


Sual: Bazı gençler, âyetlerdeki sayıları toplayıp çıkarıyor ve bölüyorlar, kıyamet şu zaman kopacak diyorlar. Kıyametin ne zaman kopacağı belli midir?
CEVAP
Senelerdir böyle söyleyen zındıklar çıkmıştır. Hiç birinin aslı çıkmamıştır. Çıkması da mümkün olamaz. Çünkü Allahü teâlâ hiç kimseye bunu bildirmediğini söylüyor. Ben hesapla bilirim diyen Allahü teâlâyı yalanlamış olur. Birkaç âyet meali:
([Resulüm]Sana, kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Onlara de ki: Onu ancak Rabbim bilir, onun vaktini, Ondan başka belirtecek yoktur. Göklerin ve yerin, ağırlığını kaldıramayacağı o saat, sizlere ansızın gelecektir. Sen sanki biliyormuşsun gibi sana ısrarla soruyorlar. Onlara de ki: Onu bilmek ancak Allah’a mahsustur` ama insanların çoğu bu gerçeği bilmezler.) [Araf 187]

(İnsanlar senden kıyametin zamanını soruyorlar; Onlara de ki: “Onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de zamanı yakındır.)
[Ahzab 63]

(Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi yalnız Allah
`a aittir.
Onun bilgisi dışında hiçbir ürün kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Onlara: “Bana koştuğunuz ortaklar nerede?” diye seslendiği gün: “Sana, buna dair bizden hiçbir şahit olmadığını arz ederiz” derler.) [Fussilet 47]

(Senden kıyametin ne zaman gelip çatacağını sorarlar.
[Allah bildirmedikçe] sen onu nereden bilirsin ki? Onu ancak Allah bilir.) [Naziat 42-44]

Görüldüğü gibi, kıyametin ne zaman kopacağını ancak Allahü teâlâ biliyor. Tek Müslüman var olduğu müddetçe kıyamet kopmayacaktır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Yeryüzünde Allah diyen [Müslüman] var oldukça kıyamet kopmaz.) [Müslim, Tirmizi, İ.Ahmed]

Âhir zaman fitnesi


Sual: Âhir zaman fitnesi nedir?
CEVAP
Bid`atler, küfür, irtidat, anarşi, bölücülük, çeşitli karışıklıklar, âhir zaman fitnesidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Kıyamet yaklaştıkla, fitneler çoğalır. Gece başlarken karanlığın artması gibi olur. Sabah evinden mümin olarak çıkan çok kimse, akşam kâfir olarak döner. Akşam mümin iken, gece imanları gider. Böyle zamanlarda, eve kapanmak fitneye karışmaktan iyidir. Kenarda kalan, ileri atılandan iyidir. O gün oklarınızı kırın, silahlarınızı bırakın! Herkesi tatlı dil ile, güler yüzle karşılayın!) [Ebu Davud]

Ahir zaman
Sual: (Hicri bin yılından sonra ahir zamandır) deniyor. Ahir zaman Peygamber efendimizin gelmesiyle başlamadı mı?
CEVAP
Evet. Muhammed aleyhisselamdan sonra, başka peygamber gelmeyecek, kıyamete kadar Onun bildirdiği İslam dini geçerli olacaktır. (Bin yılından sonra ahir zamandır) demek, ahir zaman alametlerinin çoğalmaya başladığı zaman demektir. Bu alametler gittikçe çoğalacak, en son büyük alametler çıkacak, ondan sonra da artık kıyamet kopacaktır.

ALINTI

76 Yanıt to “Kıyamet ne zaman ve nasıl kopacak?”

 1. Kardelen said

  Guzel ve ilginc bir yazi olmus, bunlarin sadece birkac tanesini biliyordum, tesekkurler. Hepsini anladim yalniz su cumleyi anliyamadim;

  (Bir camide binden fazla kişi namaz kılacak, fakat, içlerinde bir tane mümin bulunmayacak.) [Deylemi]

  Bu bana cok enteresan geldi, burada aslinda ne demek isteniyor, muslumanlarin gitgide dinlerinden saptigini, kitaplarindan uzaklastigini mi soylemek istiyor?

  Zaten kucuk elametlerin bir cogu ortada gibi, parasi olupta bankaya faize yatirmayan musluman cok az gibi, televizyon izlemeyen, muzik dinlemeyen, ister istemez giybet ve dedikodulara karismayan yok denecek kadar az, muslumanlar icin soyluyorum, digerleri de, depremler, zinalar, cinayetler, savaslar, hepsi ortada, Bu durumda Allah bilir tabiki de kiyamet zannettigimizden daha yakin gibi geldi bana,

  Beğen

 2. Kardelen,

  (Bir camide binden fazla kişi namaz kılacak, fakat, içlerinde bir tane mümin bulunmayacak.) [Deylemi]

  Yukaridaki Hadisi serifin anlamini siz alttaki yazinizda guzel izah etmissiniz,evet muslumanlar namaz kilacaklar ama kalpleri gercekten namazdami yoksa baska yerlerdemi,namazi hangi niyetle (gøsteris icinmi) kiliyorlar vesaire bunlari cogaltabiliriz,

  Mesela :Ebû Talha (r.a.); bahçesinde namaz kılarken, daldan dala konup cıvıldaşan bir kuş hoşuna gitti. Bir müddet ona bakıp oyalanırken kaç rek’ât kıldığını şaşırdı. Hâdiseyi Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) anlattıktan son¬ra, “Yâ Resûlallah, beni namazda meşgul eden bu bahçeyi sadaka ediyorum. Nereye emir buyurursan oraya sarf edilsin.” diyerek bahçeyi tasadduk etti.

  Hz.Ali (k.v.) namaza duracağı vakit benzi sararır ve vücûdu titrerdi. “Size ne oluyor. Yâ Emîr’el-Mü’minîn? diye sorduklarında:

  “Allahü Teâlâ’nın yerlere, dağlara ve göklere arz edip de onların kabulünden kaçındıkları ve benim boynuma aldığım ilahi emaneti teslim zamanı gelmiştir, nasıl korkmayayım? diye cevap verdi.

  Abdest alırken rengi solardı. Bunun sebebi sorduklarında: “Kimin huzûruna çıkmak için hazırlandığımı biliyormusunuz?” diye cevap verirdi.

  Hâtem-l Esam (r.a.)’a namazından sorulduğunda: kılacağım yere gier, orada oturur, kendimi maddi ve manevi olarak hazırlar, aklımı başıma alır, sonra namaz için ayağa kalkarım. Kâbe’yi iki kaşım arasına, Sırat’ı ayaklarımın altına, cenneti sağıma, cehennemi soluma alır, Azrâil’i arkamda ve bu namazı son namazım diye kabul eder, korku ve ümit ile Rabbü’l-âlemin’in huzurunda durur, tahkik ile tedbir alır, ağır ağır ve manasını düşünerek Kur’an okurum, tevazu ile rüku eder, huşû ile secdeye kapanırım. Namazımı ihlâs ile kılarım. Ondan sonra da yine kabul olup olmadığını bilemem.” diye cevap vermiştir.

  Namazi bu sekilde kilmaliyiz ama nerdeeeeee, bizlerin kalpleri baska baska yerlerde,kimisi alisveriste,kimimiz tatilde geziniriz vs iste bizim halimiz bu ve Hadisi serifinde tarif etmek istedigi bu olmali.

  Allah yardimcimiz olsun.

  Beğen

 3. tertip said

  Kiyamet kopali cok oldu da daha anlayamadik galiba dunya ya bakinca kiyametin coktan kopmus olmasini goruyom Allah hakkimizda hayirlisini versin

  Beğen

 4. sertaç said

  Öyle şanlıyız ki.ALLAH(c.c) insanları yarattı bizleri ise müslüman olarak yarattı bu çok büyük bir hediye ALLAH (c.c) bizlere verdiği büyük bir hediye onu nasıl değerlendiremiyoruz anlamıyorum…Ya kafirlerden olsaydık? onların kalplerinde olan perde bizim kalbimizde olsaydı?
  doğruyu göremeseydik? biz bu halde iken bile doğruyu yapmakta zorlanırken o durumda halimiz nice olurdu…Bu durum beni çok üzüyor müslümansak,bu bize verilen büyük bir hediye ise müslüman gibi yaşamalıyız.Kıyamet günü yakın diyoruz ama bağzı müslüman kardeşlerimizin pek haberi yok bundan.ALLAH (c.c) Daha bizler için ne yapsın…Müslümanlığımızın kıymetini bilelim ve müslüman gibi yaşayalaım…

  Beğen

 5. suskun said

  syın hocam ben bi şey anlamadım sormak istiyorum;hani diyorsunuz ya kıyametin alametlerinden bahsediyorsunuz ya zaten küçük alametlerin hepsi hatta daha fazlası çıkmıştır demek istediğim kıyametin zamanıı tabıkı de alah(c.c)bilir ama kıyametın de yakınlaştığını ferkedebilir ve anlayabilir .yani uzun lafın kısası kıyamet burnumuzdan daha bile yakın .tşekür ederim

  Beğen

 6. deniz said

  ben valla biraz ürktüm,biraz korkuçtu.
  hele hele GÖKTEN DUMANIN ÇIKMASINI GÖZETLE,GÜNEŞ BATIDANN DOĞACAKK

  Beğen

 7. görkem said

  onu kuranda yazan onu allah bilir biz bilemeyiz .
  bence 2010 da kıyamet kopmayacak nerden biliyolar kanıt ve video istiom.

  Beğen

 8. alara said

  çok korkunç çok koorkuyorum ALLAH’IM. hiç kötü günahım yokta ama genede bu yazılanlar çok korkunç.

  Beğen

 9. buse said

  Yecüc ve mecüc nedir arkadaşlar? bilen var mı? Hiç ne olduğu hakkında bir bilgim yok.ve biraz korktum gibi.Ama dini bir kitapta okumuştum.Yecüc ve mecüc gelecek diye de . Allah bilir,ne diyelim . =) biz dünyada geçici olarak yaşıyoruz.Sonsuz olarak yaşayacağımız yer ahiret öbür taraf .. iyiler ve kötüler cennet cehennem melekler şeytanlar vb

  Beğen

 10. alara said

  Allah sizden razı olsun.Soru ve cevaplar için.Bilgi edindik sayenizde.Benim 2 arkadaşım da kıyamet 2030 yılında kopacak diyorlardı.Doğru mu? ama nasıl yani?kıyamet kopması ne demek? Biz ölücez.mezardan dirilme flan o zaman mı kıyamet kopacak yoksa böyle düz aynı değişik bişey olmayan hayatta yaşarken mi durup durmadık yerde kıyamet kopacak? anlayamadım.Allah sonumuzu hayr eylesin inşallah.

  selametle..

  Beğen

 11. MUROO said

  bence hiç korkunç deyil siz neden korkuyorsunuz bilmitorum 😀

  Beğen

 12. sibel said

  ilk önce selam
  ben 11 yaşındayım.ve kıyamet gününe inanıyorum.dabbenin diğer adı azrail.hiçbirimiz kıyametin ne zaman kopucağını bilemeyiz.onu sadece ALLAH(c.c) bilir.benim bilebildiğime göre kıyamet gününde herşey tersine dönücekmiş.yani gerçekler tersyüz olucakmış.birde şunu biliyorum;
  dabbe eski hint dilinde örümcek ağı gibi yayılan şey demekti.s
  dabbe kurandaki en keskin ayetlerden biridir.i
  dabbe kıyamete yakın çıkacak dünyayi saracak.k
  cinler dabbeye hizmet edecek.t
  cinler bize göre aynanin içindekilerdir.i
  maskeler düşünce,kalpler taşa dönünce,gölgeler uyanınca,gerçekler tersyüz olunca,cinler dünyaya akın edip deccale hizmet edince,mehdi gözyaşı döküp deccale meydan okuyunca emin olunki kıyamet savaşı çok yakındır

  Beğen

 13. sibel said

  ya allah sonumuzu hayır etsin:S

  Beğen

 14. berk said

  kıyamet için savaşlar olcak ve bu savaşlarda muslumannardan cok ölen ölcal mesıh incek deccal cıkacak herseyden onemlısı romanın feti olcak muslumannar tarafından insannar alahığı inkar etmedıkce kıyamet kopmaz

  Beğen

 15. sena said

  allah sonumuzu hayir etsin
  ne gunlere kaldik ya
  kiyamet gercekten yaklasti

  Beğen

 16. Hakan Gür said

  İnsanların düşünebileceği en önemli gerçek her an ölebileceklerini düşünmesidir.Ölüm hayatı kökten bitiren bir konu olduğu için düşünülmesi ve hazırlanılması gereken bir konudur.Öldükten sonra Allah hiçbir insana sonsuza kadar dünyaya dönme fırsatı tanımayacaktır.O yüzden ahirette bizlere fayda verecek işleri sonraya bırakmadan her an ölebilecekmiş gibi yaşamalıyız.İnsan ölümü ve ahireti düşünmeyip bunun yanında dünyaya yönelik hırsı ve planları olursa ve o anda ölürse artık sonsuza kadar o hırsı ve planları boşa gidecektir.Buraya tekrar dikkatinizi çekerim.Ölümden sonra milyarlarca,trilyonlarca,katrilyonlarca yıl değil, sonsuza kadar Allah insanlara dünyaya dönme şansı kesinlikle tanımaz.Ahirette annesinden,babasından,çocuklarından ve eşinden kaçan insanlar olacaktır.Ahirette kimsenin kimseye faydası olmaz.Allah size hesap gününde kimsenin hayatını sormaz.Sadece kendi yaptıklarınızdan sorumlusunuz.O yüzden Allah bize zaman vermişken bunun kıymetini iyi bilip, Allah’ın rızasını en fazlasıyla kazanmaya çalışıp ölüme hazırlıklı olmalıyız.

  Beğen

 17. bilgininyeri.blogcu.com adresinden merak ettiğiniz bütün konulara ulaşabilirsiniz.

  Beğen

 18. berna said

  selman ben üye oldm blocg a

  Beğen

 19. mehmet said

  bildiğim çok çey vardı bu konuda dahada çok şeyy öğrendm tşkr ediorm hocama bunun dışındada sürekli düşündüğüm bişey vardı ama duymuştum bende bana dedilerki Allah (c.c)buyuruyorki ben Peygamberimi 1500 yıl boyunca bu topraklar altında bırakmam bende bunları düşünerek kendime kendime dedim o zaman ölüm tarihini ve şimdi içinde olduğumz tarihi hesaplarım Peygamber efendimizin ölüm tarihini 2010 tarihinden çıkarırım o zaman kıyametin n zaman geleceğini öğrenirim bunları düşünüp yaparkende kıyametin 2070 ile 2071 arasında olacağı kanaatine vardım yalnışmıyım arkadaşlar hocamdan veya sizden rica ediorm lütfen bana bi açıklama yapın

  Beğen

 20. duygu orak said

  allah razı olsun

  Beğen

 21. hazal said

  bencede allah yardımcımmız olsun bizim öğretmenimiz din kültürü öğretmenimiz bize allah’ın sevgisi çoktur allah kolay kolay bizleri cehenneme atmaz çünkü kendisindeki sevgi çoktur dedi.

  Beğen

 22. murat said

  arkadaşlar peki bu 21 aralık 2012 tarihi nedir saklanan bilgi deniliyor insanlar paniğe girmemesi için nasa ve gizli servislerin sakladığı bir tarih deniliyor gercekten bu tarihte felaketlermi olacak dünya ile güneş arasından geçecek olan bir gezegenin sebeb olacağı dünya kendi ekseninde dönüşünü 1 hafta ve 1 ay arasında durduracağı karanlığa gömüleceğimizi bu olaylardan dolayı güneşin ters taraftan doğacağı gibi sızan bilgiler var bilim adamlarından acaba bu konu ne derece doğru bilginiz varmı teşekkürler.

  Beğen

 23. elif özge said

  Yha arkadaşlar neden korkuyorsunuzki ? namaz kıldıysanız bütün iyi şeyleri yaptıysanız hiç korkmayın Allah sizi ödüllendirecektir ama insan biraz ürküyor.

  Beğen

 24. bahar said

  (Yeryüzünde Allah diyen [Müslüman] var oldukça kıyamet kopmaz. Allah bize o gunu gostermez insallah

  Beğen

 25. asiye said

  bence allah tuala dan başka kimse bilemez kıyametin olaçağını tek sözüm bu değil ya bugun olur yada yarın beli değil allah tuala dan başka kimse bilimiyor.

  Beğen

 26. vakkas said

  Bakın arkdaslar şimdi cuma günü akşam namazından sonra olacak bu kuranı kerimdede yazıyor ama hangi cuma o bilinmez kurban olduğum allahım kuluna kaldıramayacağı yükü vermez siz siz olun imanınızdan şaşmayın arkdaşlar

  Beğen

 27. Tuba said

  Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar..

  Beğen

 28. süleyman said

  Vakkas’a göre akşam namazından sonra kopacak ama anlaşılmıyor, neredeki akşam namazından sonra? Malum, dünya dönerken Türkiye’den birkaç saat önce asyanın tamamı güne başlıyor, bizden sonra da avrupa ve amerika ve en son avustralya ve böyle sürüp gidiyor. Tokyo’daki akşam mı , Mekke’deki akşam mı yoksa Nevyork’taki akşam mı burada söylenen? Bunu da mümkünse bilgi kaynağını da vererek izah edermisiniz?

  Beğen

 29. BATUHAN said

  BEN HOCAYIMM VE HEPİNİZİN DEDİĞİNİ OKUDUM ALLAH SİZİN GÜNAHLARINIZA SEVAPLARINIZA BAKACAK EĞER KÜSUR GÜNAH İŞLEMEDİYSENİZ ASLA KIYAMETİ YAŞAMIYACAK VE GÖRMEYECEKSİNİZ…

  Beğen

 30. buğrahan said

  arkadaslar siz günlünüzü ferah tutun KIYAMET e bi yaşlı NİNE bi tanede KURT kalacak babaannem böyle söylüyo ama tabiki ALLAH ın ne zaman kıyameti koparacağı belli olmaz…

  Beğen

 31. İlker said

  Cuma günü kopacağı Kuran’ın neresinde yazıyor Allah aşkına?

  Beğen

 32. rıdvan said

  ewet belki küçük alametlerin çoğu gerçekleşti ama kıyamet yakın bi zamanda da deil çünkü kıyamet kafirlerin üzerine kopacak yani dünyada hiç mümin kalmayacak..yecüc mecüc onlar insan yiyen yaratıklar..

  Beğen

 33. Yeliz said

  bılım adamları kafalarına gore yorumlamıs,rabbım herseyın yerını zamanını bılır, Peygamber Efendımız’e bıle kıyamet soruldugunda Allah,Yaradan bılır dıyebılıyorken bılım adamları ne curetle 21 aralık 2012ıcın boyle bır acıklama yapabılıyorlar…

  Beğen

 34. huzeyfe said

  Allah Kur’an-ı Kerim de ben nurumu tamamlayacağım diyor.yani bütün dünya müslümanlığı yaşayacak ve sonra tkrar bir sapıtma dönemi başlayacak.alametlerin çoğu çktı ve çıkmaya da devam ediyor.kıyamet yakın ama hangi zamana göre.dünya da 100 120 yıl yaşayanın ömrü diğer alem de 12 saat civarına dek geldiğine dair bilgiler var.yani yakından kasıt belki de 200 yıl.Ancak daha önemlisi insan kendi ölümünü düşünmeli kendi öldüğü zaman onun için zaten kıyamet kopmuş olur.eğer yaşantımızda Allah ın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınıyorsak ölümden de kıyametten de korkmamamız gerekir.belki de kıyamet kafirlere kopacaktan anlam müminler kafir kadar dehşetini hissetmeyeceğinden olabilir.tabi eni iyisi sonsuz ilim sahibi Allah c.c. bilir…

  Beğen

 35. ali said

  allah ( c.c ) bize yardim etsin ama bunu untmayalim allah hic bir zaman kulunu birakmaz her zaman onun yanindadir

  Beğen

 36. ömer said

  Saolun krdeş allah (c.c) Herkese Yardım etsin aminn ..

  Beğen

 37. alllahım bu nsl bişeyyyyyyy

  Beğen

 38. selçuk can said

  krdşlerim kıyametın kopocagını sadece ve sadece allah c.c. bilir bakın bır usttekı yorumlara bakın tarıh 2009 ve yorumlar kıyamete az kaldı fekan şimdi ise tarih 2012 şimdide başladılar konuşmaya allah bılır.

  Beğen

 39. tarçın said

  Arkadaşlar bu sitede mi ya da başka sitede mi ne ben Kıyametin ne zaman kopacağının tarihini vermiştim sanırım 2065 felan demiştim ve bu tarihi verdiğim için sizlerden çok ama çok özür dilerim ama Newton ise 2060 diyor ve bu tek tabiki yanlış Çünkü Kıyametin ne zaman kopacağını sadece ve sadece Cenabı Allah bilir

  Beğen

 40. davut said

  bencede allahtan başka bilen varsa gelsi yorum yapsın

  Beğen

 41. Ali yapar said

  Rabbim senden geldiksana döneceğiz

  Beğen

 42. fazilet said

  bizler aslında çok şanslıyızda değerini bilmiyoruz allah bize o kadar güzel şeyler vermişte …neyse alla inanmayan bazı affadersiniz köpeklik yapan piçler kıyameti ve chennemi düşünsün

  Beğen

 43. esra said

  hiç kimse kıyametin ne zaman kopacağını bilmez bunu allahtan başka kimse bilmez.2012 de kopucağını nerelerinden uyduruyorlar anlamıyorum ki yani ben inanmıyorum ama kıyamet belki de yarın olabilir allah bilir bu kadar. Allah sonumuzu hayır etsin.

  Beğen

 44. gamze said

  artık korkmaya başladım yahu siz gork muyosunuz*

  Beğen

 45. gizem said

  gorkuyom gamze.*.*.*.*.*

  Beğen

 46. sevda said

  Kıyamet gunu ne zaman olacak

  Beğen

 47. esen said

  kıyametin yaklaştıgını bende düsünüyorum ama cok fazla korkmuyorum çünkü çok fazla günahım olmadıgı için kıyamet gününde çok fazla açı cekecegimi sanmıyorun eğer siz kıyamet gününden korkuyorsanız dönün bi kendinize sorun ben neden kıyametten korkuyorum yoksa çok mu günahkarşiniz bunları bi düsünün eger ii bi insan sanız zaten kıyametten korkmanıza gerek yok çünkü kıyamet müslümanlara zarar vermez bu nedenle kötülükten kaçınalım hep beraber iyi insanlar olalım ki sonumuz hayır olsun

  Beğen

 48. selin said

  Kardeslerim eğer muslumansaniz iman ediyorsaniz namaz kiliyorsaniz kiyametim kopacaga sizin icin sadece hayirsir cunku o gunde iyiler bi yana kotuler bi yana. O aciyi cekmeyecsiniz. Kiyamet cuma aksami ağustosunda kopacaktir(kuranda yazilidir!!) 21 aralik 2012 tarihinde kesinlikle kiyamet kopmayacaktir cunku alametlerdi bir yerde yaziyor ki musluman kalmayacaktir ama biz hepimiz biliyoruz ki o gun herhaldede musluman olacagini. O tarihde musluman bilim insanlari tespit ettiler ki o gunde yeni bi donem baslayacak 21 aralik 2012. Yecuc mecuc varliklardir. Boylari kisadirlar yani cucedirler.kotu kisilerdir. Alametlerden bir yerde yaziyorki erkerler azalip kadinlar coğalacakmıs. Evet bu dogru cunku savaslar cikicak e ölenler hep erkekler olacak cennet kapisinin anahtari NAMAZdir. Allah size en buyuk hediyeyi verdi zaten:MUSLUMANSİNİZ.sizde o hediyeyi deyerlendirin:NAMAZ KILlarak!!

  Beğen

 49. beril said

  bilmimki

  Beğen

 50. merve said

  ellbet kıyametin günü ne zaman kimse bilemez fakat benim bildiğim bi şey var kıyamet herhangi bi cuma günü ikindiden sonra olacakmış bundan eminde değilim kuranda bole yazıyomuş bi emin olduğum bi şey var bunu kkıyamet gününü alllahtan başka kimse bilemez

  Beğen

 51. sema said

  gerçekten çok güzel sorular ve cevaplar

  Beğen

 52. seda said

  sizin sayenizde güzel şeyler öğrendim

  Beğen

 53. sema said

  gerçekten çok yararlı bir sayfa

  Beğen

 54. rüya said

  her kesin okumasını tawsıye edıyorum televızyonda cıkan yalanlara ınanmayın cunku onlar dyıyor kıyamet 29 şubat olacak saknın ama sakın ınanmayın kıyametın ne zaman olacagını kımse bılemez sadece tek we war olan güzel RABİM bılır

  Beğen

 55. boran said

  Çok mu önemli kıyametin kopması.!!Kişi ölünce kıyameti kopmuş demektir.Peki sen buna yani ‘senin kıyametine’ hazır mısın?İmanımızı ve ailemizi koruyalım.Allah bizi Yolumuzdan, üstazımızdan ayırmasın.Amin.

  Beğen

 56. arda said

  ama kıyamet geçekleşecek günü sadece ALLAH ve H.Z MUHAMMED s.a.v bilirler

  Beğen

 57. buket said

  merhaba musluman kardeşler allahın dedıgı olur kıyamet gunu bellı degıl dır hıc bır ınsan kıyamet gunu nun tarıhını belirleyemez allah tan başka… televızyonun bu soylentılerı doğru yolda olmayanların kendıne gelmelerını söylerler ve sızden rıcam namaz ı kılın butun ıbadetlerı yerıne getırın allah a emanet olun lütfen doğru yola gelelim

  Beğen

 58. hasan said

  allahtan başka kimse bilemez kıyametin kopacağını kuranda sadece cuma gününde kıyamet kopacak ama tarıhı yazmıyor hangi cuma oldugunu bilemez kimse RABBİMİZDEN başka kuranda yazılan hersey dogrudur çünkü ”cebrail her zaman hz.peygamberimizin(s.a.v) yanında insan kılığında gelir ve allahın cebraile soledigi şeyleri cebrail hz.peygamberimiz (s.a.v) söyler ve kuranı kerımı indirir.!!!

  Beğen

 59. can arslan said

  siz kıyametten değil öteki
  dünyada günalarınızdan korkun bir gün hepimiz ölecez ..

  Beğen

 60. kader said

  vallah ben allaha inaniyom yok mayalar 21 aralıkta takvim yazmayı bırakmışla kıyamet 21 aralıkta kopacakmış onlar dereden biliyorla kıyametin ne zamn kopcğını allah bilir

  Beğen

 61. aybuke said

  bana göre allah ne zaman isterse o zaman kıyamet kopacak

  Beğen

 62. elifnur said

  allah bizi korusun yaaa ben korktum ama 21 aralıkta kıyametin kopmadığını(inşallah) görenler napacak acabaaa

  Beğen

 63. oğuzhansarıcı said

  bence kopmucal kıyamet

  Beğen

 64. murat said

  biz imanlı ölmeye bakalım

  Beğen

 65. nursena said

  Kurtlar, kuzu postuna bürünecek.) [Hakim]

  derken yani hainlerin melek gibi görünecek bir müddet melek gibi olduktan sonra yani insanların güvenini kazandıktan soınra şeytan gibi olacağınımı demek istiyor bu mealde?

  Beğen

 66. Slm hocam ben okudum ilginç bulmadım cünkü. Ben inanıyorum hani deler ölüden korkmayın diriden korkun. Ben kıyamet gününde de korkmuyorum veren ALLAH canı alan ALLAH cünkü ben ALLAHIN var. Olduguna inanıyorum. Cünkü ondan başka kıymeti bilen yok.Tesekür Ederim…? 05.26.2014 SaLı.

  Beğen

 67. Slm hocam Ben Mevlüde Altan 15 yasındayım ben kıymet gunu sadece bır tek yeryüzünde bulunan allah bilir. Canı veren allah. Canı alan Allah. Kıymet gununde korkmuyorum. Cunku. Bu gun ne olacagımız belli degil . Tesek kür ederim.05. 26.2014…?

  Beğen

 68. Evet dogru

  Beğen

 69. Allah bilir

  Beğen

 70. diyar said

  ALLAHTAN hiç kimse bilemez

  Beğen

 71. sezer said

  arkadaslar kiyametin alemetlerini ne kopacagini bos verin. yuce RABBiM bizlere namaz kilmayi kendisine ve peygamberlerine inanmayı zekat vermeyi HACCA gitmeyi bizlere farz kilmis kiyamet elbet kopacak ama bunlari yapanlar icin degil ALLAH ümmeti muhammed’i (s.a.v) ıslah etsin. ALLAH peygamber efendimiz(s.a.v) vaat ettigi makamı mahmuda ulastırsın. AMiN…,.

  Beğen

 72. taci said

  EY GÜZEL INSANLAR BIZI YARATAP BIRI VARDIR VE BÜTÜ KAYINATTI YAARATAN YALNIZ BIRI VARDIR ODA YÜCE ALLAHDIR VARLIGI GÜCÜ SONSUZDUR BIZ INSAN OGLU BÜTÜN GÖRDÜGÜMÜZ HERSEYI BIZ INSAN OGLU YARADAMAZ, BIZI YARADAN TEK GÜC VARDIR ODA ALLAHDIR SAKIN INKAÄR ETMEYIN VE BÜTÜN KAINATTIYARATAN VE HERSEYI YARATAN ALLAHDIR,BIR DÜSÜNÜN HANGI INSAN OGLU YARATIR BIZIM VÜCUDUMUZU SÖYLEYIN BIZIM VÜCUDUMUZ BIR ELBISEDIR YANI ALLAH BIZEIM VÜCUDUMUZA ELBISE GIBI YAPMISTIR CÜNKI INSANLARIN IC ORGANLARI GÖRÜLMESIN DIYE, ISTESE ALLAH BIZE DAHA KÖTÜ SEY YAPARDI AMA ALLAH BÜTÜN KULLARINI ÖZENEREK YARATMISTIR, SAKIN ALLAH SIRK KOSMAYINIZ EGER SIRK KOSARSANIZ ALLAHIN VERMIS OLDUGU BÜTÜN NIMETLERDEN MAHRUM OLUSUNUZ, BOS VAKINIZ OLDUGU ZAMAN SIZLER AYNAYA BAKINIZ NE GÜZEL YARATILMISSIZ VE HERSEY MUNTAZAM OLARAK YARAMISTIR ALLAH, BIR DÜSÜNÜN AGZIMIZ GÖZÜMÜZ ARKADA OLSAYDI NASIL BIZ INSAN OGLU NASIL YEMEK YIGECEKTI VE NASIL GÖRECEKTIK , SÖYLEYIN BAKIM BIZ INSANLAR HERHANGI BIR VÜCUT YAPABILIRMIYIZ YANI BIZI YARATAN BIRI VARDIR, UMARIM SIZ INSANOGLU ASLA INKAR ETMEMESI LAZIM BIZI YARATAN KISIYE..

  ALLAHA EMANET OLUN VE HER NEFES ALISIMIDA HERSEY SANIYE YASAMDA BIZI YARADAN ALLAH SÜKÜR ETMEK LAZI OLACAKTIR HER ZAMAN VE DAIMA .

  ALLAHA EMANET

  SAYGILARIMLA TACI..

  Beğen

 73. taci said

  INSAN OGLU ICIN KIYAMET ALLAHA SON NEFENI VERDIGI ZAMAN KIYAMET ONUN ICINDIR AMA GERCEK KIYAMET YALNIZ CENABI ALLAH BILIR BIZ INSANLAR ASLA BILMEYIZ, SUNUDA SIZE SÖYEYIM BEN TAFSIYE ETMEM INSANLAR KIYAMETI GÖRSÜN, SEVGILERLE

  Beğen

 74. Kıyamet günğ elbet bşr gün gelecektir çünkü kur-an ‘da yazıyo ve alametleride vardır .

  Beğen

 75. Allahım için imanlıyım ve müslümanım said

  aslında biz kıyameti getiriyoruz insanların kalbinde zerre kadar iman olsa dünyanın gerisi gelir ALLAH(c.c)bize o günü getirsin kıyametin kopmasını istiyorum çünkü kıyametten korkmuyorum neden derseniz İMANLIYIM ve her zaman ALLAHA sığınırım her beledan her kötülük ten her vesveseden ve her şerden…..Allahım sana inanmayanların hepsini cehennemdeki ateşinde acı içinde yanana kadar günahlarıyla baş başa bırak AMİN herkez bunu okusun namaz kılın bunların hepsi gerçek bunlar olmayacak şeyler değillllll…….

  Beğen

 76. ömer said

  Gün ve kâinat birbirini hatırlatır. Bir gün (sabah, öğle… vs.) zaman dilimlerine ayrıldığı gibi kâinatın ömrü de zaman dilimlerine ayrılmaktadır. Şöyle ki:
  Kainatın zaman dilimlerine ayrılması
  Sabah: Yerlerin ve göklerin yaratılışı
  Öğle: İnsanoğlunun dünya misafirhanesine gönderilişi
  İkindi: Hz. Muhammed’in (asm) asr-ı saadeti, ahirzaman
  Akşam: Dünyanın sekerat vakti ve kıyametin başlangıcı
  Yatsı: Kıyametin kopması
  Bu izahata göre, kıyametin akşam vaktinde kopması, günün akşam vakti olarak değil, kâinatın akşam ve yatsı vakti olarak anlaşılmalıdır.

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: