Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 12 Mar 2008

KUR’ÂN-I KERİM

Posted by Site - Yönetici Mart 12, 2008

Kur`an, kuran,coran,quran,Holly coran,islamic,muslim prayer,

KUR’ÂN-I KERİM

Kur’ân lâfzı, lügatte kırâet, tilâvet, cem’ ve zam (toparlamak, ilâve etmek) manasınadır. Kur’ân lâfzı, gufran gibi masdar olup okunmuş, kırâet edilmiş şey’ mânâsına da gelir. Taraf-ı ilâhîden Cibril-i Emin vâsıtasiyle Arabca olarak Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem Efen-dirniz’e indirilmiş ve zamanımıza kaçlar tevatür ile rivayet edilegelmiş olan Kitâb-ı ilâhînin unvanı olmuştur.

Binaenaleyh bu Mübarek Kitâb’ın lâfzı da, mânası da İlâhidir. Vahy’e müstenittir; mukaddestir. Kur’ân-ı Kerîm’in lâfızlarına “Nazmü’l-Kufân” denir. Kur’ân’ın nazmı ile mâ¬nası Kur’ân’ın mâhiyetini teşkil eden iki rükünden ibarettir ki, bunlar bulunmadıkça Kur’ân tahakkuk etmiş olamaz.

Kur’ân denilen bu Kitâb-ı İlâhî, dâima okunduğu veya âyetleri, sûreleri, birçok emirleri, nehiyleri, va’dleri, vaıd-leri ve bir nice ilimleri, hakîkatleri sinesinde topladığı için (Kur’ân) unvanını almıştır. Kur’ân-ı Azîm’in, Furkan, Tenzîl, Hak, Nûr, Ruh, Zikrâ, Hüdâ, Mev’iza, Burhan, Besâir, Azîz, Kitâb-ı Mübîn gibi elli beş kadar ism-i şerîfi daha vardır.

HZ. İMAM CÂFER-İ SÂDIK (R.A.)TAN

Süfyân-ı Sevrî (rh.) anlattı: İmâm Câfer-i Sâdık’ı (r.a.) ziyarete gitmiştim. Üzerinde gösterişli bir cübbe vardı. Şaşırmış bir hâlde ona baktığımı görünce bana: .

“Yâ Sevrî! Sana ne oldu da bana öyle bakıyorsun. İhtimal ki üzerimde gördüğün bir şeye şaşırdın.” dedi. Ben de:

“Ey Resûlullâh’ın evlâdı! Şu giydiğiniz, sizin ve ceddinizin elbisesinden değildir.” dedim.Bana:

“Yâ Sevrî! Ceddimin zamanı fakirlik zamanı idi ve onlar da fakirlik ve nafaka darlığına münâsib yaşıyor ve amel ediyorlardı. Şimdi ise izzetin her şeyden evvel geldiği vakittir.” dedi ve cübbesinin kolunu sıyırdı. O zaman gördüm ki cübbesinin altında beyaz yünden bir cübbe daha vardı. Bana:“Yâ Sevrî! Bunu Allah için, bunu da sizin için giydik. Gizlediğimiz Allah için, izhâr ettiğimiz sizin içindir.buyurdurlar

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kur`anı Kerim, Türkiye | Leave a Comment »

20 bin Türk’ü kazığa geçirdi

Posted by Site - Yönetici Mart 12, 2008

20 Bin Türk’ü Kazığa Geçirdi.,Kazıklı Voyvoda

20 Bin Türk’ü Kazığa Geçirdi..

Kazıklı Voyvoda olarak tanınan Eflak Prensi Dördüncü Vlad, Voyvoda Dracul’un oğludur. 1456- 62 yılları arasında Eflak Beyliği yaptı. Fatih Sultan Mehmed zamanında Osmanlılara karşı savaştı.

Kont Dracul özellikle esir aldığı Osmanlı askerlerini kazıklara çakarak işkenceyle öldürmesiyle tarihe geçmiştir. Vampir olduğuna inanılır. Çok kan dökmesi buna sebep olmuştur.

Esirlerin derilerini yüzdürerek üzerine tuz sürdürüp keçilere yalatmak, kendisine gönderilen Osmanlı elçilerinin çıkartmak istemedikleri sarıklarını kafalarına çaktırmak, annelerin memelerini kestirip yerlerine çocukların başlarını sokturmak gibi akıl almaz işkence usullerini icat etmiş vahşi bir liderdir.

Fatih Sultan Mehmed tarafından yakalanmaya çalıştıysa da kaçmayı başarmış, nihayet kendi adamlarından biri tarafından 1462 yılında öldürülmüştür.

Dracul’un şatosu olarak bilinen Karpat dağlarındaki Bran Şatosu bugün hala ziyarete açıktır. Biz de bir yandan Dracul’un şatosunu gezerken, bir yandan da onun kanlı tarihine, vahşi işkencelerini göz atalım…

Osmanlılar’a yenilen babası rehin olarak Kont Dracula’yı Osmanlılar’a vermişti.

O yüzden yaşamının bir kısmını Osmanlılar’ın elinde tutsak olarak yaşadı. Osmanlılar’ın egemenliğini kabul ederek Eflak’ın başına geçti.

Sonra yeniden Fatih Sultan Mehmed’e başkaldırır. Ve üzerine yürüyen 20 bin Türk’ü kazıklara çakarak öldürür.

Buna kızan Fatih bizzat ordunun başına geçerek Vlad’a karşı sefere çıkar.

Türk askeri Targoviste’ye ulaştığında Sultan Mehmed ve askerleri yaklaşık 5 kilometre boyunca kazıklarla dizili kadın erkek ve çocuk cesedinin yanından geçerler.

Ancak Dracul çoktan kaçmıştı. Üstelik kaçarken de tüm kuyuları zehirledi, ekinleri yaktı.

Hayvanları bile öldürttü. Hapishanelerdeki mahkumları, cüzzamlı ve vebalıları salıverdi ve Türklerin arasına karışmaya teşvik etti

Mahmut Paşa’nın hatıratına göre çok uzun mesafeler boyunca asker içilecek bir damla bile su bulamadı. Sıcak dayanılır gibi değildi

1474 yılında komutasına geçtiği bir askeri birlikle eflak beyliğini tekrar ele geçirmek üzere harekete geçer. Ancak bu olay Vlad’ın şimdi bile tam açıklığa kavuşmamış gizemli bir şekilde ölümüyle sonuçlanır.

Ölümü şöyle hikaye edilmektedir: “Dracul’un ordusu Türkleri amansız bir şekilde keyifle öldürmeye başlamıştı. Dracul Türkleri öldürmekte olan askerlerini daha iyi görebilmek için bir tepeden aşağı doğru (askerleri ve arkadaşlarından ayrı bir şekilde) inmekte iken bazı askerleri onu Türk sanmıştır.

Biri mızrağını saplar. Kendi askerlerinin kendisine saldırdığını gören Dracula kılıcıyla suikastçılarından beşini öldürür. Ancak aldığı çok sayıda mızrak darbesiyle sonunda öldürülür.

Dracula’nın hayatı sonradan Bram Stoker’ın Drakula romanına ve Drakula filmlerine konu olmuştur.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kim Kimdir ?, Tarih, Tavsiyeler, Türkiye, İlginç | 9 Comments »

HER İYİYLİK SADAKADIR

Posted by Site - Yönetici Mart 12, 2008

HER İYİYLİK SADAKADIR

HER İYİYLİK SADAKADIR

Dinimiz İslam;ibadet niyetiyle yapılan mübah fiilleri bile ibadet saymıştır.Kötülük yapmaktan sakınmak dahi bir ibadettir.Bunun ibadet olması,kötülük yapacağı kimseyi rahat ve emniyette bıraktığı içinidir.Bu suretle adeta kimseye sadaka vermiş olur.

Kötülüğü kendi nefsine yapmak isteyip de sonra vazgeçen kimse,kendine sadaka vermiş gibi olur.

Allah’ın kullarına şefkat etmek mutlaka lazımdır.Buda ya mal vermekle yahut fiille olur.Fiil dahi ya bizzat yardım yahut şerden sakınmakla tahakkuk eder.

Kudreti olanların sadaka vermesi,sair amellerden efdaldir.Sadaka vermek için mal kazanmak faziletli bir haslettir.Çünkü başkalarına yardım,mal ile mümkün olur.

Peygamber efendimiz(s.a.v.) “Her müslümanın sadaka vermesi vaciptir.”buyurdular.

Ashab-ı Kiram “Ya Rasulallah,verecek birşey bulamayan ne yapmalı?”dediler.

Peygamber Efendimiz(s.a.v)”Eliyle kazanır.Hem kendisne faydası olur,hemde tasadduk eder.”buyurdu.”Onu da bulamazsa ne yapmalı?”dediler.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)”ihtiyaç sahibine,yardım isteyene yardım eder.”buyurdular.”Onu da bulamzsa ne yapmalı?”dediler.

Peygamber Efendimiz(s.a.v)”Hayır işlesin,şerden kendini tutsun.Buda onun için sadakadır.”buyurdular.

ZAMANIMIZIN EN KUVVETLİ DEVLETİ HANGİSİDİR?

Sultan Abdulaziz Han devrinin sadrazam ve hariciye nazırı Keçecizade Fuad Paşa,Avrupa”da bir diplomatlar toplantısında bulunuyordu.Söz arasında ortaya latife yollu bir sual atıldı:

“Zamanımızın en kuvvetli devleti hangisidir?”denildi.

Keçecizade Fuat Paşa bu suale,tereddütsüz şu cevabı verdi:

“Osmanlı Devleti!…”

“Nasıl olur?!..”dediler

“Çünkü,dedi,siz dışarıdan,biz içeriden yıkmaya çalıştığımız halde o hala ayakta duruyor.”

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye | Leave a Comment »

Uhud dağından ağır gelen amel

Posted by Site - Yönetici Mart 12, 2008

Uhud dagi,Uhud dağından ağır gelen amel

Uhud dağından ağır gelen amel

Hz. Aişe validemiz,rüyasinda kiyametin koptuğunu,insanlarin mahşer yerine toplandiklarinigördü.

Bir kadinin ameli uhud dagindan da agir geldi.

Hz. Aise o kadini taniyordu.

Uyaninca onu cagirtti ve amelinin ne oldugunu sordu.

Kadin söylemekten cekindi.Hz. Aise israr edince dediki;

´´Su yedi hususla amel etmeye cok dikkat ederim

1-Kendimi hep korudum.Hic bir zaman beni mahremimden baskasi görmedi.

2-Elimde oldukca benden bir sey isteyeni hic bos cevirmedim.

3-Hic bir zaman yalniz yemek yemedim.

4-Ezan okumadan önce Namaza hazirlandim.

5-Müezzin ezan okuyunca onun söylediklerini bende söyledim.

6-Istisare etmeden, danismadan bir sey yapmadim.

7-Akrabamdan benden alakayi kesmis olani ,ben aradim ziyaret ettim.´´

Bunun üzerine Aise validemiz

´´Senin mizanin´,iste bununla agir oldu.´´ buyurdu.

16 Nisan 2006 Fazilet takvimi

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Düşündüren Sözler, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Mahşer, Nasihat, Tavsiyeler, Türkiye, Tevbe, İlginç | 2 Comments »

 
%d blogcu bunu beğendi: