Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 06 Mar 2008

FÂTİHA SÛRESİ VE BAKARA SÛRESİ’NİN SON İKİ ÂYETİ

Posted by Site - Yönetici Mart 6, 2008

amenerrasulü arapça,Amenerrasulü`nün Faziletleri ve Önemi

Fatiha ve Amenerrasulü`nün Faziletleri ve Önemi

Aklı başında hiçbir adam görmedik ki Bakara Suresi’nin son iki ayetini okumadan uyusun”

Bu söz Hz Ömer ile Hz Ali’ye (ra) aittir Bakara Suresi’nin son iki ayetinin önemini Kainatın İftihar Tablosu’ndan(s.a.v) bizzat işitmişler ve bu iki ayeti hayatları boyunca uyumadan önce mutlaka okumuşlardır.

“Cebrail(a.s.) Peygamber Efendimiz’e(s.a.v.):

“Müjde! (Yâ Muhammed)Senden önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nûr sana verildi: Kitab-(Kurân-ı Kerîm)ın Fâtiha’sı ile Bakara Sûresi’nin son iki ayeti!Bunlardan okuyacağın her harfe karşılık sana, o harfin sevabı verilecektir.”dedi.

Hz Peygamber (s.a.v) “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayeti hakkında bakın neler buyuruyorlar: “Her kim geceleyin Bakara Suresi’nden bu iki ayeti okursa ona yeter” “Allah Teala, Bakara Suresi’ni iki ayetle sona erdirdi ki, bunları bana, Arş’ın altındaki bir hazineden verdi Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz Çünkü bunlar salattır (namazdır), hem duadır, hem Kur’an’dır”

“Bana verilen bu ayetler,benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmemiştir!”

Efendimiz’in (s.a.v) bu kadar önemle vurguladığı Bakara Suresi’nin son iki ayetinin meali hakikaten çok muazzam hele de bu günlerde daha da bir anlam kazanıyor Şöyle ki; “Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indirildi ise ona iman etti, müminler de Onlardan her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman etti “O’nun resullerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz” dediler ve eklediler “İşittik ve itaat ettik ya Rabbena, affını dileriz, dönüşümüz Sana’dır

Allah hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir Ya Rabbena! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma Ya Rabbena! Bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme Ya Rabbena takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma Affet bizi, lütfen bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur bize Sensin Mevlamız, yardımcımız Kafir topluluklara karşı Sen yardım eyle bize”

Şimdi teklifimizi yapalım: Efendimiz’in buyurduğu gibi bu iki ayeti bir hafta içinde bilmiyorsak önce kendimiz öğrenelim sonra eşlerimize, çocuklarımıza öğretelim ve bugünden itibaren her gece yatmadan önce mutlaka okuyalım..

Amenerrasulü’nin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

Ebu Zer (R.anh)’den rivayet edildiğine göre, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Allah’ü Teala Bakara suresini iki âyetle sona erdirdi ki, bunları bana Arş’ın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, oğullarınıza öğrettini, talim ediniz. Çünkü bu iki ayet: hem bir salât (namazda okunan Kuran) hem bir Kuran (ayetleri), hem de bir duadırlar.” (1)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Dört şey Arş’ı Azâm altındaki hazinelerden indirildi: Fâtiha, Ayete’l-Kürsi, Âmenerrasûlü, Kevser Suresi.” (2)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Bana Arşın altındaki hazineden Ben’den önce hiçbir peygambere verilmeyen Bakara Suresinin son âyetleri (Âmenerrasûlü) verildi.”(3)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki âyeti (Amenerrrasûlü) okursa, artık o iki âyet ona (ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımdan) kâfi gelirler.” (4)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Kuran’da iki ayet vardır ki, müminler için şifadır ve Allah’ın sevdiği şeylerdendir. O iki ayet Bakara suresinin son iki ayeti (olan Amenerrasülü)‘dür.”(5)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Şüphesiz Allah’u Teala, gökleri ve yeri yaratmadan 2000 yıl önce bir kitap yazdı ve o kitaptan iki ayet indirerek Bakara suresini bu iki ayetle bitirdi. Bu iki ayet, bir evde 3 gece okunursa, şeytan o eve yaklaşamaz.”(6)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Her kim Ayetle’l-Kürsi’yi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa, Allah’u Teala ona yardım eder.”(7)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Her kim Bakara suresinin başından dört ayet, Ayete’l-Kürsi ve ondan sonraki iki ayet, surenin sonundan da 3 ayet olmak üzere, bir gece içinde bakara suresinden 10 ayet okursa, o gece o eve şeytan giremez.”(8)

Başka bir rivayette ise şöyledir: “Her kim bu ayetleri okursa; ona ve aile efradına o gün şeytan yaklaşmaz; çoluk çocuğunda ve malında istemediği şeyle karşılaşmaz ve bu ayeti kerimeler aklı başından gitmiş bir kişiye okurnursa, Allah’u Teala izni ile mutlaka akıllanır.” (9)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Kim uyuyacağı sırada Bakara Suresinden on ayet okursa, Kuran-ı (Kerim’den ezberlediklerini) unutmaz. (Bu ayetler şunlardır:)Bakara suresinin başında dört ayet, Ayete’l-Kürsi ve ondan sonraki iki ayet, surenin sorundanda üç ayet.” (10)

(1)Dârimi, Fedailül-Kuran, 14; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 4/147, 151, 5/180; Hakim, elMüstedrek, 1/562; Suyuti Cami’ussağir, 2/209,no.1731
(2)Suyuti, Cami’ussağir, 927; ali el-Müttaki, Kenzül-Ummal, 2504
(3)Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/151; suyuti, Cami’ussağir, 1/586, no.1172
(4)Buhari, Fedailül-Kuran, 10, 27, 34; Megazi, 12;Müslim, Müsafirin 255,256;Ebu Davud, Ramazan, 9; Tirmizi, Sevabü’l-Kuran,4
(5)Suyuti, Cami’ussağir, 1/64, no.27; deylemi, Müsnedül-Firdevs
(6)Tirmizi, Fedailül-Kuran, 4; Darimi, Fedailül-Kuran, 14, no.3390;Hakim, Müstedrek, 1/562, 2/260; Beyhaki, Şu’abül-İman, 2/460
(7)Suyuti, Dürru’l-Mensür, 2/11
(8)Heysemi, Mecme’uzzevaid, 10/121;Darimi, Fezail’l-Kuran, 14, no.3385
(9)Beyhaki, Şu’abül-İman, 2/464; Darimi, Fewzailü’l-Kuran, 14, no.3386
(10)Darimi, Fezailü’l-Kuran, 14, no.3389

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Dualar, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye | 2 Comments »

8 Mart “Dünya Kadınlar Günü” dolayısiyle…

Posted by Site - Yönetici Mart 6, 2008

8 Mart Dünya Kadınlar GünüCENNETE İLK GİRECEK KADIN !

8 MartDünya Kadınlar Günüdolayısiyle…

Muhterem validelerimiz, hemşirelerimiz, hanımefendiler!

İbnü’l-Hakkı Mehmed Tâhir Efendi, “Çarşaf Meselesi” isimli risâlesinde, Müslüman hanımlara hitâben çok önemli tavsiyelerde bulunmaktadır. Eserin son kısımlarından birkaç satırı, faydalı olacağı düşüncesiyle nakletmek istiyorum. Müellif merhum şöyle sesleniyor mü’min hanımlara:

“Muhterem vâlidelerimiz, hemşîrelerimiz, hanımefendiler!

Sizlerin terakkîsi bu vatana taze bir hayat kazandıracaktır. Sizlerin olgunlaşması bu memleketi düşmanın elinden kurtaracaktır. Sizlerin gayret ve teşebbüsü yurdumuzu bir gülistana çevirecektir.

Sizin ciddî düşünceleriniz, faydalı şeylere olan rağbetiniz memleketimize selâmet kapılarını açacaktır. Bu sebeple ilk iş olarak rica ediyoruz ki;

– Moda denilen şeye (illete) rağbet etmeyiniz.

– Zevk ve safâdan, israf ve sefâhetten mümkün olduğu kadar kaçınınız.

– Boş vakitlerinizi faydalı kitaplar okumak suretiyle değerlendiriniz.

– Gazetelerdeki ciddî makalelerin size fikir olgunluğu kazandıracağını unutmayınız.

– Okuduğunuz faydalı bir şeyden diğer bir arkadaşınızı haberdar ediniz. Onların da istifade etmesine çalışınız.

– Çarşaflarınızın şeklini mümkün olduğu kadar mükemmel bir şekle dönüştürünüz.

– Avrupa malına rağbet etmeyiniz. Ülkemizden gereksiz yere on paranın bile çıkmasına göz yummayınız.

– Erkeklerinizin sizi terakki ettirmelerini artık beklemeyiniz. Siz kendi kendinize yükselmenin çarelerini arayınız.

– Ahlâkınızı güzelleştiriniz. Hak ve hakikatten ayrılmayınız.

– Erkeklerinizi daima çalışmaya teşvik ediniz.

– Çocuklarınızın kalemde kâtip olmaktan ziyade, sanat sahibi olması için çaba gösteriniz.”

Halis Ece

.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kadın - Bayanlar İçin, Nasihat, Tavsiyeler, Türkiye | 4 Comments »

OSMANLI’NIN AMERİKA’YAYI VERGİYE BAĞLAMASI

Posted by Site - Yönetici Mart 6, 2008

OSMANLI’NIN AMERİKA’YAYI VERGİYE BAĞLAMASI,osmanlc4b1_nc4b1n-ilkleri

OSMANLI’NIN AMERİKA’YAYI VERGİYE BAĞLAMASI

Birleşik Amerika 1783’te denizlerde müstakil bayrak gezdirmeye başlamıştır .25 Temmuz 1785’te boston Limanı’na kayıtlı,Kaptan Isaak Stevens ‘ın idaresindeki Maria ismindeki ilk Birleşik Amerika gemisi Cezayir korsanları tarafından Cadiz açıklarında zaptedildi.

1793 Ekim ve Kasım aylarında Birleşik Amerika ‘nın 11 gemisi daha Türkler tarafından zaptedildi.Kongre ,27 Mart 1794 celsesinde ,Türk korsanlara karşı koyacak güçte harp gemileri imal edilmesi ve satın alınması için Başkan George Washington ‘a salahiyet verdi.Türk korsanları sayesinde Birleşik Amerika donanmasının temelleri atılıyordu .

Fakat Birleşik Amerika ,Cezayir donanması ile başa çıkmayacağını çabuk anladı ve Cezayir ile anlaşmayı tercih etti.21 Safer 1210 ( 5 Eylül 1795 ) muahedesi ile Birleşik Amerika ,Cezay

r’deki esirlerin iadesi ve gerek Atlantik’te ,gerek Akdeniz ‘de Birleşik Devletler sancağını taşıyan hiçbir teknaya dokunulmaması karşılığında 642.000 altın dolar ve yılda 12.000 Türk altını ( 216.000 dolar ) ödeyecekti.

22 maddelik Türkçe muahedeye ,George Washington ve Beylerbeyi Hasan Dayı ( Paşa ) imza koydular .Böylece Birleşik Amerika yıllık vergiye bağlanmış oldu . Bu,2 asırlık Birleşik Amerika tarihinde yabancı bir dilla imzalanan tek anlaşma olduğu gibi ,yabancı bir devlete vergi ( muahede metninde Türkçe seneviyye ) ödemenin kabul edildiği tek Amerikan vesikasıdır .

Fazilet takvimi

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Güncel, Genel, Osmanlılar, Tarih, Türkiye | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: